Xem ngày tốt ký hợp đồng làm ăn buôn bán năm 2023 Kích tài kích lộc

Bởi tronbokienthuc

Ngày tốt trong tháng 3 năm 2023Ngày

Lịch dương

Tháng 3

Lịch âm
Tháng 1
Ngày Xấu

Thứ ba, ngày 1/3/2023 nhằm mục đích ngày 29/1/2023 Âm lịch
Ngày Quý Sửu, tháng Quý Mão, năm Quý Mão
Ngày Hoàng đạo ( minh đường hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thểLịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 1
Ngày TốtThứ tư, ngày 2/3/2023 nhằm mục đích ngày 30/1/2023 Âm lịch
Ngày Giáp Dần, tháng Quý Mão, năm Quý Mão
Ngày Hắc đạo ( thiên hình hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Xem cụ thểLịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 2
Ngày TốtThứ năm, ngày 3/3/2023 nhằm mục đích ngày 1/2/2023 Âm lịch
Ngày Ất Mão, tháng Quý Mão, năm Quý Mão
Ngày Hoàng đạo ( minh đường hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem chi tiết cụ thểLịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 2
Ngày XấuThứ sáu, ngày 4/3/2023 nhằm mục đích ngày 2/2/2023 Âm lịch
Ngày Bính Thìn, tháng Quý Mão, năm Quý Mão
Ngày Hắc đạo ( thiên hình hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem cụ thểLịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 2
Ngày XấuThứ bảy, ngày 5/3/2023 nhằm mục đích ngày 3/2/2023 Âm lịch
Ngày Đinh Tỵ, tháng Quý Mão, năm Quý Mão
Ngày Hắc đạo ( chu tước hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem cụ thểLịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 2
Ngày XấuChủ nhật, ngày 6/3/2023 nhằm mục đích ngày 4/2/2023 Âm lịch
Ngày Mậu Ngọ, tháng Quý Mão, năm Quý Mão
Ngày Hoàng đạo ( kim quỹ hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem cụ thểLịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 2
Ngày TốtThứ hai, ngày 7/3/2023 nhằm mục đích ngày 5/2/2023 Âm lịch
Ngày Kỷ Mùi, tháng Quý Mão, năm Quý Mão
Ngày Hoàng đạo ( kim đường hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem cụ thểLịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 2
Ngày XấuThứ ba, ngày 8/3/2023 nhằm mục đích ngày 6/2/2023 Âm lịch
Ngày Canh Thân, tháng Quý Mão, năm Quý Mão
Ngày Hắc đạo ( bạch hổ hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Xem cụ thểLịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 2
Ngày TốtThứ tư, ngày 9/3/2023 nhằm mục đích ngày 7/2/2023 Âm lịch
Ngày Tân Dậu, tháng Quý Mão, năm Quý Mão
Ngày Hoàng đạo ( ngọc đường hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem chi tiết cụ thểLịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 2
Ngày XấuThứ năm, ngày 10/3/2023 nhằm mục đích ngày 8/2/2023 Âm lịch
Ngày Nhâm Tuất, tháng Quý Mão, năm Quý Mão
Ngày Hắc đạo ( thiên lao hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thểLịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 2
Ngày XấuThứ sáu, ngày 11/3/2023 nhằm mục đích ngày 9/2/2023 Âm lịch
Ngày Quý Hợi, tháng Quý Mão, năm Quý Mão
Ngày Hắc đạo ( nguyên vu hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thểLịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 2
Ngày XấuThứ bảy, ngày 12/3/2023 nhằm mục đích ngày 10/2/2023 Âm lịch
Ngày Giáp Tý, tháng Quý Mão, năm Quý Mão
Ngày Hoàng đạo ( tư mệnh hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem cụ thểLịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 2
Ngày XấuChủ nhật, ngày 13/3/2023 nhằm mục đích ngày 11/2/2023 Âm lịch
Ngày Ất Sửu, tháng Quý Mão, năm Quý Mão
Ngày Hắc đạo ( câu trần hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thểLịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 2
Ngày XấuThứ hai, ngày 14/3/2023 nhằm mục đích ngày 12/2/2023 Âm lịch
Ngày Bính Dần, tháng Quý Mão, năm Quý Mão
Ngày Hoàng đạo ( thanh long hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Xem chi tiết cụ thểLịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 2
Ngày XấuThứ ba, ngày 15/3/2023 nhằm mục đích ngày 13/2/2023 Âm lịch
Ngày Đinh Mão, tháng Quý Mão, năm Quý Mão
Ngày Hoàng đạo ( minh đường hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể
Lịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 2

Ngày Xấu

Thứ tư, ngày 16/3/2023 nhằm mục đích ngày 14/2/2023 Âm lịch
Ngày Mậu Thìn, tháng Quý Mão, năm Quý Mão
Ngày Hắc đạo ( thiên hình hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thểLịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 2
Ngày XấuThứ năm, ngày 17/3/2023 nhằm mục đích ngày 15/2/2023 Âm lịch
Ngày Kỷ Tỵ, tháng Quý Mão, năm Quý Mão
Ngày Hắc đạo ( chu tước hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem cụ thểLịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 2
Ngày XấuThứ sáu, ngày 18/3/2023 nhằm mục đích ngày 16/2/2023 Âm lịch
Ngày Canh Ngọ, tháng Quý Mão, năm Quý Mão
Ngày Hoàng đạo ( kim quỹ hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem chi tiết cụ thểLịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 2
Ngày TốtThứ bảy, ngày 19/3/2023 nhằm mục đích ngày 17/2/2023 Âm lịch
Ngày Tân Mùi, tháng Quý Mão, năm Quý Mão
Ngày Hoàng đạo ( kim đường hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thểLịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 2
Ngày XấuChủ nhật, ngày 20/3/2023 nhằm mục đích ngày 18/2/2023 Âm lịch
Ngày Nhâm Thân, tháng Quý Mão, năm Quý Mão
Ngày Hắc đạo ( bạch hổ hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Xem cụ thểLịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 2
Ngày XấuThứ hai, ngày 21/3/2023 nhằm mục đích ngày 19/2/2023 Âm lịch
Ngày Quý Dậu, tháng Quý Mão, năm Quý Mão
Ngày Hoàng đạo ( ngọc đường hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem chi tiết cụ thểLịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 2
Ngày XấuThứ ba, ngày 22/3/2023 nhằm mục đích ngày 20/2/2023 Âm lịch
Ngày Giáp Tuất, tháng Quý Mão, năm Quý Mão
Ngày Hắc đạo ( thiên lao hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem cụ thểLịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 2
Ngày XấuThứ tư, ngày 23/3/2023 nhằm mục đích ngày 21/2/2023 Âm lịch
Ngày Ất Hợi, tháng Quý Mão, năm Quý Mão
Ngày Hắc đạo ( nguyên vu hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem cụ thểLịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 2
Ngày TốtThứ năm, ngày 24/3/2023 nhằm mục đích ngày 22/2/2023 Âm lịch
Ngày Bính Tý, tháng Quý Mão, năm Quý Mão
Ngày Hoàng đạo ( tư mệnh hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem chi tiết cụ thểLịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 2
Ngày TốtThứ sáu, ngày 25/3/2023 nhằm mục đích ngày 23/2/2023 Âm lịch
Ngày Đinh Sửu, tháng Quý Mão, năm Quý Mão
Ngày Hắc đạo ( câu trần hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem cụ thểLịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 2
Ngày XấuThứ bảy, ngày 26/3/2023 nhằm mục đích ngày 24/2/2023 Âm lịch
Ngày Mậu Dần, tháng Quý Mão, năm Quý Mão
Ngày Hoàng đạo ( thanh long hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Xem cụ thểLịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 2
Ngày XấuChủ nhật, ngày 27/3/2023 nhằm mục đích ngày 25/2/2023 Âm lịch
Ngày Kỷ Mão, tháng Quý Mão, năm Quý Mão
Ngày Hoàng đạo ( minh đường hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem cụ thểLịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 2
Ngày XấuThứ hai, ngày 28/3/2023 nhằm mục đích ngày 26/2/2023 Âm lịch
Ngày Canh Thìn, tháng Quý Mão, năm Quý Mão
Ngày Hắc đạo ( thiên hình hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thểLịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 2
Ngày XấuThứ ba, ngày 29/3/2023 nhằm mục đích ngày 27/2/2023 Âm lịch
Ngày Tân Tỵ, tháng Quý Mão, năm Quý Mão
Ngày Hắc đạo ( chu tước hắc đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Thìn ( 7 : 00-8 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Mùi ( 13 : 00-14 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem cụ thểLịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 2
Ngày TốtThứ tư, ngày 30/3/2023 nhằm mục đích ngày 28/2/2023 Âm lịch
Ngày Nhâm Ngọ, tháng Quý Mão, năm Quý Mão
Ngày Hoàng đạo ( kim quỹ hoàng đạo )
Giờ tốt trong ngày :
Tí ( 23 : 00-0 : 59 ), Sửu ( 1 : 00-2 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Xem cụ thểLịch dương
Tháng 3
Lịch âm
Tháng 2
Ngày TốtThứ năm, ngày 31/3/2023 nhằm mục đích ngày 29/2/2023 Âm lịch
Ngày Quý Mùi, tháng Quý Mão, năm Quý Mão

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :
Dần ( 3 : 00-4 : 59 ), Mão ( 5 : 00-6 : 59 ), Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ), Thân ( 15 : 00-16 : 59 ), Tuất ( 19 : 00-20 : 59 ), Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Xem chi tiết cụ thể

You may also like

Để lại bình luận