Đánh giá hồ sơ dự thầu theo quy định của pháp luật mới nhất

Bởi tronbokienthuc

Nghị định 63/2014/NĐ-CP và Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT có hướng dẫn cụ thể về việc đánh giá hồ sơ dự thầu theo quy định của pháp luật mới nhất.

Mục Lục Bài Viết

Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu

Căn cứ theo lao lý tại Điều 4 Thông tư 23/2015 / TT-BKHĐT, việc đánh giá hồ sơ dự thầu được thực thi như sau :Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu tối đa là 45 ngày so với đấu thầu trong nước, 60 ngày so với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày có thời gian đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ góp vốn đầu tư phê duyệt tác dụng lựa chọn nhà thầu .

Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu không bao gồm:

– Thời gian đánh giá và thẩm định, phê duyệt hồ sơ ;– Thời gian đánh giá và thẩm định hiệu quả đánh giá hồ sơ đề xuất kiến nghị về kỹ thuật so với gói thầu vận dụng phương pháp một quá trình hai túi hồ sơ .Trường hợp thiết yếu, hoàn toàn có thể lê dài thời hạn đánh giá hồ sơ dự thầu nhưng không quá 20 ngày và phải bảo vệ quy trình tiến độ triển khai dự án Bất Động Sản .Xem thêm : Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu theo lao lý hiện hành

Đánh giá hồ sơ dự thầu

Khi triển khai đánh giá những hồ sơ dự thầu, tất cả chúng ta cần đánh giá dựa trên những tiêu chuẩn về tính hợp lệ ; năng lượng và kinh nghiệm tay nghề ; kỹ thuật và giá. Cụ thể :

Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu

Hồ sơ dự thầu thiết yếu phải bảo vệ tính hợp lệ theo pháp luật tại khoản 1, khoản 2 Điều 18 Nghị định 63/2014 / NĐ-CP. Trước khi đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ, tất cả chúng ta phải triển khai kiểm tra tính hợp lệ. Cụ thể :

Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

Ở bước này, tất cả chúng ta thực thi :– Kiểm tra số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ dự thầu ;– Kiểm tra những thành phần của hồ sơ dự thầu ;– Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để Giao hàng quy trình đánh giá cụ thể hồ sơ dự thầu .

Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu

Hồ sơ dự thầu của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi phân phối vừa đủ những nội dung sau :– Có bản gốc hồ sơ dự thầu ;– Có đơn dự thầu hợp lệ ; thời hạn thực thi gói thầu nêu trong đơn dự thầu phải tương thích với yêu cầu về kỹ thuật ; giá dự thầu được biểu lộ rõ, không đề xuất kiến nghị những giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện kèm theo gây bất lợi cho chủ góp vốn đầu tư, bên mời thầu .– Hiệu lực của hồ sơ dự thầu phân phối nhu yếu theo pháp luật trong hồ sơ mời thầu ;

– Có bảo đảm dự thầu với giá trị và thời hạn hiệu lực đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Đối với trường hợp pháp luật bảo vệ dự thầu theo hình thức nộp thư bảo lãnh thì thư bảo lãnh phải được đại diện thay mặt hợp pháp của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hoặc Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế được xây dựng theo pháp lý Nước Ta ký tên với giá trị và thời hạn hiệu lực hiện hành, đơn vị chức năng thụ hưởng theo nhu yếu của hồ sơ mời thầu ;– Không có tên trong hai hoặc nhiều hồ sơ dự thầu với tư cách là nhà thầu chính ( nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh ) ;– Có thỏa thuận hợp tác liên danh được đại diện thay mặt hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu ( nếu có ) ;– Nhà thầu không đang trong thời hạn bị cấm tham gia hoạt động giải trí đấu thầu theo lao lý của pháp lý về đấu thầu ;– Nhà thầu bảo vệ tư cách hợp lệ tham gia đấu thầu .

Đánh giá về năng lượng và kinh nghiệm tay nghề

Nhà thầu có hồ sơ dự thầu hợp lệ được xem xét, đánh giá về năng lượng và kinh nghiệm tay nghề. Theo đó :– Việc đánh giá về năng lượng và kinh nghiệm tay nghề thực thi theo tiêu chuẩn đánh giá pháp luật trong hồ sơ mời thầu ;– Nhà thầu có năng lượng và kinh nghiệm tay nghề cung ứng nhu yếu được xem xét, đánh giá về kỹ thuật .

Đánh giá về kỹ thuật và giá

Đây là tiêu chuẩn đánh giá cần triển khai, đơn cử :– Việc đánh giá về kỹ thuật thực thi theo tiêu chuẩn và chiêu thức đánh giá pháp luật trong hồ sơ mời thầu ;– Nhà thầu phân phối nhu yếu về kỹ thuật được xem xét xác lập giá thấp nhất ( so với trường hợp vận dụng giải pháp giá thấp nhất ), giá đánh giá ( so với trường hợp vận dụng chiêu thức giá đánh giá ) .Xem thêm : Tìm hiểu 1 số ít lao lý của pháp lý về bảo vệ dự thầuPhạm vi và nguyên tắc vận dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng

Báo cáo tác dụng đánh giá

Sau khi lựa chọn được list xếp hạng nhà thầu, tổ chuyên viên lập báo cáo giải trình gửi bên mời thầu để xem xét. Trong báo cáo giải trình phải nêu rõ những nội dung sau đây :– Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu ;– Danh sách nhà thầu không phân phối nhu yếu và bị loại ; nguyên do vô hiệu nhà thầu ;– Nhận xét về tính cạnh tranh đối đầu, công minh, minh bạch và hiệu suất cao kinh tế tài chính trong quy trình tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu. Trường hợp chưa bảo vệ cạnh tranh đối đầu, công minh, minh bạch và hiệu suất cao kinh tế tài chính, phải nêu rõ nguyên do và đề xuất kiến nghị giải pháp giải quyết và xử lý ;

– Những nội dung của hồ sơ mời thầu chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình thực hiện hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý.

Xem thêm : Trình tự cấp Giấy phép hoạt động giải trí kiến thiết xây dựng cho nhà thầu quốc tếCác bước triển khai việc tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầuTrên đây là bài viết của chúng tôi về “ Đánh giá hồ sơ dự thầu theo lao lý của pháp lý mới nhất ” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kể vướng mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp .

You may also like

Để lại bình luận