Site icon Trọn Bộ Kiến Thức

Mẫu phiếu đánh giá viên chức y tế – Xfaster

Mẫu đánh giá viên chức 2021 cán bộ y tế là mẫu phiếu đánh giá, xếp loại cuối năm của cán bộ y tế. Mẫu phiếu đánh giá, phân loại viên chức nêu rõ thông tin cá nhân của viên chức được đánh giá, bản tự nhận xét, đánh giá, xếp loại của cơ quan nơi người đó công tác. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu đánh giá viên chức y tế tại đây. Hãy tham khảo với xfaster.

Mục Lục Bài Viết

Video phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức ý tế năm 2021

Mẫu phiếu đánh giá viên chức y tế

Mẫu phiếu đánh giá viên chức y tế

Chi tiết mẫu phiếu đánh giá viên chức y tế như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC HÀNG NĂM

NĂM … … … … .. Họ tên viên chức : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Sinh ngày : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Chức vụ trình độ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Ngạch : … … … … … .. bậc lương : … … … … … … … … … … Hệ số : … … … … … … … … … … … … …. Đơn vị công tác làm việc : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN

1. Kết quả thực thi việc làm hoặc trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết : Trong năm … … .. tôi được phân công chức trách trách nhiệm là … … … .. Tham gia rất đầy đủ những hoạt động giải trí của ngành và đơn vị chức năng phát động. Trong công tác làm việc tôi luôn thực thi tốt trách nhiệm được phân công. Thực hiện vừa đủ quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của một viên chức trước tổ chức triển khai và những cấp quản trị. Chịu sự phân công công tác làm việc của tổ chức triển khai. Luôn nêu cao ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm trong công tác làm việc không vi phạm nội quy, quy định của ngành pháp lý của nhà nước. Luôn trung thực trong việc triển khai trách nhiệm, chịu trách về việc làm được giao trước tổ chức triển khai. Luôn nêu cao ý thức tự giác trong lao động, trong công tác làm việc, trong những hoạt động giải trí. Không ngừng nâng cao niềm tin tự học, tự tu dưỡng, học hỏi từ đồng nghiệp để nâng cao năng lượng trong công tác làm việc. 2. Việc pháp luật về đạo đức nghề nghiệp : Là một viên chức trong ngành y tế tôi luôn ý thức thâm thúy về đạo đức, lối sống, cần kiệm liêm chính, công minh trong công tác làm việc Giao hàng người bệnh đến khám và điều trị. Không vi phạm những lao lý của ngành, luật cán bộ công chức, viên chức. Luôn san sẻ khó khăn vất vả với người bệnh và người nhà người bệnh đến điều trị. – Trong đời sống hoạt động và sinh hoạt hằng ngày tôi luôn ý thức cao về sự lành mạnh so với bản thân và luôn có sống đơn giản và giản dị, nhã nhặn, tiết kiệm chi phí chống tiêu tốn lãng phí. 3. Tinh thần nghĩa vụ và trách nhiệm, thái độ ship hàng nhân dân, ý thức hợp tác với đồng nghiệp và việc quy tắc ứng xử của viên chức : – Trong công tác làm việc tôi luôn nêu cao niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc làm của mình trước tổ chức triển khai với niềm tin tự giác, khắc phục hạn chế, khó khăn vất vả để hoàn thành xong chức trách nhiệm vụ khi được tổ chức triển khai giao. Trong công tác làm việc ship hàng người bệnh đến khám và điều trị tại đơn vị chức năng bản thân luôn nêu cao ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc làm. Có thái độ hòa nhã, tận tụy trong công tác làm việc ship hàng người bệnh đến khám và điều trị người bệnh. Thường xuyên hướng dẫn, tư vấn cho người bệnh và người nhà người bệnh những thủ tục trong khám và điều trị tại đơn vị chức năng khi cần. Luôn có thái đội tôn trọng đồng nghiệp. Luôn lắng nghe và bà bày tỏ quan điểm đúng đắn. Không bè đảng hay gây bất hòa. Luôn tôn trọng và lắng nghe quan điểm của mọi người. Có sống hòa nhã, trung thực trợ giúp mọi người xung quanh bằng năng lực mình. Luôn thực thi tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của một viên chức trong cơ quan, phối phối hợp với đồng nghiệp, những tổ chức triển khai trong đơn vị chức năng để hoàn thành xong trách nhiệm của bản thân cũng như góp thêm phần hoàn nhành trách nhiệm chung của tập thể. Thực hiện tốt và có hiệu suất cao qui tắc ứng xử của cán bộ viên chức nói chung cũng như quy tắc ứng xử của cán bộ y tế nói riêng. 4. Việc thực thi những nghĩa vụ và trách nhiệm khác của viên chức : Là Bí thư Chi đoàn Thanh niên Bệnh viện bản thân không ngừng học tập nâng cao nhiệm vụ công tác làm việc Đoàn. Tiếp thu và giải quyết và xử lý kịp thời những văn bản, nghị quyết của đoàn cấp trên lồng ghép hoạt động giải trí trình độ tại đơn vị chức năng với tiềm năng hoàn thành xong tốt trách nhiệm chính trị của tập thể chi đoàn Bệnh viện và chi đoàn triển khai xong xuất sắc phong trào công tác làm việc đoàn năm … … …. Luôn triển khai rất đầy đủ quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của một công dân trước pháp lý của nhà nước. Thực thi những trách nhiệm khi được tổ chức triển khai điều động và luôn hoàn thành xong tốt trách nhiệm.

II. TỰ XẾP LOẠI VIÊN CHỨC:

– Tự nhận xét, đánh giá : Hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ.

………….., ngày….tháng….năm….
Người tự nhận xét

III. Ý KIẾN TẬP THỂ ĐƠN VỊ: ………………………………………………………………….

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI VIÊN CHỨC:

1. Nhận xét đánh giá : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. 2. Xếp loại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Kết luận viên chức đạt loại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

2. Cách viết phiếu đánh giá viên chức y tế

Những nội dung cần có khi viết phiếu đánh giá viên chức y tế:

Ngoài quốc hiệu, tiêu ngữ, thời hạn và tên phiếu đánh gái viên chức y tế những bạn cũng cần trình diễn khá đầy đủ những thông tin sau – Tên viên chức, ngày sinh, trình độ, ngạc, bậc lương, thông số, đơn vị chức năng công tác làm việc. – Tự nhận xét hiệu quả công tác làm việc, tu dưỡng, rèn luyện của bản thân

 • Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng đã ký kết
 • Việc quy định về đạo đứng nghề nghiệp
 • Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần với đồng nghiệp, quy tắc ứng xử của viên chức
 • Việc thực hiện các nghĩa vụ khác

– Tự xếp loại viên chức – Ý kiến tập thể đơn vị chức năng – Nhận xét, đánh giá và xếp loại viên chức Tất cả những nội dung trên đều cần được trình diễn rõ ràng, đơn cử và đúng mực theo đúng thứ tự. Viết phiếu đánh giá viên chức phải đưa ra những đánh giá khách quan nhất cho chính việc làm và bản thân mình.

Hình thức phiếu đánh giá viên chức y tế

a, Quốc hiệu và tiêu ngữ cần ghi chính giữa và in đậm rõ ràng b, Địa điểm và thời hạn ghi ở góc bên phải c, Tên văn bản thường được ghi chính giữa, in to và đậm để làm điển hình nổi bật được nội dung phiếu đánh giá viên chức y tế

Mẫu phiếu đánh giá viên chức quản lý y tế

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN ………..
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

Năm …………

Họ và tên : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Chức vụ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Chức danh nghề nghiệp : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Đơn vị công tác làm việc : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. – Bệnh viện Bạch Mai Hạng chức vụ nghề nghiệp : … … … … .. Bậc : … … … … …. Hệ số lương : … … … … … … … …

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả thực thi việc làm hoặc trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết :

– Khối lượng công việc: (Hoàn thành công việc được lãnh đạo giao như thế nào, bao nhiêu %? Có bị khiển trách, đơn thư liên quan đến hoàn thành nhiệm vụ hay không) …………………………………….

– Chất lượng việc làm : ( Có để xảy ra sai sót trong việc làm hay không ? Mức độ chất lượng việc làm do mình đảm nhiệm có ảnh hưởng tác động như thế nào … ) Trong quy trình thao tác, việc làm có ảnh hưởng tác động tới hồ sơ, tài liệu, chất lượng khám bệnh, điều trị cho người bệnh như thế nào ? … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

– Hiệu quả công việc: (Hiệu quả công việc có ảnh hưởng như thế nào? Có được khen thưởng/ nhận được thư khen từ người bệnh, gia đình người bệnh hay không? Hiệu quả công việc có làm tăng thu nhập cho đơn vị hay không?……)

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

– Đề tài, đề án, sáng kiến, công trình khoa học… được công bố và áp dụng trong năm (nếu có ghi cụ thể tên đề tài, sáng kiến):…………………………………………………..

2. Việc thực thi pháp luật về đạo đức nghề nghiệp : – Có tuân thủ đạo đức nghề nghiệp ? có lối sống, tác phong, lề lối thao tác như thế nào ? – Có trốn tránh, đùn đẩy nghĩa vụ và trách nhiệm khi triển khai trách nhiệm, công vụ hay không ? thực thi có gây ra hậu quả tác động ảnh hưởng đến hoạt động giải trí của cơ quan hay không ? … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. 3. Tinh thần nghĩa vụ và trách nhiệm, thái độ ship hàng nhân dân, niềm tin hợp tác với đồng nghiệp và việc triển khai quy tắc ứng xử của viên chức : – Trong cơ quan : ( có tận tuỵ với việc làm không ? có ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm trong công tác làm việc không ? Có dám nghĩ, dám làm dám chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trong thực thi trách nhiệm được giao không ?

– Đối với người bệnh và người nhà người bệnh: (Có thái độ lịch sự, hoà nhã, văn minh với người bệnh hay không?Có tuân thủ đúng chức năng, đạo đức nghề nghiệp trong khám, chữa bệnh, chăm sóc người bệnh theo quy định của ngành của nhà nước hay không)…………………………………………………………………………………………………..

– Đối với đồng nghiệp : ( có chân thành, nhiệt tình bảo vệ sự đoàn kết ; phối hợp và góp ý trong quy trình thực thi trách nhiệm hay không ? 4. Việc thực thi những nghĩa vụ và trách nhiệm khác của viên chức : ( có thực thi nghiêm quy tắc ứng xử về những việc viên chức được làm và không được làm hay không ? Có đùn đẩy nghĩa vụ và trách nhiệm, tự ý rời bỏ vị trí khi đang làm trách nhiệm, tham ô, tận dụng vị trí thao tác để kiếm lợi riêng hay không ? … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. 5. Năng lực chỉ huy, quản trị, quản lý và điều hành và tổ chức triển khai thực thi trách nhiệm : Viên chức chỉ huy trong quản trị, quản lý hoạt động giải trí của cơ quan, đơn vị chức năng có chớp lấy kịp thời tâm tư nguyện vọng, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản trị hay không ? Có phương pháp quản lý tương thích với từng đối tượng người dùng nhằm mục đích phát huy năng lực, kinh nghiệm tay nghề, tính phát minh sáng tạo, dữ thế chủ động trong việc triển khai trách nhiệm của cán bộ, viên chức hay không ? Có phát huy tính dân chủ, tạo điều kiện kèm theo trong học tập và phát huy sáng tạo độc đáo của cán bộ, viên chức hay không ; Có tôn trọng và tạo niềm tin cho cán bộ, công chức, viên chức khi giao và chỉ huy thực thi trách nhiệm, hay không ? Có bảo vệ danh dự của cán bộ, viên chức khi bị phản ánh, khiếu nại, tố cáo không đúng thực sự hay không ? Trong năm qua đã chỉ huy quản lý những việc làm lớn gì trong đơn vị chức năng ? liệt kê … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 6. Kết quả hoạt động giải trí của đơn vị chức năng được giao quản trị, đảm nhiệm : Trong năm vừa mới qua đã đạt được hiệu quả hoạt động giải trí của đơn vị chức năng như thế nào ? Bao nhiêu đề tài điều tra và nghiên cứu được đưa vào ứng dụng thực tiễn ? Triển khai được kỹ thuật mới nào ? Giải pháp nào mang lại hiệu suất cao cao được vinh danh … .. ? … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC

1. Đánh giá ưu, điểm yếu kém : – Ưu điểm : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … – Nhược điểm : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2. Phân loại đánh giá ( Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau )

 • Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
 • Hoàn thành tốt nhiệm vụ;
 • Hoàn thành nhiệm vụ;
 • Không hoàn thành nhiệm vụ.
Ngày……….tháng…….năm…….
Viên chức tự đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP LÀM VIỆC

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Nhận xét và phân loại của Trưởng đơn vị

– Nhận xét chung về viên chức : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. …. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. – Phân loại đánh giá ( Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau )

 • Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
 • Hoàn thành tốt nhiệm vụ;
 • Hoàn thành nhiệm vụ;
 • Không hoàn thành nhiệm vụ.
Ngày……….tháng……..năm……..

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Ngày … … …. tháng … … .. năm … … ..

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI BỆNH VIỆN

1. Ý kiến của cuộc họp đánh giá, phân loại viên chức giữ chức vụ quản lý gồm thành phần: Đảng uỷ, Ban Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Trưởng các đơn vị trực thuộc Bệnh viện

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

2. Căn cứ ý kiến cuộc họp đánh giá, phân loại viên chức giữ chức vụ quản lý; Giám đốc đánh giá:

– Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ;

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

– Hoàn thành trách nhiệm ; – Không triển khai xong trách nhiệm.

Ngày……….tháng…….năm 20
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
Exit mobile version