giáo viên, nhận xét đánh giá hiệu trưởng

Bởi tronbokienthuc

Hầu hết mọi đảng viên, không loại trừ chức vụ, quyền hạn, nơi công tác đều phải tiến hành viết bản tự đánh giá, nhận xét bản thân (hay còn gọi là bản tự kiểm điểm) hàng năm. Đối với Phó hiệu trưởng trường học cũng vậy. Và ở bài viết này Luật Hoàng Phi sẽ hướng dẫn quý vị thực hiện mẫu bản tự nhận xét đánh giá phó hiệu trưởng.

Nội dung chính

  • Mẫu bản tự nhận xét đánh giá phó hiệu trưởng là gì?
  • Nội dung mẫu bản tự nhận xét đánh giá phó hiệu trưởng
  • 1/ Phẩm chất đạo đức, chính trị, lối sống
  • 2/ Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
  • 3/ Những ưu điểm, khuyết điểm
  • 4/ Biện pháp khắc phục.

Mục Lục Bài Viết

Mẫu bản tự nhận xét đánh giá phó hiệu trưởng là gì?

Mẫu bản tự nhận xét đánh giá phó hiệu trưởng là mẫu để cá nhân đảm nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng trong một tổ chức giáo dục thực hiện tự đánh giá, nhận xét bản thân trong một năm về thực hiện nhiệm vụ, về lối sống và các ưu nhược điểm để phục vụ đánh giá, phân loại đảng viên.

Nội dung mẫu bản tự nhận xét đánh giá phó hiệu trưởng

Cũng giống như những bản tự nhận xét đánh giá (bản tự kiểm điểm) khác, phó hiệu trưởng khi thực hiện viết bản tự kiểm điểm sẽ bao gồm các nội dung về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; về chức trách, nhiệm vụ được giao; về những ưu điểm, khuyết điểm và phương hướng, biện pháp khắc phục khuyết điểm.

Bản tự kiểm điểm dành cho Phó hiệu trưởng hoàn toàn có thể được viết theo hướng như sau :

1/ Phẩm chất đạo đức, chính trị, lối sống

Có quan điểm chính trị đúng đắn, lập trường tư tưởng kiên cường, vững vàng theo tiềm năng, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam ; tráng lệ thực thi tốt Điều lệ Đảng .Chấp hành tốt mọi chủ trương, chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước, tích cực tuyên truyền hoạt động cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới và học viên cùng thực thi trang nghiêm .Bản thân luôn gương mẫu chấp quy định của ngành, pháp luật của cơ quan, đơn vị chức năng, bảo vệ số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động .

Luôn có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tự bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách để dần hoàn thiện bản thân. Có lối sống giản dị, lành mạnh, trong sạch không tham ô, vụ lợi, suốt đời phục vụ sự nghiệp giáo dục, phục vụ nhân dân.

Trong công tác làm việc được đồng nghiệp tin yêu, giúp sức tận tình, được quần chúng nhân dân tin tưởng ủng hộ .Có ý thức tốt trong việc kiến thiết xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, trung thực ngay thật trong công tác làm việc. Nêu cao niềm tin tận tụy trong việc làm và nghĩa vụ và trách nhiệm trong quan hệ với quần chúng nhân dân, tận tâm, tận lực với học viên. Quan hệ mật thiết với những ban ngành địa phương nhằm mục đích tạo điều kiện kèm theo cho trường tăng trưởng tổng lực .

2/ Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Quán triệt trách nhiệm và kiến thiết xây dựng kế hoạch hoạt động giải trí tương thích với điều kiện kèm theo của nhà trường và tình hình kinh tế tài chính của địa phương. Tổ chức thực thi trách nhiệm luôn gắn với công tác làm việc kiểm tra, kiểm soát và điều chỉnh, bảo vệ tính hiệu suất cao việc làm .Nghiêm túc tự học, tự tu dưỡng để nâng cao trình độ trình độ nhiệm vụ. Chấp hành tốt nội quy, qui chế của ngành, chấp hành tốt sự điều động của cấp trên .Chất lượng giảng dạy của giáo viên và chất lượng học tập của học viên đạt được toàn bộ những chỉ tiêu đã đề ra từ đầu năm học .

3/ Những ưu điểm, khuyết điểm

4/ Biện pháp khắc phục.

Quý vị có thể tham khảo mẫu sau đây:

biểu mẫu bản tự nhận xét đánh giá phó hiệu trưởngPhía trên là gợi ý của Luật Hoàng Phi cho nội dung chính của bản tự kiểm điểm cho phó hiệu trưởng, tùy cá thể mà quý vị sẽ có những điểm khác nhau cũng như những ưu điểm, hạn chế riêng của từng người .

Trên đây là bài viết về mẫu bản tự nhận xét đánh giá phó hiệu trưởng, cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Hoàng Phi.

You may also like

Để lại bình luận