Đo lường trong giáo dục – Wikipedia tiếng Việt

Bởi tronbokienthuc

Đo lường trong giáo dục (Educational measurement) là một nhánh khoa học sử dụng việc đánh giá và phân tích số liệu đánh giá trong giáo dục để suy ra năng lực, trình độ của người được đánh giá (thí sinh). Đo lường trong giáo dục có một bộ phận chồng gối với đo lường trong tâm lý (tâm trắc học – Psychometrics).

Đo lường là gán những số lượng vào những thành viên sự vật theo một mạng lưới hệ thống quy tắc nào đó để màn biểu diễn đặc tính của sự vật đó. Còn đánh giá là đưa ra phán quyết về mức độ giá trị hoặc chất lượng của sự vật đó. Như vậy, đo lường chỉ để thu được những số lượng chứ chưa phán xét về sự vật gắn với số lượng đó ở mức độ giá trị hoặc chất lượng nào ; còn đánh giá là phán xét về mức độ giá trị hoặc chất lượng của sự vật, tức là nhận định và đánh giá sự vật là lớn hay bé, cao hay thấp, tốt hay xấu … ở mức độ nào. Quan hệ giữa đo lường và đánh giá là : đo lường nhằm mục đích phân phối số liệu để đánh giá, hiệu quả đo lường là địa thế căn cứ để đánh giá [ 1 ] .Thao tác đo lường trong giáo dục thường là triển khai những bài kiểm tra trên những thí sinh bằng trắc nghiệm khách quan ( lựa chọn vấn đáp ) hoặc tự luận ( bài viết đủ dài ) rồi nghiên cứu và phân tích tác dụng của những bài kiểm tra để ước đạt rút ra những số lượng bằng đặc trưng cho những câu hỏi và năng lượng của thí sinh .

Các lý thuyết quan trọng được dựa vào để triển khai tính toán nhằm đo lường trong giáo dục (cũng như trong tâm trắc học) bao gồm Lý thuyết Trắc nghiệm cổ điển (Classical Test theory – CTT), Lý thuyết Ứng đáp Câu hỏi (Item Response Theory – IRT), trong đó có mô hình Rasch[2]. Các lý thuyết này phát triển cũng từ chính các nhu cầu của việc đo lường trong giáo dục.

Một trong những tiềm năng quan trọng của việc sử dụng những triết lý nói trên vào đo lường trong giáo dục là việc đặt những tác dụng đo lường nhờ những đề kiểm tra khác nhau tiến hành ở những mẫu thí sinh khác nhau trên cùng một thang đo để hoàn toàn có thể so sánh những tác dụng đó với nhau. Quy trình nói trên được gọi là so bằng ( equating ) .Bạn đọc hoàn toàn có thể tìm hiểu và khám phá về đo lường trong giáo dục ở những sách giáo khoa cơ bản [ 1 ] [ 3 ] [ 4 ]. [ 5 ] và sách tổng hợp [ 6 ] .

Tài liệu dẫn[sửa|sửa mã nguồn]

  1. ^

    Lâm Quang Thiệp (2012). Đo lường và đánh giá hoạt động học tập trong nhà trường. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội.

  2. ^ Rasch, Georg ( 1960 ). Probabilistic models for some intelligence and attainment tests. Copenhagen : Danish Institute for Educational Research .
  3. ^

    Lâm Quang Thiệp (2010). Đo lường trong Giáo dục, Lý thuyết và Ứng dụng. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

  4. ^ Baker, F ( 2001 ). The Basics of Item Response Theory. University of Maryland, College Park, MD : ERIC Clearinghouse on Assessment and Evaluation
  5. ^ Lord, Fred ( 1980 ). Applications of item response theory to practical testing problems. CMahwah, NJ : Lawrence Erlbaum Associates, Inc .
  6. ^ Brenman R.L. ( 2006 ). Educational Measurement, 4 th edition, ACE / PRAEGER series on Higher Education .

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

You may also like

Để lại bình luận