Phiếu đánh giá và phân loại viên chức NH 2018 2019

Bởi tronbokienthuc
Ngày đăng : 20/05/2019, 13 : 43

PHÒNG GD ĐT CHÂU THÀNH TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HỮU Mẫu số 03b (Đánh giá viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC Năm học 20182019 – Họ tên: Phạm Hữu Đạt – Chức vụ: Giáo viên – Mã số thẻ công chức: ……………………………………… – Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Phú Hữu – Ngạch lương: V 07 03 09 Bậc: Hệ số lương: 2.26 I TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC Kết thực công việc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc ký kết: – Chấp hành tốt quy chế ngành, quy định, nội qui nhà trường Hoàn thành nhiệm vụ giao thủ trưởng quan cấp giao phó Đảm bảo ngày cơng lao động, làm việc – Tâm huyết tận tuỵ với cơng việc, có ý chí cầu tiến tìm tòi học hỏi để hồn thành cơng việc – Tham gia tích cực phong trào, Hội thi ngành nhà trường phát động Việc thực quy định đạo đức nghề nghiệp: – Ln có phẩm chất đạo đức tốt, phong cách lối sống giản dị, sáng – Ln giữ gìn đạo đức lối sống sáng lành mạnh, chống quan liêu, tham nhũng, thực tốt quy định việc cán bộ, cơng chức khơng làm – Có tính kỷ luật ý thức kỷ luật công việc, chấp hành nội quy, quy chế trường, ngành, chấp hành tốt quy định Pháp lệnh Cán bộ, Công chức – Tuyệt đối trung thành với Đảng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối sách, pháp luật Nhà nước Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp thực quy tắc ứng xử viên chức: – Có tinh thần phối hợp, hợp tác cơng việc đồng nghiệp đồn thể quan để thực nhiệm vụ chung – Khơng nề hà, ngại khó, sẳn sàng nhận hồn thành cơng việc giao – Thường xun phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để giáo dục học sinh, tuyên truyền, thuyết phục phụ huynh tham gia tích cực vào số hoạt động nhà trường ủng hộ kế hoạch nhà trường; thông báo kịp thời kết học tập rèn luyện em tới gia đình Việc thực nghĩa vụ khác viên chức: – Trong công tác tận tụy với công việc giao, u nghề ln tự học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nghiên cứu đổi phương pháp giảng dạy, thực tiến độ kế hoạch công tác, nội dung chương trình giảng dạy – Khơng ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, trình độ, chun mơn nghiệp vụ khả công tác, đáp ứng nhiệm vụ phân công – Gương mẫu công việc, thực tốt cơng tác đồn thể, tham gia phong trào có kết – Có thái độ hồ nhã, khiêm tốn, chân tình, thẳn thắng với phụ huynh, với nhân dân giao tiếp công việc – Thường xuyên liên hệ có mối liên hệ tốt với học sinh, phụ huynh, với nhân dân – Tham gia tích cực hoạt động địa phương nới cư trú; gần gũi, thân thiện với người; người tin yêu, tôn trọng II TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC Đánh gía ưu, nhược điểm: * Ưu điểm: – Tự giác học tập để khơng ngừng nâng cao kiến thức lý luận trị chun mơn nghiệp vụ – Tham gia tích cực vận động, phong trào ngành trường phát động – Thực nghiêm túc nội quy, quy chế ngành trường đề – Tận tụy, yêu nghề * Nhược điểm: Phân loại đánh giá: (Phân loại đánh giá theo mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Khơng hồn thành nhiệm vụ) Hồn thành xuất sắc nhiệm vụ Phú Hữu, ngày 08 tháng 05 năm 2019 Viên chức tự đánh giá Phạm Hữu Đạt III KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN Nhận xét ưu, nhược điểm: Kết đánh giá, phân loại viên chức: Phú Hữu, Ngày tháng 05năm 2019 Tổ Trưởng IV KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ: Nhận xét ưu, nhược điểm: Kết đánh giá, phân loại: (Phân loại đánh giá theo mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Khơng hồn thành nhiệm vụ) Phú Hữu, ngày …… tháng 05 năm 2019 Thủ trưởng đơn vị HUỲNH VĂN SÁU … 2019 Tổ Trưởng IV KẾT QUẢ Đ NH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA L NH ĐẠO ĐƠN VỊ: Nh n xét ưu, nh ợc điểm: Kết đ nh giá, phân loại: (Phân loại đ nh. .. III KẾT QUẢ Đ NH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN Nh n xét ưu, nh ợc điểm: Kết đ nh giá, phân loại viên chức: … Hoàn th nh xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn th nh tốt nhiệm vụ; Hồn th nh nhiệm vụ; Khơng hồn th nh nhiệm vụ) Hoàn th nh xuất sắc nhiệm vụ Phú Hữu, ngày 08 tháng 05 năm 2019 Viên chức tự đ nh giá Phạm

– Xem thêm –

Xem thêm: Phiếu đánh giá và phân loại viên chức NH 2018 2019, Phiếu đánh giá và phân loại viên chức NH 2018 2019

You may also like

Để lại bình luận