Site icon Trọn Bộ Kiến Thức

Tiểu luận quản lý giáo dục THCS ViOLET

Mục Lục Bài Viết

Mẫu Bài Tiểu Luận Lớp Quản Lý Giáo Dục Thcs Violet, Tiểu Luận Cuối Khóa Bồi Dưỡng Cán Bộ Quản Lý Thcs

Bạn đang xem: Mẫu Bài Tiểu Luận Lớp Quản Lý Giáo Dục Thcs Violet, Tiểu Luận Cuối Khóa Bồi Dưỡng Cán Bộ Quản Lý Thcs Tại Tác Giả

Mẫu bài tiểu luận cuối khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý trường THCS

Mẫu bài tiểu luận cuối khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý THCS là mẫu bản tiểu luận cuối khóa bồi dưỡng của cán bộ quản lý trường THCS. Mẫu bài tiểu luận nêu rõ thông tin của người làm tiểu luận, nội dung của tiểu luận

Nội dung chính

Đang xem: Tiểu luận lớp quản lý giáo dục thcs violet

Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bài tiểu luận cuối khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý trường THCS tại đây.
Mẫu kế hoạch cá nhân của giáo viên THCS năm học 2017-2018Mẫu đơn xin chuyển trườngMẫu phiếu đánh giá tiết dạy cấp THCS
Mẫu bài tiểu luận cuối khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý trường THCS
Nội dung cơ bản của mẫu bài tiểu luận cuối khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý THCS như sau:MỞ ĐẦU1. Lí do chọn đề tàiNghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ XII đã khẳng định: Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chú trọng công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Để đáp ứng nhu cầu đổi mới của xã hội, ngành giáo dục đặt ra cho hệ thống giáo dục nói chung và bậc THCS nói riêng, việc nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục là một yêu cầu cấp thiết đặt ra cho những nhà quản lý cũng như mỗi người giáo viên. Chất lượng giảng dạy và giáo dục của nhà trường, phụ thuộc vào đội ngũ giáo viên.
Chúng ta đang trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Để hoàn thành nhiệm vụ nặng nề này, một trong nhưng giải pháp quan trọng là chúng ta cần phải nâng cao chất lượng giáo dục. Đặc biệt phải chú trọng đến chất lượng giáo dục phổ thông trong đó có bậc THCS, bởi lẽ, trường THCS là đơn vị cơ sở của hệ thống giáo dục quốc dân, là nền tảng của trường phổ thông.Quá trình giảng dạy và giáo dục là: Nâng cao chất lượng dạy và học. Chú tâm xây dựng chuyên môn một cách khoa học là nhân tố quan trọng góp phần thắng lợi to lớn trong công cuộc cải cách giáo dục. Tạo ra con người mới xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu to lớn của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp đào tạo và bồi dưỡng thế hệ mai sau. Việc dạy học và giáo dục con người phải tuân theo những nguyên tắc sư phạm và cơ sở khoa học, dựa trên sự tuân thủ những quy chế chuyên môn. Vì vậy, cần nhận thức sâu sắc về nề nếp chuyên môn của nhà trường trong việc chỉ đạo và thực hiện, nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy, thực hiện tốt mục tiêu giáo dục trong nhà trường.Dạy học là một hoạt động có tính chất quyết định sự phát triển của nềngiáo dục nói chung. Trong đó đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục. Trong giai đoạn hiện nay, việc giảng dạy theo chương trình THCS mới cuả Bộ giáo dục và đào tạo đòi hỏi người giáo viên phải có đủ trình độ đáp ứng nhiệm vụ chính trị nêu trên. Chính vì vậy, công tác chuyên môn trong trường có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy và học.
Trước tình hình ngành giáo dục đang tiến hành cải cách nhằm cải thiện chất lượng giáo dục và đáp ứng sự phát triển của giáo dục trên quy mô rộng lớn, cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế hiện nay. Nhưng trong thực tế chỉ đạo thực hiện, chúng ta chưa đi sâu vào khoa học giáo dục, chưa đi sâu vào tổng kết công tác chỉ đạo hoạt động dạy học, chưa hướng vào việc tổ chức và giải quyết những vấn đề cụ thể về chuyên môn.Do đó, việc quản lý, chỉ đạo công tác chuyên môn trong nhà trường là một yêu cầu cần thiết của Hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. Thực tế trong thời gian qua, các trường THCS trong địa bàn huyện. nói chung và trường THCS Đồng Tân nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc dạy học. Tuy nhiên so với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hóa đất nuớc và yêu cầu giáo dục hiện nay thì đội ngũ giáo viên của truờng cần phải đầu tư tự học tự nghiên cứu trau dồi năng lực thì mới đáp ứng được.Từ những năm trực tiếp tham gia công tác quản lí trường học, chúng tôi thấy vai trò của người Hiệu trưởng là đặc biệt quan trọng trong quá trình tổ chức hoạt động dạy học để thực hiện một cách tối ưu mục tiêu đã đề ra. Với lí do trên chúng tôi chọn nghiên cứu đề tài Biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trưởng trường THCS ..

Xem thêm : Hướng Dẫn Lập Mẫu Văn Bản Thỏa Thuận Tài Sản Hộ Gia Đình Phân Chia Di Sản

2. Mục đích nghiên cứuTrên cơ sở làm rõ vai trò, thực trạng công tác quản lý của Hiệu trưởng đối với công tác chuyên môn ở Trường THCS.. từ năm học .. đến nay, chúng tôi đề xuất một số biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động dạy học của Hiệu trưởng, từ đó nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, chất lượng giáo dục trong Trường THCS ..
3. Nhiệm vụ nghiên cứuLàm rõ cơ sở lý luận công tác chuyên môn và các biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở trường THCS hiện nay.Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng của công tác quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trưởng từ năm học .. đến nay.Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trưởng trong giai đoạn hiện nay.4. Đối tượng và khách thể nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động dạy học của Hiêu trưởng trường THCS – Khách thể nghiên cứu: Công tác quản lý hoạt động dạy học của Hiêu trưởng trường THCS 5. Phạm vi nghiên cứuNghiên cứu vai trò của Hiệu trưởng trong công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên ở Trường THCS huyện. Trong quá trình nghiên cứu chúng tôi có sử dụng số liệu điều tra tại trường THCS. để so sánh.

Xem thêm : Nếu Các Bước Giải Toán Tính Theo Phương Trình Hóa Học Và Bài Tập Vận Dụng

6. Phương pháp nghiên cứuPhương pháp nghiên cứu tài liệu.Phương pháp quan sát.Phương pháp điều tra, phỏng vấn.Phương pháp phân tích và tổng hợp.Mời bạn đọc cùng tải về bản DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung thông tin
Hồ sơ bổ nhiệm lại THCS năm 2017 Hồ sơ bổ nhiệm lại cán bộ quản lý THCS năm 2017 Đơn xin chuyển trường mới nhất Mẫu đơn xin chuyển trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT

Mẫu kế hoạch trình độ trung học cơ sở năm học 2020 – 2021 Kế hoạch triển khai trách nhiệm năm học cấp trung học cơ sở

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiểu luận

Điều hướng bài viết

Previous : * * * Khóa Học Chủ Spa ? Khóa Học Mở Spa Chuyên Nghiệp Khóa Đào Tạo Dành Cho Chủ Spa

Next : Khóa Học Ielts Speaking Online Miễn Phí, Khóa Học Ielts Trực Tuyến

Video liên quan

Exit mobile version