em hãy đánh giá vua hàm nghi và tôn thất thuyết trong phong trào cần vương? sử bài tập nghỉ dịch covid – nhờ mọi người giúp em ạ – câu hỏi 514355

Bởi tronbokienthuc
Năm 30 tuổi ( 1869 ), Tôn Thất Thuyết giữ chức Án sát tỉnh Thành Phố Hải Dương. Đến tháng 7 năm 1870, được sung làm Biện lý Bộ hộ rồi sau đó ( tháng 11 ) chuyển sang chứcTán tương giúp Tổng thống quân vụ đại thần Hoàng Tá Viêm ” dẹp loạn ” ở những tỉnh phía Bắc. Sau chiến dịch này, Tôn Thất thuyết được phong chức ” Quang lộc tự khanh ” và làm Tán lý quân thứ Thái Nguyên. Kể từ đây, ông chuyên hoạt động giải trí quân sự chiến lược và nổi tiếng dần qua những cuộc giao tranh với những cánh quân chống lại triều đình Huế .
Tháng 12 năm 1870, ông chỉ huy đánh dẹp nhóm Đặng Chí Hùng ở Thái Nguyên .
Tháng 3 năm 1872, ông cùng Trương Văn Để đánh tan quân Tàu Ô ở Thành Phố Hải Dương, giết chết Hoàng Tề .

Tháng 8 năm 1872, ông đánh thắng toán giặc Khách ở Quảng Yên.

Tháng 12 năm 1873, ông cùng Hoàng Tá Viêm phục binh tại CG cầu giấy, TP. Hà Nội giết chết viên chỉ huy quân sự chiến lược trong đợt Pháp đánh miền Bắc lần thứ nhất là đại úyFrancis Garnier .

Tháng 7 năm 1874, ông cùng Hoàng Tá Viêm đàn áp 2 cuộc nổi dậy của hai sĩ phu Trần Tuấn và Đặng Như Mai.

Tháng 3 năm 1875, ông dập tắt được khởi nghĩa ở Cổ Loa, Đông Anh, bắt chém thủ lĩnh trận.

Tháng 6 năm 1875, bức hàng nhóm Dương Đình Tín ở Thái Nguyên .
Tháng 9 năm 1875, bắt sống được tướng quân Cờ vàng là Hoàng Sùng Anh ở Thái Nguyên ….
Với hàng loạt công lao như vậy nên Tôn Thất thuyết được vua Tự Đức cho thăng quan tiến chức nhanh. Tháng 3 năm 1872, ông được bổ làm Bố chính tỉnh Thành Phố Hải Dương. Năm 1873 làm Tham tán Đại thần hàm Thị lang Bộ binh, rồi lên thự Tham tri Bộ binh. Tháng 3 năm 1874 vẫn là Tham tán Đại thần nhưng Tôn Thất Thuyết được phong là Hữu tham tri Bộ binh, tước Vệ Chính Nam. Tháng 4 năm 1874, ông giữ chức Tuần Vũ tỉnh Sơn Tây kiêm Tham tán Đại thần. Tháng 3 năm 1875 ông là Tổng đốc Ninh-Thái kiêm Tổng đốc những việc quân Ninh-Thái-Lạng-Bằng. Đến tháng 10 năm 1875 lại được bổ làm Hiệp đốc quân vụ Đại thần, chức tước gần ngang với Tổng thống quân vụ Đại thần Hoàng Kế Viêm. Với thắng lợi vào năm 1881, Tôn Thất Thuyết được phong chức Thượng thư Bộ binh và sang tháng 2 năm 1882 ông kiêm thêm chức Hải phòng sứ Kinh thành Huế. Năm 1883, Tôn Thất Thuyết chính lãnh chức Thượng thư Bộ binh và sau đó được cử vào Cơ Mật Viện vào tháng 6 năm 1883 .

You may also like

Để lại bình luận