Nghiên cứu đánh giá chất lượng giáo dục đại học tập trung vào chất lượng đào tạo nhân tài

Bởi tronbokienthuc

TCCTTHS. PHẠM THÀNH TRUNG (Trung tâm Khảo thí, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội)

TÓM TẮT:

Chất lượng đào tạo nhân tài là cốt lõi của chất lượng giáo dục đại học. Bài báo tập trung nghiên cứu về đánh giá chất lượng giáo dục đại học tập trung vào chất lượng đào tạo nhân tài. Nghiên cứu chủ yếu làm rõ các khái niệm về chất lượng đào tạo nhân tài, đánh giá chất lượng giáo dục đại học và cuối cùng là các đề xuất hướng dẫn đánh giá tập trung vào chất lượng đào tạo nhân tài từ các khía cạnh khác nhau.

Từ khóa: quản lý giáo dục, chất lượng giáo dục đại học, chất lượng đào tạo nhân tài.                  

Mục Lục Bài Viết

1. Đặt vấn đề

Những năm gần đây, quy mô giáo dục đại học và tỷ lệ tuyển sinh chung không ngừng tăng nhanh, trong khi đó, việc mở rộng, phân bổ tổng thể các nguồn lực cho giáo dục đại học như điều kiện cơ sở hạ tầng, kinh phí giáo dục trên mỗi sinh viên và chất lượng giảng viên đều chưa đảm bảo, khiến chất lượng đào tạo sinh viên giảm sút. Sự phát triển của giáo dục đại học trên thế giới đã và đang đứng trước 2 áp lực: một là nhu cầu giáo dục tiếp tục tăng và thứ hai là chất lượng giáo dục cũng cần không ngừng được nâng cao. Hai yếu tố này tạo nên sự phát triển của giáo dục đại học trên thế giới (Keinänen, Ursin, & Nissinen, 2018). Một vấn đề khó khăn là làm thế nào để duy trì một nền giáo dục đại học cân bằng và ổn định trong điều kiện nguồn lực giáo dục đầu tư hạn chế? Bên cạnh đó, việc vận hành và phát triển giáo dục ngày càng bị ảnh hưởng bởi các cơ quan quản lý giáo dục, các trường đại học và mọi tầng lớp xã hội. Vì vậy, việc đánh giá chất lượng giáo dục đại học trở nên vô cùng quan trọng và cần thiết.

2. Tầm quan trọng của đánh giá giáo dục đại học theo định hướng chất lượng đào tạo nhân tài

Mục đích của đánh giá chất lượng giáo dục là giám sát và đôn đốc những trường đại học thiết lập một mạng lưới hệ thống quản trị giảng dạy được tiêu chuẩn hóa và hoàn hảo để tương thích với nhu yếu huấn luyện và đào tạo nguồn nhân lực cho sự tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của địa phương và cả nước. Quyết định số 65/2007 / QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành lao lý về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại họcđược chính là cơ sở quan trọng để đánh giá chất lượng giáo dục giảng dạy. Bộ tiêu chuẩn năm 2007 đã được thay đổi so với bộ tiêu chuẩn cũ năm 2004. Với Bộ tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng giáo dục đại học mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã không đặt ra những tiềm năng hay đặt mức đầu ra trước như bộ tiêu chuẩn cũ, mà để những trường tự đánh giá về tác dụng học tập, tỷ suất đầu ra, nhằm mục đích hạn chế thực trạng một số ít trường chạy theo thành tích. Bên cạnh đó, bộ tiêu chuẩn mới đánh giá về chất lượng giáo dục đại học cũng đưa ra những tiêu chuẩn rõ ràng, đơn cử hơn và luôn có sự link với điều lệ của mỗi trường đại học. Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục mới này gồm 10 tiêu chuẩn – 61 tiêu chuẩn thay cho bộ tiêu chuẩn cũ với 10 tiêu chuẩn – 53 tiêu chuẩn .
Mặt khác, giảng dạy nhân tài, nghiên cứu và điều tra khoa học và ship hàng xã hội là 3 công dụng được thừa nhận của giáo dục đại học, trong đó huấn luyện và đào tạo nhân tài là tính năng cơ bản nhất. Vì giáo dục con người là nền tảng của những trường đại học văn minh, nên chất lượng giảng dạy nhân tài đã trở thành yếu tố mà những trường rất chăm sóc. Ngày nay, nhân tài càng trở nên quan trọng so với tổng thể những vương quốc trên quốc tế, đặc biệt quan trọng những nước tăng trưởng rất coi trọng số lượng và chất lượng nhân tài, vì nó quyết định hành động trực tiếp đến năng lượng cạnh tranh đối đầu cốt lõi của một vương quốc và đây cũng là xương sống chính của giáo dục đại học ( Nguyễn & Vũ, năm ngoái ). Mức độ chất lượng quyết định hành động trực tiếp trình độ của nhân tài. Vì vậy, phương hướng cải cách giáo dục đại học là nâng cao trình độ giảng dạy, chú trọng chất lượng giảng dạy nhân tài, tu dưỡng nhân tài có chất lượng tổng lực theo hướng tin học hóa, hiện đại hóa và quốc tế hóa. Một vương quốc có tác động ảnh hưởng trên quốc tế hay không không riêng gì nhờ vào vào trình độ tăng trưởng kinh tế tài chính, sự khá đầy đủ của những nguồn lực vật chất, mà còn nhờ vào vào chất lượng tổng lực của những năng lực .
Với sự sinh ra của nền kinh tế tri thức, những nguồn lực trí tuệ như nhân tài và tri thức đã trở thành yếu tố tiên phong trong việc phân chia nguồn lực, thôi thúc sự cạnh tranh đối đầu nhân tài ở những vương quốc khác nhau và nhân tài đã trở thành yếu tố quan trọng nhất trong quy trình sản xuất. Vì vậy, việc tăng cường dự trữ những nhân tài kiệt xuất đã trở thành ưu tiên kế hoạch của tổng thể những vương quốc trên quốc tế. Ở Nước Ta, những tư liệu lịch sử dân tộc để lại cho thấy từ thời xưa, dân tộc bản địa ta đã có truyền thống cuội nguồn trọng dụng và đãi ngộ nhân tài. Trong Văn bia ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám do Thân Nhân Trung soạn thảo nêu rõ : “ Hiền tài là nguyên khí vương quốc. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh và càng lớn lao, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà càng xuống thấp ”. Về mặt huấn luyện và đào tạo, trau dồi một nhóm những nhà kinh tế tài chính có kiến ​ ​ thức kim chỉ nan nhiều mẫu mã và kinh nghiệm tay nghề trong thực tiễn vững chãi, hoàn toàn có thể đảm nhiệm vị trí quản lý và điều hành cấp cao của nhiều công ty đa vương quốc. Trong chính trị, thiết kế xây dựng một nhóm những chính trị gia xuất sắc hoàn toàn có thể đóng vai trò trong những tổ chức triển khai khác nhau và có lời nói trên trường quốc tế. Đây là chìa khóa để nâng cao năng lượng cạnh tranh đối đầu cốt lõi của nước ta. Mặt khác, nâng cao chất lượng giảng dạy nhân tài là một nhu yếu cấp thiết so với giáo dục đại học trước sự tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ của khoa học và công nghệ tiên tiến .

3. Chất lượng đào tạo nhân tài

Chức năng cốt lõi của huấn luyện và đào tạo đại học là ươm mầm nhân tài, đó là những người vừa có kiến ​ ​ thức lý luận, vừa có năng lượng thực tiễn trong xã hội, có phẩm chất tổng lực và thực thi việc làm phát minh sáng tạo. Nhân tài cũng chính là những người hoàn toàn có thể tạo ra giá trị cao cho xã hội và phản ánh giá trị cá thể trong quy trình đó. Đào tạo nhân tài là quy trình giáo dục và huấn luyện và đào tạo nói chung trong những trường đại học nhằm mục đích cung ứng nhu yếu của xã hội. Đào tạo nhân tài truyền thống lịch sử thường được thực thi trong những trường học ở mọi Lever và mô hình. Tuy nhiên, lúc bấy giờ có nhiều hình thức đào tạo và giảng dạy nhân tài, gồm có những khóa đào tạo và giảng dạy chính quy ở những trường đại học và cả những khóa huấn luyện và đào tạo toàn thời hạn và bán thời hạn ở những cơ sở đào tạo và giảng dạy khác. Với mỗi thời đại, việc giảng dạy nhân tài có những nhu yếu và tiêu chuẩn khác nhau và có những bộc lộ khác nhau ở mọi những tầng lớp xã hội, nhưng tựu chung lại phải tương thích với tiêu chuẩn tăng trưởng của Mác, tức là đào tạo và giảng dạy ra những con người tăng trưởng tổng lực về đạo đức, trí tuệ, sức khỏe thể chất và nghệ thuật và thẩm mỹ. Ở Nước Ta, địa thế căn cứ vào tiềm năng giáo dục, giảng dạy nhân tài là tạo ra những người thiết kế xây dựng và thừa kế sự nghiệp hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Việc đào tạo và giảng dạy nhân tài bậc đại học dựa trên cơ sở tuân thủ Luật Giáo dục, tương thích với nhu yếu vương quốc và tiêu chuẩn đào tạo và giảng dạy nhân tài, tích hợp với nhu yếu xã hội và cơ cấu tổ chức tăng trưởng kinh tế tài chính vùng .
Chất lượng giảng dạy là huyết mạch của giáo dục đại học. Ở Nước Ta, quan điểm phổ cập cho rằng chất lượng trường đại học hầu hết biểu lộ qua chất lượng sinh viên ( Hồng, năm nay ), và cốt lõi của chất lượng giảng dạy bậc đại học là chất lượng huấn luyện và đào tạo nhân tài. Theo ông Nguyễn Văn Đản ( Trường Đại học Sư phạm TP.HN ), chất lượng giáo dục là những quyền lợi, giá trị mà tác dụng học tập đem lại cho cá thể và xã hội, trước mắt và vĩnh viễn. Khái niệm trên được đúc rút từ nhiều góc nhìn khác nhau. Nhìn từ tiềm năng giáo dục, chất lượng giáo dục được quy về chất lượng hoạt động giải trí của người học, biểu lộ ở đầu cuối ở chất lượng đối tượng người dùng giảng dạy. Vì vậy, trước khi xác lập khái niệm “ chất lượng đào tạo và giảng dạy nhân tài ”, cần làm rõ khái niệm “ chất lượng giáo dục đại học ”. Giáo dục đại học dựa trên những nhu yếu và tiêu chuẩn của quốc gia so với sinh viên, hình thành những tiềm năng giảng dạy nhân tài nhất định và đưa ra những nhu yếu về chất lượng huấn luyện và đào tạo sinh viên cho tương thích ( Dung và Thanh, 2003 ) .
Hiện tại, có 3 khái niệm chất lượng giáo dục đại học thông dụng ở Nước Ta. Một là, khái niệm chất lượng nội bộ, nhấn mạnh vấn đề chất lượng giảng dạy trong mạng lưới hệ thống giáo dục đại học. Chất lượng thường được bảo vệ trải qua nhiều link hoặc nội dung của hoạt động giải trí giảng dạy, ví dụ điển hình như thiết lập trình độ, phong cách thiết kế chương trình giảng dạy và lựa chọn quy mô giảng dạy, thường về tiêu chuẩn học tập để đo lường và thống kê chất lượng giáo dục. Hai là, khái niệm chất lượng bên ngoài, nhấn mạnh vấn đề chất lượng giáo dục đại học phải được phản ánh qua chất lượng của sinh viên tốt nghiệp ( Hồng, năm nay ), và liệu nó có cung ứng được nhu yếu thực tiễn của sự tăng trưởng xã hội và nhà tuyển dụng hay không. Ba là, khái niệm phẩm chất nhân văn, chính là sự chăm sóc đến nhu yếu trong thực tiễn tăng trưởng của sinh viên, lấy nhu yếu học tập của sinh viên làm nền tảng để kiểm định chất lượng huấn luyện và đào tạo bậc đại học .

4. Đánh giá chất lượng giáo dục đại học tập trung vào chất lượng đào tạo nhân tài

Đánh giá chất lượng giáo dục đại học là một khái niệm quan trọng trong điều tra và nghiên cứu này. Người tiên phong sử dụng thuật ngữ đánh giá là Ralph W. Tyler, một nhà giáo dục người Mỹ. Trong thời hạn này, Hoa Kỳ thường sử dụng công cụ đánh giá. Nhóm nghiên cứu và điều tra do Tyler dẫn đầu vào thời gian đó đã thực thi một cuộc khảo sát về thực trạng giáo dục ở Hoa Kỳ, ông đã đề xuất kiến nghị thuật ngữ ” đánh giá ” nhằm mục đích phân biệt những đánh giá giáo dục quy mô nhỏ trong quá khứ so với từng cá thể học viên ( Tyler, 1966 ). Đánh giá giáo dục và thống kê giám sát giáo dục, đánh giá dạy học và đo lường và thống kê dạy học là những khái niệm rất dễ nhầm lẫn. Đo lường giáo dục hầu hết tập trung chuyên sâu vào lao lý định lượng của từng đối tượng người tiêu dùng, dựa trên thực tiễn khách quan định lượng, trong khi đánh giá giáo dục chú ý quan tâm nhiều hơn đến chiêu thức định lượng, nhiều lúc sử dụng tích hợp giải pháp định lượng và định tính, hầu hết để đánh giá đối tượng người tiêu dùng giá trị phán đoán ; đánh giá dạy học đa phần dựa trên những hoạt động giải trí dạy học đơn cử, còn đánh giá giáo dục dựa trên hàng loạt hoạt động giải trí giáo dục, tập trung chuyên sâu vào mối quan hệ giữa hoạt động giải trí giáo dục và thiên nhiên và môi trường bên ngoài ở tầm vĩ mô .
Nói chung, đánh giá giáo dục thường được sử dụng khi đưa ra những đánh giá về giá trị so với những đối tượng người tiêu dùng được đánh giá tương quan đến nhiều tiêu chuẩn hơn. Theo Chen Mo Kai ( ? ? ? ? ? ? ) định nghĩa đánh giá giáo dục đại học là : ” Căn cứ theo những tiềm năng giáo dục nhất định, sử dụng những kỹ thuật và giải pháp đánh giá khoa học và có mạng lưới hệ thống để tích lũy thông tin tương quan đến đối tượng người dùng đánh giá, đưa ra những đánh giá giá trị về hiệu suất cao giảng dạy, và ở đầu cuối phân phối cơ sở cho việc ra quyết định hành động và tối ưu hóa trong tổng thể những góc nhìn của giáo dục đại học “. Một số học giả khác nhận định và đánh giá, đánh giá giáo dục đại học nên dựa trên những tiềm năng như tiêu chuẩn đánh giá, quy tắc giáo dục và mạng lưới hệ thống chỉ số đánh giá giáo dục, quy trình đưa ra những đánh giá giá trị về những điều kiện kèm theo quản lý và vận hành một trường học, quy trình giảng dạy, hiệu suất cao giảng dạy, …
Dựa vào những định nghĩa trên, chất lượng giáo dục đại học đa phần được đánh giá ở nhiều góc nhìn khác nhau. Mục đích là nâng cao trình độ và chất lượng của giáo dục đại học trải qua những hoạt động giải trí đánh giá, từ đó tăng năng lực thích ứng của huấn luyện và đào tạo nhân tài, cung ứng nhu yếu tăng trưởng của xã hội. Giáo dục đại học không riêng gì mang tính lý luận cao, mà còn chú trọng tới thực hành thực tế, đào tạo và giảng dạy ra những nhân tài ship hàng xã hội, thừa kế văn hóa truyền thống và thôi thúc tăng trưởng kinh tế tài chính vùng. Vì vậy, trong quy trình đánh giá thực tiễn, tất cả chúng ta không nên chỉ tập trung chuyên sâu vào tác dụng đánh giá, hoặc chỉ sử dụng một tiêu chuẩn đánh giá để đo lường và thống kê hiệu suất cao của việc đánh giá, mà còn cần phải nghĩ đến những yếu tố được phản ánh trong đánh giá và cải tổ những tiêu chuẩn này. Đánh giá chất lượng giáo dục đại học dựa trên một mạng lưới hệ thống chỉ số đánh giá nhất định, cùng với việc vận dụng khoa học và công nghệ tiên tiến tiên tiến và phát triển để tích lũy thông tin về đối tượng người tiêu dùng đánh giá, thực thi kiểm tra có mạng lưới hệ thống và đánh giá giá trị quy trình tiến độ, từ đó phân phối cơ sở để những trường đại học ra quyết định hành động nhằm mục đích nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục ( Banta và Palomba, năm trước ) .

5. Một số đề xuất về đánh giá chất lượng giáo dục đại học tập trung vào chất lượng đào tạo nhân tài

5.1. Các tiêu chí đánh giá cần rõ ràng

Đánh giá giáo dục là một công việc toàn diện, phức tạp và có hệ thống, bao gồm các khía cạnh khác nhau của quá trình đào tạo. Vì vậy, khi xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá, cần làm cho nội hàm của nó trở nên rõ ràng, chính xác, ngắn gọn, tập trung và có khả năng đo lường tốt. Đối với mỗi tiêu chí trong hệ thống đánh giá, cần đáp ứng khả năng dễ thu thập và đánh giá thông tin, tốt nhất là có những tiêu chuẩn định lượng được và sau đó có thể rút ra kết luận rõ ràng hoặc đưa ra các đánh giá thực tế. Đặc biệt, việc xem xét và đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn riêng của trường đại học để đánh giá chất lượng nhân tài cần được thực hiện trong một khuôn khổ thể chế nhất định và một số tiêu chí chính nhất định, tuân theo các tiêu chuẩn quốc gia.

Có nhiều yếu tố tác động ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo và giảng dạy nhân tài, trong đó có yếu tố chủ quan và yếu tố khách quan, có cả yếu tố vĩ mô và vi mô, chúng liên tục tương tác và tác động ảnh hưởng lẫn nhau. Chìa khóa để đánh giá chất lượng đào tạo và giảng dạy nhân tài ở những trường đại học là phải nghiên cứu và phân tích cẩn trọng những yếu tố này, sử dụng những kỹ thuật và chiêu thức đánh giá tiên tiến và phát triển để tìm ra những mối liên hệ chính giữa chúng và theo dõi những kĩ năng. Quy luật giảng dạy xác lập những tiêu chuẩn đánh giá chất lượng khoa học và hiệu suất cao. Vì vậy, nội hàm của đánh giá giáo dục nên trải qua thông tin định lượng được thực tiễn đo lường và thống kê hoặc quan sát. Đặc biệt, so với những chỉ số tương quan đến sinh viên, ví dụ điển hình như năng lực học tập, phẩm chất tổng lực, … nên được chia thành những mục hoàn toàn có thể đánh giá được. Ngay cả khi không hề định lượng trực tiếp những tiêu chuẩn, chuyên viên đánh giá cũng nên phân loại thành những mục nhỏ để đánh giá cho đến khi có năng lực định lượng được. Các chỉ số đo lường và thống kê hoàn toàn có thể phân phối cơ sở khoa học để những trường tìm ra những yếu tố chính ảnh hưởng tác động đến chất lượng giảng dạy nhân tài giữa những ngành .

5.2. Quan tâm đến các tiêu chí phát triển của sinh viên

Việc chăm sóc đến những tiêu chuẩn tăng trưởng của sinh viên hầu hết đề cập đến 2 góc nhìn, một là chất lượng huấn luyện và đào tạo, hai là sự tăng trưởng của bản thân sinh viên. Mỗi cá thể không ngừng tăng trưởng, nhu yếu và những tiêu chuẩn đánh giá của sinh viên liên tục đổi khác. Vì vậy, trong việc phong cách thiết kế những tiêu chuẩn đánh giá phải phản ánh được những chỉ số chủ yếu về chất lượng đào tạo và giảng dạy nhân tài, cũng như dự báo những khuynh hướng trong tương lai ; đồng thời có sự sửa đổi kịp thời để vô hiệu những tiêu chuẩn đã lỗi thời hoặc không hề phản ánh chất lượng giảng dạy nhân tài, bổ trợ những tiêu chuẩn phản ánh nhu yếu của thời đại .

5.3. Chú trọng tới khả năng giảng dạy của giáo viên

Đội ngũ giảng viên là cơ sở để kiến thiết xây dựng kỷ cương, đồng thời cũng là điều kiện kèm theo tiên quyết để bảo vệ chất lượng đào tạo và giảng dạy nhân tài và nâng cao trình độ học vấn. Chất lượng của đội ngũ giảng viên là hiện thân của năng lượng cạnh tranh đối đầu cốt lõi của những trường đại học và có ảnh hưởng tác động quyết định hành động đến sự tăng trưởng của giáo dục đại học. Với sự tăng trưởng của xã hội, nhu yếu chất lượng luôn đổi khác tương thích với nhu yếu của thời đại. Nhà trường cần có đội ngũ giáo viên chất lượng cao để cung ứng việc học tập suốt đời, tăng trưởng vững chắc ( Jeong và González-Gómez, 2020 ). Trình độ giảng dạy của đội ngũ giảng viên tương quan ngặt nghèo đến chất lượng giảng dạy, trình độ giảng dạy trực tiếp quyết định hành động đến ưu điểm yếu kém của chất lượng giảng dạy nhân tài .

5.4. Mời đánh giá bên ngoài

Đánh giá bên ngoài được thực thi bởi những tổ chức triển khai xã hội và cơ quan tuyển dụng sinh viên sau khi ra trường, những tổ chức triển khai này độc lập với đánh giá của những cơ quan cơ quan chính phủ và những trường đại học. Theo tác giả, chính vì sự đánh giá của những cơ sở tuyển dụng mới là sự đánh giá ngoài chuẩn xác nhất với cơ sở giáo dục đại học, chứ không phải là sự đánh giá của những chuyên viên theo lao lý trong bộ tiêu chuẩn. Mặt khác, nếu xem xét theo quan hệ cung – cầu hàng hóa thì cơ sở giáo dục đại học là bên “ cung ”, cơ sở sử dụng sinh viên tốt nghiệp là bên “ cầu ”. Giá trị sản phẩm & hàng hóa phải do bên cầu thẩm định và đánh giá mới quyết định hành động sức tiêu thụ sản phẩm & hàng hóa chứ không phải do bên trung gian, môi giới ( tổ chức triển khai kiểm định ) .
Ở những nước lớn, nhà nước không hề toàn quyền trong việc xử lý một số lượng lớn những yếu tố giáo dục, việc mời đánh giá bên ngoài có lợi cho việc cải thiện sự đánh giá đơn lẻ và phát huy hiệu quả vai trò giám sát của nhà tuyển dụng và xã hội trong đánh giá giáo dục đại học ( Beeby, 2013 ). Quyền được phát biểu và tích cực cải tổ những tiêu chuẩn đánh giá của bên ngoài hoàn toàn có thể phát huy hết lợi thế của những người ngoài cuộc, giúp xử lý số lượng những yếu tố ít hoặc không được những trường đại học quan tâm. Trong nền kinh tế thị trường, tổ chức triển khai hoặc cơ quan đánh giá của bên ngoài ở vị trí trung lập trong quy trình đánh giá, hoàn toàn có thể yêu cầu tốt hơn những sáng tạo độc đáo khác nhau để nâng cao chất lượng huấn luyện và đào tạo nhân tài .

6. Kết luận

Nhìn chung, Nước Ta đang từng bước hoàn thành xong những tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục đại học. Nhưng xét về góc nhìn nhu yếu của xã hội về chất lượng giảng dạy nhân tài đóng một vai trò rất lớn trong việc nâng cao chất lượng huấn luyện và đào tạo bậc đại học, điều cấp thiết là cần chăm sóc hơn tới những tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng đại học tập trung chuyên sâu vào chất lượng giảng dạy nhân tài. Bên cạnh đó, việc khó tránh khỏi là bản thân những chỉ tiêu đánh giá vẫn còn 1 số ít yếu tố nhất định và nhiều kẽ hở đã thể hiện trong quy trình thực thi. Chỉ bằng cách triển khai xong hơn nữa những chỉ số đánh giá giáo dục và làm rõ chất lượng giảng dạy nhân tài là TT thì mới hoàn toàn có thể nâng cao được chất lượng giáo dục .
Những thay đổi của nghiên cứu và điều tra này hầu hết tập trung chuyên sâu ở 2 góc nhìn : ( 1 ) Đổi mới về quan điểm điều tra và nghiên cứu : đánh giá chất lượng giáo dục đại học tập trung chuyên sâu vào chất lượng đào tạo và giảng dạy nhân tài. ( 2 ) Đổi mới về nội dung nghiên cứu và điều tra : làm rõ khái niệm về chất lượng huấn luyện và đào tạo nhân tài ở bậc đại học và đưa ra những đề xuất kiến nghị hướng dẫn đánh giá tập trung chuyên sâu vào chất lượng huấn luyện và đào tạo nhân tài. Nghiên cứu này sẽ cung ứng những ý tưởng sáng tạo mới cho những nhà quản trị giáo dục, những tổ chức triển khai xã hội, cơ quan tuyển dụng, cùng với học giả và sinh viên chăm sóc đến những chủ đề về đánh giá chất lượng giáo dục đại học và tăng trưởng vững chắc trong nghành nghề dịch vụ giáo dục .

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

  1. Banta, T. W., & Palomba, C. A. (2014). Assessment essentials: Planning, implementing, and improving assessment in higher education. USA: John Wiley & Sons.
  2. Beeby, C. E. (2013). The quality of education in developing countries: Harvard University Press.
  3. Dung, T. N. K., & Thanh, T. P. X. (2003). Về một số khái niệm thường dùng trong đảm bảo chất lượng giáo dục đại học. Tạp chí Giáo dục, 66, 1-9.
  4. Hồng, S. C. (2016). Chất lượng sinh viên tốt nghiệp của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội dưới góc nhìn của người sử dụng lao động. VNU Journal of Science: Education Research, 32(1), 20-26.
  5. Jeong, J. S., & González-Gómez, D. (2020). Assessment of sustainability science education criteria in online-learning through fuzzy-operational and multi-decision analysis and professional survey. Heliyon, 6(8), e04706.
  6. Keinänen, M., Ursin, J., & Nissinen, K. (2018). How to measure students’ innovation competences in higher education: Evaluation of an assessment tool in authentic learning environments. Studies in Educational Evaluation, 58, 30-36.
  7. Nguyễn, N. V., & Vũ, T. N. (2015). Higher education reform in Vietnam: Current situation, challenges and solutions. VNU Journal of Science: Social Sciences Humanities, 31(4), 85-97.
  8. Tyler, R. W. (1966). The objectives and plans for a national assessment of educational progress. Journal of Educational Measurement, 3(1), 1-4.

Assessing the quality of higher education with the focus on the quality of talent training

Master. Pham Thanh Trung

Quality Management Center, Hanoi University of Industry

ABSTRACT:

The quality of talent training is the core of the quality of higher education. This paper examines the quality assessment of higher education with the focus on the quality of talent training. This paper mainly clarifies the concepts of talent training quality and higher education quality assessment, and proposes some guidelines for assessing the quality of talent training from different aspects .

Keywords: education management, the quality of higher education, the quality of talent training.

[Tạp chí Công Thương – Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, Số 15, tháng 6 năm 2021]

You may also like

Để lại bình luận