8 mẫu bảng đánh giá làm việc nhóm đầy đủ nhất cho nhà quản lý

Bởi tronbokienthuc

Với 8 mẫu bảng đánh giá làm việc nhóm dành cho nhà quản lý dưới đây, VNOKRs sẽ giúp nhà quản lý lấy thông tin chính xác, đánh giá hiệu quả hoạt động nhóm và có chính sách khen thưởng và phát triển đội nhóm phù hợp.

Xem thêm : 9 quyền lợi và ý nghĩa của làm việc nhóm với doanh nghiệp

Mục Lục Bài Viết

1. Mẫu bảng đánh giá làm việc nhóm

Mỗi mẫu bảng đánh giá kết quả việc làm, làm việc nhóm dưới đây sẽ có tiêu chuẩn đánh giá khác nhau, tùy vào từng mục tiêu, nhà quản trị hoàn toàn có thể chọn được mẫu tương thích .

1.1. Bảng đánh giá năng lực làm việc nhóm của nhân viên

Bảng đánh giá năng lực làm việc nhóm của nhân viên thường được sử dụng khi nhà quản lý muốn nhìn nhận, có căn cứ cụ thể để đánh giá nhân viên có phù hợp làm việc trong nhóm hay không.

Bảng đánh giá cần phân phối được cho nhà quản trị những thông tin như :

 • Năng lực làm việc của nhân viên
 • Các kỹ năng của nhân viên
 • Khả năng làm việc nhóm của nhân viên

Để có cái nhìn tổng lực, đúng chuẩn trong đánh giá, bảng đánh giá năng lượng nhân viên cấp dưới nên có quan điểm từ chính nhân viên cấp dưới và quản trị trực tiếp của họ. Bạn hoàn toàn có thể thực thi những cuộc đối thoại giữa quản trị và nhân viên cấp dưới để họ cùng thống nhất về kết quả đánh giá sau cuối .
Về biểu mẫu, bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm mẫu đánh giá năng lượng làm việc nhóm của một nhân viên cấp dưới phát minh sáng tạo nội dung dưới đây. Mỗi vị trí việc làm khác nhau sẽ cần có sự tùy chỉnh tiêu chuẩn đánh giá tương thích tương ứng .

Bảng đánh giá năng lực làm việc nhóm của nhân viên

 • Họ tên:
 • Vị trí công việc:
 • Nhóm / Bộ phận:

Trong mỗi nghành nghề dịch vụ dưới đây, bạn sung sướng đánh giá bản thân đang ở thang điểm năng lượng như thế nào :

 • 1 = Ít hoặc không có kinh nghiệm, năng lực làm việc dưới mức trung bình
 • 2 = Có một số kỹ năng, kinh nghiệm, năng lực làm việc dưới mức trung bình
 • 3 = Có kỹ năng, kinh nghiệm đáp ứng công việc ở mức năng lực trung bình
 • 4 = Có kỹ năng, kinh nghiệm tốt, đáp ứng công việc ở mức năng lực khá
 • 5 = Có kỹ năng, kinh nghiệm vượt trội, đáp ứng công việc ở mức năng lực xuất sắc
Kỹ năng Chi tiết kỹ năng Thang điểm năng lực
1. Viết Nhân sự có khả năng viết đa dạng lĩnh vực nội dung theo yêu cầu công việc 1 – 2 – 3 – 4 – 5
2. Nghiên cứu tài liệu Nhân sự có kỹ năng nghiên cứu, tự học hỏi kiến thức, tài liệu chuyên môn để sáng tạo nội dung theo yêu cầu 1 – 2 – 3 – 4 – 5
3. Thiết kế đồ họa Nhân sự có khả sử dụng các phần mềm đồ họa để thiết kế các ý tưởng, hình ảnh họa cho nội dung bài viết 1 – 2 – 3 – 4 – 5
4. Kỹ năng thuyết trình Nhân sự có khả thuyết trình, trình bày ý tưởng nội dung mình đề xuất với nhóm 1 – 2 – 3 – 4 – 5
5. Phối hợp làm việc nhóm Nhân sự có khả năng kết nối, phối hợp làm việc nhóm hiệu quả để giải quyết công việc 1 – 2 – 3 – 4 – 5
6. Quản lý tiến độ công việc Nhân sự có khả năng quản lý tiến độ công việc đảm bảo kịp thời hoàn thành công việc được giao 1 – 2 – 3 – 4 – 5
Đánh giá chung Tổng hợp điểm số năng lực của nhân sự Tổng điểm đạt được / 30
Ý kiến của quản lý trực tiếp:

1.2. Bảng đánh giá làm việc nhóm của cá nhân

Bảng tự đánh giá làm việc nhóm của cá thể thường được sử dụng khi nhà quản trị muốn định lượng, đánh giá đơn cử, đúng chuẩn về mức độ góp phần, năng lượng làm việc nhóm của những cá thể trong nhóm .
Kết quả cốt lõi mà bảng tự đánh giá này cần đạt được là nhà quản trị và nhân viên cấp dưới cùng nhìn nhận được :

 • Điểm mạnh nhất cũng như hạn chế của cá nhân khi làm việc nhóm
 • Các kỹ năng hay phương hướng cải thiện công việc mà cá nhân dự định tiến hành trong thời gian tới

Bảng tự đánh giá làm việc nhóm của cá nhân

 • Họ tên:
 • Vị trí công việc:
 • Nhóm / Bộ phận:
Tiêu chí Hiếm khi Đôi khi Thường xuyên
Đóng góp những ý kiến, sáng kiến hay
Lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác
Phối hợp, hợp tác cùng các thành viên khác
Thực hiện các sáng kiến, hành động của nhóm khi cần thiết
Tham gia các buổi họp của nhóm
Kết nối, giao tiếp hiệu quả với các thành viên
Chia sẻ với nhóm về công việc đang thực hiện
Cá nhân tự đánh giá:

 • Điểm mạnh nhất của tôi khi làm việc nhóm:
 • Điểm hạn chế nhất của tôi khi làm việc nhóm:
 • Các kỹ năng, hướng cải thiện công việc tôi dự định tiến hành trong thời gian tới:

1.3. Bảng đánh giá hiệu quả làm việc theo nhóm

Nhà quản trị hoàn toàn có thể sử dụng bảng đánh giá hiệu suất cao làm việc theo nhóm khi muốn cải tổ năng lực liên kết giữa những thành viên nhóm, cải tổ hiệu suất cao việc làm đạt được .
Bảng đánh giá làm việc nhóm này vì thế cần phân phối cho nhà quản trị những thông tin như :

 • Nhân viên đang cảm thấy hiệu quả làm việc theo nhóm như thế nào?
 • Các vấn đề vướng mắc khiến hiệu quả làm việc theo nhóm bị suy giảm

Bảng đánh giá hiệu quả làm việc theo nhóm

Tiêu chí Rất kém Bình thường Tốt
Hiệu quả làm việc theo nhóm
Mối quan tâm của nhóm đối với kết quả công việc
Kỳ vọng về hiệu suất công việc của nhóm
Các phòng ban, bộ phận khác đánh giá về kết quả làm việc của nhóm
Khả năng đóng góp ý kiến của thành viên đối với công việc của nhóm
Việc lắng nghe các ý kiến của các thành viên trong nhóm
Sự thoải mái đưa ra các ý kiến đánh giá tích cực, tiêu cực đối thành viên trong nhóm
Sự tin cậy giữa các thành viên
Sự thoải mái khi làm việc theo nhóm

1.4. Bảng đánh giá quá trình làm việc của nhóm

Bảng đánh giá quy trình làm việc của nhóm sẽ giúp nhà quản trị nhìn nhận được động lực, quá trình, quy trình làm việc của nhóm xem có phát sinh yếu tố nào không ? đã thực sự uyển chuyển chưa ?
Thông thường, nhà quản trị sẽ sử dụng bảng đánh giá kết quả việc làm nhóm này khi muốn cải tổ hiệu suất, kết quả việc làm cũng như tiến trình làm việc của nhóm .
Kết quả cốt lõi mà bảng đánh giá quy trình làm việc của nhóm cần đạt được gồm những yếu tố như :

 • Phản ánh được động lực làm việc của cá nhân, của nhóm đang ở mức nào
 • Phản ánh được tính hiệu quả của quy trình làm việc hiện nay để nhà quản lý và nhóm tìm phương cách cải tiến (nếu cần).

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng bảng đánh giá làm việc nhóm với 2 tiêu chuẩn thấp nhất và cao nhất tương ứng với số điểm từ 1 đến 5 để nhân viên cấp dưới tích chọn và đánh giá .
Một chú ý quan tâm : khi sử dụng bảng đánh giá này là bạn nên để nhân viên cấp dưới san sẻ đánh giá, nhận định và đánh giá của họ ở chính sách ẩn danh. Có như vậy họ mới hoàn toàn có thể tự do san sẻ đúng với tâm lý của mình mà không e sợ những rào cản, hay đánh giá nào khác từ thành viên trong nhóm .

Bảng đánh giá quá trình làm việc của nhóm

Tiêu chí Tiêu chí thấp nhất / cao nhất Số điểm đánh giá
1. Mục tiêu
 • Mục tiêu của nhóm không rõ ràng, cụ thể, thiếu tính cam kết
 • Mục tiêu rõ ràng, cụ thể, có tính cam kết đầy đủ với tất cả thành viên trong nhóm
1 – 2 – 3 – 4 – 5
2. Sự cởi mở
 • Các thành viên đề phòng, thận trọng trong thảo luận nhóm và làm việc
 • Các thành viên thoải mái bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc và ý tưởng trong thảo luận và làm việc
1 – 2 – 3 – 4 – 5
3. Tin cậy
 • Các thành viên nghi ngờ, thiếu tin cậy nhau
 • Các thành viên tin tưởng lẫn nhau
1 – 2 – 3 – 4 – 5
4. Giải quyết xung đột, khác biệt
 • Các thành viên bị động hoặc tránh để xảy ra xung đột, khác biệt trong khi làm việc
 • Các thành viên chủ động đề cập đến các xung đột, khác biệt để tìm phương hướng giải quyết tốt nhất
1 – 2 – 3 – 4 – 5
5. Sự phối hợp
 • Các thành viên bị động đề nghị phối hợp hoặc nhận trợ giúp
 • Các thành viên chủ động và cảm thấy thoải mái khi phối hợp làm việc
1 – 2 – 3 – 4 – 5
6. Sự tham gia
 • Quá trình thảo luận, làm việc bị chi phối bởi một vài thành viên
 • Tất cả thành viên đều tham gia chủ động, tích cực vào thảo luận và làm việc
1 – 2 – 3 – 4 – 5
7. Đưa ra quyết định
 • Quá trình đưa ra quyết định của nhóm bị chi phối bởi một vài thành viên
 • Tất cả thành viên đều được tham gia thực chất vào quá trình đưa ra quyết định
1 – 2 – 3 – 4 – 5
8. Sự linh hoạt
 • Các thành viên bị bó buộc, cứng nhắc tuân thủ các quy định, nguyên tắc
 • Các thành viên chủ động, linh hoạt điều chỉnh quy tắc làm việc để ứng phó với các tình huống phát sinh
1 – 2 – 3 – 4 – 5
9. Sử dụng nguồn nhân lực
 • Khả năng, kiến thức, kinh nghiệm của từng cá nhân không được sử dụng tốt
 • Khả năng, kiến thức, kinh nghiệm của từng cá nhân được sử dụng tối đa
1 – 2 – 3 – 4 – 5
Đánh giá chung
 • Động lực làm việc của cá nhân khi làm việc nhóm đang ở mức nào?
 • Động lực làm việc chung của nhóm đang ở mức nào?
 • Tính hiệu quả của quy trình làm việc hiện tại
Tổng điểm đạt được / 45

1.5. Bảng đánh giá ngang hàng (đánh giá chéo)

Nhà quản trị sẽ sử dụng bảng đánh giá này để thu nhận những quan điểm từ nhân viên cấp dưới về đồng nghiệp ngang hàng với họ. Nhân viên của bạn hoàn toàn có thể có những góc nhìn mà chính nhà quản trị trực tiếp cũng khó nhìn nhận ra. Bởi vì, họ là những người làm việc cùng nhau hàng ngày và sẽ có sự liên kết việc làm liên tục .
Bảng đánh giá làm việc nhóm ngang hàng còn được gọi là đánh giá chéo cần đem tới cho nhà quản trị những kết quả, thông tin như :

 • Đánh giá của nhân viên về đồng nghiệp
 • Ý kiến của nhân viên đề xuất giúp cải thiện hiệu suất của nhóm

Muốn đạt được kết quả đánh giá như vậy, bạn hoàn toàn có thể phối hợp những câu hỏi cho kết quả định lượng và cả những câu hỏi tự luận giúp nhân viên cấp dưới thuận tiện bộc lộ quan điểm, góc nhìn của mình .

Bảng đánh giá ngang hàng (đánh giá chéo)

 • Họ tên:
 • Vị trí công việc:
 • Nhóm / Bộ phận:

Bạn hãy đánh giá đồng nghiệp của mình theo những tiêu bên dưới bằng cách chấm điểm từ 1 tới 4 tương ứng với những mức đánh giá như sau :

 • 1: Rất không đồng ý
 • 2: Không đồng ý
 • 3: Đồng ý
 • 4: Rất đồng ý
Tiêu chí Nhân viên A Nhân viên B Nhân viên C
1. Tham gia các cuộc họp thường xuyên, đúng giờ
2. Hoàn thành công việc được giao đúng hạn
3. Chuẩn bị công việc một cách chu đáo, chất lượng
4. Có thái độ hợp tác, phối hợp với đồng nghiệp tốt
5. Góp phần không nhỏ vào thành công của dự án
Tổng số điểm
Phản hồi về động lực làm việc của nhóm:

 1. Nhóm của bạn đã hoạt động hiệu quả như thế nào?
 2. Các hành vi của các thành viên giúp hiệu suất làm việc của nhóm được cải thiện? Giải thích
 3. Các hành vi của các thành viên giúp hiệu suất làm việc của nhóm bị suy giảm? Giải thích
 4. Kinh nghiệm làm việc nhóm bạn rút ra được từ dự án này và sẽ ứng dụng cho các dự án tiếp theo?

1.6. Bảng đánh giá đóng góp của từng thành viên trong nhóm (tự loại trừ)

Bảng đánh giá góp phần của từng thành viên trong nhóm ( tự loại trừ ) sẽ giúp nhà quản trị thu nhận quan điểm từ chính nhân viên cấp dưới của mình về những góp phần của những nhân viên cấp dưới còn lại so với dự án Bất Động Sản .
Thông thường, bảng đánh giá này được dùng khi kết thúc dự án Bất Động Sản, khi nhóm hoàn thành xong kế hoạch tháng, quý hay năm. Đây sẽ là một trong địa thế căn cứ giúp nhà quản trị đánh giá được một cách định lượng, đa chiều về góp phần của nhân viên cấp dưới .
Với tiềm năng như vậy, bảng đánh giá làm việc nhóm sẽ cần cung ứng cho nhà quản trị những thông tin như :

 • Định lượng % mức độ đóng góp vào thành công của dự án của từng thành viên dưới góc nhìn của nhân viên
 • Những chia sẻ, giải thích của nhân viên về cách phân bổ định lượng % mức độ đóng góp

Bảng đánh giá đóng góp của từng thành viên trong nhóm (tự loại trừ)

Bạn hãy vui mắt sử dụng bảng đánh giá này để đánh giá sự góp phần của từng thành viên trong nhóm. Bạn hoàn toàn có thể xem xét đến những yếu tố như sự nỗ lực tham gia, những góp phần, những ý tưởng sáng tạo, năng lực liên kết cũng như phối hợp của thành viên so với nhóm. Bạn hãy cố gắng nỗ lực vấn đáp trung thực nhất hoàn toàn có thể, vì đây là một trong những địa thế căn cứ quan trọng để công ty đánh giá đúng hiệu suất cao làm việc của nhóm và từng thành viên trong nhóm .
Bạn hãy phân chia tổng số 100 % nỗ lực dự án Bất Động Sản cho những thành viên trong dự án Bất Động Sản, không gồm có chính bạn. Ví dụ : nhân viên cấp dưới A góp phần 25 % nỗ lực dự án Bất Động Sản ; B là 30 % ; C là 40 % còn D là 5 %. Phần trăm cao hơn sẽ thuộc về những thành viên có góp phần dự án Bất Động Sản cao hơn. Trong trường hợp những thành viên có góp phần như nhau, điểm số % nên được chia đều cho những thành viên .

 • Họ tên của bạn:
 • Nhóm / Bộ phận:

1. Bảng phân chia % nỗ lực góp phần vào dự án Bất Động Sản

Thành viên số Họ tên % nỗ lực đóng góp vào dự án
1
2
3
4
5
Tổng số 100%

Thông tin mở rộng

 • Bạn hãy giải thích cách phân bổ % nỗ lực cao, thấp
 • Bạn hãy cung cấp các ví dụ cụ thể để minh họa cho lập luận của bạn

1.7. Bảng đánh giá đóng góp của từng thành viên trong nhóm (tự bao gồm)

Bảng đánh giá góp phần của từng thành viên trong nhóm ( tự gồm có ) khá giống với bảng đánh giá tự loại trừ ở phần 1.6 bài viết này. Điểm độc lạ cơ bản là nếu bảng tự loại trừ, nhân viên cấp dưới sẽ phân chia % góp phần dự án Bất Động Sản cho những thành viên trong nhóm, ngoại trừ chính họ thì ở bảng tự gồm có, nhân viên cấp dưới sẽ phân chia % góp phần dự án Bất Động Sản cho những thành viên trong nhóm gồm có cả họ .
Bảng đánh giá này cũng thường được nhà quản trị sử dụng khi kết thúc dự án Bất Động Sản, khi nhóm triển khai xong tiềm năng theo tháng, quý, năm. Với tiềm năng đánh giá như vậy, bảng đánh giá sẽ phân phối cho nhà quản trị những thông tin cốt lõi như :

 • Nhân viên tự đánh giá nỗ lực hoàn thành dự án của họ như thế nào?
 • Họ đánh giá nỗ lực của các thành viên còn lại như thế nào?
 • Những chia sẻ, giải thích của nhân viên về cách phân bổ định lượng % mức độ đóng góp

Bảng đánh giá làm việc nhóm theo đóng góp của từng thành viên trong nhóm (tự bao gồm)

Bạn hãy vui mắt sử dụng bảng đánh giá này để đánh giá sự góp phần của từng thành viên trong nhóm. Bạn hoàn toàn có thể xem xét đến những yếu tố như sự nỗ lực tham gia, những góp phần, những sáng tạo độc đáo, năng lực liên kết cũng như phối hợp của thành viên so với nhóm. Bạn hãy nỗ lực vấn đáp trung thực nhất hoàn toàn có thể, vì đây là một trong những địa thế căn cứ quan trọng để công ty đánh giá đúng hiệu suất cao làm việc của nhóm và từng thành viên trong nhóm .
Bạn hãy phân chia tổng số 100 % nỗ lực dự án Bất Động Sản cho những thành viên trong dự án Bất Động Sản, gồm có chính bạn. Ví dụ : Bạn góp phần 25 % nỗ lực dự án Bất Động Sản ; A là 30 % ; B là 40 % còn C là 5 %. Phần trăm cao hơn sẽ thuộc về những thành viên có góp phần dự án Bất Động Sản cao hơn. Trong trường hợp những thành viên có góp phần như nhau, điểm số % nên được chia đều cho những thành viên .

 • Họ tên của bạn:
 • Nhóm / Bộ phận:

1. Bảng phân chia % nỗ lực góp phần vào dự án Bất Động Sản

Thành viên số Họ tên % nỗ lực đóng góp vào dự án
1 Họ tên của bạn
2
3
4
5
Tổng số 100%

Thông tin mở rộng:

 • Bạn hãy giải thích cách phân bổ % nỗ lực cao, thấp
 • Bạn hãy cung cấp các ví dụ cụ thể để minh họa cho lập luận của bạn

1.8. Bảng đánh giá nhóm làm việc ngang hàng

Một tiềm năng của nhóm hoàn toàn có thể cần sự góp phần, phối hợp của rất nhiều những thành viên. Do đó, bảng đánh giá nhóm làm việc ngang hàng sẽ giúp nhà quản trị nhìn nhận được sự đánh giá của nhân viên cấp dưới so với những thành viên trong nhóm một cách đơn cử, riêng không liên quan gì đến nhau .
Thông thường, nhà quản trị sẽ dùng bảng đánh giá này khi muốn đánh giá sự liên kết, phối hợp triển khai xong việc làm giữa những những nhóm trong một dự án Bất Động Sản .

Bảng đánh giá làm việc nhóm sẽ cung cấp cho nhà quản lý các thông tin cốt lõi như:

 • Đánh giá cụ thể về các thành viên trong nhóm từ góc nhìn của nhân viên
 • Những giải thích, lập luận của họ cho việc đánh giá

Bảng đánh giá nhóm làm việc ngang hàng

 • Họ tên của bạn:
 • Nhóm / Bộ phận:

Trong khoảng chừng trống của những ô bên dưới, bạn hãy đánh giá trung thực, đúng mực về việc làm của từng thành viên trong nhóm của bạn .

Tên thành viên
1. Thành viên này có hoàn thành xong trách nhiệm được giao không ? ( Có / Không )

2. Bạn đánh giá như thế nào về chất lượng công việc của nhân sự này? (Kém / Trung bình / Khá / Tốt)
3. Bạn đánh giá như thế nào về tiến độ công việc của nhân sự này? (Kém / Trung bình / Khá / Tốt)

4. Về tổng thể và toàn diện, bạn đánh giá xếp hạng góp phần của nhân sự với dự án Bất Động Sản như thế nào ? ( Kém / Trung bình / Khá / Tốt )
5. Bạn có muốn làm việc với người này thêm 1 lần nào nữa không ? ( Có / Không )
6. Bạn hãy lý giải nguyên do hay phân phối những ví dụ minh họa để chứng tỏ lập luận, đánh giá của mình :

Tên thành viên
1. Thành viên này có hoàn thành xong trách nhiệm được giao không ? ( Có / Không )

2. Bạn đánh giá như thế nào về chất lượng công việc của nhân sự này? (Kém / Trung bình / Khá / Tốt)
3. Bạn đánh giá như thế nào về tiến độ công việc của nhân sự này? (Kém / Trung bình / Khá / Tốt)

4. Về toàn diện và tổng thể, bạn đánh giá xếp hạng góp phần của nhân sự với dự án Bất Động Sản như thế nào ? ( Kém / Trung bình / Khá / Tốt )
5. Bạn có muốn làm việc với người này thêm 1 lần nào nữa không ? ( Có / Không )
6. Bạn hãy lý giải nguyên do hay cung ứng những ví dụ minh họa để chứng tỏ lập luận, đánh giá của mình :

Tên thành viên
1. Thành viên này có triển khai xong trách nhiệm được giao không ? ( Có / Không )

2. Bạn đánh giá như thế nào về chất lượng công việc của nhân sự này? (Kém / Trung bình / Khá / Tốt)
3. Bạn đánh giá như thế nào về tiến độ công việc của nhân sự này? (Kém / Trung bình / Khá / Tốt)

4. Về tổng thể và toàn diện, bạn đánh giá xếp hạng góp phần của nhân sự với dự án Bất Động Sản như thế nào ? ( Kém / Trung bình / Khá / Tốt )
5. Bạn có muốn làm việc với người này thêm 1 lần nào nữa không ? ( Có / Không )
6. Bạn hãy lý giải nguyên do hay cung ứng những ví dụ minh họa để chứng tỏ lập luận, đánh giá của mình :

Tên thành viên
1. Thành viên này có triển khai xong trách nhiệm được giao không ? ( Có / Không )

2. Bạn đánh giá như thế nào về chất lượng công việc của nhân sự này? (Kém / Trung bình / Khá / Tốt)
3. Bạn đánh giá như thế nào về tiến độ công việc của nhân sự này? (Kém / Trung bình / Khá / Tốt)

4. Về tổng thể và toàn diện, bạn đánh giá xếp hạng góp phần của nhân sự với dự án Bất Động Sản như thế nào ? ( Kém / Trung bình / Khá / Tốt )
5. Bạn có muốn làm việc với người này thêm 1 lần nào nữa không ? ( Có / Không )
6. Bạn hãy lý giải nguyên do hay phân phối những ví dụ minh họa để chứng tỏ lập luận, đánh giá của mình :

2. Cách xây dựng bảng đánh giá làm việc nhóm

Khi thiết kế xây dựng bảng đánh giá làm việc nhóm, nhà quản trị hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm 5 bước thực thi tuần tự dưới đây .

Bước 1: Lập kế hoạch

Ở bước lập kế hoạch này, nhà quản trị cần phải xác lập được tiềm năng, kết quả cần đạt được và thời hạn thực thi đánh giá. Một đợt đánh giá không có kế hoạch rõ ràng, hướng tới một tiềm năng đơn cử nào đó sẽ không mang lại cho nhà quản trị hay cho công ty quyền lợi nào. Ngược lại, quá nhiều đánh giá sẽ khiến nhân viên cấp dưới mất thời hạn và thậm chí còn là không yên tâm làm việc .
Khi lập kế hoạch đánh giá, bạn nên bảo vệ những tiêu chuẩn như :

 • Mục tiêu đánh giá cần rõ ràng và được truyền thông cụ thể tới từng nhân viên tham gia đánh giá. Nhà quản lý nên đánh giá đúng tầm quan trọng của việc đánh giá nhóm. Nhân viên sẽ có lo lắng rằng công ty tiến hành đánh giá để dùng làm căn cứ điều chỉnh hay có sự thay đổi nhân sự, lương thưởng, phúc lợi cho nhóm, cho từng nhân viên.
 • Kết quả cần đạt được chỉ rõ dùng để làm gì, sẽ đem lại lợi ích gì cho công ty, cho nhóm và cho từng nhân viên
 • Thời gian tiến hành đánh giá cần được bố trí phù hợp theo mục tiêu và kết quả cần đạt được, phù hợp với thời gian nhân viên có thể tham gia đánh giá.

Bước 2: Xác định đối tượng và số lượng cần đánh giá

Nguyên tắc của việc xác lập đối tượng người dùng và số lượng cần đánh giá là :

 • Chuẩn xác về đối tượng cần đánh giá
 • Đảm bảo đủ về số lượng cần đánh giá

Không phải càng nhiều người tham gia đánh giá thì kết quả càng đúng chuẩn. Điều quan trọng hơn là người tham gia đánh giá cần được xác lập đúng, tương thích .

Ví dụ: Để đánh giá về đóng góp của từng thành viên trong nhóm theo dạng tự loại trừ hay tự bao gồm thì người tham gia đánh giá bắt buộc phải là thành viên trong nhóm. Nếu không phải là thành viên trực tiếp tham gia nhóm thì họ sẽ rất khó để đánh giá được chuẩn xác mức độ đóng góp, nỗ lực của thành viên khác đối với dự án.

Bước 3: Xác định cách thức đánh giá

Có nhiều chiêu thức đánh giá và hình thức câu hỏi khác nhau. Bạn không nên quá phụ thuộc vào hay vận dụng y nguyên những phương pháp đánh giá theo mẫu về giải pháp hay hình thức câu hỏi .
Bởi vì, triết lý về đánh giá làm việc nhóm rất tĩnh tại, cố định và thắt chặt còn thực tiễn doanh nghiệp thì vô cùng sôi động, nhiều mẫu mã và linh động. Bạn nên tìm hiểu thêm mẫu đánh giá và điều khiển và tinh chỉnh, xác lập phương pháp đánh giá tương thích nhất với doanh nghiệp của mình .
Bạn hoàn toàn có thể đặt ra những câu hỏi và tìm cách xử lý như :

 • Với tình hình, thực tế doanh nghiệp hiện nay thì phương pháp đánh giá nào là phù hợp?
 • Hình thức câu hỏi có cần bổ sung, tinh chỉnh chi tiết nào không?

Điều cốt lõi ở đây là tiềm năng đánh giá làm việc nhóm của bạn là gì ? Trên cơ sở xác lập được tiềm năng rõ ràng, bạn sẽ tìm ra được những phương pháp đánh giá tương thích, cũng như một lối đi để tiến về tiềm năng .

Bước 4: Xây dựng bảng đánh giá, sắp xếp thứ tự câu hỏi

Sau khi đã xác lập được phương pháp đánh giá tương thích, bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm mẫu bảng đánh giá làm việc nhóm ở phần 1 bài viết này để kiến thiết xây dựng bảng đánh giá và sắp xếp thứ tự câu hỏi .
Tùy theo đặc trưng của từng doanh nghiệp, từng nhóm, từng nhân viên cấp dưới mà bạn hoàn toàn có thể thiết kế xây dựng bảng đánh giá và thứ tự thắc mắc tương thích nhất .

Bước 5: Tổng hợp kết quả, định hướng phát triển

Bảng đánh giá chỉ hoàn toàn có thể phân phối cho bạn những tài liệu. Muốn tài liệu trở nên hữu dụng thì bạn cần tổng hợp kết quả để tài liệu chuyển hóa thành thông tin. Từ thông tin có địa thế căn cứ rõ ràng trải qua đánh giá bạn mới hoàn toàn có thể xu thế tăng trưởng cho doanh nghiệp, cho nhóm của mình .

Ví dụ: Thông qua đánh giá, bạn nhận thấy có đến 80% nhân viên đánh giá năng lực, khả năng đóng góp của nhân viên C chỉ ở mức 5%. Mức đóng góp này là rất thấp. Từ đó, bạn có thể tìm hiểu, trao đổi thêm với C để tìm hiểu nguyên nhân, lên phương án đào tạo, cải thiện hiệu suất cho C. Hoặc bạn cũng có thể chấm dứt hợp đồng làm việc đúng pháp luật với C.

Cách xây dựng bảng đánh giá làm việc nhóm thành công

3. Những lưu ý khi thiết lập bảng đánh giá làm việc nhóm

Bảng đánh giá có chuẩn xác thì quy trình triển khai bảng đánh giá kết quả việc làm, làm việc nhóm mới chuẩn xác, tránh được những vướng mắc, phát sinh không đáng có. Bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những chú ý quan tâm khi thiết lập bảng đánh giá làm việc nhóm sau :

 • Tùy biến tiêu chí đánh giá để có bảng đánh giá hợp: Tiêu chí đánh giá cần phụ thuộc vào đối tượng, mục đích đánh giá. Do đó, nhà quản lý có thể tùy vào mục đích đánh giá của mình để chọn ra tiêu chí đánh giá phù hợp.
 • Xây dựng thang điểm/ mức đánh giá cho từng tiêu chí: Thang điểm, mức độ đánh giá cho từng tiêu chí được thiết lập phù hợp sẽ giúp bạn dễ dàng thống kế dữ liệu sau đánh giá để chuyển hóa thành thông tin đánh giá hữu ích. Do đó, ngay từ đầu khi thiết lập bảng đánh giá bạn hãy cố gắng xây dựng thang điểm, trọng số phù hợp cho từng tiêu chí.
 • Cấu trúc bảng đánh giá: Một bảng đánh giá làm việc nhóm có thể được xây dựng theo cấu trúc lần lượt như sau: Tên bảng đánh giá / Thông tin người hoặc phòng ban được đánh giá / Bảng hỏi đánh giá. Bạn hãy lưu ý thiết lập cấu trúc nhóm câu hỏi gọn gàng, hợp logic, dễ hiểu, tránh các nhầm lẫn, khó hiểu khi triển khai đánh giá.
 • Lưu ý khi sử dụng câu hỏi trong bảng đánh giá: Để thu nhận được chính xác, đa dạng thông tin đánh giá, nhà quản lý nên thiết lập linh hoạt câu hỏi đóng và câu hỏi mở. Nếu như câu hỏi đóng giúp bạn có thông tin định lượng, chính xác thì câu hỏi mở giúp bạn cảm nhận được tư duy, tính cách và khả năng thuyết phục của người được đánh giá.
 • Hình thức bảng đánh giá: Bảng đánh giá của bạn sẽ được tiến hành theo hình thức offline hay online? Hình thức offline (in bảng đánh giá ra giấy và thống kê thủ công) sẽ phù hợp với những nhóm làm việc ít hoặc hạn chế trong việc tiếp cận với công nghệ thông tin, máy tính. Còn hình thức online (Google Forms…) sẽ giúp bạn thuận tiện trong triển khai đánh giá, dễ dàng thống kế dữ liệu, lập bảng báo cáo tổng quan…

Lưu ý khi thiết lập bảng đánh giá làm việc nhóm
* * *

Trên đây, bạn đã cùng VNOKRs tìm hiểu về 8 mẫu bảng đánh giá làm việc nhóm dành cho nhà quản lý. Đánh giá chuẩn xác về nỗ lực, hiệu quả làm việc của nhóm sẽ giúp nhà quản lý có thêm căn cứ để định hướng phát triển, để điều chỉnh hoạt động của nhóm.

Mục tiêu cốt lõi của đánh giá là để giúp nhóm có kết quả, hiệu suất làm việc tốt hơn. Vì vậy, những nhà quản trị cần trang bị cho mình những kỹ năng và kiến thức thiết yếu để hoàn toàn có thể đánh giá đúng chuẩn việc làm cũng như thôi thúc hiệu suất và động lực làm việc của nhân viên cấp dưới .
Nếu bạn cần thêm thông tin hay tư vấn về biểu mẫu đánh giá, bạn hoàn toàn có thể liên hệ với VNOKRs .

CÔNG TY TNHH J.O.H.N Capital

 • Số điện thoại liên hệ: 0904.2323.69
 • Email hỗ trợ: support@okrs.vn
 • Địa chỉ công ty: 25 Nam Đồng, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
 • Link phần mềm: https://okrs.vn/phan-mem-okrs
 • Link blog: https://tronbokienthuc.com/
 • Link website: https://okrs.vn/

You may also like

Để lại bình luận