Cấu trúc bài thi Đánh giá năng lực ĐHQG-HCM

Bởi tronbokienthuc
Tin tổng hợp

Năm 2019, ĐHQG-HCM tiếp tục tổ chức Kỳ thi Đánh giá Năng lực (Kỳ thi ĐGNL) phục vụ cho công tác tuyển sinh với hai đợt thi vào ngày 31/3/2019 và ngày 7/ 7/2019. Kết quả kỳ thi được sử dụng như một trong những phương thức để xét tuyển vào các trường đại học thành viên ĐHQG-HCM và một số trường ngoài hệ thống.


Thí sinh làm bài thi. Ảnh: Minh Châu
tiến sỹ Nguyễn Quốc Chính – Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo và giảng dạy ĐHQG-HCM, cho biết bài thi ĐGNL của ĐHQG-HCM được thiết kế xây dựng theo cùng cách tiếp cận với những bài thi đánh giá năng lực thông dụng trên quốc tế như SAT ( Scholastic Assessment Test ) của Hoa kỳ và bài thi TSA ( Thinking Skills Assessment ) của Anh .

Xét về cấu trúc, bài thi ĐGNL của ĐHQG-HCM tích hợp được các kỹ năng về đọc hiểu, phân tích vốn được nhấn mạnh ở bài thi SAT và kỹ năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề của bài thi TSA. Cụ thể, bài thi ĐGNL của ĐHQG-HCM đánh giá các năng lực cơ bản để học đại học của thí sinh như: sử dụng ngôn ngữ, tư duy logic, xử lý số liệu, giải quyết vấn đề. Nội dung bài thi được tích hợp đầy đủ cả về kiến thức  lẫn tư duy dưới hình thức cung cấp số liệu, dữ kiện và các công thức cơ bản.

Bài thi ĐGNL của ĐHQG-HCM gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm với thời hạn làm bài là 150 phút. Cấu trúc đề thi như sau :

Mục tiêu đánh giá Số câu Nội dung
Phần 1. Sử dụng ngôn từ
1.1. Tiếng Việt 20 Các câu hỏi, bài đọc đánh giá kỹ năng và kiến thức văn học năng lực dùng từ, năng lực đọc hiểu, năng lực nghiên cứu và phân tích bài viết Tiếng Việt và Tiếng Anh
1.2. Tiếng Anh 20
Phần 2. Toán học, tư duy logic và phân tích số liệu
2.1. Toán học 10 Các yếu tố về toán đại trà phổ thông .
Các bài suy luận và xác lập những quy luật logic .
Các bài nghiên cứu và phân tích và chọn giải pháp vấn đáp tương ứng với từng bảng số liệu cho trước .
2.2. Tư duy logic

10

2.3. Phân tích số liệu 10
Phần 3. Giải quyết yếu tố
3.1. Vấn đề thuộc nghành nghề dịch vụ hóa học 10 Những yếu tố tương quan đến kỹ năng và kiến thức khoa học xã hội và tự nhiên
3.2. Vấn đề thuộc nghành nghề dịch vụ vật lý 10
3.3. Vấn đề thuộc nghành sinh học 10
3.4. Vấn đề thuộc nghành nghề dịch vụ địa lý 10
3.5. Vấn đề thuộc nghành lịch sử dân tộc, chính trị, xã hội 10
Tổng cộng 120

 

Kết quả thi ĐGNL được xác lập bằng chiêu thức trắc nghiệm văn minh theo Lý thuyết Ứng đáp Câu hỏi ( Item Response Theory – IRT ). Điểm của từng câu hỏi có trọng số khác nhau tùy thuộc vào độ khó và độ phân biệt của câu hỏi. Điểm số tối đa của bài thi là 1.200 điểm, trong đó điểm tối đa phần Sử dụng ngôn từ là 400 điểm, phần Toán học, tư duy logic và phân tích số liệu là 300 điểm, phần xử lý yếu tố là 500 điểm .

BẢO KHÁNH tổng hợp

You may also like

Để lại bình luận