Mẫu phiếu đánh giá tiết dạy THPT 2023

Bởi tronbokienthuc

Mẫu phiếu đánh giá tiết dạy THPT 2023 được lập ra để đánh giá tiết dạy, giờ dạy dự giờ. Trong mẫu phiếu này có ghi rõ thông tin giáo viên dạy, tổ bộ môn, địa điểm dạy, môn dạy, lớp, thời gian, nội dung bài học…..

Vậy thực thi phiếu đánh giá như thế nào ? Phiếu gồm những nội dung gì ? Khách hàng tìm hiểu thêm nội dung bài viết sau đây để biết thêm thông tin chi tiết cụ thể về cách thực thi mẫu phiếu đánh giá tiết dạy theo đúng pháp luật của Bộ giáo dục và huấn luyện và đào tạo .

Phiếu đánh giá giờ dạy theo 12 tiêu chí

Quá trình dạy học mỗi chuyên đề được phong cách thiết kế thành những hoạt động học của học viên dưới dạng những trách nhiệm học tập sau đó nhau, hoàn toàn có thể được triển khai trên lớp hoặc ở nhà .

Học sinh tích cực, chủ động và sáng tạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Phân tích giờ dạy theo quan điểm đó là phân tích hiệu quả hoạt động học của học sinh, đồng thời đánh giá việc tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động học cho học sinh của giáo viên.

Mẫu phiếu đánh giá tiết dạy THPT 2023 để có thể đánh giá chính xác về chất lượng tiết học đối với giáo viên và cả học sinh thì Bộ giáo dục có xây dựng 03 nội dung chính gồm 12 tiêu chí như sau:

Mục Lục Bài Viết

– Nội dung 1: Kế hoạch và tài liệu dạy học

+ Mức độ tương thích của chuỗi hoạt động học với tiềm năng, nội dung và chiêu thức dạy học được sử dụng .
+ Mức độ rõ ràng của tiềm năng, nội dung, kĩ thuật tổ chức triển khai và loại sản phẩm cần đạt được của mỗi trách nhiệm học tập .
+ Mức độ tương thích của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức triển khai những hoạt động học của học viên .
+ Mức độ hài hòa và hợp lý của giải pháp kiểm tra, đánh giá trong quy trình tổ chức triển khai hoạt động học của học viên .

– Nội dung 2: Tổ chức hoạt động học cho học sinh

+ Mức độ sinh động, mê hoặc học viên của giải pháp và hình thức chuyển giao trách nhiệm học tập .
+ Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn vất vả của học viên .
+ Mức độ tương thích, hiệu suất cao của những giải pháp tương hỗ và khuyến khích học viên hợp tác, trợ giúp nhau khi triển khai trách nhiệm học tập .
+ Mức độ hiệu suất cao hoạt động giải trí của giáo viên trong việc tổng hợp, nghiên cứu và phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động giải trí và quy trình bàn luận của học viên .

– Nội dung 3: Hoạt động của học sinh

+ Khả năng đảm nhiệm và sẵn sàng chuẩn bị thực thi trách nhiệm học tập của toàn bộ học viên trong lớp .
+ Mức độ tích cực, dữ thế chủ động, phát minh sáng tạo, hợp tác của học viên trong việc thực thi những trách nhiệm học tập .
+ Mức độ tham gia tích cực của học viên trong trình diễn, trao đổi, bàn luận về tác dụng triển khai trách nhiệm học tập .
+ Mức độ đúng đắn, đúng chuẩn, tương thích của những tác dụng thực thi trách nhiệm học tập của học viên .

Mẫu phiếu dự giờ THPT mới nhất

Với mong muốn giúp Khách hàng hiểu rõ hơn về các nội dung của Mẫu phiếu đánh giá tiết dạy THPT 2023 cũng như giúp Khách hàng biết cách thức đánh giá về tiết dạy trong nội dung tiếp theo chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin liên quan đến các thông tin về mẫu phiếu đầy đủ:

– Quốc hiệu tiêu ngữ cùng thông tin của đơn vị chủ quản quản lý trường THPT

– Tên phiếu : PHIẾU GHI NHẬN, ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIỜ DẠY BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG / PHIẾU GHI NHẬN, ĐÁNH GIÁ BÀI DẠY, CHỦ ĐỀ DẠY HỌC BẬC TRUNG HỌC ;
– tin tức của giáo viên đứng lớp gồm : Họ và tên giáo viên dạy ; trường ; lớp ; môn học ; tên bài dạy ; thời hạn ; Họ và tên người dự giờ, trình độ ; Đơn vị công tác làm việc ;
– Phần ghi nhận bộc lộ những thông tin về :
+ Nội dung hoạt động giải trí
+ Tiến trình hoạt động giải trí của GV, HS
+ Nhận xét, đánh giá, góp ý
– Phần đánh giá : Người dự giờ dựa vào 12 tiêu chí để đánh giá và cho điểm theo từng tiêu chí theo hướng xếp loại : Tốt, khá, trung bình, yếu, kém
Ví dụ :

Nội dung Mục
T.chí
Tiêu chí Điểm Đánh giá
1. Kế hoạch
(giáo án) và
tài liệu
dạy học
(30 điểm)
1.1 Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng. 5  4
1.2 Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, cách tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập. 10  8
1.3 Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh. 10  9
1.4 Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh. 5  4
2. Tổ chức
hoạt động
học tập cho
học sinh
(35 điểm)
2.1 Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của Phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập. 10  8
2.2 Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh. 10  10
2.3 Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập. 10  9
2.4 Khả năng tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh. 5  4
3. Hoạt động của học sinh
(35 điểm)
3.1 Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh trong lớp. 5  5
3.2 Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập. 10  10
3.3 Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. 10  10
3.4 Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. 10  8
Tổng điểm 100  89

– Từ số điểm sẽ đi đến xếp loại giờ dạy. Khách hàng quan tâm tại từng mục tiêu chí cho điểm nguyên không cho điểm lẻ. Cách xếp loại như sau :
+ Loại Giỏi ≥ 80 điểm và những mục tiêu chí phải đạt 60 % số điểm từng tiêu chí .
+ Loại Khá từ 65 – 79 điểm và những mục tiêu chí phải đạt 50 % số điểm từng tiêu chí .
+ Loại Trung bình : từ 50 – 64 điểm .
+ Loại Chưa đạt nhu yếu : dưới 50 điểm .
– Người dự giờ nhận xét : Những thành công xuất sắc của giờ dạy ( Sự sẵn sàng chuẩn bị kế hoạch và tài liệu dạy học của giáo viên giảng dạy ; Sử dụng nội dung, giải pháp và tổ chức triển khai hoạt động giải trí học tập cho học viên ; hiệu quả hoạt động giải trí và học tập của học viên .
Những hạn chế của tiết học cần quan tâm ( Sự sẵn sàng chuẩn bị kế hoạch và tài liệu dạy học của giáo viên giảng dạy ; Sử dụng nội dung, chiêu thức và tổ chức triển khai hoạt động giải trí học tập cho học viên ; hiệu quả hoạt động giải trí và học tập của học viên )

– Ý kiến của giáo viên được đánh giá

– Ký và ghi rõ họ tên của người đánh giá tiết dự giờ và người được đánh giá .

Tải (Download) mẫu Phiếu đánh giá tiết dạy cấp THPT 2023

-> >> Tham khảo thêm : Lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông vương quốc 2023

You may also like

Để lại bình luận