Tiêu chí xếp loại giáo viên và đánh giá năng lực chuyên môn

Bởi tronbokienthuc

Tiêu chí xếp loại giáo viên và đánh giá năng lực chuyên môn. Xếp loại giáo viên.

Tiêu chí xếp loại giáo viên và đánh giá năng lực chuyên môn. Xếp loại giáo viên. 

Tóm tắt câu hỏi:

Thưa luật sư! Tôi là giáo viên dạy trung học cơ sở, không vi phạm kỷ luật. Tôi tham gia văn hóa văn nghệ và thể dục thể thao đạt giải cao của huyện, thi giáo viên dạy giỏi đạt giải cấp huyện, thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi đạt giải cấp huyện. Nhưng tôi không đóng các khoản vận động ủng hộ. Nhà trường cắt thi đua của tôi và xếp tôi hoàn thành nhiệm vụ và năng lực chuyên môn yếu. Nhu vậy đúng hay sai? Và năng lực chuyên môn của tôi căn cứ vào những gì? Xin cảm ơn!?

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Điều 4 Quyết định 06/2006 / QĐ-BNV lao lý :

“Điều 4. Căn cứ đánh giá, xếp loại

1. Căn cứ vào tiêu chuẩn và trách nhiệm của nhà giáo được pháp luật tại Khoản 2 Điều 61, Điều 63 và Điều 67 Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998 ; Điều 70, Điều 72 và Điều 77 Luật giáo dục sửa đổi ngày 14 tháng 6 năm 2005. 2. Nghĩa vụ và những việc cán bộ, công chức không được làm lao lý tại những Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19 và Điều 20 của Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 1998 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 2000. 3. Chức trách, trách nhiệm của giáo viên được phân công ; những pháp luật về giáo viên được pháp luật trong Điều lệ nhà trường, Quy chế về tổ chức triển khai và hoạt động giải trí của nhà trường hiện hành và điều kiện kèm theo thực thi trách nhiệm trong thời hạn đánh giá, xếp loại giáo viên .

Xem thêm: Chế độ nghỉ hưu, nghỉ hưu trước tuổi dành cho giáo viên mới nhất năm 2022

4. Kết quả rèn luyện và giảng dạy của giáo viên trong năm học được đánh giá. Điều 72 Luật Giáo dục đào tạo 2005 lao lý : “ 1. Giáo dục đào tạo, giảng dạy theo tiềm năng, nguyên tắc giáo dục, triển khai khá đầy đủ và có chất lượng chương trình giáo dục ; 2. Gương mẫu triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm công dân, những pháp luật của pháp lý và điều lệ nhà trường ;

3. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng nhân cách của người học, đối xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học;

4. Không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, trình độ, nhiệm vụ, thay đổi chiêu thức giảng dạy, nêu gương tốt cho người học ; 5. Các trách nhiệm khác theo lao lý của pháp lý. ”

tieu-chi-xep-loai-giao-vien-va-danh-gia-nang-luc-chuyen-mon

Xem thêm: Giáo viên kiêm nhiệm Bí thư chi đoàn được hưởng phụ cấp gì?

>>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

Mặt khác, Điểm d Khoản 1 Điều 6 Quyết định 06/2006 / QĐ-BNV lao lý :

“Điều 6. Tiêu chuẩn xếp loại

[ … ] d. Loại kém : Là những giáo viên vi phạm một trong những trường hợp sau : – Không chấp hành không thiếu chủ trương, pháp lý của Nhà nước ; – Có thiếu sót về đạo đức và lối sống ; – Không hoàn thành xong những trách nhiệm được giao ;

Xem thêm: Xếp loại thi đua cuối năm đối với giáo viên có thời gian nghỉ ốm và nghỉ sản

– Bị giải quyết và xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên ; – Không còn tin tưởng trong đồng nghiệp, học viên và nhân dân. ” Đối chiếu theo lao lý trên vào trường hợp của bạn ; bạn là giáo viên dạy trung học cơ sở, không vi phạm kỷ luật, tham gia văn hóa truyền thống văn nghệ và thể dục thể thao đạt giải cao của huyện đạt giáo viên dạy giỏi đạt giải cấp huyện ; thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi đạt giải cấp huyện ; nhưng bạn không đóng những khoản hoạt động ; ủng hộ thì tùy vào quy định xem xét xếp loại theo tiêu chuẩn để xem xét đơn cử xem bạn có triển khai xong trách nhiệm và xếp loại năng lực trình độ. Trong trường hợp không chấp thuận đồng ý với việc đánh giá xếp loại của nhà trường thì bạn hoàn toàn có thể làm đơn yêu cầu với cơ quan có thẩm quyền để được xem xét xử lý.

You may also like

Để lại bình luận