5+ tiêu chí đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp – CIC32

Bởi tronbokienthuc

Đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp là điều tất yếu mà bất kỳ chủ doanh nghiệp, nhân viên tư vấn đầu tư, tài chính, cấp quản lý và nhà đầu tư nào cũng cần thực hiện để đưa ra quyết định thông minh cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp mình. Cùng tìm hiểu các tiêu chí đánh giá và lưu ý quan trọng khi thực hiện trong bài viết dưới đây!

Những lưu ý khi đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp

Những lưu ý khi đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp

Mục Lục Bài Viết

1. Hiệu quả tài chính doanh nghiệp là gì?

Để đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp một cách đúng chuẩn, thứ nhất ta cần hiểu hiệu quả tài chính doanh nghiệp là gì ?

Hiệu quả tài chính doanh nghiệp là gì?

Hiệu quả tài chính doanh nghiệp là gì ?Có 2 quan điểm về hiệu quả tài chính doanh nghiệp .

 • Quan điểm thứ nhất: Hiệu quả tài chính doanh nghiệp dùng để chỉ hiệu quả của việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn vốn trong quá trình kinh doanh.
 • Quan điểm thứ hai: Hiệu quả tài chính là hiệu quả của huy động vốn. Trong khi đó, hiệu quả quản lý, sử dụng vốn thuộc về hiệu quả kinh doanh.

Dù theo quan điểm nào, hiệu quả tài chính cũng đều phản ánh mối quan hệ quyền lợi kinh tế tài chính mà doanh nghiệp nhận được và ngân sách của doanh nghiệp phải bỏ ra để có được quyền lợi kinh tế tài chính đó .Bản chất tài chính doanh nghiệp là những mối quan hệ tiền tệ gắn trực tiếp với việc tổ chức triển khai, kêu gọi, phân phối, sử dụng và quản trị vốn trong quy trình kinh doanh thương mại .

2. Ý nghĩa của việc đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp

Hiệu quả tài chính của doanh nghiệp là một yếu tố chăm sóc của cả nhà góp vốn đầu tư bên trong, bên ngoài doanh nghiệp cũng như những bên tương quan. Thật vậy, trải qua việc đánh giá hiệu quả tài chính, nhà đầu tư sẽ khuynh hướng đúng để đưa ra quyết định hành động góp vốn đầu tư hài hòa và hợp lý cũng như có bước kiểm soát và điều chỉnh nguồn vốn tương thích .

Đánh giá hiệu quả tài chính mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp

Đánh giá hiệu quả tài chính mang lại nhiều quyền lợi cho doanh nghiệp

3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính doanh nghiệp

Có nhiều chỉ tiêu và chiêu thức khác nhau để đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp. Cụ thể :

3.1. 3 chỉ tiêu thường dùng

Có 3 chỉ tiêu thường dùng để phản ánh yếu tố cốt lõi của tính hiệu quả tài chính doanh nghiệp. Bao gồm : tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản ( ROA ), tỷ suật doanh thu trên lệch giá ( ROS ), tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ( ROE ) .

Các chỉ tiêu thường dùng đánh giá hiệu quả tài chính doanh nghiệp

Các chỉ tiêu thường dùng đánh giá hiệu quả tài chính doanh nghiệp

 • Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA):

Là chỉ số cho biết mỗi đồng góp vốn đầu tư vào gia tài sẽ tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu trước thuế và lãi vay, phản ánh hiệu quả sử dụng gia tài .Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản = Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản trung bình

 • Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS):

Là chỉ số cho biết mỗi đồng lệch giá thuần triển khai trong kỳ thu được bao nhiêu đồng doanh thu sau thuế, giúp phản ánh năng lượng tạo loại sản phẩm có ngân sách thấp hoặc giá cả cao của doanh nghiệp .Tỷ suất lợi nhuận trên lệch giá = Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần

 • Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE):

Là chỉ số cho biết mỗi đồng đầu tư của vốn chủ sở hữu tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế thu nhập, giúp đánh giá khả năng dảm bảo lợi nhuận cho đối tác góp vốn.

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu = Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu trung bình

3.2. Một số chỉ tiêu khác

Ngoài 3 chỉ tiêu ROA, ROS, ROE thường dùng, để đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp, người ta còn dùng 1 số ít chỉ tiêu khác như : Khả năng giao dịch thanh toán hiện hành, Vòng quay tổng tài sản, Vòng quay hàng tồn dư, Kỳ thu tiền trung bình. Cụ thể :

Một số chỉ tiêu khác để đánh giá hiệu quả tài chính

Một số chỉ tiêu khác để đánh giá hiệu quả tài chính

 • Khả năng thanh toán hiện hành: Là chỉ số đo lường khả năng thanh toán các khoản nợ nần một cách tổng quát của doanh nghiệp.

Khả năng giao dịch thanh toán hiện hành = Tổng giá trị gia tài / Tổng nợ phải giao dịch thanh toán

 • Vòng quay tổng tài sản:

Là chỉ số cho biết mỗi đồng góp vốn đầu tư vào tổng tài sản tạo ra được bao nhiêu đồng lệch giá, phản ánh năng lực tạo ra lệch giá từ việc góp vốn đầu tư vào tổng tài sản của doanh nghiệp .Vòng quay tổng tài sản = Doanh thu thuần / Tổng tài sản trung bình

 • Vòng quay hàng tồn kho: Là chỉ số thể hiện trong 1 kỳ hàng tồn kho quay được mấy vòng, phản ánh hiệu quả của hoạt động quản trị hàng tồn kho.

Vòng quay hàng tồn dư = Giá vốn hàng bán / Hàng tồn dư trung bình

 • Kỳ thu tiền bình quân:

Là chỉ số biểu lộ khoảng chừng thời hạn thu về những khoản nợ phải thu của người mua nợ doanh nghiệp, phản ánh hiệu quả hoạt động giải trí quản trị những khoản nợ phải thu .Kỳ thu tiền trung bình = ( Nợ phải thu người mua trung bình x thời hạn kỳ nghiên cứu và phân tích ) / Doanh thu thuần

4. Lưu ý khi đánh giá hiệu quả tài chính doanh nghiệp

Khi đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp trên những chỉ tiêu, cần xem xét :

 • Những đặc điểm đặc thù của doanh nghiệp: Để hiểu xem doanh nghiệp có đạt được hiệu quả tài chính hay không.
 • So sánh với các doanh nghiệp cùng ngành khác: Để xem doanh nghiệp có hoạt động tốt trong ngành hay không.
 • Khuynh hướng phát triển ngành: Để xem doanh nghiệp có đang phát triển theo đúng xu hướng của ngành hay không.

5. Đánh giá hiệu quả tài chính doanh nghiệp với BIR

Việc đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp là hoạt động giải trí cần nhiều số liệu và sự tỉ mỉ. Điều này sẽ cực kỳ khó triển khai nếu bạn muốn đánh giá doanh nghiệp đối tác chiến lược hoặc bạn không có quyền truy vấn tài liệu công ty .

BIR – Báo cáo thông tin doanh nghiệp của CRIF D&B Việt Nam là giải pháp tuyệt vời cho bạn, giúp hạn chế rủi ro, xác định sự ổn định của doanh nghiệp, tìm hiểu những thay đổi có thể ảnh hưởng đế mối quan hệ mua và tín dụng của 1 doanh nghiệp. Từ đó, BIR góp phần giúp bạn đưa ra quyết định kinh doanh phù hợp nhất.

Báo cáo thông tin doanh nghiệp (BIR) là giải pháp giúp đánh giá hiệu quả tài chính doanh nghiệp

Báo cáo thông tin doanh nghiệp ( BIR ) là giải pháp giúp đánh giá hiệu quả tài chính doanh nghiệp

BIR cung cấp các thông tin tài chính của doanh nghiệp như:

 • Chỉ số thanh toán hiện hành.
 • Chỉ số thanh toán nhanh.
 • Biên lợi nhuận thuần/lợi nhuận bán hàng.
 • Doanh thu.
 • Giá trị ròng.
 • Tổng tài sản.
 • Tổng nợ phải trả.
 • Lợi nhuận sau thuế.
 • Hoàn trả tài sản.
 • Tổng nợ đến giá trị ròng.

Như vậy, BIR cung ứng cho bạn cái nhìn tổng quan tình hình tài chính của doanh nghiệp trong báo cáo giải trình, từ đó là công cụ tương hỗ tuyệt vời giúp đánh giá hiệu quả tài chính để ra quyết định hành động kinh doanh thương mại tương thích .Ngoài ra, BIR còn cung ứng những thông tin khác như chỉ số rủi ro đáng tiếc, D&B rating, lịch sử vẻ vang hình thành, những Trụ sở, số lượng nhân viên cấp dưới qua những thời kỳ … Điều này giúp mọi đối tác chiến lược trong doanh nghiệp, ngoài doanh nghiệp và những bên tương quan hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh quyết định hành động tương thích, đem tới sự tăng trưởng vĩnh viễn .

Mua nhiều báo cáo của các doanh nghiệp cùng 1 lúc sẽ được nhận ưu đãi về giá. Để nhận tư vấn kỹ càng từ CRIF D&B Việt Nam về báo cáo BIR – Giải pháp tối ưu đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp, bạn có thể liên hệ:

 • Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Minh Long, số 17 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, quận 3, TP.HCM, Việt Nam.
 • Hotline: 02839117288
 • Email: csvietnam@crif.com
 • Website: cic32.com.vn

You may also like

Để lại bình luận