Đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục mầm non là gì

Bởi tronbokienthuc

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non là các yêu cầu đối với trường mầm non để bảo đảm chất lượng giáo dục. Mỗi tiêu chuẩn bao gồm các tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục. Tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non là yêu cầu đối với trường mầm non ở từng nội dung cụ thể của mỗi tiêu chuẩn.

Thông tư số 25/2014 / TT-BGDĐT ngày 07/08/2014 của Bộ GD&ĐT pháp luật 5 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường Mầm non. Cụ thể như sau :

Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường

Tiêu chuẩn này gồm có các tiêu chí:

1. Cơ cấu tổ chức triển khai cỗ máy của nhà trường theo lao lý tại Điều lệ trường mầm non .2. Lớp học, số trẻ, khu vực trường theo lao lý của Điều lệ trường mầm non .3. Cơ cấu tổ chức triển khai và việc thực thi trách nhiệm của những tổ trình độ, tổ văn phòng theo pháp luật tại Điều lệ trường mầm non .4. Chấp hành chủ trương, chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước, sự chỉ huy, chỉ huy của cấp ủy Đảng, chính quyền sở tại địa phương và cơ quan quản trị giáo dục những cấp ; bảo vệ Quy chế thực thi dân chủ trong hoạt động giải trí của nhà trường .5. Quản lý hành chính, triển khai những trào lưu thi đua theo pháp luật .6. Quản lý những hoạt động giải trí giáo dục, quản trị cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới, trẻ và quản lý tài chính, đất đai, cơ sở vật chất theo pháp luật .7. Bảo đảm bảo mật an ninh trật tự, bảo đảm an toàn cho trẻ và cho cán bộ quản trị, giáo viên, nhân viên cấp dưới .8. Tổ chức những hoạt động giải trí liên hoan, văn nghệ, đi dạo tương thích với điều kiện kèm theo địa phương .

Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ

Tiêu chuẩn này gồm có những tiêu chuẩn :1. Năng lực của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong quy trình tiến hành những hoạt động giải trí nuôi dưỡng, chăm nom và giáo dục trẻ .2. Số lượng, trình độ đào tạo và giảng dạy và nhu yếu về kiến thức và kỹ năng của giáo viên .3. Kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên và việc bảo vệ những quyền của giáo viên .4. Số lượng, chất lượng và việc bảo vệ chính sách, chủ trương so với đội ngũ nhân viên cấp dưới của nhà trường .5. Trẻ được tổ chức triển khai nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục và được bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ theo pháp luật .

Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi

Tiêu chuẩn này gồm có các tiêu chí:

1. Diện tích, khuôn viên và những khu công trình của nhà trường theo pháp luật tại Điều lệ trường mầm non .2. Sân, vườn và khu vực cho trẻ chơi bảo vệ nhu yếu .3. Phòng hoạt động và sinh hoạt chung, phòng ngủ và hiên chơi bảo vệ nhu yếu .4. Phòng giáo dục sức khỏe thể chất, thẩm mỹ và nghệ thuật, nhà bếp ăn, Tolet theo lao lý .5. Khối phòng hành chính quản trị bảo vệ nhu yếu .6. Các thiết bị, vật dụng, đồ chơi theo Tiêu chuẩn kỹ thuật Đồ dùng – Đồ chơi – Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non .

Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

Tiêu chuẩn này gồm có những tiêu chuẩn :1. Nhà trường dữ thế chủ động phối hợp với cha mẹ trẻ để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm nom, giáo dục trẻ .2. Nhà trường dữ thế chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền sở tại và phối hợp với những tổ chức triển khai, đoàn thể, cá thể của địa phương .

Tiêu chuẩn 5: Kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ

Tiêu chuẩn này gồm có những tiêu chuẩn :1. Trẻ có sự tăng trưởng về sức khỏe thể chất tương thích với độ tuổi .2. Trẻ có sự tăng trưởng về nhận thức tương thích với độ tuổi .3. Trẻ có sự tăng trưởng về ngôn từ tương thích với độ tuổi .4. Trẻ có sự tăng trưởng về thẩm mỹ và nghệ thuật tương thích với độ tuổi .5. Trẻ có sự tăng trưởng về tình cảm và kỹ năng và kiến thức xã hội tương thích với độ tuổi .

6. Trẻ có ý thức về vệ sinh, môi trường và an toàn giao thông phù hợp với độ tuổi.

7. Trẻ được theo dõi và đánh giá tiếp tục .8. Trẻ suy dinh dưỡng, béo phì và trẻ khuyết tật được chăm sóc chăm nom .

Video liên quan

You may also like

Để lại bình luận