Các mức đánh giá xếp loại chất lượng viên chức mới nhất

Bởi tronbokienthuc

Hướng dẫn đánh giá cán bộ, công chức, viên chức ? Các tiêu chuẩn và nguyên tắc đánh giá xếp loại cán bộ công chức, viên chức theo pháp luật mới nhất ? Quy định về cách xếp loại chất lượng viên chức ?

Đánh giá và phân loại viên chức Nghị định 90/2020 / NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức là những hoạt động giải trí diễn ra thường niên tại những cơ quan quản trị, cơ quan hành chính nhà nước. Mục đích của đánh giá viên chức để làm địa thế căn cứ liên tục sắp xếp, sử dụng, chỉ định, không bổ nhiệm, đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực thi chính sách, chủ trương so với viên chức. Tuy nhiên nhiều người vẫn chưa biết được những tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại của viên chức như thế nào ?

cac-muc-danh-gia-xep-loai-vien-chuc-theo-quy-dinh-moi-nhat

Luật sư tư vấn luật cán bộ – công chức – viên chức trực tuyến: 1900.6568

Mục Lục Bài Viết

1. Đánh giá và xếp loại viên chức là gì?

Viên chức : Viên chức, theo Luật viên chức số 58/2010 / QH12 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, “ Viên chức là công dân Nước Ta được tuyển dụng theo vị trí việc làm, thao tác tại đơn vị chức năng sự nghiệp công lập theo chính sách hợp đồng thao tác, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập theo pháp luật của pháp lý ”

Đánh giá và xếp loại viên chức là việc người có thẩm quyền dựa trên các tiêu chí theo quy định của luật, nguyên tắc đánh giá để xếp loại từng viên chức trong đơn vị sau một năm làm việc. Kết quả của đánh giá xếp loại viên chức cũng là căn cứ để bố trí, bổ nhiệm, khen thưởng viên chức.Đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức là hoạt động diễn ra thường niên tại các cơ quan nhà nước nhằm đánh giá năng lực phẩm chất, thái độ của các cán bộ, công chức, viên chức.
Mục đích của việc đánh giá và phân loại bao gồm:

– Đối với cán bộ, công chức, viên chức, việc đánh giá và phân loại sẽ giúp họ có sự nhìn nhận đúng đắn về bản thân ở mọi góc nhìn : ưu điểm ; khuyết điểm ; mặt mạnh, mặt yếu về tư tưởng ; phẩm chất chính trị, đạo đức ; năng lượng trình độ trình độ, nhiệm vụ ; tác dụng triển khai trách nhiệm được giao. Nhờ đó, những cán bộ, công chức, viên chức sẽ có những giải pháp khắc phục hạn chế và phát huy điểm mạnh của bản thân để liên tục nỗ lực, phấn đấu triển khai xong việc làm, trách nhiệm được Đảng, Nhà nước và nhân dân phó thác.

– Đối với lãnh đạo, các cấp có thẩm quyền tại cơ quan nhà nước, việc đánh giá và phân loại cán bộ sẽ được lấy làm cơ sở để có kế hoạch quy hoạch phát triển nhân lực, hoặc bố trí, sắp xếp, luân chuyển, điều động, tuyển dụng, bổ nhiệm nhân sự vào những vị trí đúng sở trường, phù hợp với năng lực. Ngoài ra, kết quả đánh giá và phân loại sẽ phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức. Không chỉ vậy, kết quả đánh giá và phân loại còn giúp các cấp có thẩm quyền loại bỏ những nhân sự yếu kém về năng lực, phẩm chất để có quyết định miễn nhiệm hoặc đưa ra các chính sách về lương cùng một số chế độ khác cho cán bộ, công
chức, viên chứ

2. Quy định về nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức:

Căn cứ vào Điều 2 Nghị định 90/2020 / NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức pháp luật về nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức – Bảo đảm khách quan, công minh, đúng mực ; không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức ; bảo vệ đúng thẩm quyền quản trị, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức. – Việc đánh giá, xếp loại chất lượng phải địa thế căn cứ vào chức trách, trách nhiệm được giao và hiệu quả triển khai trách nhiệm, bộc lộ trải qua việc làm, loại sản phẩm đơn cử ; so với cán bộ, công chức, viên chức chỉ huy, quản trị phải gắn với hiệu quả thực thi trách nhiệm của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng được giao quản trị, đảm nhiệm .

Xem thêm: Mẫu bản nhận xét đánh giá cán bộ, lãnh đạo mới nhất năm 2022

– Cán bộ, công chức, viên chức có thời hạn công tác làm việc trong năm chưa đủ 06 tháng thì không thực thi việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời hạn công tác làm việc trong năm, trừ trường hợp nghỉ chính sách thai sản. Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác làm việc theo lao lý của pháp lý trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực thi đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xong tốt trách nhiệm trở lên. Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ chính sách thai sản theo pháp luật của pháp lý thì hiệu quả xếp loại chất lượng trong năm là hiệu quả xếp loại chất lượng của thời hạn thao tác trong thực tiễn của năm đó. – Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo pháp luật tại Nghị định này được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

3. Tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức:

Căn cứ theo điều 3 Nghị định 90/2020 / NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức pháp luật về Tiêu chí chung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

3.1. Tiêu chí về chính trị tư tưởng:

– Viên chức phải chấp hành chủ trương, đường lối, lao lý của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước và những nguyên tắc tổ chức triển khai, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung chuyên sâu dân chủ, tự phê bình và phê bình ; – Viên chức có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng ; kiên trì lập trường ; không giao động trước mọi khó khăn vất vả, thử thách ; – Viên chức đặt quyền lợi của Đảng, vương quốc – dân tộc bản địa, nhân dân, tập thể lên trên quyền lợi cá thể ;

Xem thêm: Cách tính thu nhập tăng thêm cuối năm của cán bộ công chức viên chức

– Viên chức có ý thức nghiên cứu và điều tra, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, thông tư, quyết định hành động và những văn bản của Đảng.

3.2. Về tiêu chí đạo đức, lối sống của viên chức:

– Viên chức không thuộc trường hợp tham ô, tham nhũng, xấu đi, tiêu tốn lãng phí, quan liêu, thời cơ, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền ; không có bộc lộ suy thoái và khủng hoảng về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa ; – Viên chức có lối sống trung thực, nhã nhặn, chân thành, trong sáng, giản dị và đơn giản ; – Viên chức có ý thức đoàn kết, thiết kế xây dựng cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng trong sáng, vững mạnh ; – Viên chức không để người thân trong gia đình, người quen tận dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

3.3. Về tiêu chí tác phong, lề lối làm việc:

– Viên chức có nghĩa vụ và trách nhiệm với việc làm ; năng động, phát minh sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh động trong thực thi trách nhiệm ;

– Viên chức có  phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc;

– Viên chức có ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm và phối hợp trong thực thi trách nhiệm ;

Xem thêm: Xếp loại thi đua cuối năm đối với giáo viên có thời gian nghỉ ốm và nghỉ sản

– Viên chức có thái độ đúng mực và phong thái ứng xử, lề lối thao tác chuẩn mực, cung ứng nhu yếu của văn hóa truyền thống công vụ.

3.4. Tiêu chí về ý thức tổ chức kỷ luật:

– Viên chức chấp hành sự phân công của tổ chức triển khai ; – Viên chức triển khai những pháp luật, quy định, nội quy của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng nơi công tác làm việc ; – Viên chức thực thi việc kê khai và công khai minh bạch gia tài, thu nhập theo lao lý ; – Viên chức báo cáo giải trình khá đầy đủ, trung thực, phân phối thông tin đúng chuẩn, khách quan về những nội dung tương quan đến việc thực thi chức trách, trách nhiệm được giao và hoạt động giải trí của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng với cấp trên khi được nhu yếu.

3.5. Về tiêu chí kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

– Viên chức so với cán bộ, công chức, viên chức chỉ huy, quản trị : Quán triệt, thể chế hóa và triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước tại cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng. Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng ; không để xảy ra những vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp lý phải giải quyết và xử lý, thực trạng khiếu nại, tố cáo lê dài ; phòng, chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí trong khoanh vùng phạm vi cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng ; Lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức triển khai kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền ; chỉ huy, triển khai công tác làm việc cải cách hành chính, cải cách chính sách công vụ, công chức tại cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động giải trí hàng năm của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng được giao quản trị, đảm nhiệm, trong đó xác lập rõ hiệu quả triển khai những chỉ tiêu, trách nhiệm, lượng hóa bằng mẫu sản phẩm đơn cử. – Viên chức so với công chức, viên chức không giữ chức vụ chỉ huy, quản trị :

Xem thêm: Cách tính lương công chức viên chức? Hệ số lương 2.34 là bao nhiêu tiền?

Kết quả thực thi trách nhiệm theo lao lý của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao ; khối lượng, tiến trình, chất lượng thực thi trách nhiệm ; Thái độ Giao hàng nhân dân, doanh nghiệp so với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp xử lý việc làm của dân cư và doanh nghiệp.

4. Xếp loại chất lượng viên chức:

4.1. Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

Viên chức không giữ chức vụ quản trị đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức triển khai xong xuất sắc trách nhiệm : – Thực hiện tốt những tiêu chuẩn về chính trị tư tưởng, về tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của viên chức ; tiêu chuẩn tác phong, lề lối thao tác ; tiêu chuẩn hiệu quả triển khai chức trách, trách nhiệm được giao – Hoàn thành 100 % trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao bảo vệ đúng tiến trình, chất lượng, hiệu suất cao cao, trong đó tối thiểu 50 % trách nhiệm triển khai xong vượt mức. Viên chức quản trị dạt được tổng thể những tiêu chuẩn sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức triển khai xong xuất sắc trách nhiệm : Thực hiện tốt những lao lý về chính trị tư tưởng, về tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của viên chức ; tiêu chuẩn tác phong, lề lối thao tác ; tiêu chuẩn hiệu quả thực thi chức trách, trách nhiệm được giao Các tiêu chuẩn về tác dụng triển khai trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao đều hoàn thành xong đúng quy trình tiến độ, bảo vệ chất lượng, hiệu suất cao cao ; Đơn vị hoặc nghành nghề dịch vụ công tác làm việc được giao đảm nhiệm triển khai xong tổng thể những tiêu tốn, trách nhiệm, trong đó tối thiểu 50 % chỉ tiêu, trách nhiệm triển khai xong vượt mức ; 100 % đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền đảm nhiệm, quản trị trực tiếp được đánh giá hoàn thành xong trách nhiệm trở lên, trong đó tối thiểu 70 % triển khai xong tốt và hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm.

4.2. Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

Viên chức không giữ chức vụ quản trị đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức triển khai xong tốt trách nhiệm : Đáp ứng những tiêu chuẩn pháp luật về chính trị tư tưởng, về tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của viên chức ; tiêu chuẩn tác phong, lề lối thao tác ; tiêu chuẩn hiệu quả thực thi chức trách, trách nhiệm được giao Hoàn thành 100 % trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao, bảo vệ đúng tiến trình, chất lượng, hiệu suất cao. Viên chức quản trị đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xong tốt trách nhiệm : Đáp ứng những tiêu chuẩn lao lý tại về chính trị tư tưởng, về tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của viên chức ; tiêu chuẩn tác phong, lề lối thao tác ; tiêu chuẩn hiệu quả triển khai chức trách, trách nhiệm được giao ; Các tiêu chuẩn về hiệu quả triển khai trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao đều hoàn thành xong đúng quy trình tiến độ, bảo vệ chất lượng, hiệu suất cao ; Đơn vị hoặc nghành công tác làm việc được giao đảm nhiệm triển khai xong toàn bộ những chỉ tiêu, trách nhiệm, trong đó tối thiểu 80 % triển khai xong đúng tiến trình, bảo vệ chất lượng ; 100 % đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền đảm nhiệm, quản trị trực tiếp được đánh giá hoàn thành xong trách nhiệm trở lên, trong đó tối thiểu 70 % hoàn thành xong tốt hoặc hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm.

4.3. Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ:

Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ: Đáp ứng các tiêu chí quy định về chính trị tư tưởng, về tiêu chí đạo đức, lối sống của viên chức; tiêu chí tác phong, lề lối làm việc; tiêu chí kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao;  Các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành, trong đó có không quá 20% tiêu chí chưa bảo đảm chất lượng, tiến độ hoặc hiệu quả thấp.

Viên chức quản trị đạt được những tiêu chuẩn sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức triển khai xong trách nhiệm : Đáp ứng những tiêu chuẩn pháp luật về chính trị tư tưởng, về tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của viên chức ; tiêu chuẩn tác phong, lề lối thao tác ; tiêu chuẩn tác dụng triển khai chức trách, trách nhiệm được giao ; Các tiêu chuẩn về hiệu quả triển khai trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao đều hoàn thành xong, trong đó có không quá 20 % tiêu chuẩn chưa bảo vệ chất lượng, quy trình tiến độ hoặc hiệu suất cao thấp ; Đơn vị hoặc nghành công tác làm việc được giao đảm nhiệm triển khai xong trên 70 % những chỉ tiêu, trách nhiệm ; Có tối thiểu 70 % đơn vị chức năng thuộc thẩm quyền đảm nhiệm, quản trị trực tiếp được đánh giá hoàn thành xong trách nhiệm trở lên.

4.4. Tiêu chí xếp loại chất lượng viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

Viên chức không giữ chức vụ quản trị có một trong những tiêu chuẩn sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức không triển khai xong trách nhiệm : Có biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền ; Có trên 50 % những tiêu chuẩn về tác dụng thực thi trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao chưa bảo vệ quy trình tiến độ, chất lượng, hiệu suất cao ; Có hành vi vi phạm trong quy trình thực thi trách nhiệm bị giải quyết và xử lý kỷ luật trong năm đánh giá. Viên chức quản trị có một trong những tiêu chuẩn sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức không triển khai xong trách nhiệm : Có bộc lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền ; Có trên 50 % những tiêu chuẩn về hiệu quả thực thi trách nhiệm theo hợp đồng thao tác đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo việc làm đơn cử được giao chưa bảo vệ quá trình, chất lượng, hiệu suất cao ; Đơn vị hoặc nghành công tác làm việc được giao đảm nhiệm hoàn thành xong dưới 50 % những chỉ tiêu, trách nhiệm. Đơn vị thuộc thẩm quyền đảm nhiệm, quản trị trực tiếp tương quan đến tham ô, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí và bị giải quyết và xử lý theo pháp luật của pháp lý. Có hành vi vi phạm trong quy trình thực thi trách nhiệm bị giải quyết và xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.

You may also like

Để lại bình luận