Trình tự, thủ tục đánh giá công chức theo quy định của pháp luật

Bởi tronbokienthuc

Mục Lục Bài Viết

Trình tự, thủ tục đánh giá công chức theo quy định của pháp luật

Trình tự, thủ tục đánh giá công chức : Đối với công chức chỉ huy, quản trị : Công chức làm báo cáo giải trình tự đánh giá hiệu quả công tác làm việc triển khai trách nhiệm

THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC

Kiến thức của bạn:

Trình tự, thủ tục đánh giá công chức theo lao lý của pháp lý
Kiến thức của Luật sư :
Cơ sở pháp lý

 • Luật cán bộ, công chức 2008 ;
 • Nghị định 56/2015 NĐ-CP

1. Nội dung đánh giá công chức

Công chức được đánh giá theo những nội dung sau đây :

 • Chấp hành đường lối, chủ trương, chủ trương của Đảng và pháp lý của Nhà nước ;
 • Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối thao tác ;
 • Năng lực, trình độ trình độ, nhiệm vụ ;
 • Tiến độ và tác dụng triển khai trách nhiệm ;
 • Tinh thần nghĩa vụ và trách nhiệm và phối hợp trong triển khai trách nhiệm ;
 • Thái độ Giao hàng nhân dân .

Ngoài những tiêu chuẩn trên, công chức chỉ huy, quản trị còn được đánh giá theo những nội dung sau đây :

 • Kết quả hoạt động giải trí của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng được giao chỉ huy, quản trị ;
 • Năng lực chỉ huy, quản trị ;
 • Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức

2. Thẩm quyền và trách nhiệm đánh giá phân loại công chức

Khoản 1 điều 16 Nghị định 56/2015 NĐ-CP pháp luật : “ 1. Người đứng đầu trực tiếp đánh giá, phân loại so với cấp phó của người đứng đầu và công chức thuộc quyền quản trị của mình, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về hiệu quả đánh giá, phân loại. ”
Cụ thể, thẩm quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm đánh giá, phân loại công chức như sau

 • Bộ trưởng trực tiếp đánh giá, phân loại công chức so với những Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm .
 • Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm trực tiếp đánh giá, phân loại và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về hiệu quả đánh giá, phân loại so với người đứng đầu Vụ, đơn vị chức năng do mình được phân công đảm nhiệm .
 • Người đứng đầu những Vụ, đơn vị chức năng trực tiếp đánh giá, phân loại và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về hiệu quả đánh giá, phân loại so với cấp phó, những trưởng phó phòng và tương tự và toàn thể công chức, người lao động thuộc đơn vị chức năng mình quản trị .

3. Trình tự thủ tục đánh giá công chức

a. Đối với công chức chỉ huy, quản trị :

 • Công chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác thực hiện nhiệm vụ được giao theo phiếu đánh giá, phân loại công chức.

 • Công chức trình diễn báo cáo giải trình tự đánh giá hiệu quả công tác làm việc tại cuộc họp của cơ quan, đơn vị chức năng để mọi người tham gia cuộc họp góp phần quan điểm. Các quan điểm được ghi biên bản và trải qua tại cuộc họp .
 • Cấp ủy đảng cùng cấp ( Chi ủy Chi bộ ) nơi công chức công tác làm việc có quan điểm nhận xét bằng văn bản về công chức được đánh giá, phân loại .
 • Ghi ý kiến nhận xét công chức của tập thể đơn vị chức năng nơi công chức công tác làm việc và quan điểm của chỉ huy cấp trưởng trực tiếp quản trị công chức vào phiếu đánh giá, phân loại công chức ;
 • Đối với người đứng đầu đơn vị chức năng do người đứng đầu cơ quan cấp trên quản trị trực tiếp tìm hiểu thêm quan điểm nhận xét công chức của tập thể đơn vị chức năng nơi công chức công tác làm việc và quan điểm của cấp ủy cùng cấp, để triển khai việc đánh giá, phân loại và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về hiệu quả đánh giá, phân loại công chức .

b. Đối với công chức không giữ chức vụ chỉ huy, quản trị

 • Công chức làm báo cáo giải trình tự đánh giá hiệu quả công tác làm việc triển khai trách nhiệm được giao theo phiếu đánh giá, phân loại công chức .
 • Công chức trình diễn báo cáo giải trình tự đánh giá tác dụng công tác làm việc tại cuộc họp của Vụ, đơn vị chức năng để mọi người tham gia góp phần quan điểm. Các quan điểm được ghi biên bản và trải qua tại cuộc họp .
 • Ghi ý kiến nhận xét công chức của tập thể Vụ, đơn vị chức năng nơi công chức công tác làm việc và quan điểm của chỉ huy cấp trưởng trực tiếp quản trị công chức vào phiếu đánh giá, phân loại công chức .

c. Đối với công chức chỉ huy, quản trị trong đơn vị chức năng sự nghiệp công lập :
Việc đánh giá, phân loại công chức chỉ huy, quản trị trong đơn vị chức năng sự nghiệp công lập triển khai như so với công chức chỉ huy, quản trị .

     Để được tư vấn chi tiết về thủ tục đánh giá công chức quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hành chính miễn phí 24/7: 1900 6178  hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.
    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Trân trọng /. / .

vote

You may also like

Để lại bình luận