6 nội dung tập trung đánh giá, xếp loại Đảng viên năm 2021

Bởi tronbokienthuc
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã phát hành Công văn 2103 – CV / BTCTW ngày 05/11/2021 về việc triển khai kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá thể năm 2021 .Theo đó, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá thể cần tập trung chuyên sâu thực thi tốt 1 số ít nội dung sau :

– Nhận diện sâu sắc, đầy đủ các biểu hiện, mức độ suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tại địa phương, cơ quan, đơn vị;

– Nội dung kiểm điểm so với tập thể : Phải kiểm điểm khá đầy đủ, tráng lệ nội dung theo Hướng dẫn 21, tập trung chuyên sâu kiểm điểm năng lượng chỉ huy và sức chiến đấu của cấp Ủy, tổ chức triển khai Đảng ; nghĩa vụ và trách nhiệm trong chỉ huy, chỉ huy thực thi trách nhiệm chính trị ; kiến thiết xây dựng, chỉnh đốn Đảng và mạng lưới hệ thống chính trị trong sáng, vững mạnh … ;
– Nội dung kiểm điểm so với cá thể : Kiểm điểm khá đầy đủ, tráng lệ nội dung theo Hướng dẫn 21 ; tập trung chuyên sâu kiểm điểm về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, hiệu quả tu dưỡng, rèn luyện, ý thức tự giác, niềm tin tự phê bình và phê bình. Kiểm điểm cá thể phải gắn với kiểm điểm của tập thể, làm rõ nghĩa vụ và trách nhiệm người đứng đầu ;

Thực hiện nghiêm xếp loại tập thể, cá nhân “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 20% tập thể, cá nhân được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Mức xếp loại của người đứng đầu không được cao hơn mức xếp loại của tập thể lãnh đạo, quản lý, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình đứng đầu.

6 nội dung tập trung chuyên sâu đánh giá, xếp loại Đảng viên năm 2021 ( Ảnh minh họa )

– Cấp Ủy cấp trên thực hiện nghiêm việc gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý. Nội dung kiểm điểm phải cụ thể, rõ ràng về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Ngay sau kiểm điểm, từng cá thể, tập thể thiết kế xây dựng kế hoạch đơn cử, đề ra những giải pháp hiệu suất cao để sớm khắc phục, thay thế sửa chữa hạn chế, khuyết điểm, đồng thời giải quyết và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm .
– Tiến hành kiểm tra, giám sát công tác làm việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá thể. Tổ chức kiểm điểm lại với những tâp thể, cá thể tự phê bình và phê bình chưa đạt nhu yếu ; xếp loại lại ở những nơi xếp loại “ Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ” không đúng lao lý .

 Nếu còn thắc mắc, độc giả liên hệ 1900.6192 để được giải đáp, tư vấn.

You may also like

Để lại bình luận