Mẫu Đánh giá hiệu quả công việc (mẫu chi tiết và mẫu đơn giản)

Bởi tronbokienthuc
TT Tiêu chí Điểm tối đa

Tự đánh giá

ĐG của quốc lộ PHẦN I : ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC 1 Mức độ hoàn thành xong công việc được giao 30 đ Mức độ hoàn thành xong công việc : Đánh giá từ cao xuống thấp :
( 4 ) Luôn hoàn thành xong công việc với chất lượng cao, kịp quá trình. Sẵn sàng chịu nghĩa vụ và trách nhiệm nhận thêm công việc .
( 3 ) Thường xuyên triển khai xong tốt công việc, không kịp quy trình tiến độ được giao nhưng thao tác trang nghiêm và nỗ lực để triển khai xong công việc, không nề hà khó khăn vất vả trong công tác làm việc .
( 2 ) Thỉnh thoảng không triển khai xong công việc, không kịp quy trình tiến độ được giao nhưng thao tác tráng lệ và nỗ lực để hoàn thành xong công việc và không nề hà khó khăn vất vả trong công tác làm việc .
( 1 ) Khá nhiều lần không triển khai xong trách nhiệm và công việc được giao ; sai sót nhiều và không chịu thay thế sửa chữa, ngại khó và không dám nhận nghĩa vụ và trách nhiệm, tuy nhiên chưa đến mức kỷ luật .
( Không triển khai trách nhiệm thì xét trong yếu tố kỷ luật ) 2 Sử dụng tiết kiệm chi phí nguồn lực 10 đ Thường xuyên tiết kiệm ngân sách và chi phí được VPP, điện thoại cảm ứng, điện, nước, nguyên vật liệu … khi thực thi công việc hoặc thực thi tốt công việc với điều kiện kèm theo thiếu những nguồn lực
Có bộc lộ tiêu tốn lãng phí, sai sót, hư hao ( cho 2 điểm ), tiếp tục tiêu tốn lãng phí ( cho 0 điểm ) 3 Nhận thêm trách nhiệm 10 đ Nhận thêm và làm đạt những trách nhiệm phát sinh, không ngại khó ; làm kiêm những trách nhiệm của nhân viên cấp dưới khác khi họ vắng mặt … Thực hiện được những trách nhiệm khó .
( Đây là tiêu chuẩn tìm ra người xuất sắc, nếu không có nhận thêm trách nhiệm gì và cũng không có trách nhiệm gì khó khăn vất vả hơn thông thường thì cho 0 ) PHẦN II : ĐÁNH GIÁ TỐ CHẤT, NĂNG LỰC, TIỀM NĂNG 50 đ 1 . Tính chuyên cần 10 đ

 

Đánh giá theo mức độ từ cao xuống thấp :

 • Làm việc đủ ngày công trong năm (không nghỉ phép), không đi trễ về sớm, luôn chăm chỉ làm việc, sẵn sàng làm thêm giờ để hoàn tất công việc dở dang; luôn tham gia làm thêm giờ khi công việc yêu cầu
 • Không nghỉ phép, không đi trễ về sớm, luôn chăm chỉ làm việc, sẵn sàng làm thêm giờ để hoàn tất công việc dở dang
 • Nghỉ không quá 6 ngày phép trong năm, nghỉ đúng quy định của nội quy Công ty, không đi trễ về sớm.
 • Nghỉ đúng quy định của nội quy Công ty (sử dụng hết số ngày phép năm), đi trễ, về sớm không quá 3 lần trong năm
 • Nghỉ quá phép (hoặc có nghỉ việc riêng không hưởng lương), thỉnh thoảng đi trễ về sớm nhưng chưa đến mức kỷ luật (cho 1 – 2 điểm)
2 Tinh thần đồng đội 10 đ Đánh giá theo mức độ từ cao đến thấp :

 • Sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp trong và ngoài bộ phận
 • Sẵn sàng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm cho đồng nghiệp, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp trong bộ phận
 • Sẵn sàng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm cho đồng đội
 • Biết lo cho chính mình, ít chia sẻ thông tin, kinh nghiệm; chỉ phối hợp khi có áp lực từ cấp trên
 • Không hợp tác, gây xung đột, không chia sẻ thông tin hoặc cố tình cung cấp thông tin sai, gây khó khăn cho công việc của người khác (nhưng chưa gây hậu quả nghiêm trọng hoặc chưa đến mức kỷ luật) – (cho 1-2 điểm)
3 Tiềm năng tăng trưởng 20 đ
 • Luôn có sáng tạo trong lúc làm việc (+2 điểm)
 • Có đề xuất các giải pháp thích hợp, hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ của bộ phận, hoặc của cấp trên và của các thành viên khác (+2 điểm )
 • Tham gia đầy đủ và nhiệt tình các khoá đào tạo của công ty tổ chức (+2 điểm)
 • Tự học, nghiên cứu thêm khoá đào tạo ở bên ngoài (có giấy chứng nhận) (+2 điểm)
 • Luôn gương mẫu trong thực hiện công việc cũng như trong học tập (+2 điểm)
 • Thường xuyên cải tiến công việc của mình (+2 điểm)
 • Khả năng làm việc độc lập và tinh thần chủ động trong công việc (+2 điểm)
 • Biết tổ chức công việc của mình (+ 2 điểm)
 • Thao tác nhanh gọn và chính xác, chấp hành ý kiến của lãnh đạo (+ 2 điểm)
 • Làm việc có trách nhiệm và chịu được sức ép công việc với cường độ cao (+2 điểm)
4 Tính kỷ luật 10 đ Đánh giá theo mức độ từ cao đến thấp :
– Ý thức và nhắc nhở mọi người tuân thủ nội quy, pháp luật, những yếu tố về ATVSLD và phòng cháy chữa cháy ; góp phần hay thực thi những giải pháp phòng ngừa rủi ro đáng tiếc ; ý thức cao trong việc bảo vệ bảo đảm an toàn gia tài công ty và tính mạng con người con người ; nhắc nhở và trợ giúp người khác thực thi những giải pháp bảo vệ bảo đảm an toàn về người và của. Nhiệt tình đảm nhiệm sự phân công của cấp trên, đồng thời có những phản hồi thông tin hay góp phần quan điểm để nâng cấp cải tiến .
– Hiểu rõ và luôn tuân thủ nội quy, pháp luật, những yếu tố về ATVSLĐ và phòng cháy chữa cháy, những quy trình tiến độ công việc. Chấp hành trang nghiêm sự phân công của cấp trên và luôn triển khai đúng ý đồ của cấp trên .
– Chấp hành trang nghiêm những hướng dẫn sự phân công của cấp trên ; tuy nhiên đôi lúc có sai sót nhưng có sự tân tiến và muốn cải tổ .
– Vi phạm nhỏ dưới 3 lần trong năm và không có cố ý. Thực hiện đúng những tiến trình công việc .
– Có những vi phạm nhỏ từ 3 lần trở lên trong năm ( cấp trên phải nhắc nhở nhiều ) ; hoặc cố ý sai phạm mặc dầu là lỗi nhỏ ( nhưng chưa đến mức xét kỷ luật văn bản ) ( cho 1 – 2 điểm ) 5 Điểm cộng điểm trừ 10 đ Điểm cộng : Khi cá thể được khen thưởng đột xuất do có thành tích xuất sắc, tiêu biểu vượt trội ; đã được thưởng hiện kim, giấy khen, nay lại được cộng điểm để xét thưởng cuối năm, điểm cộng chia hai mức :
– Có thành tích tiêu biểu vượt trội, mang lại quyền lợi cho Cty hoặc ngăn ngừa thiệt hại cho Cty, hoặc có sáng tạo độc đáo và được công nhận ( được khen hay được thưởng bằng văn bản ) = cộng 5 điểm
– Được khen hay được thưởng bằng văn bản ở mức xuất sắc, hoặc được khen thưởng nhiều lần ( từ 2 lần trở lên ) = cộng 10 điểm
Điểm trừ : chia những mức
– Không làm thêm giờ khi có nhu yếu, hoặc có biểu lộ lảng tránh việc tăng ca = trừ 5 điểm
– Bị kỷ luật bằng văn bản : có 2 Lever
+ Một lần bị kỷ luật ở mức khiển trách bằng văn bản ( mức 1 ), không có kèm bồi thường vật chất = trừ 5 điểm
+ Một lần bị kỷ luật ở mức khiển trách bằng văn bản ( mức 1 ) có kèm bồi thường vật chất ; hoặc 2 lần kỷ luật văn bản mức một ; hoặc bị kỷ luật văn bản ở mức 2 ( bị cảnh cáo, … ) = trừ 10 điểm
( Mức điểm cao nhất bị trừ là 15 điểm ) TỔNG CỘNG

 

Ý kiến và chữ ký của nhân viên cấp dưới :

You may also like

Để lại bình luận