Công chức được đánh giá theo tiêu chí mới từ 01/7/2020

Bởi tronbokienthuc
Hiện nay, công chức được đánh giá hàng năm để làm rõ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lượng, trình độ trình độ, nhiệm vụ. Tuy nhiên, khi Luật Cán bộ, công chức sửa đổi có hiệu lực hiện hành từ 01/7/2020 thì công chức sẽ được đánh giá theo tiêu chuẩn mới thế nào ?

Thêm nhiều nội dung đánh giá công chức mới từ 01/7/2020

Theo quy định tại Điều 56 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 đang có hiệu lực, công chức được đánh giá theo các nội dung:

– Chấp hành đường lối, chủ trương, chủ trương của Đảng và pháp lý của Nhà nước, lao lý của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng ;
– Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối thao tác ;
– Năng lực, trình độ trình độ, nhiệm vụ ;
– Tiến độ và tác dụng thực thi trách nhiệm ;
– Tinh thần nghĩa vụ và trách nhiệm và phối hợp trong thực thi trách nhiệm ;
– Thái độ Giao hàng nhân dân ;
Riêng với những đối tượng người tiêu dùng công chức là chỉ huy, quản trị thì còn được đánh giá dựa trên những nội dung sau :
– Kết quả hoạt động giải trí của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng được giao chỉ huy, quản trị ;
– Năng lực chỉ huy, quản trị ;
– Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức .
Tuy nhiên, khi Luật này được sửa đổi thì pháp luật về về nội dung đánh giá công chức đã được bổ trợ thêm một số ít lao lý nhằm mục đích cụ thể hóa những tiêu chuẩn đánh giá. Qua đó, thuận tiện, thuận tiện hơn trong việc triển khai những chủ trương với công chức .

Một là, trước đây chỉ nêu “Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ” chung chung thì nay đã sửa đổi thành là “Theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; Tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ, phải gắn với vị trí việc làm, thông qua công việc, sản phẩm cụ thể”.

Quy định này đã được sửa theo hướng đơn cử hơn, nhấn mạnh vấn đề việc đánh giá công chức theo vị trí việc làm, trải qua việc làm, mẫu sản phẩm đơn cử cũng như chất lượng triển khai việc làm. Qua đó, thống nhất với lao lý tiến tới sẽ triển khai trả lương theo vị trí việc làm .

Hai là, bổ sung thêm nội dung đánh giá dựa vào “thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp”.

Có thể thấy, trong tình hình nước ta đang tăng cường mọi giải pháp phòng, chống tham nhũng, xấu đi thì việc bổ trợ pháp luật này là trọn vẹn tương thích. Nó không riêng gì tương thích với chủ trương của Đảng và Nhà nước và thật sự giúp vô hiệu những công chức có bộc lộ tham nhũng .

Ba là, với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, Luật sửa đổi cũng bổ sung thêm nội dung đánh giá mới:

– Việc đánh giá tác dụng thực thi trách nhiệm của cá thể phải gắn với tác dụng triển khai trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng trực tiếp đảm nhiệm. Mức xếp loại chất lượng của cá thể không cao hơn mức xếp loại chất lượng của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng trực tiếp đảm nhiệm ;
– Tiến độ, chất lượng những việc làm được giao .
Như vậy, hoàn toàn có thể thấy, sắp tới đây, công chức sẽ được đánh giá một cách tổng lực hơn, dựa vào nhiều yếu tố khác nhau .

Từ 01/7/2020 thêm nhiều tiêu chí mới đánh giá công chứcTừ 01/7/2020 thêm nhiều tiêu chí mới đánh giá công chức (Ảnh minh họa)

Sắp tới, tăng số lần đánh giá công chức trong năm

Nếu như lúc bấy giờ, việc đánh giá công chức được thực thi hàng năm, trước khi chỉ định, quy hoạch, điều động, đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng, khi kết thúc thời hạn luân chuyển, biệt phái thì sắp tới, từ 01/7/2020, thời gian đánh giá cũng được bổ trợ thêm :
– Đánh giá trước khi thực thi xét nâng ngạch, nâng lương trước hạn, chỉ định lại ;
– Đánh giá trước khi kết thúc thời hạn luân chuyển, biệt phái mà không phải khi kết thúc 02 thời hạn này ;
– Căn cứ vào nhu yếu quản trị của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng, công chức còn hoàn toàn có thể được đánh giá theo quý, theo tháng hoặc tuần tương thích với đặc trưng việc làm .
Và dù đánh giá tại thời gian nào thì việc này cũng phải được thực thi công khai minh bạch, dân chủ, khách quan, định lượng bằng hiệu quả, loại sản phẩm đơn cử .

Đồng thời, khoản 3 Điều 56 còn bỏ thời điểm đánh giá khi đào tạo, bồi dưỡng.

Như vậy, có thể thấy, từ 01/7/2020, công chức sẽ bị “siết chặt” hơn trong khâu đánh giá theo nhiều tiêu chí mới. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách với công chức.

>> Khi nào công chức bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ?

Nguyễn Hương

You may also like

Để lại bình luận