Hướng dẫn xếp loại đảng viên năm 2023

Bởi tronbokienthuc

Với mục tiêu nhằm mục đích khắc phục những vướng mắc trong trong thực tiễn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên hàng năm, ban chấp hành TW đã phát hành hướng dẫn 21 – HD / BTCTW ngày 18/10/2019 .

Để làm rõ những thắc mắc câu hỏi liên quan đến xếp loại đảng viên mà khách hàng đặt ra, qua bài viết dưới đây Tổng đài 19006557 sẽ cung cấp một số thông tin như sau.

Đảng viên là gì?

Đảng viên là người gia nhập và được kết nạp vào đồng thời hoạt động và sinh hoạt trong Đảng Cộng sản Việt Nam, là người vì tiềm năng lý tưởng của Đảng, hết lòng, rất là Giao hàng nhân dân, thế cho nên đảng viên của Đảng suốt đời phấn đấu để Giao hàng cho lý tưởng của Đảng, vì niềm hạnh phúc của nhân dân .

Nguyên tắc, mục đích kiểm điểm, đánh giá, xếp loại

Mục Lục Bài Viết

Về mục đích:

– Phải có kiểm điểm tự phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm để các cấp uye, tổ chức đảng….dựa trên kiểm điểm để tự soi, sửa lại mình, qua đó đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ.

– Trong quy trình kiểm điểm phải khắc phụ thực trạng tránh mặt, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không chịu đấu tranh, thấy lỗi thì phải thay thế sửa chữa, khắc phục, tự ý lấy hiệu quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá thể .
– Phải triển khai đánh giá liên tục, đa chiều, theo tiêu chuẩn, có sự so sánh và công khai minh bạch tác dụng .
– Các cấp ủy, tổ chức triển khai đảng, chỉ huy những tổ chức triển khai, cơ quan, đơn vị chức năng, nhất là người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên phải thực thi tráng lệ việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm .

Về nguyên tắc:

– Thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng và chủ trương của nhà nước .
– Đảm bảo nguyên tắc thực thi tập trung chuyên sâu dân chủ, đoàn kết, thống nhất, trung thực, khách quan, công minh, công khai minh bạch .
– Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh làm thuốc đo đánh giá, xếp loại hàng năm .

Nội dung về việc xếp loại đảng viên

Để làm rõ xếp loại đảng viên, chúng tôi xin chia sẻ thêm về nội dung về việc xếp loại đảng viên như sau:

– Đối tượng :
+ Là đảng viên trong đảng bộ, trừ những đảng viên được miễn công tác làm việc và hoạt động và sinh hoạt đảng .
+ Cán bộ chỉ huy, quản trị những cấp .
– Nơi kiểm điểm, xếp loại chất lượng đảng viên :
+ Đảng viên kiểm điểm ở chi bộ nơi hoạt động và sinh hoạt .
+ Trường hợp đảng viên giữ chức vụ chỉ huy, quản trị ngoài kiểm điểm ở chi bộ nơi hoạt động giải trí hoạt động và sinh hoạt còn phải kiểm điểm trước tập thể chỉ huy, quản trị cơ quan, đơn vị chức năng mà mình là thành viên, cơ quan, đơn vị chức năng nơi thao tác .

– Phân loại xếp loại đảng viên:

Đảng viên phải làm bản kiểm điểm cá thể theo mẫu, phải tự đọc bản kiểm điểm, đại diện thay mặt cấp uỷ đọc quan điểm của quần chúng nơi công tác làm việc. Công việc kiểm điểm phải được triển khai từ đảng viên có chức vụ cao nhất xuống chức vụ thấp nhất .
Tiếp theo là triển khai bỏ phiếu biểu quyết và phân loại, xếp loại đảng viên .

Đảng viên xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ:

Đảng viên phải cung ứng điều kiện kèm theo hoàn thành xong xuất sắc nhiệm giao và có trên 2/3 số đảng viên chính thức bỏ phiếu đống ý. Trường hợp nếu đảng viên cán bộ, công chức, viên chức đang công tức thì phải được phân loại cán bộ, công chức, viên chức “ Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ” hoặc “ Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở ” .
Số đảng viên được phân loại hoàn thành xong xuất sắc sẽ không vượt quá 15 % đảng viên được phân loại triển khai xong trách nhiệm .

Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ:

Đảng viên chưa đủ điều kiện kèm theo đạt mức hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm nhưng đã hoàn thành xong trách nhiệm. Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác làm việc thì phải đạt mức triển khai xong trách nhiệm trở lên .

Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ:

Đảng viên triển khai xong trách nhiệm cơ bản là đã hoàn thành xong trách nhiệm được giao và có trên 50% số đảng viên chính thức bỏ phiếu đống ý. Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác làm việc thì phải đạt mức hoàn thành xong trách nhiệm và hoàn thành xong trách nhiệm nhưng còn hạn chế về năng lượng trở lên .

Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ:

Đảng viên không hoàn thành xong trách nhiệm là đang chấp hành kỷ luật của Đảng, chính quyền sở tại, đoàn thể trong thời hạn 1 năm hoặc vi phạm và có 50% trong số đảng viên chính thức bỏ phiếu ưng ý :
– Chi bộ giao việc làm nhưng đảng viên không hoàn thành xong trách nhiệm .
– Đạt mức không triển khai xong trách nhiệm khi triển khai phân loại cán bộ, công chức, viên chức .
– Vi phạm những điều mà đảng viên không được phép làm .
– Không chấp hành phân công của tổ chức triển khai hoặc gây ra mất đoàn kết nội bộ .

Căn cứ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên

– Vị trí, vai trò, tính năng, trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của tập thể ; nghĩa vụ và trách nhiệm, trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá thể .
– Cơ chế hoạt động giải trí, quy định thao tác của tập thể ; những pháp luật về việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết, lao lý của Đảng, pháp lý của Nhà nước, việc tu dưỡng, rèn luyện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa truyền thống tiếp xúc, tác phong, lề lối thao tác của cá thể .
– Chương trình, kế hoạch công tác làm việc, những chỉ tiêu, trách nhiệm được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt hằng năm .

– Cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm của cá nhân.

– Môi trường, điều kiện kèm theo hoạt động giải trí, công tác làm việc và đặc trưng giới .
>> >> > Tham khảo : Phiếu nghiên cứu và phân tích chất lượng và đánh giá xếp loại đảng viên

Trên đây là toàn bộ những thông tin tư vấn về xếp loại đảng viên của Tổng đài 19006557. Quý khách hàng còn nhiều thắc mắc và muốn được tư vấn thêm hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 19006557.

You may also like

Để lại bình luận