TRIỂN KHAI TẬP HUẤN PHẦN MỀM ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG

Bởi tronbokienthuc

Thực hiện công văn số 1387-CV/BTC ngày 13/01/2021 của Huyện ủy Thanh Trì về việc tổ chức, triển khai đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với CB,CC,VC trên hệ thống phần mềm kể từ tháng 01/2022; Công văn số 112/UBND-NV ngày 17/01/2022 của UBND huyện Thanh Trì về việc triển khai phần mềm đánh giá, phân loại CB,CC,VC, LĐHĐ hàng tháng tại các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện. 

Tối ngày 19/01/2022, Ban Giám Hiệu trường mần nin thiếu nhi Yên Ngưu xã Tam Hiệp đã tổ chức triển khai tập huấn sử dụng phần mềm đánh giá, xếp loại hàng tháng so với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo hình thức trực tuyến Zoom Cloud Meeting .

Hướng dẫn sử dụng phần mềm qua Zoom Cloud Meeting

Tại buổi tập huấn, các thành viên trong nhà trường đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hạnh – Hiệu trưởng và đồng chí Nguyễn Thu Huyền – Phó hiệu trưởng nhà trường hướng dẫn sử dụng phần mềm đánh giá, xếp loại hàng tháng của cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động; giới thiệu các tính năng tự đánh giá hằng tháng của cá nhân, cách lập kế hoạch công việc hàng tuần, tháng. 

 Đồng chí Nguyễn Thu Huyền  – PHT hướng dẫn phần tự đánh giá

Phần mềm đánh giá, xếp loại hằng tháng so với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng nhằm mục đích nâng cao nhận thức, ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng ; phát huy vai trò, nghĩa vụ và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác làm việc chỉ huy, quản trị, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng .Thông qua đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng để biểu dương, khen thưởng những cá nhân hoàn thành xuất sắc trách nhiệm được giao ; là địa thế căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng và Đảng viên hằng năm .Qua buổi tập huấn, 100 % cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới trong nhà trường trong bước đầu nắm được những tính năng trên phần mềm đánh giá và có kỹ năng và kiến thức sử dụng để triển khai công tác làm việc tự đánh giá hàng tháng. Phần mềm đánh giá, xếp loại hàng tháng đã giúp cho việc quản trị cán bộ, công chức, viên chức một cách khoa học, tránh được những sai sót, góp thêm phần vào việc đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường ngày một hiệu suất cao, phân phối nhu yếu trách nhiệm tăng cường cải cách hành chính trong quá trình mới lúc bấy giờ. / .

You may also like

Để lại bình luận