Mẫu bảng đánh giá nhân viên cuối năm 2023 mới nhất

Bởi tronbokienthuc

Việc nhìn nhận, đánh giá năng lượng của nhân là việc làm cần được diễn ra hàng năm nhằm mục đích giúp nhà quản trị có phương hướng quản trị cũng như giảng dạy, tu dưỡng thêm năng lượng cho nhân viên còn yếu kém .

Bảng đánh giá năng lực nhân viên sẽ tùy thuộc vào từng đơn vị cụ thể và cách nhìn nhận, đánh giá của những nhà quản lý khác nhau nhưng đều chung một mục đích là xếp loại, đánh giá thực lực nhân viên của đơn vị mình. Và ở nội dung bài viết này, Luật Hoàng Phi sẽ giới thiệu đến Quý vị mẫu bảng đánh giá nhân viên cuối năm.

Bảng đánh giá nhân viên cuối năm là gì?

Bảng đánh giá nhân viên cuối năm là những tiêu chí dùng để đánh giá mức độ thực thi việc làm, nhận xét nhân viên vào thời gian cuối năm để làm cơ sở xét duyệt nhân viên có thành tích xuất sắc, nhân viên hoàn thành xong tốt trách nhiệm, tổng kết và ghi nhận quan điểm góp phần của những nhân viên đưa ra mức thưởng, những chủ trương động viên khen thưởng hài hòa và hợp lý .

Tiêu chí đánh giá nhân viên cuối năm

Việc xác định các tiêu chí đánh giá là rất quan trọng và bắt buộc phải có. Các tiêu chí đánh giá phải bao quát được các vấn đề về thái độ làm việc cũng như năng lực của nhân viên.

Thứ nhất: Tiêu chí đánh giá về thái độ làm việc

Đối với một người nhân viên không phải chỉ được đánh giá dựa vào năng lượng thao tác hay kiến thức và kỹ năng trình độ. Nhiều nhà chỉ huy cho rằng họ sẽ lựa chọn tuyển dụng nhân viên có thái độ thao tác tốt chưa có kinh nghiệm tay nghề thay vì nhận một nhân viên có năng lượng tốt nhưng có thái độ kiêu ngạo và không tráng lệ thao tác, bởi kiến thức và kỹ năng hoàn toàn có thể trau dồi và huấn luyện và đào tạo chuyên nghiệp cho nhân viên chưa có kinh nghiệm tay nghề sẽ đơn thuần hơn. Và thường thì, những tiêu chí về thái độ thao tác của nhân viên được xác lập qua :
– Tính trung thực của nhân viên .
– Sự thận trọng, tỉ mỉ trong việc làm .
– Tính tự giác và ham học hỏi .
– Tôn trọng những đồng nghiệp và người mua .
– Chuyên cần và bảo vệ về giờ giấc .

Thứ hai: Tiêu chí đánh giá nhân viên theo năng lực làm việc

Thông thường, trong nội dung mẫu bảng đánh giá nhân viên cuối năm về năng lực làm việc sẽ có 03 tiêu chí là: đánh giá theo mục tiêu hành chính, đánh giá theo mục tiêu phát triển và mục tiêu hoàn thành công việc được giao.

– Theo tiềm năng hành chính : Dựa theo mức độ thao tác, hiệu suất cao việc làm của người nhân viên đó để làm cơ sở khen thưởng, sa thải …
– Theo tiềm năng tăng trưởng : Đánh giá KPI và nhà quản trị hoàn toàn có thể nắm được tiềm năng thời gian ngắn hoặc dài hạn theo nguyện vọng của nhân viên. Từ đó hoàn toàn có thể đưa ra những kế hoạch tăng trưởng, tương hỗ nhân viên đạt tác dụng cao việc làm, cũng như sự nỗ lực của nhân viên so với sự tăng trưởng của công ty .
– Theo tiềm năng hoàn thành xong việc làm : Dựa vào khối lượng việc làm phân công cho nhân viên mà quản trị hoàn toàn có thể nắm rõ được mức độ triển khai xong việc làm của từng nhân viên và xác lập tiềm năng của từng người .

Mẫu bảng đánh giá nhân viên cuối năm mới nhất 2023

Hiện nay, bảng đánh giá nhân viên cuối năm không có một mẫu đơn cử nào hay được pháp luật mẫu trong văn bản nào. Dựa trên những nội dung và tiêu chí được nêu ở mục trên, dưới đây Luật Hoàng Phi sẽ gửi đến quý vị một mẫu bảng đánh giá nhân viên .
Tên CBNV : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Chức danh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Phòng ban : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Hướng dẫn thực hiện:

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

PHẦN I: NHÂN VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ

A- CBNV tự đánh giá về quá trình làm việc trong thời gian qua của mình và cho ý kiến, đề xuất.

1. Tóm tắt về những tính năng, trách nhiệm việc làm chính của bạn trong thời hạn vừa mới qua ?
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
2. Bạn nhận thấy tác dụng triển khai việc làm thời hạn qua của mình như thế nào : tốt, đạt nhu yếu hay kém ? Giải thích nguyên do vì sao ?
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
3. Điều gì bạn thích và không thích khi thao tác tại công ty trong thời hạn vừa mới qua ? Bạn có quan điểm gì góp phần cho sự tăng trưởng của công ty trong thời hạn tới ( Quy trình bán hàng, giao hàng, thu mua sản phẩm & hàng hóa, thủ tục hành chính, nội quy, phúc lợi, tiền lương … ) không ?
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
4. Bạn hoàn toàn có thể làm gì để nâng cao chất lượng thực thi việc làm trong vị trí hiện tại ?
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
5. Mục tiêu và kế hoạch trong năm tới của bạn là gì ?
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

B- CBNV tự cho điểm theo khả năng và năng lực làm việc của mình theo những tiêu chí sau đây: Thang điểm đánh giá (1và 2 điểm  = Kém, 3 điểm = Trung bình, 4 điểm = Khá, 5 điểm = Tốt)

1. Kiến thức về việc làm _______ điểm 2. Sự phát minh sáng tạo _______ điểm
3. Kiến thức trình độ _______ điểm 4. Khả năng xử lý yếu tố và đưa ra quyết định hành động _______ điểm
5. Kỹ năng quản trị thời hạn _______ điểm 6. Kỹ năng làm việc theo nhóm và mở rộng công việc

_______ điểm
7. Lập kế hoạch việc làm và làm báo cáo giải trình việc làm với cấp trên _______ điểm 8. Mức độ triển khai xong việc làm được giao _______ điểm
9. Khả năng chịu được áp lực đè nén việc làm  

_______  điểm

10. Khả năng thao tác độc lập và sự linh động trong việc làm _______ điểm
11. Kỹ năng tiếp xúc _______ điểm 12. Mối quan hệ với cấp trên, đồng nghiệp, người mua và đối tác chiến lược _______ điểm
13. Chất lượng, số lượng việc làm triển khai xong _______ điểm 14. Tinh thần học hỏi và cầu tiến _______ điểm
15. Tính kỷ luật của bản thân trong việc làm ______ điểm 16. Tuân thủ nội quy, lao lý của công ty _______ điểm

Tổng điểm: ………….

 PHẦN II: ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ

1. Điểm mạnh của nhân viên

Đưa ra những điểm mạnh của nhân viên khi đánh giá công tác làm việc :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

2. Những điểm cần cải thiện

Những ý kiến đề nghị mà nhân viên cần chỉnh sửa và cải tổ :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Kiến nghị

Những yêu cầu của người quản trị so với nhân viên được đánh giá :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Nhân viên                               Ký tên                          Ngày … tháng  … năm

Quản lý                                   Ký tên                         Ngày … tháng … năm

Giám đốc                               Ký tên                         Ngày … tháng … năm

Phương pháp đánh giá, xếp loại nhân viên dựa vào số điểm tự đánh giá như sau:

– Tổng điểm từ : 70 – 80 : Tốt
– Tổng điểm từ : 60 – 70 : Khá
– Tổng điểm từ : 50 – 60 : Trung bình
– Tổng điểm từ : 30 – 50 : Yếu

Quý vị cũng có thể tham khảo mẫu sau đây:

Download ( DOC, 46KB )

Trên đây là nội dung bài viết của Luật Hoàng Phi về mẫu bảng đánh giá nhân viên cuối năm, cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của Luật Hoàng Phi.

You may also like

Để lại bình luận