Tuổi hợp xông nhà Quý Sửu 1973 năm Quý Mão 2023?

Bởi tronbokienthuc

Danh sách những tuổi ( NỮ MẠNG ) hợp xông nhà, xông đất với Quý Sửu 1973 nữ mạng

Người NỮ xông nhà

Luận giải chi tiết cụ thể

2018 Mậu Tuất Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1973 Quý Sửu Nữ mạng

Bản mệnh: Bình Hòa

Thiên can: Tương Sinh

Địa chi: Lục Hình

Cung mệnh: Phục Vị

Niên mệnh: Bình Hòa

2017 Đinh Dậu Nữ mạng đạt 8/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1973 Quý Sửu Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Tương Khắc

Địa chi: Tam Hợp

Cung mệnh: Thiên Y

Niên mệnh: Tương Sinh

2013 Quý Tỵ Nữ mạng đạt 7/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1973 Quý Sửu Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Tam Hợp

Cung mệnh: Lục Sát

Niên mệnh: Tương Sinh

2011 Tân Mão Nữ mạng đạt 7/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1973 Quý Sửu Nữ mạng

Bản mệnh: Bình Hòa

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Thiên Y

Niên mệnh: Tương Sinh

2010 Canh Dần Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1973 Quý Sửu Nữ mạng

Bản mệnh: Bình Hòa

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Sinh Khí

Niên mệnh: Bình Hòa

2009 Kỷ Sửu Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1973 Quý Sửu Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Tương Khắc

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Phục Vị

Niên mệnh: Bình Hòa

2008 Mậu Tý Nữ mạng đạt 10/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1973 Quý Sửu Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Tương Sinh

Địa chi: Lục Hợp

Cung mệnh: Thiên Y

Niên mệnh: Tương Sinh

2005 Ất Dậu Nữ mạng đạt 9/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1973 Quý Sửu Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Tam Hợp

Cung mệnh: Diên Niên

Niên mệnh: Tương Sinh

2004 Giáp Thân Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1973 Quý Sửu Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Lục Sát

Niên mệnh: Tương Sinh

2002 Nhâm Ngọ Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1973 Quý Sửu Nữ mạng

Bản mệnh: Bình Hòa

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Lục Hại

Cung mệnh: Thiên Y

Niên mệnh: Tương Sinh

1996 Bính Tý Nữ mạng đạt 9/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1973 Quý Sửu Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Lục Hợp

Cung mệnh: Diên Niên

Niên mệnh: Tương Sinh

1995 Ất Hợi Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1973 Quý Sửu Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Lục Sát

Niên mệnh: Tương Sinh

1987 Đinh Mão Nữ mạng đạt 7/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1973 Quý Sửu Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Tương Khắc

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Diên Niên

Niên mệnh: Tương Sinh

1986 Bính Dần Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1973 Quý Sửu Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Lục Sát

Niên mệnh: Tương Sinh

1983 Quý Hợi Nữ mạng đạt 7/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1973 Quý Sửu Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Sinh Khí

Niên mệnh: Bình Hòa

1982 Nhâm Tuất Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1973 Quý Sửu Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Lục Hình

Cung mệnh: Phục Vị

Niên mệnh: Bình Hòa

1981 Tân Dậu Nữ mạng đạt 8/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1973 Quý Sửu Nữ mạng

Bản mệnh: Bình Hòa

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Tam Hợp

Cung mệnh: Thiên Y

Niên mệnh: Tương Sinh

1978 Mậu Ngọ Nữ mạng đạt 8/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1973 Quý Sửu Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Tương Sinh

Địa chi: Lục Hại

Cung mệnh: Diên Niên

Niên mệnh: Tương Sinh

1975 Ất Mão Nữ mạng đạt 8/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1973 Quý Sửu Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Thiên Y

Niên mệnh: Tương Sinh

1974 Giáp Dần Nữ mạng đạt 7/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1973 Quý Sửu Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Sinh Khí

Niên mệnh: Bình Hòa

1973 Quý Sửu Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1973 Quý Sửu Nữ mạng

Bản mệnh: Bình Hòa

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Bình Hòa

Cung mệnh: Phục Vị

Niên mệnh: Bình Hòa

1972 Nhâm Tý Nữ mạng đạt 8/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1973 Quý Sửu Nữ mạng

Bản mệnh: Bình Hòa

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Lục Hợp

Cung mệnh: Thiên Y

Niên mệnh: Tương Sinh

1966 Bính Ngọ Nữ mạng đạt 7/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1973 Quý Sửu Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Lục Hại

Cung mệnh: Thiên Y

Niên mệnh: Tương Sinh

1965 Ất Tỵ Nữ mạng đạt 8/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1973 Quý Sửu Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Tam Hợp

Cung mệnh: Sinh Khí

Niên mệnh: Bình Hòa

1964 Giáp Thìn Nữ mạng đạt 6/10 phần hợp xông nhà, xông đất cho1973 Quý Sửu Nữ mạng

Bản mệnh: Tương Sinh

Thiên can: Bình Hòa

Địa chi: Lục Phá

Cung mệnh: Phục Vị

Niên mệnh: Bình Hòa

Để lại bình luận