Mục đích của việc đánh giá hồ sơ dự thầu là gì? Hãy trình bày các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu. – Áo kiểu đẹp

Bởi tronbokienthuc
1. Mục đích của đánh giá hồ sơ dự thầu :– Kiểm tra tính hợp lệ của nhà thầu cũng như hồ sơ dự thầu .

– Lựa chọn được nhà thầu đáp ứng tốt nhất theo yêu cầu dựa trên cơ sở đánh giá HSDT

Mục đích của việc đánh giá hồ sơ dự thầu là gì? Hãy trình bày các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu.

2. Các chiêu thức đánh giá HSDT :A. Phương pháp đánh giá hsdt và lựa chọn nhà thầu tư vấnCó 5 giải pháp2.1. Phương pháp dựa trên cơ sở chất lượng tốt nhất2.1.1. Đánh giá đề xuất kiến nghị kỹ thuậtĐánh giá đề xuất kiến nghị kỹ thuật của những HSDT được thực thi bằng chiêu thức cho điểm theo những nội dung :– Kinh nghiệm của nhà thầu– Kinh nghiệm triển khai những gói thầu cùng nghành– Kinh nghiệm triển khai những gói thầu có điều kiện kèm theo tựa như– Phương pháp luận hay chiêu thức thự hiện dịch vụ tư vấn– Kế hoạch thực thi dich vụ tư vấn, sự hài hòa và hợp lý của quá trình thực thi những việc làm– Kế hoạch sử dụng sắp xếp nhân lực trong từng quá trình thực thi dịch vụ– Phương pháp giảng dạy nhân sự cho bên mời thầu và chuyển giao công nghệ tiên tiến– Các phương tiện đi lại và điều kiện kèm theo thao tác mà nhà thầu sử dụng– Sáng kiến, sáng tạo độc đáo mới trong giải pháp thực thi gói thầu– Sự phối hợp với bên mời thầu trong quy trình thực thi gói thầu– Sự hiểu biết chung về gói thầu– …– Nhân sự của nhà thầuĐánh giá dựa vào những tiêu chi– Trình độ học vấn, quy trình đào tạo và giảng dạy– Thời gian công tác làm việc– Kinh nghiệm thực thi những gói thầu tựa như– Trình độ trình độ, kinh nghiệm tay nghề của nhóm trưởng– Số chuyên viên biên chế thương xuyên và hợp đồng của nhà thầu– …Đề xuất kỹ thuật đạt nhu yếu là yêu cầu kỹ thuật có số điểm bằng hoặc vượt số điểm tối thiểu do bên mời thầu lao lý trong HSDT. Thông thường số điểm tối thủy không thấp hơn 70 % số điểm tối đa và trong đó không có nội dung nào đật số điểm ít hơn 50 % số điểm tối đa được lao lý cho nội dung đó .2.1.2. Đánh giá yêu cầu kinh tế tài chính và lựa chọn nhà thầuBên mời thầu chỉ xem xét yêu cầu kinh tế tài chính của nhà thầu có đề xuất kiến nghị ký thuật đạt điểm trên cao nhất .Đề xuất kinh tế tài chính gồm có ngân sách đơn cử cho từng việc làm do nhà thầu cũng như những khoản chi khác mà nhà thầu ước tính trong quy trình thực thi gói thầu. Đề xuất kinh tế tài chính của nhà thầu vượt mức ngân sách dự trù của bên mời thầu khiến thỏa thuận hợp tác không đạt được thì bên mời thầu liên tục xem xét để xuất kinh tế tài chính của nhà thầu có đề xuất kiến nghị kỹ thuật xếp hạng sau đó. Nhà thầu trúng là nhà thầu đạt được thỏa thuận hợp tác với bên mời thầu .2.2. Phương pháp dựa trên cơ sở chất lượng và ngân sách hài hòa và hợp lý nhất2.2.1. Đánh giá đề xuất kiến nghị kỹ thuậtTương tự như pp dựa trên cơ sở chất lượng tốt nhất2.2.2. Đánh giá yêu cầu kinh tế tài chínhĐược xem xét bằng cách chấm điểm. Điểm tối đa cho đề xuất kiến nghị kinh tế tài chính bằng điểm tối đa cho yêu cầu kỹ thuậtÁp dụng nguyên tắc : đề xuất kiến nghị nào có giá dự thầu thấp nhất sẽ đạt điểm kinh tế tài chính tối đa, điểm của những yêu cầu kỹ thuật khác tỷ suất nghịch với giá chào thầu theo công thứcĐiểm TC của nhà thầu A = ( điểm tối đa x Giá thấp nhất ) : Giá của A

2.2.3. Đánh giá tổng hợp và xếp hạng nhà thầu

Điểm tổng hợp của những hsdt được kiến thiết xây dựng trên cơ sở kết hợp điểm kỹ thuật và điểm kinh tế tài chính của từng hồ sơĐiểm tổng hợp = ( điểm kỹ thuật x a + điểm kinh tế tài chính x b ) / 100 %Bên mời thầu xếp hạng những hsdt theo điểm tổng hợp từ cao tới thấp và nhà thầu có hsdt với điểm tổng hợp cao nhất được bên mời thầu mời để hoàn thành xong và kỹ hợp đồng triển khai gói thầu2.3. pp dựa trên cơ sở ngân sách số lượng giới hạnMức ngân sách cao nhất mà bên mời thầu dự trù để triển khai gói thầu sẽ được thống báo trong hsdt để những nhà thầu biết và trên cơ sở đó những nhà thầu đưa ra yêu cầu kỹ thuật tương thíchĐánh giá đề xuất kiến nghị kỹ thuật được triển khai như những pp trênĐối với yêu cầu kinh tế tài chính, bên mời thầu vô hiệu những yêu cầu có giá chào thầu cao hơn mức lao lý .Trong số những hsdt đạt tiêu chuẩn nhu yếu về kỹ thuật và kinh tế tài chính thì ben mời thầu lựa chọn hsdt có điểm yêu cầu kỹ thuật vao nhất2.4. pp dựa trên cơ sở giá thấp nhấtHsdt có đề xuất kiến nghị kỹ thuật đạt nhu yếu và có yêu cầu kinh tế tài chính với giá thấp nhất sẽ được lựa chọn. pp đánh giá này vận dụng cho những gói thầu có nhu yếu kỹ thuật rất đơn thuần và giá là yêu tố cạnh tranh đối đầu quan trọng của những nhà thầu .2.5. pp dựa trên năng lượng trình độ của nhà thầuBên mời thầu chỉ cần dựa trên cơ sở về kinh nghiệm tay nghề trình độ của cá nhà thầu để lựa chọn nhà thầu tương thích nhất .B. Pp đánh giá hsdt và lựa chọn nhà thầu xây lắp– Quá trình đánh giá HSDT cho gói thầu xây lắp được thực thi theo 2 bước là đánh giá sơ bộ và đánh giá cho tiết .+ Đánh giá sơ bộ được triển khai với đề xuất kiến nghị kĩ thuật để kiểm tra tính hợp lệ của nhà thầu cũng như HSDT, kiểm tra bảo vệ dự thầu, kiểm tra năng lượng kinh tế tài chính …+ Đánh giá cụ thể đượ thực thi theo giải pháp giá đánh giá theo hai nội dung kỹ thuật và kinh tế tài chính .– Phương pháp sử dụng để đánh giá cụ thể HSDT xây lắp là giải pháp Giá đánh giá theo 2 nội dung kỹ thuật và kinh tế tài chính .2.1. Đánh giá nội dung kỹ thuật .Xây lắp thường có rất nhiều những khuôn khổ tương quan đến những tiêu chuẩn kỹ thuật nên việc đánh giá nội dung kỹ thuật của HSDT xây lắp là vô cùng quan trọng. Đề xuất kỹ thuật là bản miêu tả năng lượng kỹ thuật của nhà thầu và giải pháp kỹ thuật đơn cử để triển khai gói thầu. Các tiêu chuẩn thường được sử dụng để đánh giá như :– Tính phải chăng và khả thi của những giải pháp kỹ thuật, giải pháp tổ chức triển khai xây đắp và biện phápđảm bảo kỹ thuật .– Mức độ đp ứng về nhu yếu kỹ thuật, chất lượng vật tư– Mức độ cung ứng về thiết bị thiết kế– Các giải pháp bảo vệ bảo đảm an toàn, vệ sinh thiên nhiên và môi trường, phòng cháy chữa cháy … .Sau khi đánh giá đề xuất kiến nghị kỹ thuật, bên mời thầu vô hiệu những đề xuất kiến nghị không cung ứng được nhu yếu và triển khai xem xét đề xuất kiến nghị kinh tế tài chính của những HSDT còn lại .2.2. Đánh giá yêu cầu kinh tế tài chính : tựa như gói thầu shopping sản phẩm & hàng hóa .C. Pp đánh giá hsdt và lựa chọn nhà thầu shoppingĐể tương thích với đặc thù của từng loại sản phẩm & hàng hóa trong gói thầu shopping sản phẩm & hàng hóa mà việc đánh giá HSDT phân phối sản phẩm & hàng hóa hoàn toàn có thể được triển khai theo một theo 1 số chiêu thức khác nhau như : Phương pháp giá đánh giá, giải pháp chấm điểm, giải pháp tỷ suất giá / điểm2.1 Phương pháp sử dụng giá đánh giá .– Đánh giá nội dung kĩ thuật : Gồm đánh giá về năng lượng kinh nghiệm tay nghề của nhà thầu và nội dung kĩ thuật của sản phẩm & hàng hóa .– Đánh giá yêu cầu kinh tế tài chính : Giá chào thầu không phảo là cơ sở duy nhất để lựa chọn nhà thầu vì giá chào thầu hoàn toàn có thể được những nhà thầu kiến thiết xây dựng theo những điều kiện kèm theo khác nhau. Do vậy, để đánh giá đúng chuẩn đề xuất kiến nghị về giá của những nhà thầu, bên mời thầu cần kiến thiết xây dựng lại giá chào thầu trên cơ sở những điều kiện kèm theo thực thi gói thầu như nhau .2.2. Phương pháp tính điểm .Phương pháp này được vận dụng so với những sản phẩm & hàng hóa mà đặc tính kỹ thuật đơn thuần khiến cho không có sự độc lạ nào giữa những nhà thầu về những điều kiện kèm theo giao hàng, Bảo hành … và giá tiền là yếu tố quyết định hành động. Khi vận dụng chiêu thức này bên mời thầu sẽ phải thiết kế xây dựng một thang điểm trong đó số lượng những tiêu chuẩn không nhiều và tiêu chuẩn giá sẽ chiếm tỷ trọng lớn .2.3. Phương pháp tính tỷ suất Giá / ĐiểmBên mời thầu hoàn toàn có thể vận dụng giải pháp này so với 1 số sản phẩm & hàng hóa như máy móc, thiết bị có cấu trúc và nhu yếu kĩ thuật đơn thuần .Nhà thầu có hồ sơ dự thầu hợp lệ, phân phối cơ bản những nhu yếu của hồ sơ mời thầu, có giá đánh giá thấp nhất và có giá ý kiến đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được duyệt sẽ được xem xét trúng thầuĐánh giá SAO

[Tổng:

Trung bình: ]

You may also like

Để lại bình luận