Bản nhận xét đánh giá cán bộ của cấp ủy

Bởi tronbokienthuc

Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộlà biểu mẫu giúp cán bộ tự mình đánh giá, nhìn nhận chính quá trình làm việc của bản thân, thành thật với những khuyết điểm của bản thân và từ đó tìm ra giải pháp để khắc phục tình trạng.

Nội dung chính

 • Mẫu nhận xét đánh giá cán bộ là gì?
 • Bản nhận xét đánh giá cán bộ quy hoạch 2021
 • Cách viết bản nhận xét, đánh giá cán bộ quy hoạch
 • Mẫu nhận xét đánh giá cán bộ là gì?
 • Bản nhận xét đánh giá cán bộ quy hoạch 2021
 • Cách viết bản nhận xét, đánh giá cán bộ quy hoạch
 • Video liên quan

=>> Tải Bản nhận xét đánh giá cán bộ quy hoạch

Nội dung trong biểu mẫu cần trình diễn những thông tin của cá thể, tự nhận xét hiệu quả công tác làm việc, năng lượng trình độ, quá trình thực thi trách nhiệm. Ngoài ra, cũng cần đánh giá chung về ưu điểm, khuyết điểm trong thời hạn công tác làm việc. Sau đó, xin quan điểm đánh giá của chỉ huy, cấp uỷ đảng. Vậy sau đây là nội dung chi tiết cụ thể, mời những bạn cùng theo dõi và tải tại đây .

Mục Lục Bài Viết

Mẫu nhận xét đánh giá cán bộ là gì?

Bản tự nhận xét đánh giá cán bộ là biểu mẫu giúp cán bộ tự mình đánh giá, nhìn nhận quy trình thao tác của bản thân, thành thật với những khuyết điểm của bản thân và từ đó tìm ra giải pháp để khắc phục thực trạng .Mỗi cán bộ, công chức sẽ phải tự phê bình, nhận xét, kiểm điểm về chính mình trong quy trình công tác làm việc, thực thi những việc làm được giao, đồng thời là lối sống đạo đức, phẩm chất của mình .Chính vì thế, mỗi người cán bộ cần phải tự kiểm điểm, đưa ra đánh giá, từ đó sẽ nhìn nhận được những khuyết điểm trong quy trình công tác làm việc để tìm ra giải pháp tương thích nhất giúp cho việc làm được xử lý thuận tiện và thành công xuất sắc nhất hoàn toàn có thể. Đồng thời việc tự phê bình và đánh giá cán bộ sẽ góp thêm phần to lắm nhằm mục đích nâng cao ý thức cũng như là năng lượng chỉ huy, quản lý của cán bộ .

Bản nhận xét đánh giá cán bộ quy hoạch 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
-o0o

BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC,
VIÊN CHỨC ĐƯA VÀO QUY HOẠCH

Họ và tên : ..Ngày, tháng, năm sinh : .Chức vụ, chức vụ hiện giữ : ..Thời gian công tác làm việc tại đơn vị chức năng : .Đơn vị đang công tác làm việc : ..

I. TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC:

1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:

Tôi luôn trung thành với chủ với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối thay đổi của Đảng ; kiên trì tiềm năng độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội, nói và làm theo quan điểm chính trị của Đảng .Là đảng viên, cán bộ quản lý tôi luôn tin yêu tuyệt đối vào sự chỉ huy của Đảng, triển khai đúng chủ trương chủ trương của Đảng, pháp lý của nhà nước, những thông tư Nghị quyết của những cấp uỷ Đảng .

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc:

Trong lối sống thực thi cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và niềm tin hợp tác, giúp sức chiến sỹ, đồng nghiệp .Tiếp tục thực thi cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và cuộc hoạt động Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và phát minh sáng tạo .Bên cạnh đó tiến hành và triển khai cuộc hoạt động Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và phát minh sáng tạo ; triển khai tráng lệ Quy định về đạo đức nhà giáo, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cấp dưới, học viên gắn việc thực thi những cuộc hoạt động và những trào lưu thi đua với việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống .Bản thân luôn tích cực đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, chủ nghĩa cá thể, lối sống thực dụng, không tận dụng chức vụ, quyền hạn để thu vén quyền lợi cho bản thân và mái ấm gia đình ; Có ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm, ý thức tiết kiệm ngân sách và chi phí trong tiêu tốn của nhà trường, giữ gìn đúng tư cách, đạo đức và tính tiên phong của người cán bộ quản lý .Luôn giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng tác phong của người quản lý, có lối sống trong sáng, lành mạnh, luôn phát huy tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên. Luôn hoà đồng với đồng nghiệp, đối xử công minh khách quan trong công tác làm việc, bảo vệ quyền lợi, quyền hạn của người học, không vi phạm về những điều đảng viên không được làm .Trong việc làm cũng như trong đời sống luôn luôn có ý thức đấu tranh phê bình và tự phê bình thẳng thắn. Sẵn sàng tiếp thu, lắng nghe quan điểm của đồng nghiệp và xử lý những quan điểm vướng mắc đề xuất của cán bộ, giáo viên với nghĩa vụ và trách nhiệm là người quản lý trong nhà trường .Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cá thể và tập thể, giữa nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền lợi và nghĩa vụ, giữa góp sức và tận hưởng .

3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

Bản thân có đủ năng lượng triển khai xong tốt công tác làm việc quản lý trong nhà trường, có khá đầy đủ trình độ trình độ, nhiệm vụ cũng như những bằng cấp tương quan để Giao hàng việc làm .Trong thời hạn qua bản thân được tham gia và tốt nghiệp lớp tầm trung lý luận hành chính giáo dục tại trường Chính trị .. Trong việc làm tôi luôn học tập những cái mới, cái hay của đồng nghiệp và tự tu dưỡng nâng cao trình độ trình độ, nhiệm vụ cho bản thân .

4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Là Phó Hiệu trưởng trong nhà trường. Tôi luôn có ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm trong mọi hoạt động giải trí, luôn nêu cao ý thức và phẩm chất của người cán bộ quản lý trong nhà trường. Triển khai không thiếu những hoạt động giải trí của nhà trường theo lao lý của Ngành giáo dục đến toàn thể giáo viên trong nhà trường theo lao lý từng tuần, từng tháng theo kế hoạch, có sơ kết những hoạt động giải trí trình độ trong nhà trường theo từng đợt thi đua qua đó để rút ra những tác dụng đạt được và những sống sót trong công tác làm việc chỉ huy .Cùng với chỉ huy nhà trường tiến hành và kiến thiết xây dựng kế hoạch triển khai cuộc hoạt động và trào lưu : Xây dựng trường học thân thiện học viên tích cực .Tham gia dự giờ, thăm lớp kịp thời rút kinh nghiệm tay nghề cho giáo viên để từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy cho giáo viên. Thường xuyên kiểm tra sổ điểm sổ đầu bài, sổ kế hoạch giảng dạy của những tổ trình độ, lớp, giáo viên chủ nhiệm để kiểm soát và chấn chỉnh những sống sót chưa thực thi được trong những hoạt động giải trí, cùng với những đoàn thể và những tổ chức triển khai trong nhà trường tổ chức triển khai tốt những hoạt động giải trí chuyên đề và hoạt động giải trí ngoại khoá đạt hiệu quả tốt .Cùng những tổ trình độ tiến hành và triển khai trang nghiêm trách nhiệm năm học của Phòng giáo dục, của nhà trường, những hoạt động giải trí chuyên đề, hoạt động giải trí ngoại khoá trong nhà trường cũng như thực thi công tác làm việc hoạt động và sinh hoạt Hội đồng bộ môn của Phòng giáo dục và giảng dạy .Bản thân là quản trị Công đoàn cơ sở, cùng chỉ huy nhà trường thiết kế xây dựng quy định dân chủ trong cơ quan, tiến hành những thông tư, nghị quyết của Đảng và Nhà nước của Công đoàn cấp trên đến tổng thể đoàn viên trong nhà trường .Kết quả trong năm :Đối với trình độ :Đạt được Ủy Ban Nhân Dân Huyện khen khuyến mãi thương hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở .Đối với Công đoàn : Công đoàn Ngành khen Tặng :+ Tập thể Công đoàn vững mạnh xuất sắc .+ Cá nhân : Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động giải trí Công đoàn .

5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ:

Trong năm qua bản thân và tổng thể đoàn viên công đoàn làm tốt công tác làm việc thăm hỏi động viên, giúp sức lẫn nhau. Cùng chỉ huy nhà trường sắp xếp nơi ở tập thể cho đội ngũ. Vận động đoàn viên tham gia triển khai tốt công tác làm việc trình độ của nhà trường, tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tham gia những trào lưu VHVN, TDTT do nhà trường và ngành phát động .Cùng với chỉ huy nhà trường thiết kế xây dựng những cuộc hoạt động, những trào lưu của ngành và những cấp đề ra .

6. Thái độ phục vụ nhân dân, việc thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

Về triển khai trách nhiệm của người cán bộ quản lý : Bản thân luôn chấp hành nghiêm chỉnh triển khai tốt nghị quyết của chi bộ, nhà trường. Liên hệ ngặt nghèo với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân ; tích cực tham gia công tác làm việc quần chúng, công tác làm việc xã hội nơi thao tác và nơi ở ; tuyên truyền hoạt động mái ấm gia đình và nhân dân triển khai đường lối, chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước .Trong đời sống đơn giản và giản dị hoà nhập với quần chúng, thân thiện với bà con trong thôn xóm, đồng nghiệp trong cơ quan và người dân nơi cơ quan công tác làm việc .Tiếp tục triển khai cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng cách làm theo trong việc làm hằng ngày như biến hóa lề lối thao tác, tiết kiệm ngân sách và chi phí điện nước, sách vở, văn phòng phẩm, và trong năm học cần làm một việc làm lớn theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh .

II. Đánh giá chung về ưu điểm, khuyết điểm trong thời gian công tác:

1. Ưu điểm:

Có trình độ trình độ, nhiệm vụ vững vàng .Có năng lực làm tốt công tác làm việc quản lý .Hoàn thành tốt mọi trách nhiệm, chức trách được giao .

2. Khuyết điểm:

Chưa kêu gọi hết sức mạnh của tập thể và cá thể của đội ngũ .Tổ chức tham gia những hoạt động giải trí trào lưu VHVN, TDTT trong đội ngũ chưa mạnh, cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu, hầu hết đội ngũ ở xa .Trong quy trình công tác làm việc và hoạt động và sinh hoạt chi bộ chưa đưa ra nhiều quan điểm hay .

III. Chiều hướng và triển vọng phát triển:

Cần phát huy những ưu điểm trong thời hạn qua và khắc phục những hạn chế và sống sót trong thời hạn đến .Bản thân có đủ năng lượng cũng như kỹ năng và kiến thức làm công tác làm việc quản lý trường học. Vì vậy khunh hướng phấn đấu được chỉ định vào chức vụ có vị trí cao hơn hiện tại .Triển vọng tăng trưởng về trình độ cao hơn hiện tại và tăng trưởng cho những thế hệ kế cận tiếp theo, hoàn thành xong mọi việc làm được giao của cấp trên. / .

.., ngày.thángnăm.

Người tự nhận xét, đánh giá

IV. Ý kiến đánh giá của lãnh đạo, cấp uỷ đảng:

, ngày.thángnăm.
Thủ trưởng
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cách viết bản nhận xét, đánh giá cán bộ quy hoạch

Phần một Thông tin chung

 • Tên đảng ủy huyện ủy, ở góc trên cùng bên tay trái của mẫu phiếu.
 • Tên Đảng cộng sản Việt Nam nằm bên phải phía đối diện của tên đảng ủy phía bên trái kia và bên dưới tên của đảng là ngày tháng năm
 • Tên của mẫu nhận xét đánh giá

Phần hai Nội dung chính biểu mẫu nhận xét đánh giá cán bộ

 • Sơ yếu lý lịch, nêu ưu khuyết điểm và triển vọng trong quá trình công tác.
 • Đánh giá và đưa ra nhận xét kết luận về khả năng và về mức độ rèn luyện chung nhất của cá nhân đó.
 • Sau đó ký tên ghi rõ thuộc ban thường vụ nào.
 • Ở mục sơ yếu lý lịch của cá nhân cán bộ, cần nêu những thông tin như sau: họ và tên, ngày tháng năm sinh, số thẻ căn cước hoặc số chứng minh thư nhân dân, địa chỉ ( bao gồm cả thường trú và địa chỉ hiện tại); ngày gia nhập Đảng, trình độ chuyên môn (ghi mức trình độ cao nhất đạt được), ngoại ngữ và tóm tắt sơ lược lại quá trình thời gian cụ thể công tác.
 • Không giống với các bản phê bình tự đánh giá khác trong mẫu nhận xét đánh giá cán bộ như mẫu đánh giá giảng viên, mẫu nhận xét đáng giá cán bộ công chức hay mẫu nhận xét đánh giá cán bộ quy hoạch, dù là chức vụ gì đi chăng nữa thì ở đây đều buộc nêu thêm những tiêu chuẩn về đảng viên và trình độ lý luận chính trị đây là một yếu tố cần thiết và cần phải nêu ra.
 • Mục nêu tóm tắt tiến trình công tác của cá nhân cán bộ đó, cần được thu thấp xem xét trong một quá trình dài rèn luyện, thể hiện những thành tích những thành tựu đạt được trong suốt quá trình đảm nhận công việc, vị trí cán bộ đó. Và đó cũng có thể là những khó khăn vất vả họ vấp phải, tất cả những điều này đểu sẽ được thể hiện một cách khái quát nhất.
 • Đạo đức, lối sống: được xem như là tiêu chí đánh giá quan trọng cần thiết thứ 2, nó biểu hiện ở khả năng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức. Ở đây, người cán bộ cần phải có lối sống giản dị, trung thực không cơ hội tính toán và luôn phải nêu cao được tinh thần phê và tự phê. Bên cạnh đó, cũng không thể phủ nhận người có quan hệ mật thiết với nhân dân ắt là người giỏi người có tài người có tấm lòng luôn hướng về dân. Bởi dù họ có là một người quyền cao chức trọng, nhưng họ vẫn mang trong mình là một công dân, theo đó, mà một con người 2 phẩm chất 2 tiêu chí đánh giá cùng lúc. Đây sẽ là một tấm gương sáng cho mọi người cùng noi theo, là một tấm gương ngoài xa hội mọi người kính nế, là một người trong gia đình tuân thủ mẫu mực, từ đó mà gia đình cũng trở thành một gia đình văn hóa.
 • Năng lực làm việc: đạo đức, phẩm chất chính trị là những điều kiện cần để làm nên một người cán bộ tốt, nhưng để trở thành một người cán bộ giỏi có thể lãnh đạo được dân chúng thì điều kiện cần ở đây là người cán bộ đó phải có được năng lực, tài năng cần thiết để làm việc.

Phần ba Tổng kết

Trong phần nội dung này cán bộ sẽ nêu ra kết luận chung trong mẫu nhận xét, đánh giá dựa trên các tiêu chí như sau:

 • Đảm bảo được tiêu chuẩn nhà nước về kỷ luật cán bộ: Thực hiện được đầy đủ những tiêu chuẩn về phẩm chất trình độ năng lực và mức độ uy tín tín nhiệm của họ trong tổ chức cơ quan đó.
 • Khả năng hoàn thành nhiệm vụ: mức độ công việc được hoàn thành, hoàn thành xuất sắc hay hoàn thành một phần, hay hoàn thành nhưng vẫn có lỗi,
 • Triển vọng và khả năng cơ hội phá triển: Ở đây cập nhật đến vấn đề rằng cá nhân có tiềm năng phát triển, triển vọng tốt hay không trong suốt quá trình làm việc, đảm nhiệm vị trí trách nhiệm đó, đã từng bị khiển trách nhắc nhở gì hay không.
 • Khi mà bạn nhận ra được những tiêu chí cần thiết, những yêu cầu đề ra nhiệm vụ được giao của bản thân thì khi đó ở cả hiện tại và tương lai bạn sẽ luôn biết tìm được cách để thể hiện được vai trò quan trọng của mình, từ đó cơ hội thăng tiến sẽ đến với bạn, những cân nhắc bổ nhiệm luân chuyển vị trí mới có môi trường làm việc năng động, tốt hơn sẽ có sự nhắc nhở cân nhắc với cái tên của bạn.
 • Và cuối cùng của mẫu nhận xét đánh giá này, ở góc bên tay phải sẽ là nơi để lấy xác nhận đóng dấu của bí thư thay mặt cho ban thường vụ, ký và đóng dấu.

Mời những bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể

Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộlà biểu mẫu giúp cán bộ tự mình đánh giá, nhìn nhận chính quá trình làm việc của bản thân, thành thật với những khuyết điểm của bản thân và từ đó tìm ra giải pháp để khắc phục tình trạng.

Nội dung trong biểu mẫu cần trình diễn những thông tin của cá thể, tự nhận xét tác dụng công tác làm việc, năng lượng trình độ, quá trình thực thi trách nhiệm. Ngoài ra, cũng cần đánh giá chung về ưu điểm, khuyết điểm trong thời hạn công tác làm việc. Sau đó, xin quan điểm đánh giá của chỉ huy, cấp uỷ đảng. Vậy sau đây là nội dung cụ thể, mời những bạn cùng theo dõi và tải tại đây .

Mẫu nhận xét đánh giá cán bộ là gì?

Bản tự nhận xét đánh giá cán bộ là biểu mẫu giúp cán bộ tự mình đánh giá, nhìn nhận quy trình thao tác của bản thân, thành thật với những khuyết điểm của bản thân và từ đó tìm ra giải pháp để khắc phục thực trạng .Mỗi cán bộ, công chức sẽ phải tự phê bình, nhận xét, kiểm điểm về chính mình trong quy trình công tác làm việc, thực thi những việc làm được giao, đồng thời là lối sống đạo đức, phẩm chất của mình .Chính vì thế, mỗi người cán bộ cần phải tự kiểm điểm, đưa ra đánh giá, từ đó sẽ nhìn nhận được những khuyết điểm trong quy trình công tác làm việc để tìm ra giải pháp tương thích nhất giúp cho việc làm được xử lý thuận tiện và thành công xuất sắc nhất hoàn toàn có thể. Đồng thời việc tự phê bình và đánh giá cán bộ sẽ góp thêm phần to lắm nhằm mục đích nâng cao niềm tin cũng như là năng lượng chỉ huy, quản lý của cán bộ .

Bản nhận xét đánh giá cán bộ quy hoạch 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
-o0o

BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC,
VIÊN CHỨC ĐƯA VÀO QUY HOẠCH

Họ và tên : ..Ngày, tháng, năm sinh : .Chức vụ, chức vụ hiện giữ : ..Thời gian công tác làm việc tại đơn vị chức năng : .Đơn vị đang công tác làm việc : ..

I. TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC:

1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:

Tôi luôn trung thành với chủ với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối thay đổi của Đảng ; kiên trì tiềm năng độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội, nói và làm theo quan điểm chính trị của Đảng .Là đảng viên, cán bộ quản lý tôi luôn tin yêu tuyệt đối vào sự chỉ huy của Đảng, thực thi đúng chủ trương chủ trương của Đảng, pháp lý của nhà nước, những thông tư Nghị quyết của những cấp uỷ Đảng .

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc:

Trong lối sống thực thi cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và niềm tin hợp tác, trợ giúp chiến sỹ, đồng nghiệp .Tiếp tục triển khai cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và cuộc hoạt động Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và phát minh sáng tạo .Bên cạnh đó tiến hành và thực thi cuộc hoạt động Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và phát minh sáng tạo ; triển khai tráng lệ Quy định về đạo đức nhà giáo, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cấp dưới, học viên gắn việc triển khai những cuộc hoạt động và những trào lưu thi đua với việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống .Bản thân luôn tích cực đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, chủ nghĩa cá thể, lối sống thực dụng, không tận dụng chức vụ, quyền hạn để thu vén quyền lợi cho bản thân và mái ấm gia đình ; Có ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm, ý thức tiết kiệm chi phí trong tiêu tốn của nhà trường, giữ gìn đúng tư cách, đạo đức và tính tiên phong của người cán bộ quản lý .Luôn giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng tác phong của người quản lý, có lối sống trong sáng, lành mạnh, luôn phát huy tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên. Luôn hoà đồng với đồng nghiệp, đối xử công minh khách quan trong công tác làm việc, bảo vệ quyền lợi, quyền lợi và nghĩa vụ của người học, không vi phạm về những điều đảng viên không được làm .Trong việc làm cũng như trong đời sống luôn luôn có ý thức đấu tranh phê bình và tự phê bình thẳng thắn. Sẵn sàng tiếp thu, lắng nghe quan điểm của đồng nghiệp và xử lý những quan điểm vướng mắc ý kiến đề nghị của cán bộ, giáo viên với nghĩa vụ và trách nhiệm là người quản lý trong nhà trường .Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cá thể và tập thể, giữa nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền hạn, giữa góp sức và tận hưởng .

3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

Bản thân có đủ năng lượng hoàn thành xong tốt công tác làm việc quản lý trong nhà trường, có rất đầy đủ trình độ trình độ, nhiệm vụ cũng như những bằng cấp tương quan để ship hàng việc làm .Trong thời hạn qua bản thân được tham gia và tốt nghiệp lớp tầm trung lý luận hành chính giáo dục tại trường Chính trị .. Trong việc làm tôi luôn học tập những cái mới, cái hay của đồng nghiệp và tự tu dưỡng nâng cao trình độ trình độ, nhiệm vụ cho bản thân .

4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Là Phó Hiệu trưởng trong nhà trường. Tôi luôn có ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm trong mọi hoạt động giải trí, luôn nêu cao niềm tin và phẩm chất của người cán bộ quản lý trong nhà trường. Triển khai rất đầy đủ những hoạt động giải trí của nhà trường theo lao lý của Ngành giáo dục đến toàn thể giáo viên trong nhà trường theo pháp luật từng tuần, từng tháng theo kế hoạch, có sơ kết những hoạt động giải trí trình độ trong nhà trường theo từng đợt thi đua qua đó để rút ra những hiệu quả đạt được và những sống sót trong công tác làm việc chỉ huy .Cùng với chỉ huy nhà trường tiến hành và thiết kế xây dựng kế hoạch triển khai cuộc hoạt động và trào lưu : Xây dựng trường học thân thiện học viên tích cực .Tham gia dự giờ, thăm lớp kịp thời rút kinh nghiệm tay nghề cho giáo viên để từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy cho giáo viên. Thường xuyên kiểm tra sổ điểm sổ đầu bài, sổ kế hoạch giảng dạy của những tổ trình độ, lớp, giáo viên chủ nhiệm để kiểm soát và chấn chỉnh những sống sót chưa triển khai được trong những hoạt động giải trí, cùng với những đoàn thể và những tổ chức triển khai trong nhà trường tổ chức triển khai tốt những hoạt động giải trí chuyên đề và hoạt động giải trí ngoại khoá đạt tác dụng tốt .Cùng những tổ trình độ tiến hành và triển khai tráng lệ trách nhiệm năm học của Phòng giáo dục, của nhà trường, những hoạt động giải trí chuyên đề, hoạt động giải trí ngoại khoá trong nhà trường cũng như triển khai công tác làm việc hoạt động và sinh hoạt Hội đồng bộ môn của Phòng giáo dục và huấn luyện và đào tạo .Bản thân là quản trị Công đoàn cơ sở, cùng chỉ huy nhà trường kiến thiết xây dựng quy định dân chủ trong cơ quan, tiến hành những thông tư, nghị quyết của Đảng và Nhà nước của Công đoàn cấp trên đến tổng thể đoàn viên trong nhà trường .Kết quả trong năm :Đối với trình độ :Đạt được Ủy Ban Nhân Dân Huyện khen khuyến mãi thương hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở .Đối với Công đoàn : Công đoàn Ngành khen khuyến mãi :+ Tập thể Công đoàn vững mạnh xuất sắc .+ Cá nhân : Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động giải trí Công đoàn .

5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ:

Trong năm qua bản thân và tổng thể đoàn viên công đoàn làm tốt công tác làm việc thăm hỏi động viên, giúp sức lẫn nhau. Cùng chỉ huy nhà trường sắp xếp nơi ở tập thể cho đội ngũ. Vận động đoàn viên tham gia thực thi tốt công tác làm việc trình độ của nhà trường, tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tham gia những trào lưu VHVN, TDTT do nhà trường và ngành phát động .Cùng với chỉ huy nhà trường thiết kế xây dựng những cuộc hoạt động, những trào lưu của ngành và những cấp đề ra .

6. Thái độ phục vụ nhân dân, việc thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

Về triển khai trách nhiệm của người cán bộ quản lý : Bản thân luôn chấp hành nghiêm chỉnh triển khai tốt nghị quyết của chi bộ, nhà trường. Liên hệ ngặt nghèo với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân ; tích cực tham gia công tác làm việc quần chúng, công tác làm việc xã hội nơi thao tác và nơi ở ; tuyên truyền hoạt động mái ấm gia đình và nhân dân triển khai đường lối, chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước .Trong đời sống giản dị và đơn giản hoà nhập với quần chúng, thân thiện với bà con trong thôn xóm, đồng nghiệp trong cơ quan và người dân nơi cơ quan công tác làm việc .Tiếp tục thực thi cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng cách làm theo trong việc làm hằng ngày như biến hóa lề lối thao tác, tiết kiệm chi phí điện nước, sách vở, văn phòng phẩm, và trong năm học cần làm một việc làm lớn theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh .

II. Đánh giá chung về ưu điểm, khuyết điểm trong thời gian công tác:

1. Ưu điểm:

Có trình độ trình độ, nhiệm vụ vững vàng .Có năng lực làm tốt công tác làm việc quản lý .Hoàn thành tốt mọi trách nhiệm, chức trách được giao .

2. Khuyết điểm:

Chưa kêu gọi hết sức mạnh của tập thể và cá thể của đội ngũ .Tổ chức tham gia những hoạt động giải trí trào lưu VHVN, TDTT trong đội ngũ chưa mạnh, cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu, phần nhiều đội ngũ ở xa .Trong quy trình công tác làm việc và hoạt động và sinh hoạt chi bộ chưa đưa ra nhiều quan điểm hay .

III. Chiều hướng và triển vọng phát triển:

Cần phát huy những ưu điểm trong thời hạn qua và khắc phục những hạn chế và sống sót trong thời hạn đến .Bản thân có đủ năng lượng cũng như kỹ năng và kiến thức làm công tác làm việc quản lý trường học. Vì vậy khunh hướng phấn đấu được chỉ định vào chức vụ có vị trí cao hơn hiện tại .Triển vọng tăng trưởng về trình độ cao hơn hiện tại và tăng trưởng cho những thế hệ kế cận tiếp theo, hoàn thành xong mọi việc làm được giao của cấp trên. / .

.., ngày.thángnăm.

Người tự nhận xét, đánh giá

IV. Ý kiến đánh giá của lãnh đạo, cấp uỷ đảng:

, ngày.thángnăm.
Thủ trưởng
(Ký và ghi rõ họ tên)

Cách viết bản nhận xét, đánh giá cán bộ quy hoạch

Phần một Thông tin chung

 • Tên đảng ủy huyện ủy, ở góc trên cùng bên tay trái của mẫu phiếu.
 • Tên Đảng cộng sản Việt Nam nằm bên phải phía đối diện của tên đảng ủy phía bên trái kia và bên dưới tên của đảng là ngày tháng năm
 • Tên của mẫu nhận xét đánh giá

Phần hai Nội dung chính biểu mẫu nhận xét đánh giá cán bộ

 • Sơ yếu lý lịch, nêu ưu khuyết điểm và triển vọng trong quá trình công tác.
 • Đánh giá và đưa ra nhận xét kết luận về khả năng và về mức độ rèn luyện chung nhất của cá nhân đó.
 • Sau đó ký tên ghi rõ thuộc ban thường vụ nào.
 • Ở mục sơ yếu lý lịch của cá nhân cán bộ, cần nêu những thông tin như sau: họ và tên, ngày tháng năm sinh, số thẻ căn cước hoặc số chứng minh thư nhân dân, địa chỉ ( bao gồm cả thường trú và địa chỉ hiện tại); ngày gia nhập Đảng, trình độ chuyên môn (ghi mức trình độ cao nhất đạt được), ngoại ngữ và tóm tắt sơ lược lại quá trình thời gian cụ thể công tác.
 • Không giống với các bản phê bình tự đánh giá khác trong mẫu nhận xét đánh giá cán bộ như mẫu đánh giá giảng viên, mẫu nhận xét đáng giá cán bộ công chức hay mẫu nhận xét đánh giá cán bộ quy hoạch, dù là chức vụ gì đi chăng nữa thì ở đây đều buộc nêu thêm những tiêu chuẩn về đảng viên và trình độ lý luận chính trị đây là một yếu tố cần thiết và cần phải nêu ra.
 • Mục nêu tóm tắt tiến trình công tác của cá nhân cán bộ đó, cần được thu thấp xem xét trong một quá trình dài rèn luyện, thể hiện những thành tích những thành tựu đạt được trong suốt quá trình đảm nhận công việc, vị trí cán bộ đó. Và đó cũng có thể là những khó khăn vất vả họ vấp phải, tất cả những điều này đểu sẽ được thể hiện một cách khái quát nhất.
 • Đạo đức, lối sống: được xem như là tiêu chí đánh giá quan trọng cần thiết thứ 2, nó biểu hiện ở khả năng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức. Ở đây, người cán bộ cần phải có lối sống giản dị, trung thực không cơ hội tính toán và luôn phải nêu cao được tinh thần phê và tự phê. Bên cạnh đó, cũng không thể phủ nhận người có quan hệ mật thiết với nhân dân ắt là người giỏi người có tài người có tấm lòng luôn hướng về dân. Bởi dù họ có là một người quyền cao chức trọng, nhưng họ vẫn mang trong mình là một công dân, theo đó, mà một con người 2 phẩm chất 2 tiêu chí đánh giá cùng lúc. Đây sẽ là một tấm gương sáng cho mọi người cùng noi theo, là một tấm gương ngoài xa hội mọi người kính nế, là một người trong gia đình tuân thủ mẫu mực, từ đó mà gia đình cũng trở thành một gia đình văn hóa.
 • Năng lực làm việc: đạo đức, phẩm chất chính trị là những điều kiện cần để làm nên một người cán bộ tốt, nhưng để trở thành một người cán bộ giỏi có thể lãnh đạo được dân chúng thì điều kiện cần ở đây là người cán bộ đó phải có được năng lực, tài năng cần thiết để làm việc.

Phần ba Tổng kết

Trong phần nội dung này cán bộ sẽ nêu ra Tóm lại chung trong mẫu nhận xét, đánh giá dựa trên những tiêu chuẩn như sau :

 • Đảm bảo được tiêu chuẩn nhà nước về kỷ luật cán bộ: Thực hiện được đầy đủ những tiêu chuẩn về phẩm chất trình độ năng lực và mức độ uy tín tín nhiệm của họ trong tổ chức cơ quan đó.
 • Khả năng hoàn thành nhiệm vụ: mức độ công việc được hoàn thành, hoàn thành xuất sắc hay hoàn thành một phần, hay hoàn thành nhưng vẫn có lỗi,
 • Triển vọng và khả năng cơ hội phá triển: Ở đây cập nhật đến vấn đề rằng cá nhân có tiềm năng phát triển, triển vọng tốt hay không trong suốt quá trình làm việc, đảm nhiệm vị trí trách nhiệm đó, đã từng bị khiển trách nhắc nhở gì hay không.
 • Khi mà bạn nhận ra được những tiêu chí cần thiết, những yêu cầu đề ra nhiệm vụ được giao của bản thân thì khi đó ở cả hiện tại và tương lai bạn sẽ luôn biết tìm được cách để thể hiện được vai trò quan trọng của mình, từ đó cơ hội thăng tiến sẽ đến với bạn, những cân nhắc bổ nhiệm luân chuyển vị trí mới có môi trường làm việc năng động, tốt hơn sẽ có sự nhắc nhở cân nhắc với cái tên của bạn.
 • Và cuối cùng của mẫu nhận xét đánh giá này, ở góc bên tay phải sẽ là nơi để lấy xác nhận đóng dấu của bí thư thay mặt cho ban thường vụ, ký và đóng dấu.

Mời những bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết cụ thể

Video liên quan

You may also like

Để lại bình luận