Luận văn: Đánh giá thực hiện công việc tại Công ty bê tông Alpha

Bởi tronbokienthuc

Sau đây là mẫu Luận văn thạc sĩ Quản trị nguồn nhân lực với đề tài luận văn là Đánh giá thực hiện công việc tại Công ty bê tông Alpha. Hy vọng đề tài luận văn thạc sĩ này sẽ giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo khi viết luận văn tốt nghiệp của mình. Một số tài liệu có phí, các bạn xem thêm nội dung dưới bài viết để biết cách tải nhé. Nếu các bạn có nhu cầu hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ, các bạn có thể tham khảo quy trình, và bảng giá viết luận văn thạc sĩ tại bài viết này.

1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong nền kinh tế thị trường toàn cầu hóa hiện nay, một doanh nghiệp được coi là thành công và phát triển bền vững thì yếu tố quan trọng nhất là doanh nghiệp đó biết cách khai thác và phát triển hiệu quả nguồn nhân lực của mình. Có thể nói yếu tố quan trọng nhất quyết định đến sự thành bại của mỗi doanh nghiệp chính là con người. Làm cách nào để phát huy trí tuệ, năng lực của người lao động một cách hiệu quả nhất; làm sao để họ luôn cống hiến cho doanh nghiệp với tinh thần lao động hăng say, nhiệt tình và tâm huyết nhất; làm sao để họ luôn gắn bó trung thành và hết mình vì tổ chức?… Thực tế đã cho thấy có nhiều cách để tác động đến nguồn nhân lực trong một doanh nghiệp. Đó có thể là các biện pháp tạo động lực, khen thưởng, động viên, tăng lương, thăng chức… Vậy dựa vào cơ sở nào để lãnh đạo doanh nghiệp có thể đưa ra những biện pháp tác động đến nhân viên của mình?…Đánh giá thực hiện công việc là một trong những hoạt động hàng đầu để tạo ra cơ sở đó. Qua đánh giá khả năng thực hiện công việc, thái độ thực hiện công việc của nhân viên… sẽ giúp khẳng định năng lực, khả năng của nhân viên trong tổ chức ; Kết quả của đánh giá thực hiện công việc sẽ giúp cho các nhà quản trị nhân lực có được những thông tin và đưa ra nhận định chính xác về năng lực thực hiện công việc, khả năng đáp ứng yêu cầu công việc, cũng như điểm mạnh, điểm yếu của từng nhân viên…Đây là cơ sở để lãnh đạo tổ chức thực hiện các biện pháp cụ thể tác động đến từng nhân viên nhằm mục đích động viên, kích thích họ hăng say làm việc…Đó cũng là cơ sở để tổ chức triển khai các chính sách: tuyển mộ, tuyển chọn, phát triển nguồn nhân lực hiện tại, đồng thời giúp doanh nghiệp xây dựng các chế độ thù lao hợp lý, đưa ra quyết định quản lý về nhân sự một cách công bằng chính xác…. Tất cả đều hướng đến mục tiêu thỏa mãn và hài hòa lợi ích của cả doanh nghiệp và người lao động trong
12. 2 doanh nghiệp đó. Vậy, thể nói nghiên cứu về đánh giá thực hiện công việc của nhân viên là một yêu cầu hàng đầu đối với tổ chức. Trong quá trình công tác tại Công ty cổ phần Bê tông Alpha tôi đã được tìm hiểu, làm quen và thực hiện các nghiệp vụ quản trị nhân lực, từ những nhận định cá nhân tôi thấy rằng : Công ty cổ phần bê tông Alpha đã xây dựng và triển khai đánh giá thực hiện công việc đối với toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty; Tuy nhiên,những nội dung đánh giá cũng như hệ thống đánh giá thực hiện công việc của công ty chưa hoàn thiện, đang còn bất cập đo đó chưa đánh giá được đúng năng lực chuyên môn, khả năng thực hiện công việc, mức độ đóng góp của mỗi nhân viên, cũng như chưa phát hiện ra tiềm năng của người lao động. Với mong muốn vận dụng những kiến thức đã tiếp thu được trong quá trình học vào góp phần vào việc phát huy hơn nữa hiệu quả của đánh giá thực hiện công việc tại công ty Cổ phần bê tông Alpha, tác giả đã lựa chọn đề tài “Hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc tại Công ty cổ phần bê tông Alpha” để làm đề tài cho luận văn thạc sĩ Quản trị nhân lực. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Qua quá trình tìm kiếm dữ liệu tại các thư viện, các website, tác giả đã tìm thấy nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến đánh giá thực hiện công việc trong doanh nghiệp điều này cho thấy: đánh giá thực hiện công việc nói riêng và hoạt động quản trị nhân lực nói chung ngày càng được các doanh nghiệp chú trọng quan tâm. Đã có nhiều sách chuyên khảo về quản trị nhân lực, nhiều tạp chí về quản trị nhân lực nói chung và một số đề tài nghiên cứu về đánh giá thực hiện công việc cho người lao động tại các tổ chức như sau : – Sách chuyên khảo: + Giáo trình Quản trị nhân lực I, TS. Lê Thanh Hà (2009), NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội.

Để lại bình luận