Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022

Bởi tronbokienthuc

Mục Lục Bài Viết

Triển khai thực hiện Quyết định 02/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Triển khai triển khai Quyết định 02/2022 / QĐ-TTg của Thủ tướng nhà nước
Ngày phát hành : 10/02/2022

Triển khai một số nội dung khi học sinh trở lại trường tham gia học tập trực tiếp

Triển khai 1 số ít nội dung khi học viên trở lại trường tham gia học tập trực tiếp

Ngày ban hành: 10/02/2022

Triển khai khám chữa bệnh BHYT tại TTYT huyện Đồng Phú

Triển khai khám chữa bệnh BHYT tại TTYT huyện Đồng Phú
Ngày phát hành : 09/02/2022

Báo cáo kết quả triển khai Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh (Từ ngày 28/12/2021 đến ngày 28/01/2022)

Báo cáo tác dụng triển khai Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm rủi ro tiềm ẩn mắc Covid-19 trên địa phận tỉnh ( Từ ngày 28/12/2021 đến ngày 28/01/2022 )
Ngày phát hành : 09/02/2022

Báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát HLNB, NVYT năm 2021

Báo cáo hiệu quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát HLNB, NVYT năm 2021
Ngày phát hành : 09/02/2022

Phát động phong trào thi đua đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh năm 2022

Phát động trào lưu thi đua đẩy nhanh giải ngân cho vay vốn góp vốn đầu tư công trên địa phận tỉnh năm 2022
Ngày phát hành : 07/02/2022

Kế hoạch Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 (AstraZeneca) liều nhắc lại đợt 4 năm 2022

Kế hoạch Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 ( AstraZeneca ) liều nhắc lại đợt 4 năm 2022
Ngày phát hành : 07/02/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước kể từ ngày 05/02/2022

Phân loại Lever dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước kể từ ngày 05/02/2022
Ngày phát hành : 05/02/2022

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa lễ hội đầu năm 2022.

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa liên hoan đầu năm 2022 .
Ngày phát hành : 05/02/2022

Về mua vắc xin phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi

Về mua vắc xin phòng COVID-19 của Pfizer cho trẻ nhỏ từ 5 đến dưới 12 tuổi
Ngày phát hành : 05/02/2022

Quyết định công bố Danh sách tổ chức và người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước tính đến ngày 31/12/2021

Quyết định công bố Danh sách tổ chức triển khai và người triển khai trợ giúp pháp lý trên địa phận tỉnh Bình Phước tính đến ngày 31/12/2021
Ngày phát hành : 31/01/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 29/01/2022)

Phân loại Lever dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước ( Kể từ ngày 29/01/2022 )
Ngày phát hành : 28/01/2022

Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

Về việc tăng cường những giải pháp bảo vệ đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trong hoạt động giải trí văn hóa truyền thống, thể thao và du lịch
Ngày phát hành : 28/01/2022

Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông

Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày phát hành : 28/01/2022

Thực hiện Công văn số 255/BYT-DP ngày 14/01/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công văn số 255 / BYT-DP ngày 14/01/2022 của Bộ Y tế
Ngày phát hành : 27/01/2022

Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

Hướng dẫn trong thời điểm tạm thời về trình độ y tế thực thi Nghị quyết số 128 / NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của nhà nước phát hành Quy định trong thời điểm tạm thời ” Thích ứng bảo đảm an toàn, linh động, trấn áp hiệu suất cao dịch COVID-19 ”
Ngày phát hành : 27/01/2022

Quy chế quản lý, khai thác, vận hành Trung tâm Điều hành Thông minh tỉnh và Trung tâm Điều hành thông minh cấp huyện

Quy chế quản trị, khai thác, quản lý và vận hành Trung tâm Điều hành Thông minh tỉnh và Trung tâm Điều hành mưu trí cấp huyện
Ngày phát hành : 27/01/2022

Thuận chủ trương hoạt động trở lại vận tải hành khách liên tỉnh

Thuận chủ trương hoạt động giải trí trở lại vận tải đường bộ hành khách liên tỉnh
Ngày phát hành : 25/01/2022

Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Hướng dẫn trong thời điểm tạm thời về tổ chức triển khai hoạt động giải trí vận tải đường bộ của 5 nghành ( đường đi bộ, đường thủy trong nước, hàng hải, đường tàu, hàng không ) bảo vệ thích ứng bảo đảm an toàn, linh động, trấn áp hiệu suất cao dịch COVID-19
Ngày phát hành : 25/01/2022

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
Ngày phát hành : 24/01/2022

V/v kiểm tra, xác nhận số lượng tiếp nhận thuốc điều trị Covid-19

V / v kiểm tra, xác nhận số lượng đảm nhiệm thuốc điều trị Covid-19
Ngày phát hành : 23/01/2022

V/v thay đổi cơ sở đóng gói thứ cấp của thuốc biệt dược gốc Cerebrolysin

V / v đổi khác cơ sở đóng gói thứ cấp của thuốc biệt dược gốc Cerebrolysin
Ngày phát hành : 23/01/2022

V/v hỗ trợ thuốc methadone cho địa phương năm 2022

V / v tương hỗ thuốc methadone cho địa phương năm 2022
Ngày phát hành : 23/01/2022

Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê nhân dịp Tết Nguyên đán

Tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho người dân trong nước về quê nhân ngày Tết Nguyên đán
Ngày phát hành : 22/01/2022

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Kể từ ngày 23/01/2022)

Phân loại Lever dịch COVID-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước ( Kể từ ngày 23/01/2022 )
Ngày phát hành : 22/01/2022

Chấn chỉnh công tác đấu thầu mua sắm trong phòng, chống dịch Covid-19

Chấn chỉnh công tác đấu thầu mua sắm trong phòng, chống dịch Covid-19

Ngày phát hành : 20/01/2022

Thực hiện Công điện số 55/CĐ-BYT ngày 11/01/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công điện số 55 / CĐ-BYT ngày 11/01/2022 của Bộ Y tế
Ngày phát hành : 19/01/2022

Ủy quyền công bố, cập nhật cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ủy quyền công bố, update Lever dịch Covid-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước
Ngày phát hành : 18/01/2022

Kế hoạch thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2022

Kế hoạch triển khai Luật phòng, chống tham nhũng năm 2022
Ngày phát hành : 18/01/2022

Thực hiện Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021

Thực hiện Nghị quyết số 30/2021 / NQ-HĐND ngày 07/12/2021
Ngày phát hành : 17/01/2022

Kế hoạch phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Phước năm 2022

Kế hoạch phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Phước năm 2022
Ngày phát hành : 17/01/2022

Thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết số 168 / NQ-CP ngày 31/12/2021 của nhà nước
Ngày phát hành : 14/01/2022

Công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bõ và huỷ công khai trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&ĐT

Công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ trợ, bãi bõ và huỷ công khai minh bạch trong nghành nghề dịch vụ góp vốn đầu tư bằng vốn tương hỗ tăng trưởng chính thức ODA và viện trợ không hoàn trả không thuộc tương hỗ tăng trưởng chính thức thuộc khoanh vùng phạm vi tính năng quản trị của Bộ KH&ĐT
Ngày phát hành : 14/01/2022

Hướng dẫn y tế phòng, chống dịch Covid – 19 đối với người được phép nhập cảnh vào tỉnh làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày).

Hướng dẫn y tế phòng, chống dịch Covid – 19 so với người được phép nhập cư vào tỉnh thao tác ngắn ngày ( dưới 14 ngày ) .
Ngày phát hành : 13/01/2022

Kế hoạch trồng cây xanh giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Kế hoạch trồng cây xanh quá trình 2022 – 2025 trên địa phận tỉnh Bình Phước
Ngày phát hành : 13/01/2022

Thực hiện Công điện số 22/CĐ-BYT ngày 05/01/2022 của Bộ Y tế

Thực hiện Công điện số 22 / CĐ-BYT ngày 05/01/2022 của Bộ Y tế
Ngày phát hành : 12/01/2022

Triển khai thực hiện công tác tư pháp năm 2022 của Sở Tư pháp

Triển khai thực thi công tác làm việc tư pháp năm 2022 của Sở Tư pháp
Ngày phát hành : 11/01/2022

Phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước (kể từ ngày 10/01/2022)

Phân loại Lever dịch Covid-19 trên địa phận tỉnh Bình Phước ( kể từ ngày 10/01/2022 )
Ngày phát hành : 09/01/2022

Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bình Phước năm 2022

Kế hoạch tăng trưởng thương mại điện tử tỉnh Bình Phước năm 2022
Ngày phát hành : 07/01/2022

Nghị định số 02/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

Nghị định số 02/2022 / NĐ-CP của nhà nước lao lý cụ thể thi hành 1 số ít điều của Luật Kinh doanh bất động sản
Ngày phát hành : 06/01/2022

Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022

Tổ chức những hoạt động giải trí mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022
Ngày phát hành : 06/01/2022

V/v báo cáo sử dụng sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2

V / v báo cáo giải trình sử dụng sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2
Ngày phát hành : 05/01/2022

V/v cung ứng bơm kim tiêm sử dụng trong chiến dịch tiêm Vắc xin phòng Covid-19

V / v đáp ứng bơm kim tiêm sử dụng trong chiến dịch tiêm Vắc xin phòng Covid-19
Ngày phát hành : 05/01/2022

Xét nghiệm để phát hiện người mắc COVID-19 và cho người bệnh ra viện

Xét nghiệm để phát hiện người mắc COVID-19 và cho người bệnh ra viện
Ngày phát hành : 05/01/2022

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Hướng dẫn triển khai chủ trương tương hỗ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn vất vả do đại dịch Covid-19
Ngày phát hành : 04/01/2022

Điều chỉnh thời gian báo cáo nhanh kết quả thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Cocid-19”

Điều chỉnh thời hạn báo cáo giải trình nhanh hiệu quả thực thi trào lưu thi đua đặc biệt quan trọng ” Toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và thắng lợi đại dịch Cocid-19 ”
Ngày phát hành : 04/01/2022

Thực hiện Công văn số 10869/BYT-MT ngày 24/12/2021 của Bộ Y tế

Thực hiện Công văn số 10869 / BYT-MT ngày 24/12/2021 của Bộ Y tế
Ngày phát hành : 31/12/2021

Giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19

Giải quyết yêu cầu của doanh nghiệp tương quan đến công tác làm việc phòng, chống dịch Covid-19
Ngày phát hành : 31/12/2021

Thực hiện Công điện số 1850/CĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Công điện số 1850/CĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày phát hành : 31/12/2021

Công điện về tăng cường thực hiện các giải pháp phòng chống dịch COVID 19 trong dịp Tết Dương lịch 2022

Công điện về tăng cường triển khai những giải pháp phòng chống dịch COVID 19 trong dịp Tết Dương lịch 2022
Ngày phát hành : 31/12/2021

You may also like

Để lại bình luận