Mẫu kế hoạch đánh giá nội bộ ISO 9001:2015

Bởi tronbokienthuc
Qúa trình tiến hành ISO 9001 : năm ngoái đóng vai trò quan trọng để đạt được những quyền lợi rất đầy đủ của Hệ thống quản lí chất lượng ( QMS ). Để thực thi thành công xuất sắc QMS, tổ chức triển khai cần triển khai trình tự 5 bước tiến trình sau :Quá trình tiến hành ISO 9001 : năm ngoái đóng vai trò quan trọng để đạt được những quyền lợi rất đầy đủ của Hệ thống quản lí chất lượng ( QMS ). Để thực thi thành công xuất sắc QMS, tổ chức triển khai cần triển khai trình tự 5 bước tiến trình sau :

Mục Lục Bài Viết

Giai đoạn 1: Xác định mục đích, phạm vi xây dựng QMS

 • Lập ban ISO ;

 • Bổ nhiệm – phân công nhóm triển khai dự án Bất Động Sản ISO 9001 : năm ngoái ;

 • Đào tạo nhận thức chung về ISO 9001 : năm ngoái và thiết kế xây dựng mạng lưới hệ thống văn bản ;

 • Đánh giá tình hình ;

 • Lập kế hoạch .

Giai đoạn 2: Xây dựng Hệ thống quản lí chất lượng

 • Chính sách, tiềm năng chất lượng ;

 • Sổ tay chất lượng ;

 • Các tiến trình kèm theo biểu mẫu và hướng dẫn thiết yếu .

Giai đoạn 3: Triển khai áp dụng

 • Phổ biến, hướng dẫn vận dụng những tiến trình, tài liệu ;

 • Triển khai, giám sát việc vận dụng tại những đơn vị chức năng, bộ phận ;

 • Xem xét và nâng cấp cải tiến những tiến trình, tài liệu nhằm mục đích bảo vệ trấn áp việc làm một cách thuận tiện, hậu quả .

Giai đoạn 4: Kiểm tra đánh giá nội bộ

 • Tổ chức huấn luyện và đào tạo đánh giá viên nội bộ ;

 • Lập kế hoạch và thực thi đánh giá nội bộ ;

 • Khắc phục, nâng cấp cải tiến mạng lưới hệ thống sau đánh giá ;

 • Xem xét của chỉ huy .

Giai đoạn 5: Đăng kí chứng nhận

 • Chọn tổ chức triển khai ghi nhận ;

 • Chuẩn bị đánh giá ;

 • Đánh giá ghi nhận và khắc phục sau đánh giá ;

 • Tiếp nhận chứng từ ISO 9001 : năm ngoái .

Tham khảo thêm : Thương Mại Dịch Vụ cấp ghi nhận ISO 9001 : năm ngoái .

Theo điều khoản 9.2 Đánh giá nội bộ 

9.2.1 Tổ chức phải thực thi cuộc đánh giá nội bộ theo những khoảng chừng thời hạn được hoạch định để phân phối thông tin về mạng lưới hệ thống quản trị chất lượng có hay không ?

Thì việc Đánh giá nội bộ là yêu cầu bắt buộc của hệ thống QLCL. Nó giúp cho tổ chức tự đánh giá lại hệ thống QLCL đang áp dụng. Qua việc tự đánh giá, tổ chức xác định được các điểm không phù hợp từ đó đưa ra các hành động khắc phục và phòng ngừa. Hơn thế, qua đánh giá còn xác định được các hành động cải tiến để nâng cao chất lượng. Công tác chuẩn bị cho buổi Đánh giá nội bộ được hoạch định cụ thể và thông báo trước ngày đánh giá (ít nhất 1 tuần) tới các phòng ban công ty để chuẩn bị. 

Theo ISO 9001:2015, Chương trình đánh giá là tập hợp một hay nhiều cuộc đánh giá được hoạch định cho một khoảng thời cụ thể và nhằm mục đíchcụ thể. Do đó, ông tác chuẩn bị cho buổi Đánh giá nội bộ được hoạch định cụ thể và thông báo trước ngày đánh giá (ít nhất 1 tuần) tới các phòng ban công ty để chuẩn bị. Vì hướng đến mục đích của cuộc đánh giá, có thể cần phải có các loại chương trình đánh giá khác nhau tùy thuộc vào việc đánh giá hệ thống chất lượng, hợp đồng, dự án, quá trình, sản phẩm hay dịch vụ…Do đó, chương trình đánh giá nội bộ sẽ được dự kiến rằng tấtt cả các đánh giá trong một chương trình đánh giá cụ thể sẽ phục vụ cùng một mục đích.

Một chương trình đánh giá gồm có, những thông tin và nguồn lực thiết yếu để tổ chức triển khai và tiến hành những cuộc đánh giá một cách hiệu suất cao, trong khuôn khổ thời hạn qui định :

 • Các mục tiêu đối với chương trình đánh giá và các cuộc đánh giá cụ thể;

 • Mức độ/số lượng/loại hình/thời gian/địa điểm/ lịch trình của cuộc đánh giá;

 • Các thủ tục của chương trình đánh giá;

 • Phương pháp đánh giá;

 • Lựa chọn đoàn đánh giá;

 • Nguồn lực cần thiết, bao gồm cả đi lại và chỗ ở;

 • Qúa trình xử lí vấn đề bảo mật, an ninh thông tin, sức khỏe, an toàn và các vấn đề tương tự khác.

Tham khảo biểu mẫu Kế hoạch đánh giá nội bộ:

Biểu mẫu: Kế hoạc đánh giá

Biểu mẫu cho biết bộ phận sẽ đánh giá, đánh giá những gì và khoảng chừng thời hạn sẽ triển khai đánh giá và hoàn toàn có thể biến hóa trong quy trình triển khai cho tương thích với điều kiện kèm theo và nhu yếu ở từng thời gian

DANH SÁCH
CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ

Mã số :
Ngày Bảo hành :
Lần phát hành :

STT

Họ và tên

Bộ phận

Chức vụ

Ghi chú

1
2
3
4
5
6
           
    NGƯỜI LẬP Ngày tháng năm
        PHÊ DUYỆT

Biểu mẫu: Danh sách chuyên gia đánh giá

Trước ngày đánh giá khoảng chừng 2 tuần, tổ chức triển khai sẽ viết phiếu ý kiến đề nghị xây dựng đoàn đánh giá. Trong đó, có nêu rõ thời hạn dự kiến đánh giá, nội dung dự kiến sẽ đánh giá và thành phần đoàn đánh giá .

Thành phần đoán đánh giá: Cần xác định rõ trưởng đoàn và các đánh giá viên. Chú ý, tiêu chí để chọn trưởng đoàn cũng như đánh giá viên là phải đã được đào tạo về đánh giá nội bộ, có kinh nghiệm, có hiểu biết về lĩnh vực mình sẽ đánh giá nhưng không được làm việc trực tiếp ở bộ phận mà mình sẽ đánh giá. Hoặc có thể mời thêm các chuyên gia bên ngoài để tham gia đánh giá nội bộ
 

Biểu mẫu: Chương trình đánh giá và nội dung đánh giá

Đây là biểu mẫu để phân công trách nhiệm cho những thành viên đoàn đánh giá trước cuộc đánh giá nội bộ. Nội dung đánh giá là những tiêu chuẩn theo pháp luật. Chuẩn mực vận dụng chính là những tiêu chuẩn đơn cử .

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách ghi chép 03 biểu mẫu Kế hoạch đánh giá nội bộ của hồ sơ Đánh giá nội bộ theo điều khoản 9.2 Đánh giá nội bộ của bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Thông qua các ví dụ minh họa phần nào giúp mọi người có được cái nhìn tổng quan hơn về công tác chuẩn bị cho cuộc Đánh giá nội bộ được công bằng và khách quan.

Tham khảo khóa học: Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 9001

Hãy liên hệ với ISOCERT của chúng tôi để được tương hỗ tư vấn nhiệt tình, chúng tôi bảo vệ rằng với mục tiêu “ Uy tín – Tiết kiệm – Gía trị quốc tế ” sẽ giúp mỗi doanh nghiệp ngày càng nâng cao vị thế song song với sự “ Hài hòa cùng thịnh vượng ” tối ưu nhất .

Ngày update :

You may also like

Để lại bình luận