Tư Mã Ý đã biết trước thời hạn tận số của Gia Cát Lượng?

Bởi tronbokienthuc
Tam quốc diễn nghĩa: Tư Mã Ý biết trước thời hạn tận số của Gia Cát Lượng? - Ảnh 1.Gia Cát Lượng là thừa tướng của nhà Thục Hán. Ảnh : SohuSinh thời, biết Gia Cát Lượng có năng lực hơn người, liệu sự như Thần, nên Lưu Bị đã ba lần hạ cố đến nhà tranh để cầu được gặp Ngọa Long tiên sinh Gia Cát Lượng, mời ông xuống núi giúp Phục hồi nhà Hán. Gia Cát Lượng là tác nhân quan trọng, giúp Lưu Bị thắng lợi Tào Tháo trong trận đại chiến Xích Bích, đặt nền móng hình thành nhà Thục Hán .Trong khi đó, vai trò của Tư Mã Ý lúc Tào Tháo không thực sự rõ ràng. Một phần vì ông miễn cưỡng phò tá Tào Tháo, một phần vì Tư Mã Ý là người thận trọng, luôn tránh gây sự quan tâm không thiết yếu .Tam quốc diễn nghĩa: Tư Mã Ý biết trước thời hạn tận số của Gia Cát Lượng? - Ảnh 2.

Tư Mã Ý nổi lên khi Tào Phi nắm quyền.

Tư Mã Ý được Gia Cát Lượng chú ý quan tâm kể từ khi ông nổi lên lúc Tào Phi nắm quyền. Ngay từ khi được nghe tin về Tư Mã Ý, Gia Cát Lượng đã nói rằng, đây là một người không thuận tiện đối phó .Kể từ năm 228 đến năm 234 khi Gia Cát Lượng qua đời ở gò Ngũ Trượng, hai thế lực Thục – Ngụy có toàn bộ 6 lần giao chiến. Trong số đó có 5 lần Khổng Minh dữ thế chủ động đem quân thực thi Bắc phạt, còn lại 1 lần là do Ngụy đánh trả, Thục phòng ngự .Một số học giả Trung Quốc sau này nghiên cứu và phân tích, cuộc cạnh tranh đối đầu giữa Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý luôn bất phân thắng bại. Nếu Tư Mã Ý có thất bại thì chỉ là để đổi lấy thời hạn, cho đến khi Gia Cát Lượng vì mệt nhọc mà sinh bệnh rồi qua đời .

Tư Mã Ý xem thiên văn biết Gia Cát Lượng đã tận số

Tam quốc diễn nghĩa: Tư Mã Ý biết trước thời hạn tận số của Gia Cát Lượng? - Ảnh 3.Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý là kỳ phùng đối phương. Ảnh : SohuTheo Tam quốc diễn nghĩa của nhà văn La Quán Trung, Tư Mã Ý một đêm xem thiên văn thấy một ngôi sao 5 cánh lớn màu đỏ, tỏa ánh hào quang màu đỏ, những tia sáng phát ra lấp lánh lung linh có góc nhọn hình tam giác, chuyển dời từ phía Đông Bắc sang hướng Tây Nam, rồi rơi vào doanh trại quân Thục, bay lên rớt xuống ba lần, tàng ẩn dư âm. Tư Mã Ý mừng thầm, nói với Hạ Hầu Bá rằng : ” Ta xem thiên văn, thấy tướng tinh đổi ngôi Khổng Minh chắc như đinh đang lâm bệnh, không còn sống được bao lâu nữa ” .Kỳ thực Khổng Minh sớm đã biết trước được số mệnh của mình không còn được bao lâu. Trước khi qua đời, Khổng Minh viết tờ di biểu dâng lên hậu chủ, xong xuôi lại dặn dò Dương Nghi rằng :

“Sau khi ta chết không thể làm đám tang, phất cờ đánh trống, các ngươi hãy làm một cái bàn thờ lớn, để thi thể của ta ngồi ở trên, trong miệng ngậm bảy hạt gạo, dưới chân đặt một ngọn đèn sáng, trong quân cứ giữ vẻ yên ổn như thường, không được than khóc buồn bã. Như vậy thì sao Tướng Tinh mới không rơi xuống, âm hồn ta tự khắc cũng nhấc lên được. Tư Mã Ý thấy sao Tướng Tinh không sa, tất nhiên sẽ không dám khinh cử vọng động, quân ta mới có thể âm thầm từng nhóm từng nhóm chậm rãi rút lui. Nếu như Tư Mã Ý đuổi theo, ngươi nên dàn thành trận thế, quay cờ đánh trống trở lại, rồi đẩy xe có tượng gỗ của ta ra phía trước quân, lệnh cho tất cả tướng sĩ đứng dàn hai bên trái phải, Tư Mã Ý nhìn thấy, tất sẽ sợ hãi bỏ chạy”.

Tam quốc diễn nghĩa: Tư Mã Ý biết trước thời hạn tận số của Gia Cát Lượng? - Ảnh 4.Cuộc cạnh tranh đối đầu giữa Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý luôn bất phân thắng bại. Ảnh : SohuCác tướng trung thành với chủ của Khổng Minh là Dương Nghĩa, Khương Duy theo sự sắp xếp của Gia Cát Lượng, sau khi Lượng chết không phát tang ngay mà chỉnh đốn binh mã, rút quân về Hán Trung thật thần tốc nhưng phải trật tự, không để quân Tư Mã Ý phát hiện .Nhưng không ngoài dự liệu của Khổng Minh, Tư Mã Ý quan sát thiên văn vui mừng la lớn : ” Khổng Minh chết rồi ! “. Lập tức truyền lệnh khởi binh đuổi đánh, nhưng vừa ra khỏi cửa trại lại nổi tâm đa nghi : ” Khổng Minh có tài phù phép, hoàn toàn có thể sai khiến thần Lục Đinh, Lục Giáp. Nay thấy ta không ra đánh, cho nên vì thế làm ra thuật này để dụ ta đây, nếu ta đuổi theo, tất sẽ trúng kế “. Nghĩ thế rồi quay ngựa trở vào, không đi nữa, chỉ sai Hạ Hầu Bá dẫn vài chục quân binh bí mật đến gò Ngũ Trượng thám thính tình hình .Sau khi có tin báo về, quân Thục đều đã rút binh Tư Mã Ý lập tức xua quân đuổi theo, quyết một phen hủy hoại quân của Khổng Minh. Tuy nhiên, khi quân Ngụy đuổi tới gần, quân Thục đùng một cái dựng cờ, đẩy xe có bức tượng của mình lên phía trước, gõ trống giống như sẵn sàng chuẩn bị phản kích quân Ngụy. Tư Mã Ý vốn nghe phong thanh Gia Cát Lượng bị bệnh mà chết, vì vậy quân Thục mới rút quân .Nay khi đuổi sát tới nơi lại thấy Khổng Minh vẫn điềm nhiên ngồi trước xe ra trước ba quân khiến quân Ngụy kinh hoàng bỏ chạy. Quân Thục nhờ vậy mà bảo đảm an toàn rút về Hán Trung .Tam quốc diễn nghĩa: Tư Mã Ý biết trước thời hạn tận số của Gia Cát Lượng? - Ảnh 5.

Tư Mã Ý cũng rất tôn trọng Gia Cát Lượng. Ảnh: Sohu

Sau này, Tư Mã Ý đã đích thân đến doanh trướng Thục quân, nơi Gia Cát Lượng từng ở lúc sinh thời. Tại đây, ông đã dùng nước thay rượu kính Khổng Minh. Đôi mắt tràn lệ, ông đã bày tỏ tấm lòng thành của mình. Nếu như con trai ông không kịp thời nhắc nhở rằng phía sau là tướng sĩ của nước Ngụy, có lẽ rằng Tư Mã Ý đã quỳ xuống bái tế rồi .Tư Mã Ý ca tụng Khổng Minh rằng : ” Ngài một đời thanh bạch giống như nước, mặc dầu tất cả chúng ta đã là kẻ địch sáu năm, nhưng ta vẫn luôn coi ngài là tri âm. Khổng Minh, hãy để ta gọi ngài hai tiếng : Tiên sinh ” .Trong Tam quốc chí bình thoại Tư Mã cũng từng nhận xét về Gia Cát Lượng như sau : ” Lai bất khả đương, công bất khả thủ, khốn bất khả vi, vị tri thị nhân dã, thần dã, tiên dã ? “, nghĩa là : Gia Cát Lượng đã đến thì không ai hoàn toàn có thể chống đỡ, đã tiến công thì không ai hoàn toàn có thể phòng thủ, khó khăn vất vả cũng chẳng thể vây hãm, ông không phải là người mà là thần, là tiên .

You may also like

Để lại bình luận