Nguyên tắc và căn cứ đánh giá cán bộ, công chức, viên chức

Bởi tronbokienthuc

Đánh giá và phân loại cán bộ công chức được tuân thủ theo những nguyên tắc và địa thế căn cứ dựa theo Nghị định 56/2015 / NĐ-CP đơn cử như sau :

Căn cứ pháp lý:

– Luật Cán bộ, công chức năm 2010;

– Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi năm 2019 ; – Nghị định 56/2015 / NĐ-CP ; – Hướng dẫn 1326 / HD-UBDT năm năm ngoái ; – Nghị định 88/2017 / NĐ-CP.

Nội dung tư vấn: 

Mục Lục Bài Viết

1. Khái niệm cán bộ, công chức

– Cán bộ được pháp luật tại khoản 1 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2010 là một công dân Nước Ta, được phê chuẩn, bầu cử hoặc chỉ định để giữ chức vụ, chức vụ theo nhiệm kỳ trong những cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Nhà nước, những tổ chức triển khai chính trị – xã hội ở những cấp từ TW đến cấp tỉnh, cấp huyện và nằm trong biên chế, hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước. – Công chức được pháp luật tại khoản 1 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi năm 2019 là một công dân Nước Ta, nằm trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước, được chỉ định, tuyển dụng vào những chức vụ, chức vụ, ngạch tương ứng với vị trí việc làm của mình trong những cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Nhà nước, của những tổ chức triển khai chính trị – xã hội ở TW, cấp tỉnh, cấp huyện ; những cơ quan, đơn vị chức năng thuộc khối Công an nhân dân nhưng không phải là sĩ quan, công nhân công an, hạ sĩ quan ship hàng theo chính sách chuyên nghiệp ; những cơ quan, đơn vị chức năng thuộc khối Quân đội nhân dân nhưng không phải là sĩ quan, công nhân quốc phòng, quân nhân chuyên nghiệp.

2. Nguyên tắc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Việc đánh giá và phân loại cán bộ công chức được tuân thủ theo những nguyên tắc dựa theo lao lý tại Điều 3 Nghị định 56/2015 / NĐ-CP và Hướng dẫn 1326 / HD-UBDT năm năm ngoái đơn cử như sau :

Xem thêm: Mẫu quyết định phân công nhiệm vụ cho nhân viên năm 2022

– Nguyên tắc bảo vệ đúng thẩm quyền : + Đối với cán bộ sẽ do cấp có thẩm quyền quản trị cán bộ đánh giá ; + Đối với công chức, viên chức sẽ do người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng của họ triển khai việc đánh giá. Đồng thời cấp nào, người nào triển khai việc đánh giá thì sẽ đồng thời thực thi việc phân loại và người đó, cấp đó phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về quyết định hành động phân loại, đánh giá của mình. – Bảo đảm tính khách quan, công minh, đúng chuẩn và không để thực trạng trù dập, thiên vị, nể nang, hình thức xảy ra. – Cơ sở của việc đánh giá, phân loại : + Dựa vào tác dụng hoạt động giải trí của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng được giao chỉ huy, quản trị so với cán bộ, công chức chỉ huy, quản trị ; + Dựa vào tác dụng hoạt động giải trí của đơn vị chức năng được giao đảm nhiệm, quản trị so với viên chức quản trị. Lưu ý là khi xác lập mức độ triển khai xong trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng sẽ không được cao hơn mức độ hoàn thành xong trách nhiệm của cả cơ quan, đơn vị chức năng, tổ chức triển khai đó. – Căn cứ vào trách nhiệm, chức trách được giao và tác dụng triển khai trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức triển khai việc đánh giá. Trong quy trình đánh giá cần phải là rõ những nội dung sau : sống sót, hạn chế, khuyết điểm và ưu điểm về phẩm chất đạo đức, năng lượng, trình độ trình độ của cán bộ, công chức, viên chức .

Xem thêm: Mẫu bản nhận xét đánh giá cán bộ, lãnh đạo mới nhất năm 2022

– Nếu những cán bộ, công chức, viên chức bị đánh giá, xếp loại ở mức không triển khai xong trách nhiệm nhưng do những yếu tố khách quan, sự kiện bất khả kháng thì vẫn sẽ được xem xét trong quy trình đánh giá, phân loại.

3. Căn cứ đánh giá cán bộ, công chức, viên chức

  • Một là, so với cán bộ sẽ dựa vào những địa thế căn cứ sau đây để đánh giá :

– Dựa vào những tiêu chuẩn về trình độ, nhiệm vụ của chức vụ, chức vụ mà cán bộ đó đang đảm nhiệm ; – Căn cứ vào việc triển khai những nghĩa vụ và trách nhiệm, những việc mà cán bộ không được làm và những đánh giá về mặt đạo đức, văn hóa truyền thống tiếp xúc tại cơ quan, đơn vị chức năng ; – Căn cứ những kế hoạch, chương trình công tác làm việc năm của cơ quan, đơn vị chức năng, tổ chức triển khai thuộc thẩm quyền quản trị trực tiếp của cán bộ hoặc được cấp, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, giao hoặc được phân công.

Nguyên tắc và căn cứ đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chứcNguyên tắc và căn cứ đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

  • Đối với công chức :

– Việc triển khai những nghĩa vụ và trách nhiệm của công chức với Đảng, Nhà nước và nhân dân, nghĩa vụ và trách nhiệm trong thi hành công vụ và những nghĩa vụ và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng ; – Việc hoàn thành xong những trách nhiệm theo chương trình, kế hoạch công tác làm việc năm đã được chỉ huy phân công hoặc những trách nhiệm đột xuất mà công chức được giao chỉ huy, tổ chức triển khai thực thi ;

Xem thêm: Mẫu đơn xin chuyển công tác, điều chuyển công tác mới nhất 2022

– Căn cứ đạo đức của công chức và văn hóa truyền thống tiếp xúc với nhân dân, văn hóa truyền thống tiếp xúc ở văn phòng, nơi thao tác ; – Việc triển khai những lao lý về những việc công chức không được làm tương quan đến đạo đức công vụ, bí hiểm nhà nước và những việc khác theo lao lý của luật ;

– Tiêu chuẩn ngạch công chức, chức vụ lãnh đạo, quản lý. 

  • Đối với viên chức:

– Căn cứ những lao lý về quy tắc ứng xử của viên chức với nhân dân và ứng xử tại cơ quan, đơn vị chức năng, nơi thao tác ; – Việc bảo vệ tư cách đạo đức nghề nghiệp của viên chức. – Căn cứ những cam kết viên chức thống nhất với đơn vị chức năng sự nghiệp công lập trong hợp đồng thao tác đã ký kết.

4. Thờiđiểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Được pháp luật tại Điều 5 Nghị định 56/2015 / NĐ-CP và khoản 1 Điều 1 Nghị định 88/2017 / NĐ-CP, đơn cử như sau : – Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được triển khai vào từng năm công tác làm việc, mỗi năm một lần. Nếu cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác làm việc sang cơ quan, đơn vị chức năng khác lúc này nghĩa vụ và trách nhiệm đánh giá, phân loại thuộc về cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng mới dựa trên sự phối hợp với quan điểm nhận xét của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng cũ khi cán bộ, công chức, viên chức có thời hạn công tác làm việc tại cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng cũ trên 06 tháng .

Xem thêm: Xóa kỷ luật là gì? Thời gian xóa kỷ luật đối với lao động, công chức, viên chức?

– Trong tháng 12 hàng năm cơ quan, đơn vị chức năng sẽ thực thi đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và được thực thi trước khi cơ quan triển khai việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm. Riêng so với những đơn vị chức năng sự nghiệp công lập mà hoạt động giải trí trong nghành giáo dục, đào tạo và giảng dạy và 1 số ít nghành khác theo lao lý mà có thời gian kết thúc năm công tác làm việc trước tháng 12 hàng năm thì thời gian triển khai việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức sẽ do người đứng đầu đơn vị chức năng quyết định hành động.

5. Ý nghĩa của việcđánh giá cán bộ, công chức, viên chức

Kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức sẽ được sử dụng vào những mục tiêu sau : – Là địa thế căn cứ quan trọng để thực thi những việc làm : sử dụng, huấn luyện và đào tạo, quy hoạch, sắp xếp vị trí việc làm, tu dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức vụ nghề nghiệp, chỉ định, không bổ nhiệm chức vụ, chức vụ, luân chuyển, điều động, khen thưởng, kỷ luật và để thực thi những chủ trương khác so với cán bộ, công chức, viên chức. – Là cơ sở để đơn vị chức năng, cơ quan cho thôi việc, không bổ nhiệm, cho thôi làm trách nhiệm nếu cán bộ có 02 năm liên tục được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành xong trách nhiệm. – Là cơ sở để giải quyết và xử lý công chức khi không triển khai xong trách nhiệm, đơn cử như sau : + Cho thôi việc nếu công chức nào mà có 02 năm liên tục được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành xong trách nhiệm ; + Đối với công chức hiện đang giữ chức vụ chỉ huy, quản trị mà có 02 năm không liên tục được xếp loại chất lượng ở mức không triển khai xong trách nhiệm thì sẽ được cơ quan, đơn vị chức năng sắp xếp sang công tác làm việc tại vị trí khác hoặc xem xét không chỉ định lại ;

Xem thêm: Xếp loại thi đua cuối năm đối với giáo viên có thời gian nghỉ ốm và nghỉ sản

+ Đối với những công chức không giữ chức vụ chỉ huy, quản trị thì trong thời hạn 03 năm mà có 02 năm không liên tục được xếp loại chất lượng ở mức không triển khai xong trách nhiệm tại vị trí việc làm đang đảm nhiệm thì sẽ được sắp xếp vào vị trí việc làm mới có nhu yếu thấp hơn. – Kết quả đánh giá, phân loại viên chức được sử dụng với mục tiêu để đơn vị chức năng sự nghiệp công lập được đơn phương chấm hết hợp đồng thao tác với viên chức nếu có 02 năm liên tục bị xếp loại chất lượng ở mức độ không hoàn thành xong trách nhiệm.

6. Trình tự, thủ tục đánh giá cán bộ, công chức, viên chức

Việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức được thực thi như sau : – Bước 1, làm báo cáo giải trình tự đánh giá tác dụng công tác làm việc theo chức trách, trách nhiệm được giao : so với cán bộ làm theo theo Mục I mẫu số 01 ; công chức làm theo Mục I mẫu số 02 ; viên chức làm theo Mục I mẫu số 03. – Bước 2, cán bộ, công chức, viên chức trình diễn báo cáo giải trình tự đánh giá tác dụng công tác làm việc tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng để mọi người tham gia cuộc họp góp phần quan điểm. Các quan điểm được ghi vào biên bản và trải qua tại cuộc họp. Thành phần tham gia cuộc họp : + Đối với cán bộ : nếu là người đảm nhiệm tại nhiều cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng thì thành phần tham gia cuộc họp đánh giá là đại diện thay mặt những cấp ủy đảng, đoàn người trẻ tuổi, công đoàn và người đứng đầu những cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng đó ; những người là người đứng đầu một cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng mà có những đơn vị chức năng cấu thành thì đại diện thay mặt những cấp ủy đảng công đoàn, đoàn người trẻ tuổi và người đứng đầu những đơn vị chức năng cấu thành sẽ tham gia cuộc họp. + Đối với công chức, viên chức giữ chức vụ chỉ huy, quản trị ; công chức trong đơn vị chức năng sự nghiệp công lập : nếu những cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng gồm có những đơn vị chức năng cấu thành thì sẽ xuất hiện của đại diện thay mặt những công đoàn, cấp ủy đảng, đoàn người trẻ tuổi và người đứng đầu những đơn vị chức năng cấu thành ; còn trường hợp những cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng mà không có những đơn vị chức năng cấu thành thì thành phần tham gia là toàn thể những công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng đó. – Bước 3, cấp ủy đảng cùng cấp nơi cán bộ ; công chức, viên chức giữ chức vụ chỉ huy, quản trị ; công chức trong đơn vị chức năng sự nghiệp công lập công tác làm việc cho quan điểm về cán bộ được đánh giá, phân loại ( quan điểm được biểu lộ bằng văn bản ). Nếu là công chức, viên chức không giữ chức vụ chỉ huy, quản trị thì không cần lấy quan điểm của cấp ủy đảng cùng cấp. – Bước 4, quyết định hành động đánh giá, phân loại cán bộ và thông tin hiệu quả đánh giá phân loại : + Đối với cán bộ : Cấp có thẩm quyền sau khi thực thi tìm hiểu thêm những quan điểm nếu trên sẽ thực thi ra quyết định hành động đánh giá, phân loại cán bộ và thông tin hiệu quả đánh giá phân loại cho cán bộ đó. + Đối với công chức : Việc đánh giá, phân loại so với công chức là người đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng và công chức trong đơn vị chức năng sự nghiệp công lập sẽ do người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng cấp trên trực tiếp quyết định hành động sau khi tìm hiểu thêm quan điểm và thực thi thông tin tác dụng. Công chức giữ chức vụ cấp phó và công chức không giữ chức vụ chỉ huy, quản trị : thẩm quyền quyết định hành động và thông tin tác dụng đánh giá, phân loại cho công chức thuộc về người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng.

+ Đối với viên chức:

Việc đánh giá được thực thi bởi người có thẩm quyền tương tự như như so với công chức. Trên đây là hàng loạt nội dung tư vấn của Ban Biên tập – Công ty Luật Dương Gia về nguyên tắc và địa thế căn cứ đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, nếu có vướng mắc sung sướng liên hệ để được tương hỗ. Xin chân thành cảm ơn !

You may also like

Để lại bình luận