Đề tài Kiến thức, kỹ năng thực hành tiêm an toàn và một số yếu tố liên quan của học sinh trường trung cấp y tế tỉnh Kon Tum năm 2016 – Luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp

Bởi tronbokienthuc
TÓM TẮT ĐỀ TÀI Tiêm là một trong những giải pháp để đưa thuốc, chất dinh dưỡng vào khung hình nhằm mục đích mục tiêu chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh. Theo báo cáo giải trình của tổ chức triển khai Y tế quốc tế, mỗi năm có khoảng chừng 16 tỉ mũi tiêm. Trong đó, khoảng chừng 20 – 50 % mũi tiêm ở những nước đang tăng trưởng là chưa đạt tiêu chuẩn mũi tiêm an toàn. Hàng năm thiệt hại do tiêm không an toàn gây ra được ước tính khoảng chừng 535 triệu USD và 1,3 triệu người chết do tiêm không an toàn. Hơn nữa, tiêm không an toàn còn làm lây truyền những bệnh : viêm gan B, viêm gan C và lây nhiễm HIV.

pdf68 trang |

Chia sẻ: thanhlinh222

| Lượt xem : 9457

| Lượt tải: 35

download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Kiến thức, kỹ năng thực hành tiêm an toàn và một số yếu tố liên quan của học sinh trường trung cấp y tế tỉnh Kon Tum năm 2016, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM SỞ Y TẾ —– * —– ĐỀ TÀI KIẾN THỨC, KỸ NĂNG THỰC HÀNH TIÊM AN TOÀN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ TỈNH KON TUM NĂM năm nay Chủ nhiệm đề tài : ĐẶNG THỊ THANH THUỶ, Trường TCYT Kon Tum Cộng sự : LÊ THÀNH VINH, Trường TCYT Kon Tum HOÀNG THỊ CHÚC, Trường TCYT Kon Tum NGUYỄN THỊ HOÀI ANH, Trường TCYT Kon Tum PHẠM THỊ KIM DUNG, Trường TCYT Kon Tum Kon Tum – năm nay i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành xong đề tài này, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn thâm thúy đến : Ban giám hiệu, những thầy cô giáo Trường Trung cấp Y tế tỉnh Kon Tum đã chăm sóc tạo điều kiện kèm theo trợ giúp chúng tôi trong suốt quy trình học tập và điều tra và nghiên cứu tại trường ; TS.BS Lê Trí Khải, người Thầy đã tận tâm truyền đạt những kiến thức và kỹ năng, kinh nghiệm tay nghề điều tra và nghiên cứu khoa học quý báu, xu thế và hướng dẫn chúng tôi trong suốt quy trình triển khai đề tài ; Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum và những nhân viên cấp dưới y tế tại những Khoa, phòng đã tạo điều kiện kèm theo, chăm sóc và giúp sức chúng tôi trong quy trình tích lũy số liệu ; Gia đình, bạn hữu, đồng nghiệp đã động viên, ủng hộ về mọi mặt để chúng tôi hoàn toàn có thể hoàn thành xong quy trình học tập và điều tra và nghiên cứu ; Các em học viên đã hợp tác tốt cho chúng tôi trong quy trình triển khai đề tài ; Cuối cùng, chúng tôi xin san sẻ hiệu quả điều tra và nghiên cứu với những bạn đồng nghiệp và những người chăm sóc. Trân trọng cảm ơn ! Đại diện nhóm điều tra và nghiên cứu Chủ nhiệm đề tài Đặng Thị Thanh Thủy ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ………………………………………………………………………………………………………………… i MỤC LỤC …………………………………………………………………………………………………………………….. ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT …………………………………………………………………………………………… iv DANH MỤC BẢNG BIỂU ……………………………………………………………………………………………… v DANH MỤC BIỂU ĐỒ …………………………………………………………………………………………………. vi TÓM TẮT ĐỀ TÀI ……………………………………………………………………………………………………….. vii ĐẶT VẤN ĐỀ ………………………………………………………………………………………………………………… 1 Chương 1 ………………………………………………………………………………………………………………………. 3 TỔNG QUAN TÀI LIỆU ………………………………………………………………………………………………… 3 1.1. Các định nghĩa và khái niệm sử dụng trong nghiên cứu và điều tra ……………………………………………… 3 1.2. Các yếu tố về hướng dẫn, tương hỗ nâng cao chất lượng thực hành thực tế tiêm an toàn …………….. 6 1.3. Thực trạng thực thi Tiêm an toàn ……………………………………………………………………………. 9 1.4. Một số thông tin về địa phận điều tra và nghiên cứu ……………………………………………………………………. 14 Chương 2 …………………………………………………………………………………………………………………….. 17 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ………………………………………………………… 17 2.1. Đối tượng nghiên cứu và điều tra …………………………………………………………………………………………….. 17 2.2. Thời gian và khu vực điều tra và nghiên cứu ……………………………………………………………………………. 17 2.3. Thiết kế điều tra và nghiên cứu ………………………………………………………………………………………………… 17 2.4. Xác định cỡ mẫu và giải pháp chọn mẫu ……………………………………………………………. 17 2.5. Các biến số, chỉ số nghiên cứu và điều tra : ………………………………………………………. 18 2.6. Phương pháp tích lũy số liệu ………………………………………………………………………………….. 24 2.6. Các biến số nghiên cứu và điều tra ( chi tiết cụ thể xem Phụ lục 1 ) ………………… Error ! Bookmark not defined. 2.7. Tiêu chuẩn đánh giá ………………………………………………………………………………………………. 25 2.8. Phương pháp phân tích số liệu ………………………………………………………………………………… 27 2.9. Đạo đức điều tra và nghiên cứu ……………………………………………………………………………………………….. 27 2.10. Hạn chế của nghiên cứu và điều tra, sai số và giải pháp khắc phục sai sốError ! Bookmark not defined. Chương 3 …………………………………………………………………………………………………………………….. 28 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU …………………………………………………………………………………………….. 28 3.1. Thông tin chung ……………………………………………………………………………. 28 3.2. Kiến thức về Tiêm an toàn của học viên …………………………………………… 28 3.3. Thực hành Tiêm an toàn ………………………………………………………………… 37 3.4. Tổng hợp kiến thức và kỹ năng thực hành thực tế Tiêm an toàn đạt …………………………………. 38 3.5. Một số yếu tố tương quan đến thực hành thực tế Tiêm an toàn …………………………. 39 Chương 4 …………………………………………………………………………………………………………………….. 41 BÀN LUẬN ………………………………………………………………………………………………………………….. 41 iii 4.1. Thông tin chung ……………………………………………………………………………. 41 4.2. Kiến thức Tiêm an toàn ………………………………………………………………….. 41 4.3. Thực hành Tiêm an toàn của HS triển khai ……………………………………………………………… 42 4.4. Một số yếu tố tương quan với thực hành thực tế Tiêm an toàn …………………………………………………. 43 4.5. Bàn luận về giải pháp điều tra và nghiên cứu ……………………………………………………………………… 44 KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………………………………….. 46 5.1. Kiến thức và thực hành thực tế Tiêm an toàn của học viên …………………………………………………… 46 5.2. Các yếu tố tương quan đến thực hành thực tế tiêm an toàn …………………………….. 46 KHUYẾN NGHỊ …………………………………………………………………………………………………………… 47 6.1. Đối với trường Trung cấp Y tế tỉnh Kon Tum ……………………………………………………………. 47 6.2. Đối với bệnh viện trong nghiên cứu và điều tra …………………………………………………………………………. 47 6.3. Đối với những học viên Trường Trung cấp Y tế tỉnh Kon Tum ……………………………………….. 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………………………………………………………. 48 iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BV Bệnh viện BVĐK Bệnh viện đa khoa BKT Bơm kim tiêm BT Bơm tiêm CTSN Chất thải sắc nhọn ĐTV Điều tra viên HS Học sinh KBCB Khám bệnh, chữa bệnh KT Kim tiêm KSNK Kiểm soát nhiễm khuẩn NB Người bệnh NVYT Nhân viên y tế SK Sát khuẩn TAT Tiêm an toàn TTCYT Trường Trung cấp Y tế VST Vệ sinh tay WHO World Health Organization – Tổ chức Y tế quốc tế v DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1. Một số đặc thù về thông tin chung của HS :. . 37 Bảng 3.2. Kiến thức chung về tiêm an toàn đạt theo từng tiêu chuẩn :. 39 Bảng 3.3. Kiến thức sẵn sàng chuẩn bị người bệnh, học viên triển khai 41 Bảng 3.4. Kiến thức chuẩn bị sẵn sàng dụng cụ tiêm đạt theo từng tiêu chuẩn. 43 Bảng 3.5. Kiến thức về sẵn sàng chuẩn bị thuốc tiêm đạt theo từng tiêu chuẩn. 44 Bảng 3.6. Kiến thức về kỹ thuật tiêm thuốc đạt theo từng tiêu chuẩn .. 45 Bảng 3.7. Kiến thức về giải quyết và xử lý chất thải sau tiêm đạt theo từng tiêu chuẩn … 46 Bảng 3.8. Thực hành chuẩn bị sẵn sàng NB, HS triển khai đạt theo từng tiêu chuẩn 47 Bảng 3.9. Thực hành về sẵn sàng chuẩn bị DC, thuốc tiêm đạt theo từng tiêu chuẩn 48 Bảng 3.10. Thực hành kỹ thuật tiêm thuốc đạt theo từng tiêu chí49 Bảng 3.11. Thực hành giải quyết và xử lý chất thải và VST sau tiêm đạt theo từng tiêu chuẩn … 49 Bảng 3.12. Mối tương quan giữa một số ít yếu tố ngành học và kiến thức và kỹ năng thực hành thực tế TAT đạt khi đạt trên 16 điểm ( 75 % ). 50 Bảng 3.13. Mối tương quan giữa một số ít yếu tố giới tính và kiến thức và kỹ năng thực hành thực tế TAT đạt khi đạt trên 16 điểm ( 75 % ). 51 Bảng 3.14. Mối tương quan giữa một số ít yếu tố năm học thứ mấy và kiến thức và kỹ năng thực hành thực tế TAT đạt khi đạt trên 16 điểm ( 75 % ) … 51 Bảng 3.15. Mối tương quan giữa kiến thức và kỹ năng và thực hành thực tế TAT .. 51 vi DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1. Tổng hợp kỹ năng và kiến thức đạt về TAT của học viên .. 36 Biểu đồ 3.2. Kết quả tổng hợp đạt về thực hành thực tế TAT.. 39 vii TÓM TẮT ĐỀ TÀI Tiêm là một trong những giải pháp để đưa thuốc, chất dinh dưỡng vào khung hình nhằm mục đích mục tiêu chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh. Theo báo cáo giải trình của tổ chức triển khai Y tế quốc tế, mỗi năm có khoảng chừng 16 tỉ mũi tiêm. Trong đó, khoảng chừng 20 – 50 % mũi tiêm ở những nước đang tăng trưởng là chưa đạt tiêu chuẩn mũi tiêm an toàn. Hàng năm thiệt hại do tiêm không an toàn gây ra được ước tính khoảng chừng 535 triệu USD và 1,3 triệu người chết do tiêm không an toàn. Hơn nữa, tiêm không an toàn còn làm lây truyền những bệnh : viêm gan B, viêm gan C và lây nhiễm HIV. .. Tại Nước Ta, hậu quả do những mũi tiêm không an toàn tại những cơ sở y tế đã gây ra hậu quả làm ảnh hưởng tác động đến tính mạng con người, sức khỏe thể chất của không những người bệnh mà còn tác động ảnh hưởng đến nhân viên cấp dưới y tế và cả hội đồng. Trước tình hình đó, Bộ Y tế đã phát hành Hướng dẫn Tiêm an toàn tại Quyết định số 3671 / QĐ-BYT ngày 27 tháng 9 năm 2012 nhằm mục đích phân phối những kỹ năng và kiến thức và kiến thức và kỹ năng trong thực hành thực tế TAT để tiến hành vận dụng thống nhất trong tổng thể những cơ sở KBCB, cơ sở đào tạo và giảng dạy cán bộ y tế và những cá thể tương quan. Vì vậy chúng tôi thực thi điều tra và nghiên cứu “ Kiến thức, kỹ năng và kiến thức thực hành thực tế tiêm an toàn và 1 số ít yếu tố tương quan của học viên trường Trung cấp Y tế tỉnh Kon Tum năm năm nay ”. Với tiềm năng là : ( 1 ). Mô tả kỹ năng và kiến thức và kiến thức và kỹ năng thực hành thực tế tiêm an toàn của học viên Trường Trung cấp Y tế tỉnh Kon Tum năm năm nay ; ( 2 ). Xác định một số ít yếu tố tương quan đến kỹ năng và kiến thức thực hành thực tế của đối tượng người tiêu dùng điều tra và nghiên cứu. Phương pháp điều tra và nghiên cứu : Sử dụng điều tra và nghiên cứu diễn đạt cắt ngang, cỡ mẫu trong điều tra và nghiên cứu là chọn hàng loạt 134 em học viên trực tiếp thực hành thực tế tiêm tại 3 khoa lâm sàng Nội, Sản, Nhi ( Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum ), mỗi học viên triển khai 01 mũi tiêm ). Nghiên cứu thực thi từ tháng 3/2016 đến tháng 8/2016. Tổng hợp, xử lý số liệu và nghiên cứu và phân tích hiệu quả trên ứng dụng Stata 10.0. Kết quả : Tỷ lệ học viên có kỹ năng và kiến thức đạt về tiêm an toàn là 51,4 %, tỉ lệ học viên thực hành thực tế tiêm an toàn đạt là 54,4 %. Ngoài ra, những yếu tố như giới tính, ngành học, và kiến thức và kỹ năng có mối tương quan với kỹ năng và kiến thức thực hành thực tế tiêm an toàn của học viên. Khuyến nghị : Tăng cường và chuẩn hóa việc huấn luyện và đào tạo kỹ năng và kiến thức, kỹ năng và kiến thức thực hành thực tế tiêm an toàn theo quá trình chuẩn từ khi còn ở nhà trường sẽ giúp cho những em thực hành thực tế tốt hơn khi thao tác tại những cơ sở y tế trong tương lai. Về phía cơ sở y tế nơi những em thực hành thực tế chúng tôi mong ước được phân phối khá đầy đủ trang thiết bị tương thích ship hàng công tác làm việc tiêm an toàn. 1 ĐẶT VẤN ĐỀ Tiêm là một trong những giải pháp để đưa thuốc, chất dinh dưỡng vào khung hình nhằm mục đích mục tiêu chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh. Trong điều trị, tiêm có vai trò rất quan trọng, đặc biệt quan trọng trong trường hợp người bệnh ( NB ) cấp cứu, NB nặng. Trong nghành phòng bệnh, chương trình tiêm chủng lan rộng ra đã tác động ảnh hưởng can đảm và mạnh mẽ và có hiệu suất cao cao vào việc giảm tỷ suất mắc, tỷ suất tử trận so với 6 bệnh truyền nhiễm hoàn toàn có thể phòng bằng vắc xin ở trẻ nhỏ [ 3 ]. Theo báo cáo giải trình của tổ chức triển khai Y tế thế giới ( WHO ), mỗi năm có khoảng chừng 16 tỉ mũi tiêm. Trong khi đó khoảng chừng 20 – 50 % mũi tiêm ở những nước đang tăng trưởng là chưa đạt tiêu chuẩn mũi tiêm an toàn ( TAT ). Hàng năm thiệt hại do tiêm không an toàn gây ra được ước tính khoảng chừng 535 triệu USD và 1,3 triệu người chết do tiêm không an toàn. Hơn thế nữa, tiêm không an toàn còn làm lây truyền những bệnh : viêm gan B, viêm gan C và lây nhiễm HIV. .. Cụ thể, năm 2000, tiêm không an toàn là nguyên do dẫn đến 21 triệu người nhiễm bệnh viêm gan B, 2 triệu người nhiễm viêm gan C và 260 nghìn người nhiễm HIV. Có thể thấy rằng tiêm là kỹ thuật có vai trò rất quan trọng trong công tác làm việc khám bệnh, chữa bệnh ( KBCB ) tại những cơ sở y tế, cho nên vì thế tiêm không đúng kỹ thuật hoàn toàn có thể gây ra những rủi ro tiềm ẩn có hại so với khung hình người bệnh, nhân viên cấp dưới y tế và toàn thể hội đồng [ 3 ]. Tại Nước Ta, hậu quả do những mũi tiêm không an toàn tại những cơ sở y tế đã gây ra hậu quả làm tác động ảnh hưởng đến tính mạng con người, sức khỏe thể chất của không những người bệnh ( NB ) mà còn tác động ảnh hưởng đến nhân viên cấp dưới y tế ( NVYT ) và cả hội đồng. Điều này cũng ảnh hưởng tác động trực tiếp đến chất lượng KBCB và uy tín của ngành y tế. Theo nghiên cứu và điều tra của thạc sĩ Phạm Đức Mục về yếu tố rủi ro đáng tiếc gây ra tai biến do tiêm không an toàn chiếm 29,2 %. Theo hiệu quả nghiên cứu và điều tra về thực thi kỹ thuật tiêm tại những bệnh viện thuộc khu vực thành phố Hà nội : tỉ lệ điều dưỡng viên ( ĐDV ) không rửa tay trước khi tiêm là 55,6 %, dùng panh không bảo vệ vô khuẩn là 36 %, không sát khuẩn ống thuốc trước khi lấy thuốc là 34 %, dùng tay để tháo lắp kim tiêm ( KT ) là 20,4 % [ 14 ]. Hơn nữa, yếu tố chưa ổn lúc bấy giờ là tài liệu huấn luyện và đào tạo TAT tại những trường đào tạo và giảng dạy NVYT chưa thống nhất, đặc biệt quan trọng là điều kiện kèm theo thực hành thực tế tại những cơ sở thực hành thực tế chưa phân phối đúng và đủ để thực hành thực tế TAT. Nhiều điều tra và nghiên cứu đã chỉ ra 2 rằng kỹ năng và kiến thức và thực hành thực tế TAT của ĐDV tại những BV còn nhiều hạn chế. Vì vậy, trước tình hình đó, Bộ Y tế đã phát hành Hướng dẫn Tiêm an toàn tại Quyết định số 3671 / QĐ-BYT ngày 27 tháng 9 năm 2012 nhằm mục đích phân phối những kiến thức và kỹ năng và kiến thức và kỹ năng trong thực hành thực tế TAT để tiến hành vận dụng thống nhất trong toàn bộ những cơ sở KBCB, cơ sở giảng dạy cán bộ y tế và những cá thể tương quan. Trường trung học y tế ( TTHYT ) tỉnh Kon Tum là đơn vị chức năng thường trực sở y tế tỉnh Kon Tum cũng đã tiến hành việc dạy kiến thức và kỹ năng, kỹ năng và kiến thức và thái độ trong công tác làm việc thực hành thực tế TAT cho những đối tượng người tiêu dùng học viên ở những ngành nghề điều dưỡng, hộ sinh và y sĩ. Thế nhưng, tính đến thời gian hiện tại, chưa có điều tra và nghiên cứu nào đánh giá được tình hình kiến thức và kỹ năng, thực hành thực tế TAT của HS Trường TCYT Kon Tum tại bệnh viện đa khoa ( BVDDK ) tỉnh Kon Tum và những cơ sở y tế. Vì vậy chúng tôi thực thi nghiên cứu và điều tra “ Kiến thức, kỹ năng và kiến thức thực hành thực tế và một số ít yếu tố tương quan của học viên trường Trung cấp Y tế tỉnh KonTum năm năm nay ” nhằm mục đích tiềm năng : 1. Mô tả kiến thức và kỹ năng và kỹ năng và kiến thức thực hành thực tế tiêm an toàn của học viên Trường Trung cấp Y tế tỉnh Kon Tum năm năm nay. 2. Xác định một số ít yếu tố tương quan đến kỹ năng và kiến thức thực hành thực tế tiêm an toàn của đối tượng người dùng nghiên cứu và điều tra. 3 Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. Các định nghĩa và khái niệm sử dụng trong nghiên cứu và điều tra Định nghĩa Tiêm an toàn Tiêm an toàn là tiến trình tiêm không gây nguy cơ tiềm ẩn cho người nhận mũi tiêm, không gây phơi nhiễm cho người triển khai mũi tiêm và không tạo chất thải nguy cơ tiềm ẩn cho người khác và hội đồng [ 3 ]. Các khái niệm sử dụng trong nghiên cứu và điều tra Mũi tiêm an toàn trong điều tra và nghiên cứu Mũi tiêm an toàn trong nghiên cứu và điều tra là mũi tiêm đạt đủ 21 tiêu chuẩn thực hành thực tế trong bảng kiểm đánh giá thực hành thực tế TAT. Mũi tiêm không an toàn trong điều tra và nghiên cứu Mũi tiêm không an toàn trong nghiên cứu và điều tra là mũi tiêm có từ một tiêu chuẩn thực hành thực tế không đạt trở lên gồm có những đặc tính sau : dùng bơm tiêm, kim tiêm ( BKT ) không vô khuẩn, tiêm không đúng thuốc theo chỉ định ; không triển khai đúng những bước của tiến trình tiêm ; những chất thải, đặc biệt quan trọng là chất thải sắc nhọn ( CTSN ) sau khi tiêm không phân loại và cô lập ngay theo quy định quản trị chất thải của Bộ Y tế [ 3 ]. Chất sát khuẩn Các chất chống vi trùng ( ngăn ngừa nhiễm khuẩn với mô sống hoặc da ). Chất này khác với chất kháng sinh sử dụng để tàn phá hoặc ngưng trệ sự tăng trưởng của vi trùng một cách đặc hiệu và khác với chất khử khuẩn dụng cụ. Một số loại chất sát khuẩn ( SK ) là chất diệt khuẩn thực sự, có năng lực tàn phá vi trùng trong khi 1 số ít loại chất SK khác chỉ có tính năng ngưng trệ, ngăn ngừa và ức chế sự tăng trưởng của chúng [ 3 ]. Dung dịch sát khuẩn tay có chứa cồn Dịch pha chế có chứa cồn dưới dạng chất lỏng, gel hoặc kem bọt dùng để xoa / chà tay nhằm mục đích tàn phá hoặc làm giảm sự tăng trưởng của vi sinh vật. Các loại dung dịch này hoàn toàn có thể chứa một hoặc nhiều loại cồn pha theo công thức được công nhận của những hãng dược phẩm. 4 Dự phòng sau phơi nhiễm Biện pháp ngăn ngừa lây truyền những tác nhân gây bệnh đường máu sau phơi nhiễm. Đậy nắp kim tiêm bằng hai tay Kỹ thuật đậy nắp kim một tay : nhân viên cấp dưới y tế cầm bơm kim tiêm bằng một tay và đưa đầu nhọn của kim vào phần nắp đặt trên một mặt phẳng sau đó dùng hai tay đậy lại [ 3 ]. Kỹ thuật vô khuẩn Là những kỹ thuật không làm phát sinh sự Viral của vi trùng trong quy trình thực thi như : vệ sinh tay ( VST ), mang phục trang phòng hộ cá thể, sử dụng chất khử khuẩn da, cách mở những bao gói vô khuẩn, cách sử dụng dụng cụ vô khuẩn [ 3 ]. Phơi nhiễm nghề nghiệp Phơi nhiễm nghề nghiệp là sự tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết, chất bài tiết ( trừ mồ hôi ) có chứa tác nhân gây bệnh trong khi NB thực thi trách nhiệm dẫn đến rủi ro tiềm ẩn lây nhiễm bệnh tật. Phương tiện phòng hộ cá thể Phương tiện phòng hộ cá thể gồm có găng tay, khẩu trang, áo khoác phòng thí nghiệm, áo choàng, tạp dề, bao giày, kính bảo lãnh, kính có tấm chắn bên, mặt nạ. Mục đích sử dụng phương tiện đi lại phòng hộ cá thể là để bảo vệ NVYT, NB, người nhà NB và NVYT khỏi bị rủi ro tiềm ẩn phơi nhiễm và hạn chế phát tán mầm bệnh ra môi trường tự nhiên bên ngoài. Tổ chức Y tế Thế giới ( WHO ) không khuyến nghị sử dụng khẩu trang, găng tay, kính bảo vệ mắt, quần áo bảo vệ trong triển khai tiêm. Các phương tiện đi lại phòng hộ cá thể này chỉ sử dụng trong trường hợp người tiêm có rủi ro tiềm ẩn phơi nhiễm với máu, dịch tiết, chất tiết ( trừ mồ hôi ) [ 3 ]. Tiêm bắp Đưa mũi tiêm v ào phần thân của cơ bắp với góc kim từ 60 – 90 độ so với mặt da ( không ngập hết phần thân kim tiêm ) thường chọn những vị trí sau : Cánh tay : 1/3 trên mặt trước ngoài cánh tay, vùng đùi : 1/3 giữa mặt trước ngoài đùi, vùng mông : 1/4 trên ngoài mông hoặc 1/3 trên ngoài của đường nối từ gai chậu trước trên với mỏm xương cụt [ 3 ]. 5 Tiêm dưới da Là kỹ thuật tiêm sử dụng bơm kim tiêm để tiêm thuốc vào mô link dưới da của NB, kim chếch 30 0 – 45 0 so với mặt da. Vị trí tiêm thường 1/3 giữa mặt trước ngoài cánh tay ( đường nối từ mỏm vai đến mỏm khuỷu chia làm 3 phần ) hay 1/3 giữa mặt trước ngoài đùi ( đường nối từ gai chậu trước trên đến bờ ngoài xương bánh chè ) hoặc dưới da bụng ( xung quanh rốn, cách rốn 5 cm ) [ 3 ]. Tiêm, truyền tĩnh mạch Là kỹ thuật dùng kim đưa thuốc, dịch vào tĩnh mạch với góc tiêm 30 0 so với mặt da. Khi tiêm chọn tĩnh mạch nổi rõ, thướt tha, không di động, da vùng tiêm nguyên vẹn. Tiêm trong da Mũi tiêm nông giữa lớp thượng bì và hạ bì, đâm kim chếch với mặt da 10 0 – 15 0, tiêm xong tạo thành một cục sẩn như da cam trên mặt da. Thường chọn vùng da mỏng dính, ít va chạm, trắng, không sẹo, không có lông, vị trí 1/3 trên mặt trước trong cẳng tay, đường nối từ nếp gấp cổ tay đến nếp gấp khuỷu tay ( thông dụng nhất ), 1/3 trên mặt ngoài cánh tay ( đường nối từ mỏm vai đến mỏm khuỷu ), bả vai, cơ ngực lớn. Vật sắc nhọn Bất cứ vật nào hoàn toàn có thể gây tổ

You may also like

Để lại bình luận