tổng hợp đề thi đánh giá năng lực đại học quốc gia hà nội có đáp án mới nhất

Bởi tronbokienthuc

Ngày đăng: 12/06/2016, 22:45

TRUNG TÂM ĐỨC THIỆN – BẮC GIANG THẦY LÊ VĂN ĐỨC – 0973.797.268 – FB: Fb.com/levanduc.ptit ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Phần định lượng – Đề số 01 Thời gian làm : 60 phút Câu Một hai bậc hai số phức A + 2i B + 3i C √2 Câu Phương trình cos − sin + cos sin B [ D = là: C [ Câu 4: Tìm giá trị nhỏ hàm số: ( ) = ln A D – 2i + log = là: B A, [ là: C – 3i Câu Nghiệm phương trình: log A =− + B +√ D [ + [0, e] C + ln(1+√2) D – ln(1+√2) Câu Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, SA vuông góc với đáy AB = a, AD = 2a Góc SB đáy 45o Thể tích hình chóp S.ABCD bằng: A √ B Câu Tìm m để đường thẳng √ = C −2 D Đáp án khác √ cắt đồ thị hàm số = điểm phân biệt có hoành độ dương: A 0[…]… trong các kỳ thi! TRUNG TÂM ĐỨC THI N BẮC GIANG THẦY LÊ VĂN ĐỨC – 0973.797.268 – FB: fb.com/levanduc.ptit ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Phần định lượng – Đề số 04 Thời gian làm bài: 60 phút Câu 1 Cho tam giác ABC có (2; −1; 6), (−3; −1; −4), (5; −1; 0) Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC là: A, 2 C √5 B 3 Câu 2 Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số A, =2 +7 =2 −2 B = C D √7 có hệ số góc… fb.com/levanduc.ptit ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Phần định lượng – Đề số 06 Thời gian làm bài: 60 phút Câu 1 Cho sin A, 5 = à < < Tính tan( − )? B 6 C 7 Câu 2 Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các hàm số: A, 4 B 6 D 8 =− + 3 − 2 à = − − 2? C 8 D 10 Câu 3 Cho tam giác ABC có (2; −1; 6), (−3; −1; −4), (5; −1; 0) Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC là: A, 2 B 3 Câu 4 Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số:... ln 2 − 1 + ⋯+ D Đáp án khác = 1023 Đáp số: _ Câu 50 Cho hàm số = −2 +3 + 1 Hệ số góc của tiếp tuyến tại tiếp điểm là nghiệm của phương trình "( ) = 0 là: A, 1 B C D −2 6 Chúc các em học tập tốt và đạt kết quả cao trong các kỳ thi! TRUNG TÂM ĐỨC THI N BẮC GIANG THẦY LÊ VĂN ĐỨC – 0973.797.268 – FB: fb.com/levanduc.ptit ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Phần định lượng – Đề số 05 Thời gian làm bài: 60... các kỳ thi! TRUNG TÂM ĐỨC THI N BẮC GIANG = Câu 35 Hàm số THẦY LÊ VĂN ĐỨC – 0973.797.268 – FB: fb.com/levanduc.ptit + − 1 là hàm số? A, Hàm lẻ B Hàm chẵn C Hàm không chẵn không lẻ D Hàm vừa lẻ vừa chẵn Câu 36 Cho tam giác ABC có AB = 9, AC = 12, ABC Diện tích tam giác IBC là? = 120o Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác A, 102√2 C B Câu 37 Tính tổng = + √ + D √ √ + ⋯? Đáp số: _ Câu 38 Cho hàm... + =0 C D Đáp án khác Câu 39 Cấp số cộng có 3 số hạng, tổng của chúng bằng 9, tổng bình phương là 125 có số hạng thứ 2 là: Đáp số: _ Câu 40 Cho hàm số =− +3 −3 − 1 Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số có điểm cực + 8 − 74 = 0? đại và cực tiểu đối xứng với nhau qua đường thẳng (d): Đáp số: _ Câu 41 Cho điểm A, 1 (2; 0; 0), (0; 3; 1), (−1; 4; 2) Diện tích tam giác ABC là: B 2 C 3 D Đáp án khác... dài ngắn nhất của MN là: A, 5 B 4 Câu 50 Cho hàm số: với (d): A, 1 = C 3 D 2 ( ) Hệ số góc của tiếp tuyến của (C) là? (Biết tiếp tuyến vuông góc + 3 + 2 = 0) B 2 C 3 D 4 6 TRUNG TÂM ĐỨC THI N BẮC GIANG THẦY LÊ VĂN ĐỨC – 0973.797.268 – FB: fb.com/levanduc.ptit ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Phần định lượng – Đề số 03 Thời gian làm bài: 60 phút Câu 1 Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các hàm số:... + D Đáp án khác Câu 42 Một hộp đựng 9 thẻ đánh số từ 1 đến 9 Rút ngẫu nhiên 3 thẻ và nhân số ghi trên 3 thẻ với nhau Tính xác suất để tích nhận được là một số lẻ? A, B C Đáp án khác D 5 Chúc các em học tập tốt và đạt kết quả cao trong các kỳ thi! TRUNG TÂM ĐỨC THI N BẮC GIANG THẦY LÊ VĂN ĐỨC – 0973.797.268 – FB: fb.com/levanduc.ptit Câu 43 Tam giác ABC có (4; 0; 0), (0; 3; 1), (2; 4; −1) là tam giác... gì? A, Tam giác cân B Tam giác vuông C Tam giác thường D Tam giác đều Câu 44 Số nghiệm của phương trình log (3 − ) + log (1 − ) = 3 là: Đáp số: _ Câu 45 Điểm gián đoạn của hàm số A, 0 = ( )= B 1 √ C Câu 47 Cho số phức z thỏa mãn − ̅ = B √17 A, 5 D 3 = 60o có diện tích bằng? √ B ≠1 2 ℎ = 0ℎ ặ = −1 C 2 Câu 46 Hình thoi ABCD cạnh a, góc A, ℎ 0 ≠ √ D | | là? C √2 Câu 48 a, b là hai giá trị để hàm số (... < 1 liên tục tại x = 1 Giá trị của a.b 5 ℎ = 1 2 −3 ℎ >1 là? A, 1 B 2 C -1 D Câu 49 Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng được giới hạn bởi các đường: = A, ln √, = 0, = 0, = 1 là? B ( + ln ) C + ln Câu 50 Giá trị nhỏ nhất của hàm số ( ) = A, 0 B 1 D Đáp án khác là: C 2 D 3 6 Chúc các em học tập tốt và đạt kết quả cao trong các kỳ thi! TRUNG TÂM ĐỨC THI N BẮC GIANG THẦY LÊ VĂN ĐỨC –… (∆) để tam giác MAB có diện tích nhỏ nhất có tung độ là: A, 1 B 2 Câu 30 Cho sin + cos A, C 3 = 1,25 à < B A, 1 < Giá trị của cos 2 là: √ C Câu 31 Kết quả của = ∫ sin 2 D 0 √ D là: B C D 2 Câu 32 Xếp ngẫu nhiên 3 học sinh nam và 2 học sinh nữ thành một hàng ngang Tính xác suất để 2 học sinh nữ đứng cạnh nhau? A, Câu 33 Cho (C): A, 5 B = −3 C + Nếu (C) nhận A(1;3) là tâm đối xứng thì giá trị của

You may also like

Để lại bình luận