Sản phẩm dở dang là gì, các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang

Bởi tronbokienthuc
Dưới đây là bản update Đặc điểm sản xuất của Cơ sở sản xuất tương ứng với nó là chiêu thức đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. Kế Toán TP.HN mời bạn kích vào cụm từ “ Xem tại đây ” ở cột “ Nội dung của những chiêu thức đánh giá sản phẩm dở dang ” >> > Để xem nội dung của từng giải pháp đánh giá sản phẩm dở dang .Để lựa chọn được chiêu thức đánh giá sản phẩm dở dang tương thích với cơ sở sản xuất >> > Cơ sở sản xuất phải địa thế căn cứ vào đặc thù sản xuất của cơ sở .Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo ngân sách NVL chính trực tiếp hoặc theo ngân sách NVL trực tiếp .

Theo chế độ kế toán hiện hành, có các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang vào cuối kỳ kế toán sau:

Sản phẩm dở dang cuối kỳ là : Những sản phẩm mà chưa triển khai xong, chưa hoàn thành xong đang còn nằm trên quy trình tiến độ sản xuất. Sản phẩm đó phải trải qua một hoặc một số ít quy trình nữa mới triển khai xong sản phẩm .

STT

Đặc điểm sản xuất của Cơ sở sản xuất.

Cá phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ.

Nội dung của các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang.

1

Cơ sở sản xuất mà chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm (khoảng 65%đến 80% trở lên)

Sản phẩm dở dang là gì, các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí NVL chính trực tiếp hoặc theo chi phí NVL trực tiếp .Đánh giá sản phẩm dở dang theohoặc theo ngân sách Xem tại đây .

2

Cơ sở sản xuất có quy trình sản xuất phức tạp, sản phẩm dở nhiều và không đều nhau.

 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 

theo mức độ hoàn thành tương đương. 

Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ

Xem tại đây .

3

Cơ sở sản xuất đã xây dựng được mạng lưới hệ thống định mức chi phí sản xuất hài hòa và hợp lý và không thay đổi .

 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo

 theo chi phí sản xuất định mức.

Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo

Xem tại đây .

Cảm ơn bạn đã đọc Sản phẩm dở dang là gì? Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang? do Kế Toán Hà Nội trình bày. Chúc bạn lựa chọn được phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang phù hợp nhất với cơ sở của mình

Đậy cũng là một trong những câu hỏi khi đi thi chứng chỉ đại lý thuế hay hỏi. Nếu bạn có nhu cầu ôn thi chứng chỉ đại lý thuế. Thì hãy lưu lại để sau này làm đề thi chứng chỉ đại lý thuế với số điểm cao.

Kế Toán Thành Phố Hà Nội chúc bạn đọc sức khỏe thể chất và thành công xuất sắc !

Địa chỉ học kế toán tổng hợp trên chứng từ thực tế dành cho người đã biết

Để lại bình luận