Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức mầm non

Bởi tronbokienthuc

Mục Lục Bài Viết

Mẫu phiếu đánh giá và xếp loại chất lượng viên chức chuẩn

Bạn đang cần tìm kiếm mẫu phiếu đánh giá và xếp loại chất lượng viên chức năm 2021 chuẩn nhất? Hãy theo dõi bài viết dưới đây của META.vn để tham khảo và tải về mẫu đánh giá cán bộ công chức năm 2021 chi tiết nhất nhé.

Nội dung chính

 • Mẫu phiếu đánh giá và xếp loại chất lượng viên chức chuẩn
 • Mẫu phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức năm 2021 theoQuyết định 3277
 • Mẫu phiếu đánh giá và phân loại viên chức năm 2021
 • Mẫu phiếu đánh giá và xếp loại chất lượng viên chức chuẩn: Mẫu số 2
 • Tải mẫu phiếu đánh giá và xếp loại chất lượng viên chức chuẩn 2021
 • Video liên quan

Xem nhanh nội dung

 • Mẫu phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức năm 2021 theoQuyết định 3277
 • Mẫu phiếu đánh giá và phân loại viên chức năm 2021
 • Mẫu phiếu đánh giá và xếp loại chất lượng viên chức chuẩn: Mẫu số 2
 • Tải mẫu phiếu đánh giá và xếp loại chất lượng viên chức chuẩn 2021

Mẫu phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức năm 2021 theoQuyết định 3277

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC

Năm:

Họ và tên : …………………………………………
Chức vụ, chức vụ : …………………………………….
Đơn vị công tác làm việc : …………………………………….

I. KẾT QUẢ TỰĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng :
2. Đạo đức, lối sống :
3. Tác phong, lề lối thao tác :
4. Ý thức tổ chức triển khai kỷ luật :
5. Kết quả thực thi chức trách, trách nhiệm được giao ( xác lập rõ nội dung việc làm triển khai ; tỷ suất hoàn thành xong, chất lượng, tiến trình việc làm ) :
6. Thái độ ship hàng nhân dân, doanh nghiệp ( so với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp xử lý việc làm của dân cư và doanh nghiệp ) :

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động giải trí của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng được giao quản trị, đảm nhiệm :
8. Năng lực chỉ huy, quản trị :
9. Năng lực tập hợp, đoàn kết :

TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm :
2. Tự xếp loại chất lượng :
( Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ; triển khai xong tốt trách nhiệm ; triển khai xong trách nhiệm ; không hoàn thành xong trách nhiệm ) .

.,ngày….tháng….năm….
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

.,ngày….tháng….năm….
NGƯỜI NHN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC(Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm :
2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng :
( Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ; hoàn thành xong tốt trách nhiệm ; triển khai xong trách nhiệm ; không triển khai xong trách nhiệm ) .

,ngày….tháng….năm….
NGƯỜI CÓTHẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu phiếu đánh giá và phân loại viên chức năm 2021

Mẫu số 03
Ban hành kèm theo Nghị định số 90/2020 / NĐ-CP, ngày 13/8/2020 của nhà nước

PHÒNG GD&ĐT ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNGTIỂU HỌC ………..

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ,

XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊNCHỨC

Nămhọc2020-2021

Họ và tên : ……………….
Chức vụ, chức vụ : …………
Đơn vị công tác làm việc : Trường tiểu học ……….. ;

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng

a ) Chấp hành chủ trương, đường lối, lao lý của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước và những nguyên tắc tổ chức triển khai, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung chuyên sâu dân chủ, tự phê bình và phê bình ;
– Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, Nghị quyết, chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, của nhà trường, của ngành giáo dục. Luôn thực thi mục tiêu ” Sống và làm việctheo Hiến pháp và Pháp luật ” .
b ) Có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng ; kiên trì lập trường ; không xê dịch trước mọi khó khăn vất vả, thử thách ;
– Nhận thức và vận dụng đúng đắn chủ trương, Nghị quyết của chi bộ, chủ trương, Pháp luật của Nhà nước vào nghành nghề dịch vụ trách nhiệm được phân công. Luôn luôn có ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm cao trong việc làm được giao .
c ) Đặt quyền lợi của Đảng, vương quốc – dân tộc bản địa, nhân dân, tập thể lên trên quyền lợi cá thể ;
– Có niềm tin đấu tranh bảo vệ cương lĩnh, điều lệ, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước .
d ) Có ý thức nghiên cứu và điều tra, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, thông tư, quyết định hành động và những văn bản của Đảng .
– Luôn có ý thức tự học, tự tu dưỡng, tiếp tục tham gia những cuộc tập huấn của nhà trường, của ngành tổ chức triển khai, đồng thời luôn có quan điểm để kiến thiết xây dựng, rút kinh nghiệm tay nghề và bàn luận đưa ra phương hướng tăng trưởng giáo dục ở địa phương

2. Đạo đức, lối sống

a ) Không tham ô, tham nhũng, xấu đi, tiêu tốn lãng phí, quan liêu, thời cơ, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền ; không có bộc lộ suy thoái và khủng hoảng về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa ;
– Chấp hành tốt những lao lý của Đảng và Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí và xấu đi .
– Có niềm tin đấu tranh chống tham nhũng, xấu đi trong đơn vị chức năng công tác làm việc .
b ) Có lối sống trung thực, nhã nhặn, chân thành, trong sáng, đơn giản và giản dị ;
– Luôn có ý thức tự học, tự rèn, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ trình độ nhiệm vụ. Có lối sống trong sáng, lành mạnh, tận tâm với nghề nghiệp ; được đồng nghiệp, học viên, cha mẹ và nhân dân tin yêu, kính trọng .
c ) Có niềm tin đoàn kết, thiết kế xây dựng cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng trong sáng, vững mạnh ;
– Luôn học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ; tích cực tham gia cuộc hoạt động Nói không với xấu đi trong thi tuyển và bệnh thành tích trong giáo dục ; cuộc hoạt động Xây dựng môi trường học tập thân thiện, trào lưu kiến thiết xây dựng Trường học thân thiện, học viên tích cực .
– Có ý thức đoàn kết trong nội bộ, ý thức tự giác cao trong công tác làm việc, trong quan hệ với đồng nghiệp cởi mở, chan hòa, hòa nhã với mọi người xung quanh .
d ) Không để người thân trong gia đình, người quen tận dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi .
– Có thái độ hòa nhã, nhã nhặn, chân tình, thẳng thắng với cha mẹ, với nhân dân khi tiếp xúc việc làm .

3. Tác phong, lề lối làm việc

a ) Có nghĩa vụ và trách nhiệm với việc làm ; năng động, phát minh sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh động trong thực thi trách nhiệm ;
– Luôn nêu cao ý thức trung thực chống việc chạy theo kiểu hình thức, đối phó, thiếu nghĩa vụ và trách nhiệm và nêu cao tính kỷ luật trước đồng nghiệp, học viên và cha mẹ .
b ) Phương pháp thao tác khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc ;
– Bản thân luôn luôn tiếp tục điều tra và nghiên cứu, vận dụng những văn bản của ngành, nghành trong công tác làm việc ; thực thi chỉ huy của Thủ trưởng đơn vị chức năng và cơ quan quản trị cấp trên để hoàn thành xong tốt trách nhiệm được giao .
c ) Có ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm và phối hợp trong triển khai trách nhiệm ;
– Có ý thức cao trong việc làm, luôn luôn triển khai xong tốt việc làm được giao .
d ) Có thái độ đúng mực và phong thái ứng xử, lề lối thao tác chuẩn mực, phân phối nhu yếu của văn hóa truyền thống công vụ .
– Có niềm tin phối hợp, hợp tác tốt trong việc làm so với đồng nghiệp và đoàn thể trong đơn vị chức năng để thực thi trách nhiệm chung. Nhằm triển khai xong việc làm trình độ của mình và của cả đơn vị chức năng .

4. Ý thức tổ chức kỷ luật

a ) Chấp hành sự phân công của tổ chức triển khai ;
– Thực hiện nghiêm những nguyên tắc tổ chức triển khai của Đảng, gương mẫu chấp hành nghị quyết, thông tư, quyết định hành động, sự phân công, điều động của tổ chức triển khai ;
b ) Thực hiện những lao lý, quy định, nội quy của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng nơi công tác làm việc ;
– Bản thân thực thi tốt nề nếp, chế độ sinh hoạt đảng, những nội quy, quy định, pháp luật của tổ chức triển khai, cơ quan, đơn vị chức năng .
c ) Thực hiện việc kê khai và công khai minh bạch gia tài, thu nhập theo pháp luật ;
– Bản thân thực thi việc kê khai và công khai minh bạch gia tài, thu nhập đúng theo lao lý .
d ) Báo cáo rất đầy đủ, trung thực, cung ứng thông tin đúng chuẩn, khách quan về những nội dung tương quan đến việc thực thi chức trách, trách nhiệm được giao và hoạt động giải trí của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng với cấp trên khi được nhu yếu .
– Thường xuyên có kế hoạch hoạt động giải trí theo từng tháng, hoạt động và sinh hoạt trình độ theo đúng lao lý. Bám sát và chỉ huy những tổ viên thực thi tốt công tác làm việc soạn giảng .
– Thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở những tổ viên triển khai đúng quy định trình độ, hàng tháng có đáng giá xếp loại giáo viên, đúng lao lý, đúng năng lượng, đúng trách nhiệm của từng thành viên .

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

– Thực hiện tốt những pháp luật của ngành và của trường, soạn bài vừa đủ, đúng với phân phối chương trình, thời khóa biểu và trước hai ngày theo lao lý, triển khai xong tốt những loại hồ sơ, chấm chữa bài khá đầy đủ công minh và động viên kịp thời tới những em học viên, không dạy dồn dạy ép, không cắt xén chương trình, lên lớp đúng giờ lao lý .

6. Thái độ phục vụ nhân dân

– Phục vụ nhân dân với thái độ đúng mực, phân phối nguyện vọng chính đáng của cha mẹ học viên .
– Xây dựng mối quan hệ gắn bó và phát huy vai trò của cha mẹ học viên với việc học tập và giáo dục của những em .

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm

* Ưu điểm:

– Là một đảng viên bản thân luôn triển khai tốt nguyên tắc tập trung chuyên sâu dân chủ tại chi bộ, luôn nêu cao ý thức ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, tuyệt đối chấp hành sự phân công điều động của tổ chức triển khai, luôn làm đúng tính năng, trách nhiệm và quyền hạn được giao, thực thi tốt những chế độ sinh hoạt, nội quy quy định của Chi bộ và nhà trường
– Thực hiện tốt những lao lý của ngành và của trường, soạn bài không thiếu, đúng với phân phối chương trình, thời khóa biểu và trước hai ngày theo lao lý, hoàn thành xong tốt những loại hồ sơ, chấm chữa bài rất đầy đủ công minh và động viên kịp thời tới những em học viên, không dạy dồn dạy ép, không cắt xén chương trình, lên lớp đúng giờ pháp luật .
– Có niềm tin đoàn kết trong nội bộ, ý thức tự giác cao trong công tác làm việc, trong quan hệ với đồng nghiệp cởi mở, chan hòa, hòa nhã với mọi người xung quanh .

* Khuyết điểm:

– Trách nhiệm cá thể trong việc phối phối hợp với những đoàn thể trong trường có lúc còn chưa cao .
– Còn nể nang trong đấu tranh phê và tự phê .

2. Tự xếp loại chất lượng

Hoàn thành tốt trách nhiệm
…….., ngày … tháng ….. năm 2021

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦANGƯỜI QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………., ngày …… tháng ….. năm 202 ..

TỔTRƯỞNG/PHÓ HIỆU TRƯỞNG

( Ký, ghi rõ họ tên )

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊNCHỨC(Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng

…………………………………………………………………………………………………………………….
( Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ; hoàn thành xong tốt trách nhiệm ; hoàn thành xong trách nhiệm ; không triển khai xong trách nhiệm ) .
…., ngày …. tháng …. năm …..

HIỆUTRƯỞNG

Mẫu phiếu đánh giá và xếp loại chất lượng viên chức chuẩn: Mẫu số 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC
Năm: 2020 – 2021.

Họ và tên:……….

Chức danh nghề nghiệp : Giáo viên ……….
Đơn vị công tác làm việc : Trường Tiểu học ………….
Hạng chức vụ nghề nghiệp : …. ; Bậc : …. ; thông số lương : ……..

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:

– Bản thân luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chủ trương của Đảng và pháp lý của Nhà nước .

2. Đạo đức, lối sống:

– Có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống giản dị và đơn giản, thân thiện, lành mạnh, có niềm tin học hỏi để không ngừng tích góp và trau dồi cho bản thân .

3. Tác phong, lề lối làm việc:

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối thao tác tương thích với nhà giáo .

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

– Có tính kỷ luật và ý thức kỷ luật cao trong việc làm, chấp hành nội quy, quy định của cơ quan, chấp hành tốt những pháp luật của Pháp lệnh Cán bộ, Công chức .
5. Kết quả thực thi chức trách, trách nhiệm được giao ( xác lập rõ nội dung việc làm triển khai ; tỉ lệ triển khai xong, chất lượng, tiến trình việc làm ) :
– Bản thân luôn chấp hành tốt quy định của ngành, nội quy, lao lý của trường .
– Thực hiện không thiếu ngày giờ công, triển khai xong sổ sách đúng theo pháp luật .
– Thực hiện soạn giảng khá đầy đủ và đúng thời hạn lao lý, không cắt xén chương trình giảng dạy .
– Là một giáo viên, tôi luôn có niềm tin cầu tiến, phấn đấu không ngừng trong những hoạt động giải trí trình độ, đoàn thể, trau dồi đạo đức tác phong nhà giáo .
– Luôn nỗ lực học hỏi kinh nghiệm tay nghề của những đồng nghiệp, nâng cao trình độ trình độ nhiệm vụ, tham gia những lớp học tập huấn tu dưỡng giáo viên .
– Đối với học viên luôn chăm sóc, yêu dấu, thân thiện học viên để hiểu hơn tâm ý của những em từ đó có giải pháp giáo dục, uốn nắn tương thích .
– Luôn triển khai xong tốt mọi trách nhiệm được giao .

6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp):

– Biết lắng nghe quan điểm góp phần của nhân dân để hành vi đúng trong cách ứng xử và tiếp xúc việc làm .
– Có ý thức phối hợp, hợp tác tốt trong việc làm so với đồng nghiệp và những đoàn thể trong đơn vị chức năng để triển khai trách nhiệm chung. Nhằm triển khai xong tốt mọi việc làm trình độ của mình .

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động giải trí của cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng được giao quản trị, đảm nhiệm :
…………………………………………………………………………………………………..
8. Năng lực chỉ huy, quản trị :
…………………………………………………………………………………………………..
9. Năng lực tập hợp, đoàn kết :
…………………………………………………………………………………………………..

II. TỰ NHẬNXÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:

– Tích cực tham gia những hoạt động giải trí trào lưu do ngành và địa phương tổ chức triển khai. Không ngừng học tập nâng cao trình độ trình độ, có niềm tin đoàn kết học hỏi đồng nghiệp .
– Tiếng anh còn hạn chế .

2. Tự xếp loại chất lượng:Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

…………, ngày …. tháng5năm2021 .

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦANGƯỜI QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………., ngày …… tháng ….. năm 202 ..

TỔTRƯỞNG/PHÓ HIỆU TRƯỞNG

( Ký, ghi rõ họ tên )

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊNCHỨC(Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng

…………………………………………………………………………………………………………………….
( Hoàn thành xuất sắc trách nhiệm ; triển khai xong tốt trách nhiệm ; triển khai xong trách nhiệm ; không triển khai xong trách nhiệm ) .
…., ngày …. tháng …. năm …..

HIỆUTRƯỞNG

Tải mẫu phiếu đánh giá và xếp loại chất lượng viên chức chuẩn 2021

Để tải mẫu phiếu đánh giá xếp loại chất lượng viên chức chuẩn nhất, bạn bấm vào nút tải file dưới đây nhé .

>>> Xem thêm:

 • Bài phát biểu của giáo viên nhân ngày 20/11 hay, ý nghĩa nhất
 • Mẫu đơn xin nghỉ phép, thôi việc của giáo viên
 • Các mẫu đơn xin nghỉ việc, đơn xin thôi việc chuyên nghiệp, chuẩn nhất
 • Mẫu giấy giới thiệu chuẩn nhất (kèm file tải Word)

Trên đây là mẫu phiếu đánh giá và xếp loại chất lượng viên chức 2021 chuẩn nhất mà chúng tôi muốn san sẻ tới bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết .
Nếu có nhu yếu trang bị những sản phẩmđồ gia dụng, điện máy điệnlạnh, y tế sức khỏe thể chất, thiết bị văn phòng … chính hãng, chất lượng, bạn vui vẻ tìm hiểu thêm và đặt mua tại websiteMETA. vnhoặc liên hệ tới số hotline bên dưới để được nhân viên cấp dưới tương hỗ thêm .

Tại Hà Nội:

56 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, CG cầu giấy

Điện thoại: 024.3568.6969

Tại TP. HCM:

716 – 718 Điện Biên Phủ, P. 10, Quận 10

Điện thoại: 028.3833.6666

303 Hùng Vương, P. 9, Quận 5

Điện thoại: 028.3833.6666

Xem thêm: phiếu đánh giá và phân loại viên chức, biểu mẫu

Video liên quan

You may also like

Để lại bình luận