Đánh giá chuẩn phó hiệu trưởng như thế nào?

Bởi tronbokienthuc
Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Vanbanluat. com, Ban tư vấn của Vanbanluat. com xin vấn đáp bạn như sau :
Theo lao lý tại Điều 2 Thông tư 25/2018 / TT-BGDĐT thì Mục đích phát hành lao lý chuẩn hiệu trưởng là “ Làm địa thế căn cứ để những phó hiệu trưởng thuộc diện quy hoạch chức danh hiệu trưởng ; giáo viên thuộc diện quy hoạch chức danh hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng tự đánh giá, kiến thiết xây dựng và thực thi kế hoạch rèn luyện, học tập tăng trưởng phẩm chất, năng lượng quản trị nhà trường ” .
Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 16 Thông tư 25/2018 / TT-BGDĐT cũng pháp luật : “ Hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non vận dụng chuẩn hiệu trưởng để chỉ huy, tổ chức triển khai tiến hành đánh giá phó hiệu trưởng theo những tiêu chuẩn tương thích với trách nhiệm được phân công ” .

Ngoài ra, theo tinh thần của công văn số 630/BGDĐT-NGCBQLGD về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại phó hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông và phó giám đốc TT GDTX thì:

– Cấp phó trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học, thường xuyên là viên chức lãnh đạo nhà trường. Nhiệm vụ chủ yếu của cấp phó là giúp cấp trưởng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở giáo dục. Đội ngũ cấp phó cũng là nguồn cán bộ quan trọng để lựa chọn bồi dưỡng, bổ nhiệm cấp trưởng hoặc các vị trí quản lý giáo dục cao hơn. Do đó, việc tự đánh giá và đánh giá (được gọi chung là đánh giá) đối với cấp phó phải được thực hiện trên cơ sở các công việc được cấp trưởng giao phụ trách;

– Thông qua việc đánh giá, cấp phó kiến thiết xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện, tự triển khai xong nhằm mục đích nâng cao năng lượng quản trị nhà trường. Trên cơ sở tác dụng đánh giá cấp phó, cấp trưởng và cơ quan quản trị cấp trên lựa chọn, đưa vào quy hoạch, kế hoạch huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng, chỉ định cũng như đề xuất kiến nghị, thực thi những chính sách, chủ trương so với đội ngũ cấp phó những cơ sở giáo dục mầm non, đại trà phổ thông, giáo dục liên tục ;
Công văn số 630 / BGDĐT-NGCBQLGD cũng pháp luật chi tiết cụ thể Thành phần và quá trình đánh giá, xếp loại cấp phó cũng như Nội dung đánh giá, xếp loại, cách cho điểm những tiêu chuẩn và xếp loại cấp phó .
Như vậy, việc đánh giá phó hiệu trưởng trường mầm non được địa thế căn cứ trên chuẩn hiệu trưởng theo những tiêu chuẩn tương thích với trách nhiệm được phân công của phó hiệu trưởng .

You may also like

Để lại bình luận