Hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học mới nhất

Bởi tronbokienthuc
Hằng năm, giáo viên tiểu học đều phải đánh giá, xếp loại học sinh vào giữa kỳ, cuối kỳ, cuối năm. Vậy việc đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học được pháp luật như thế nào ?

Mục Lục Bài Viết

Đánh giá định kỳ của học sinh tiểu học

Điều 7 Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT quy định, học sinh tiểu học được đánh giá định kỳ như sau:

– Đánh giá định kỳ về nội dung học tập các môn học, hoạt động giáo dục của học sinh tiểu học được thực hiện vào giữa học kỳ I, cuối học kỳ I, giữa học kỳ II và cuối năm học.

Giáo viên dạy môn học căn cứ vào quá trình đánh giá thường xuyên và yêu cầu cần đạt, biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục để đánh giá học sinh đối với từng môn học, hoạt động giáo dục theo các mức: hoàn thành tốt, hoàn thành và chưa hoàn thành. Trong đó:

Giáo viên dạy môn học địa thế căn cứ vào quy trình đánh giá tiếp tục và nhu yếu cần đạt, bộc lộ đơn cử về những thành phần năng lượng của từng môn học, hoạt động giải trí giáo dục để đánh giá học sinh so với từng môn học, hoạt động giải trí giáo dục theo những mức : triển khai xong tốt, triển khai xong và chưa triển khai xong. Trong đó :+ Vào cuối học kỳ I và cuối năm học, so với những môn học bắt buộc là : Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ 1, Lịch sử và Địa lí, Khoa học, Tin học và Công nghệ sẽ có bài kiểm tra định kỳ .
+ Đối với lớp 4, lớp 5, có thêm bài kiểm tra định kỳ môn Tiếng Việt, môn Toán vào giữa học kỳ I và giữa học kỳ II .

– Đánh giá định kỳ về sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực được thực hiện vào giữa học kỳ I, cuối học kỳ I, giữa học kỳ II và cuối năm học.

Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với những giáo viên dạy cùng lớp, trải qua những nhận xét, những biểu lộ trong quy trình đánh giá tiếp tục về sự hình thành và tăng trưởng từng phẩm chất đa phần, năng lượng cốt lõi của mỗi học sinh, đánh giá theo những mức :
+ Tốt : Đáp ứng tốt nhu yếu giáo dục, biểu lộ rõ và tiếp tục .
+ Đạt : Đáp ứng được nhu yếu giáo dục, biểu lộ nhưng chưa liên tục .
+ Cần nỗ lực : Chưa phân phối được không thiếu nhu yếu giáo dục, biểu lộ chưa rõ .
xep loai hoc sinh tieu hoc
Hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học mới nhất (Ảnh minh họa)

Đánh giá kết quả tổng kết năm học của học sinh tiểu học

Theo khoản 2 Điều 9 Quy định phát hành kèm Thông tư 27, cuối năm học, địa thế căn cứ vào quy trình tổng hợp tác dụng đánh giá về học tập từng môn học, hoạt động giải trí giáo dục và từng phẩm chất đa phần, năng lượng cốt lõi, giáo viên chủ nhiệm thực thi đánh giá tác dụng giáo dục học sinh theo 04 mức :

– Hoàn thành xuất sắc: Những học sinh có kết quả đánh giá các môn học, hoạt động giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt; các phẩm chất, năng lực đạt mức Tốt; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học của các môn học đạt 9 điểm trở lên;

– Hoàn thành tốt: Những học sinh chưa đạt mức Hoàn thành xuất sắc, nhưng có kết quả đánh giá các môn học, hoạt động giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt; các phẩm chất, năng lực đạt mức Tốt; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học các môn học đạt 7 điểm trở lên;

– Hoàn thành: Những học sinh chưa đạt mức Hoàn thành xuất sắc và Hoàn thành tốt, nhưng có kết quả đánh giá các môn học, hoạt động giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt hoặc Hoàn thành; các phẩm chất, năng lực đạt mức Tốt hoặc Đạt; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học các môn học đạt 5 điểm trở lên;

– Chưa hoàn thành: Những học sinh không thuộc các đối tượng trên.

Khen thưởng cho học sinh tiểu học

Căn cứ khoản 1 Điều 13 Quy định đánh giá học sinh tiểu học, dựa trên tác dụng tổng kết, cuối năm học sinh sẽ được khen thưởng như sau :

– Khen thưởng danh hiệu Học sinh Xuất sắc cho những học sinh được đánh giá kết quả giáo dục đạt mức Hoàn thành xuất sắc;

– Khen thưởng danh hiệu Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện cho những học sinh được đánh giá kết quả giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt, đồng thời có thành tích xuất sắc về ít nhất một môn học hoặc có tiến bộ rõ rệt ít nhất một phẩm chất, năng lực; được tập thể lớp công nhận.

Ngoài ra, học sinh hoàn toàn có thể được khen thưởng đột xuất nếu có thành tích đột xuất trong năm học. Học sinh có thành tích đặc biệt quan trọng được nhà trường xem xét, ý kiến đề nghị cấp trên khen thưởng .

Xét lên lớp, hoàn thành chương trình tiểu học

Tại Điều 11 Quy định phát hành kèm Thông tư 27 pháp luật :

1. Xét hoàn thành xong chương trình lớp học :
a ) Học sinh được xác nhận triển khai xong chương trình lớp học là những học sinh được đánh giá hiệu quả giáo dục ở một trong ba mức : Hoàn thành xuất sắc, Hoàn thành tốt, Hoàn thành .
b ) Đối với học sinh chưa được xác nhận triển khai xong chương trình lớp học, giáo viên lập kế hoạch, hướng dẫn, giúp sức ; đánh giá bổ trợ để xét hoàn thành xong chương trình lớp học .

c) Đối với học sinh đã được hướng dẫn, giúp đỡ mà vẫn chưa đủ điều kiện hoàn thành chương trình lớp học, tùy theo mức độ chưa hoàn thành ở các môn học, hoạt động giáo dục, mức độ hình thành và phát triển một số phẩm chất, năng lực, giáo viên lập danh sách báo cáo hiệu trưởng để tổ chức kiểm tra, đánh giá và xem xét, quyết định việc được lên lớp hoặc chưa được lên lớp.

Như vậy, ở cấp tiểu học, giáo viên sẽ tạo điều kiện kèm theo tối đa cho học sinh hoàn thành xong chương trình lớp học. Vì thế, sẽ rất ít khi học sinh bị ở lại lớp .
Ngoài ra, cũng theo Điều 11, học sinh triển khai xong chương trình lớp 5 được xác nhận và ghi vào Học bạ là ” hoàn thành xong chương trình tiểu học ” .

Trên đây là hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học mới nhất. Nếu còn thắc mắc, bạn đọc có thể liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

You may also like

Để lại bình luận