Hướng dẫn đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng

Bởi tronbokienthuc
Ông Nguyễn Duy Thiết đề xuất cơ quan chức năng hướng dẫn trường hợp như sau :
Trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lượng và kinh nghiệm tay nghề ( mẫu 03 webform trên mạng lưới hệ thống ) của E-HSMT có nhu yếu hợp đồng tương tự như đơn cử như sau : “ Hợp đồng tương tự như của nhà thầu trong vòng 3 năm trở lại đây : Tính từ ngày 1/1/2017 đến thời gian đóng thầu ( thời gian đóng thầu ngày 20/10/2020 ) ” .
Tuy nhiên Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của E-HSMT có nhu yếu về hợp đồng tựa như như sau : “ Kinh nghiệm hợp đồng tựa như của nhà thầu trong vòng 3 năm gần đây ( 2017, 2018, 2019 ) ” .

Vì nội dung yêu cầu chi tiết về hợp đồng tại 2 mục trên là như nhau, theo đó nhà thầu có đề xuất 1 hợp đồng được thực hiện trong năm 2020 và hoàn thành trước thời điểm đóng thầu. Ông Thiết hỏi, hợp đồng của nhà thầu có được xem xét để đánh giá năng lực kinh nghiệm không?

Hồ sơ mời thầu có nhu yếu về nhân sự chủ chốt như sau : “ Nhân sự có chứng từ hạng bậc 3/7 trở lên ”. Vậy, hồ sơ dự thầu của nhà thầu có đề xuất kiến nghị nhân sự có bằng ĐH chyên ngành cơ khí thì có cung ứng theo nhu yếu của hồ sơ mời thầu không ?
Hồ sơ mời thầu có nhu yếu kinh nghiệm tay nghề nhân sự chủ chốt như sau : “ ≥ 3 năm ( tính tổng thời hạn triển khai việc làm ) ”. Theo đó, hồ sơ dự thầu đề xuất kiến nghị nhân sự kèm bảng kê khai lý lịch triển khai việc làm liên quan lớn hơn 36 tháng. Hợp đồng lao động có thời hạn thao tác trong thực tiễn tại công ty lớn hơn 36 tháng tính đến thời gian đóng thầu. Tuy nhiên bằng cấp tương quan của nhân sự chưa đến 36 tháng tính đến thời gian đấu thầu ( đơn cử chứng từ hàn cấp tháng 11/2017 – thời gian đóng thầu là tháng 10/2020 ). Vậy, trong trường hợp này nhân sự của nhà thầu có cung ứng đủ 3 năm kinh nghiệm tay nghề không ?
Hồ sơ mời thầu có có nhu yếu về nhân sự chủ chốt như sau : “ 1 nhân sự vị trí A và 1 nhân sự vị trí B ”. Theo hồ sơ dự thầu nhà thầu có đề xuất kiến nghị nhân sự 1 sắp xếp vị trí A, nhân sự 2 và nhân sự 3 ( nhân sự 3 dự trữ cho nhân sự 2 ) sắp xếp vị trí B. Tuy nhiên, nhân sự 1 không đạt nhu yếu tại ví trí A. Ông Thiết hỏi, trong quy trình làm rõ nhân sự nhà thầu hoàn toàn có thể yêu cầu điều chuyển nhân sự 3 sang vị trí A không ( trường hợp này nhân sự 3 phân phối nhu yếu vị trí A ) ?

Hồ sơ mời thầu có yêu cầu về nhân sự chủ chốt như sau: “Yêu cầu nhân sự tốt nghiệp đại học chuyên ngành mạng máy tính”. Theo đó nhân sự nhà thầu đề xuất có bằng tốt nghiệp đại học ngành đào tạo là công nghệ thông tin và có chuyên ngành mạng máy tính (trên bằng đại học chỉ thể hiện ngành đào tạo là công nghệ thông tin không thể hiện chuyên ngành mạng máy tính. Trên bảng điểm có xác nhận của trường thì có thể hiện chuyên ngành mạng máy tính). Vậy, nhà thầu nộp bằng tốt nghiệp và bảng điểm trong hồ sơ dự thầu thì có đáp ứng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu không?

Về yếu tố này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vấn đáp như sau :
Việc lập E-HSMT địa thế căn cứ quy mô, đặc thù của gói thầu và theo hướng dẫn tại mẫu hồ sơ mời thầu tương ứng phát hành kèm theo Thông tư số 04/2017 / TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư lao lý cụ thể về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia .
Việc đánh giá E-HSDT ( trong đó có nội dung nhân sự, hợp đồng tương tự như ) triển khai theo lao lý tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 63/2014 / NĐ-CP .

Trường hợp nhân sự có trình độ chuyên môn không thấp hơn yêu cầu ghi trong E-HSMT thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

Ngoài ra, thông tin ghi trên văn bằng, chứng từ đào tạo và giảng dạy ( ngành, chuyên ngành ) triển khai theo pháp luật của pháp lý có tương quan .

Chinhphu.vn

You may also like

Để lại bình luận