Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu theo quy định hiện hành

Bởi tronbokienthuc

Với mỗi loại gói thầu khác nhau, chúng ta có những phương pháp đánh giá hồ sơ khác nhau. Vậy phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu theo quy định hiện hành cụ thể ra sao?

Mục Lục Bài Viết

Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp

Căn cứ theo pháp luật tại Điều 39 Luật đấu thầu 2013, phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu vận dụng so với gói thầu cung ứng dịch vụ phi tư vấn, shopping hàng hoá, xây lắp, hỗn hợp được lao lý đơn cử như sau :

Phương pháp giá thấp nhất

Phương pháp này vận dụng so với những gói thầu đơn thuần, quy mô nhỏ trong đó những yêu cầu về kỹ thuật, kinh tế tài chính, thương mại được coi là cùng một mặt phẳng khi cung ứng những nhu yếu ghi trong hồ sơ mời thầu .

Hồ sơ dự thầu được đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn bao gồm: tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và các tiêu chí của gói thầu.

Đối với những hồ sơ dự thầu đã được đánh giá cung ứng tiêu chuẩn đánh giá trên thì địa thế căn cứ vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh xô lệch để so sánh, xếp hạng. Các nhà thầu được xếp hạng tương ứng theo giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh rơi lệch, trừ đi giá trị giảm giá ( nếu có ). Nhà thầu có giá thấp nhất được xếp thứ nhất .

Phương pháp giá đánh giá

– Phương pháp này vận dụng so với gói thầu mà những ngân sách quy đổi được trên cùng một mặt phẳng về những yếu tố kỹ thuật, kinh tế tài chính, thương mại cho cả vòng đời sử dụng của sản phẩm & hàng hóa, khu công trình ;– Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu gồm có : tiêu chuẩn đánh giá về năng lượng, kinh nghiệm tay nghề trong trường hợp không vận dụng sơ tuyển ; tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật ; tiêu chuẩn xác lập giá đánh giá .Các yếu tố được quy đổi trên cùng một mặt phẳng để xác lập giá đánh giá gồm có : ngân sách thiết yếu để quản lý và vận hành, bảo trì và những ngân sách khác tương quan đến nguồn gốc của sản phẩm & hàng hóa, lãi vay, quy trình tiến độ, chất lượng của sản phẩm & hàng hóa hoặc khu công trình kiến thiết xây dựng thuộc gói thầu, uy tín của nhà thầu trải qua tiến trình và chất lượng thực thi những hợp đồng tựa như trước đó và những yếu tố khác ;– Đối với những hồ sơ dự thầu đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì địa thế căn cứ vào giá đánh giá để so sánh, xếp hạng. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất được xếp thứ nhất .

Phương pháp tích hợp giữa kỹ thuật và giá

– Phương pháp này vận dụng so với gói thầu công nghệ thông tin, viễn thông hoặc gói thầu shopping sản phẩm & hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp khi không vận dụng được phương pháp giá thấp nhất và phương pháp giá đánh giá .– Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu gồm có : tiêu chuẩn đánh giá về năng lượng, kinh nghiệm tay nghề trong trường hợp không vận dụng sơ tuyển ; tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật ; tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp. Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp được kiến thiết xây dựng trên cơ sở tích hợp giữa kỹ thuật và giá ;– Đối với những hồ sơ dự thầu đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì địa thế căn cứ vào điểm tổng hợp để so sánh, xếp hạng tương ứng. Nhà thầu có điểm tổng hợp cao nhất được xếp thứ nhất .Xem thêm : Những lao lý chung nhất về quá trình lựa chọn nhà thầuTrình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu như thế nào ?

Đối với gói thầu cung ứng dịch vụ tư vấn

Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu so với gói thầu phân phối dịch vụ tư vấn nhờ vào vào đối tượng người dùng dự thầu là cá thể hay tổ chức triển khai. Điều 40 Luật đấu thầu 2013 có pháp luật đơn cử như sau :

Đối với nhà thầu tư vấn là tổ chức triển khai

Ở trường hợp này, có bốn phương pháp được đưa ra để vận dụng như sau :

Phương pháp giá thấp nhất

– Được vận dụng so với những gói thầu tư vấn đơn thuần .– Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu là tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật .– Đối với những hồ sơ dự thầu đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì địa thế căn cứ vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh rơi lệch, trừ đi giá trị giảm giá ( nếu có ). Nhà thầu có giá thấp nhất được xếp thứ nhất .

Phương pháp giá cố định và thắt chặt

– Được vận dụng so với những gói thầu tư vấn đơn thuần, ngân sách triển khai gói thầu được xác lập đơn cử và cố định và thắt chặt trong hồ sơ mời thầu .– Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu là tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật .– Đối với những hồ sơ dự thầu đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật, có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh rơi lệch, trừ đi giá trị giảm giá ( nếu có ) không vượt ngân sách triển khai gói thầu thì căn cứ điểm kỹ thuật để so sánh, xếp hạng. Nhà thầu có điểm kỹ thuật cao nhất được xếp thứ nhất .

Phương pháp tích hợp giữa kỹ thuật và giá

– Được vận dụng so với gói thầu tư vấn chú trọng tới cả chất lượng và ngân sách triển khai gói thầu .– Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu là tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật và tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp .Trong đó, tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp được thiết kế xây dựng trên cơ sở tích hợp giữa kỹ thuật và giá. Khi kiến thiết xây dựng tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp phải bảo vệ nguyên tắc tỷ trọng điểm về kỹ thuật từ 70 % đến 80 %, điểm về giá từ 20 % đến 30 % tổng số điểm của thang điểm tổng hợp, tỷ trọng điểm về kỹ thuật cộng với tỷ trọng điểm về giá bằng 100 % .Nhà thầu có điểm tổng hợp cao nhất được xếp thứ nhất .

Phương pháp dựa trên kỹ thuật

– Được vận dụng so với gói thầu tư vấn có nhu yếu kỹ thuật cao, đặc trưng .– Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu là tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật .Khi kiến thiết xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật phải lao lý mức điểm nhu yếu tối thiểu không thấp hơn 80 % tổng số điểm về kỹ thuật. Nhà thầu có hồ sơ dự thầu cung ứng điểm kỹ thuật tối thiểu theo pháp luật và đạt điểm kỹ thuật cao nhất được xếp thứ nhất và được mời đến mở hồ sơ đề xuất kiến nghị kinh tế tài chính làm cơ sở để thương thảo hợp đồng .

Đối với nhà thầu tư vấn là cá thể

Ở trong trường hợp này, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu là tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ lý lịch khoa học, yêu cầu kỹ thuật ( nếu có ) .

Nhà thầu có hồ sơ lý lịch khoa học, đề xuất kỹ thuật tốt nhất và đáp ứng yêu cầu của điều khoản tham chiếu được xếp thứ nhất.

Xem thêm : Một số pháp luật về lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu04 phương pháp lựa chọn nhà thầu theo lao lý mới nhấtTrên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “ Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu theo lao lý hiện hành ” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kể vướng mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp .

You may also like

Để lại bình luận