Tuổi Tỵ khai trương ngày nào tốt năm 2023? Ngày đẹp khai trương cho tuổi Tỵ – https://tronbokienthuc.com

Bởi tronbokienthuc

1

13.000 lượt xem

Lựa chọn ngày khai trương đầu năm thích hợp sẽ mang đến nhiều may mắn, thuận lợi cho công việc của mỗi người. Chính vì thế mà người Việt Nam thường rất coi trọng vấn đề này. Vậy ngày đẹp khai trương cho tuổi Tỵ năm nay là ngày nào? Tuổi Tỵ khai trương ngày nào tốt năm 2023? Hãy theo dõi bài viết này để có được câu trả lời bạn nhé.

Tuổi Tỵ khai trương ngày nào

Mục Lục Bài Viết

Tuổi Kỷ Tỵ 1989 khai trương ngày nào tốt 2023?

Dưới đây là những ngày tốt thích hợp để người tuổi Kỷ Tỵ 1989 khai trương dịp đầu năm nhằm mục đích mang đến nhiều suôn sẻ, cát lành :

Ngày mùng 5 Tết (tức 5/2/2023 Dương lịch)

 • Ngày Kỷ Sửu, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần
 • Hành Hỏa – Sao Liễu – Trực Bế – Ngày Minh Đường Hoàng Đạo
 • Giờ hoàng đạo: Bính Dần (03h-05h), Đinh Mão (05h-07h), Kỷ Tỵ (09h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h)

Ngày mùng 8 Tết (tức 8/2/2023 Dương lịch)

 • Ngày Nhâm Thìn, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần
 • Hành Thủy – Sao Dực – Trực Mãn – Ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo
 • Giờ hoàng đạo: Nhâm Dần (03h-05h), Giáp Thìn (07h-09h), Ất Tỵ (09h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h), Tân Hợi (21h-23h)

Ngày 12 tháng Giêng (tức 12/2/2023 Dương lịch)

 • Ngày Bính Thân, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần
 • Hành Hỏa – Sao Đê – Trực Phá – Ngày Thiên Lao Hắc Đạo
 • Giờ hoàng đạo: Mậu Tý (23h-01h), Kỷ Sửu (01h-03h), Nhâm Thìn (07h-09h), Quý Tỵ (09h-11h), Ất Mùi (13h-15h), Mậu Tuất (19h-21h)

Tuổi Tỵ khai trương ngày nào

Tuổi Đinh Tỵ 1977 khai trương ngày nào tốt năm 2023?

Dưới đây là những ngày tốt thích hợp để người tuổi Đinh Tỵ 1977 khai trương dịp đầu năm nhằm mục đích mang đến nhiều suôn sẻ, cát lành :

Ngày mùng 5 Tết (tức 5/2/2023 Dương lịch)

 • Ngày Kỷ Sửu, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần
 • Hành Hỏa – Sao Liễu – Trực Bế – Ngày Minh Đường Hoàng Đạo
 • Giờ hoàng đạo: Bính Dần (03h-05h), Đinh Mão (05h-07h), Kỷ Tỵ (09h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h)

Ngày mùng 8 Tết (tức 8/2/2023 Dương lịch)

 • Ngày Nhâm Thìn, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần
 • Hành Thủy – Sao Dực – Trực Mãn – Ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo
 • Giờ hoàng đạo: Nhâm Dần (03h-05h), Giáp Thìn (07h-09h), Ất Tỵ (09h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h), Tân Hợi (21h-23h)

Ngày 12 tháng Giêng (tức 12/2/2023 Dương lịch)

 • Ngày Bính Thân, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần
 • Hành Hỏa – Sao Đê – Trực Phá – Ngày Thiên Lao Hắc Đạo
 • Giờ hoàng đạo: Mậu Tý (23h-01h), Kỷ Sửu (01h-03h), Nhâm Thìn (07h-09h), Quý Tỵ (09h-11h), Ất Mùi (13h-15h), Mậu Tuất (19h-21h)

Ngày 14 tháng Giêng (tức 14/2/2023 Dương lịch)

 • Ngày Mậu Tuất, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần
 • Hành Mộc – Sao Tâm – Trực Thành – Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo
 • Giờ hoàng đạo: Giáp Dần (03h-05h), Bính Thìn (07h-09h), Đinh Tỵ (09h-11h), Canh Thân (15h-17h), Tân Dậu (17h-19h), Quý Hợi (21h-23h)

Tuổi Tỵ khai trương ngày nào

Năm 2023 tuổi Ất Tỵ 1965 khai trương ngày nào tốt?

Dưới đây là những ngày tốt thích hợp để người tuổi Ất Tỵ 1965 khai trương dịp đầu năm nhằm mục đích mang đến nhiều như mong muốn, cát lành :

Ngày mùng 8 Tết (tức 8/2/2023 Dương lịch)

 • Ngày Nhâm Thìn, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần
 • Hành Thủy – Sao Dực – Trực Mãn – Ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo
 • Giờ hoàng đạo: Nhâm Dần (03h-05h), Giáp Thìn (07h-09h), Ất Tỵ (09h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h), Tân Hợi (21h-23h)

Ngày 12 tháng Giêng (tức 12/2/2023 Dương lịch)

 • Ngày Bính Thân, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần
 • Hành Hỏa – Sao Đê – Trực Phá – Ngày Thiên Lao Hắc Đạo
 • Giờ hoàng đạo: Mậu Tý (23h-01h), Kỷ Sửu (01h-03h), Nhâm Thìn (07h-09h), Quý Tỵ (09h-11h), Ất Mùi (13h-15h), Mậu Tuất (19h-21h)

Ngày 14 tháng Giêng (tức 14/2/2023 Dương lịch)

 • Ngày Mậu Tuất, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần
 • Hành Mộc – Sao Tâm – Trực Thành – Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo
 • Giờ hoàng đạo: Giáp Dần (03h-05h), Bính Thìn (07h-09h), Đinh Tỵ (09h-11h), Canh Thân (15h-17h), Tân Dậu (17h-19h), Quý Hợi (21h-23h)

Tuổi Tỵ khai trương ngày nào

Tuổi Quý Tỵ 1953 khai trương ngày nào tốt năm 2023?

Dưới đây là những ngày tốt thích hợp để người tuổi Quý Tỵ 1953 khai trương dịp đầu năm nhằm mục đích mang đến nhiều như mong muốn, cát lành :

Ngày mùng 5 Tết (tức 5/2/2023 Dương lịch)

 • Ngày Kỷ Sửu, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần
 • Hành Hỏa – Sao Liễu – Trực Bế – Ngày Minh Đường Hoàng Đạo
 • Giờ hoàng đạo: Bính Dần (03h-05h), Đinh Mão (05h-07h), Kỷ Tỵ (09h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h)

Ngày mùng 8 Tết (tức 8/2/2023 Dương lịch)

 • Ngày Nhâm Thìn, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần
 • Hành Thủy – Sao Dực – Trực Mãn – Ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo
 • Giờ hoàng đạo: Nhâm Dần (03h-05h), Giáp Thìn (07h-09h), Ất Tỵ (09h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h), Tân Hợi (21h-23h)

Tuổi Tỵ khai trương ngày nào

Tuổi Tân Tỵ 2001 khai trương ngày nào tốt năm 2023?

Dưới đây là những ngày tốt thích hợp để người tuổi Tân Tỵ 1953 khai trương dịp đầu năm nhằm mục đích mang đến nhiều như mong muốn, cát lành :

Ngày mùng 8 Tết (tức 8/2/2023 Dương lịch)

 • Ngày Nhâm Thìn, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần
 • Hành Thủy – Sao Dực – Trực Mãn – Ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo
 • Giờ hoàng đạo: Nhâm Dần (03h-05h), Giáp Thìn (07h-09h), Ất Tỵ (09h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h), Tân Hợi (21h-23h)

Ngày 12 tháng Giêng (tức 12/2/2023 Dương lịch)

 • Ngày Bính Thân, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần
 • Hành Hỏa – Sao Đê – Trực Phá – Ngày Thiên Lao Hắc Đạo
 • Giờ hoàng đạo: Mậu Tý (23h-01h), Kỷ Sửu (01h-03h), Nhâm Thìn (07h-09h), Quý Tỵ (09h-11h), Ất Mùi (13h-15h), Mậu Tuất (19h-21h)

Ngày 26 tháng Giêng (tức 26/2/2023 Dương lịch)

 • Ngày Canh Tuất, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần
 • Hành Kim – Sao Vị – Trực Thành – Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo
 • Mậu Dần (03h-05h), Canh Thìn (07h-09h), Tân Tỵ (09h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Ất Dậu (17h-19h), Đinh Hợi (21h-23h)

Lưu ý: Những thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo.

Hy vọng rằng qua bài viết này, bạn đã biết được tuổi Tỵ khai trương ngày nào tốt năm 2023. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết .

>>> Tham khảo thêm:

You may also like

Để lại bình luận