Đánh giá thực trạng tuân thủ quy trình kỹ thuật tiêm bắp của điều dưỡng tại khoa c bệnh viện lao

Bởi tronbokienthuc
Ngày đăng : 02/07/2016, 15 : 30

MỤC LỤC Phần ĐẶT VẤN ĐỀ Hiện công tác chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân đòi hỏi chất lượng ngày cao Đối với việc chăm sóc sức khoẻ cho người bệnh bệnh viện cộng đồng, vai trò người điều dưỡng (ĐD) chiếm vị trí quan trọng, đóng góp cho thành công trình khám điều trị Người ĐD người giao tiếp với người bệnh cuối thời gian nằm viện, hỗ trợ người bệnh việc điều trị, sinh hoạt, tạo nên cảm xúc cho người bệnh, ĐD người truyền đạt thông tin từ người bệnh đến bác sĩ, phụ giúp bác sỹ thực định, quy trình kỹ thuật chăm sóc người bệnh Hàng ngày người ĐD phải thực nhiều kỹ thuật chăm sóc, có quy trình tiêm bắp Tiêm bắp đưa lượng thuốc vào bắp thịt người bệnh nhằm mục đích điều trị phòng bệnh Kỹ thuật tiêm bắp kỹ thuật người điều dưỡng, đóng vai trò quan trọng công tác điều trị Tiêm thuốc quy trình, đồng thời phải đảm bảo an toàn cho người bệnh, người ĐD môi trường xung quanh Do người điều dưỡng thực tiêm thuốc cho người bệnh phải nhận thức rõ trách nhiệm tuân thủ nghiêm túc quy trình kỹ thuật Tiêm an toàn mũi tiêm không làm tổn hại đến người tiêm, người tiêm cộng đồng, người điều dưỡng muốn đạt mũi tiêm an toàn trước hết phải thực quy trình kỹ thuật, phải có kỹ thành thạo, tuân thủ quy trình đảm bảo độ an toàn, khẳng định kết điều trị, mang lại lợi ích cho người bệnh, bệnh viện xã hội, đồng thời hội để người điều dưỡng thể rõ vai trò, trách nhiệm công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân Ngày nay, người bệnh vào viện với nhu cầu an toàn điều trị trở thành vấn đề cấp bách An toàn điều trị mục tiêu phấn đấu ngành y tế nói chung, bệnh viện tất người điều dưỡng nói riêng Thực thao tác kỹ thuật không tốt gây tai biến không mong muốn cho người bệnh gây nguy phơi nhiễm nghề nghiệp cho nhân viên y tế như: Viêm gan B, HIV/AIDS làm ảnh hưởng đến cộng đồng Điều dưỡng thực quy trình kỹ thuật hạn chế thấp sai sót xảy ra, nhiên thực tế nhiều nguyên nhân khác hạn chế kỹ năng, ý thức trách nhiệm, chưa có nhiều kinh nghiệm, áp lực cồng việc, thiếu nhân lực nên bước thực quy trình kỹ thuật người ĐD thực không bỏ sót bước gây ảnh hưởng không tốt cho người bệnh Ngành y tế Việt Nam từ năm 2007 phát động phong trào thực Tiêm an toàn tất sở y tế Bệnh viện Lao Hải Phòng triển khai thực Tiêm an toàn chưa có nghiên cứu đánh giá tuân thủ điều dưỡng thực kỹ thuật tiêm bắp an toàn Để tìm hiểu vấn đề tiến hành nghiên cứu chuyên đề: “Đánh giá thực trạng tuân thủ quy trình kỹ thuật tiêm bắp điều dưỡng khoa C – Bệnh viện lao phổi, Quý năm 2016 nhằm mục tiêu: Đánh giá thực trạng tuân thủ quy trình kỹ thuật tiêm bắp khoa C Bệnh viện lao phổi, Quý năm 2016 Đề xuất số giải pháp giúp điều dưỡng thực tốt tiêm bắp quy trình tiêm an toàn Phần CƠ SỞ LÝ LUẬN Cơ sở pháp lý Quy chế bệnh viện y tế ban hành năm 2001 quy định chức nhiệm vụ ĐD chăm sóc có 11 chức nhiệm vụ Trong nhấn mạnh người ĐD chăm sóc cần phải thực quy chế chăm sóc người bệnh toàn diện, thực đầy đủ y lệnh thầy thuốc thực chăm sóc người bệnh theo quy trình kỹ thuật bệnh viện Tại Điều 12 chương II: Thực kỹ thuật điều dưỡng, thông tư 07/2011/TT-BYT ngày 26 tháng năm 2011 “Hướng dẫn công tác điều dưỡng chăm sóc người bệnh bệnh viện” có qui định: – Bệnh viện có quy định, quy trình kỹ thuật điều dưỡng phù hợp, cập nhật sở quy định, hướng dẫn Bộ Y tế – Điều dưỡng viên, hộ sinh viên phải tủân thủ quy trình kỹ thuật chuyên môn, kỹ thuật vô khuẩn Tại Điều 27 Chương IV: Trách nhiệm điều dưỡng viên, hộ sinh viên thông tư 07/2011/TT-BYT ngày 26 tháng năm 2011 “Hướng dẫn công tác điều dưỡng chăm sóc người bệnh bệnh viện” có qui định: – Thực nghiêm túc nhiệm vụ chăm sóc người bệnh quy định Thông tư – Phối hợp chặt chẽ với bác sĩ điều trị, điều dưỡng viên, hộ sinh viên kỹ thuật viên công tác chăm sóc người bệnh – Tuân thủ quy trình kỹ thuật điều dưỡng, quy định Bộ Y tế bệnh viện Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27/09/2012 Bộ Y tế Hướng dẫn tiêm an toàn Cơ sở khoa học Từ năm 2002 đến công tác nghiên cứu khoa học điều dưỡng ngày phát triển, số đề tài nghiên cứu góp phần quan trọng vào nghiệp xây dựng phát triển ngành điều dưỡng nước nhà Nghiên cứu Nguyễn thị Mỹ Linh cộng (năm 2006) tiến hành 276 điều dưỡng trực phương pháp mù đơn ghi nhận: Tỉ lệ thông báo giải thích cho người bệnh trước thực quy trình kỹ thuật 73.3%, thực quy trình kỹ thuật đạt 75.7%, đảm bảo vô khuẩn đạt 74.6%, không dặn dò người bệnh sau thực kỹ thuật chiếm tỷ lệ thấp 38% Nghiên cứu Võ thị Kim Oanh (2012) khảo sát 290 điều dưỡng, hộ sinh bệnh viện tuyến huyện tỉnh Đồng Tháp cho kết sau: Tỉ lệ thực quy trình thở Oxy gen đạt 93.8%, quy trình tiêm tĩnh mạch đạt 92.8%, quy trình tiêm bắp đạt 87.6%, quy trình thông tiểu nữ đạt 85.9 % có số yếu tố liên quan đến việc tuân thủ quy trình sau: Nhóm tuổi 30 tuổi tỉ lệ đạt cao nhóm tuổi 30 tuổi, thâm niên công tác nhóm từ năm trở lên có tỉ lệ đạt cao nhóm năm, nhóm đào tạo lại hàng năm có tỉ lệ cao nhóm không đào tạo lại Cơ sở thực tiễn Trong thực tế nhiều kết nghiên cứu cho thấy cho thấy mức độ tuân thủ quy trình kỹ thuật tiêm bắp chưa cao, Đa số ĐD chưa tuân thủ đủ tất bước quy trình tiêm an toàn (TAT) Nhận thức tầm quan trọng TAT hạn chế, thiếu hiểu biết yếu tố nguy gây an toàn Kết có phần liên quan đến hạn chế đào tạo thực hành trường Do bệnh viện cần phải quan tâm tăng cường đào tạo liên tục, kiểm tra, giám sát để tăng cường tuân thủ thực tiêm an toàn Kỹ thuật tiêm truyền kỹ thuật không khó, động tác quy trình đơn giản dễ thực hiện, nhiên theo nghĩ trước hết phải giúp điều dưỡng hiểu mũi tiêm an toàn, phải tăng cường nhận thức cho điều dưỡng nguy tiêm, việc đào tạo, tập huấn phải làm thường xuyên, sau để trì phải có kiểm tra, giám sát liên tục PHẦN THỰC TRẠNG Điểm mạnh Bệnh viện lao phổi Hải Phòng thành lập từ năm 2003 bệnh viện có nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc sức khoẻ nhân dân Với quy mô 250 giường bệnh có 150 điều dưỡng (trong khoa C có 15 ĐD, 05 ĐD có trình độ cao đẳng, 10 ĐD có trình độ trung học) Bệnh viện thực chăm sóc người bệnh theo thông tư 07/2011/TT-BYT Bộ y tế lấy người bệnh làm trung tâm nên người bệnh cần chăm sóc toàn diện, liên tục, chất lượng an toàn Chính lý đó, giai đoạn điều dưỡng bệnh viện điều dưỡng khoa C phần lớn cán trẻ nhiệt tình, động công việc, tích cực không ngừng học tập trau dồi kỹ kiến thức tận tình phục vụ người bệnh Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm hết lòng công tác chăm sóc sức khoẻ người bệnh Điều 2, Quyết định số 29/2008/QĐ-BYT ngày 18 tháng năm 2008 quy định: – Thực nghiêm túc quy định chế độ giao tiếp sở khám chữa bệnh (được ban hành kèm theo Quyết định số 4031/2001/QĐ- BYT ngày 27/9/2001 Bộ trưởng Bộ Y tế); – Tuân thủ chặt chẽ, nghiêm túc Quy chế chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh; – Có đạo đức, nhân cách lối sống lành mạnh, sáng người thầy thuốc xã hội chủ nghĩa – Tìm hiểu, nắm bắt diễn biến tâm lý người bệnh gia đình người bệnh trình khám bệnh, chữa bệnh; Thương yêu người bệnh, coi người bệnh người nhà mình; – Lịch sự, hòa nhã, động viên, an ủi, tôn trọng người bệnh gia đình người bệnh – Nghiêm túc thực lời Bác Hồ dạy “Lương y phải từ mẫu ” – Thực hiệu “Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, bệnh nhân chăm sóc tận tình, bệnh nhân về, dặn dò chu đáo” – Thường xuyên học tập, rèn luyện, trau dồi kỹ giao tiếp với người bệnh gia đình người bệnh Cán y tế khoa C – Bệnh viện lao phổi Hải Phòng thực tốt quy tắc ứng xử, ân cần niềm nở tạo niềm tin chỗ dựa tinh thần cho người bệnh, đổi phong cách hướng tới hài lòng người bệnh Điểm yếu 2.1 Những vấn đề tồn Bên cạnh mặt mạnh góp phần không nhỏ công tác chăm sóc người bệnh bệnh viện gặp nhiều khó khăn: – Trình độ chuyên môn điều dưỡng đa số có trình độ trung học, chưa có đủ lực lượng cán ưình độ đại học sau đại học để đạo công tác chăm sóc người bệnh – Đội ngũ điều dưỡng trưởng có trình độ đại học sau đại học thấp, phần lớn chưa có kinh nghiệm chưa đào tạo qua lớp quản lý nên lực hạn chế – Bệnh viện thành lập nên sở vật chất, trang thiết bị sơ sài chưa đáp ứng nhu cầu người bệnh giai đoạn y học bước phát triển mạnh – Công tác kiểm tra giám sát chưa thường xuyên, chặt chẽ – Đội ngũ điều dưỡng chưa hiểu rõ tầm quan trọng việc tuân thủ quy trình kỹ thuật an toàn tiêm 2.2 Kết nghiên cứu: Nghiên cứu 150 mũi tiêm bắp khoa C – Bệnh viện lao phổi Hải Phòng, khảo sát theo bảng kiểm BẢNG ĐIỂM KỸ THUẢT TIÊM BẮP STT Nội dung Điều dưỡng rửa tay, đội mũ,đeo trang Chuẩn bị dụng cụ: Có Không Dụng cụ vô khuẩn: – Trụ cắm kim korcher, kìm korcher có mấu, kìm korcher không mấu – Khay chữ nhật, khăn trải khay – Hộp đựng khô, cồn 70°, cồn iốd – Hộp vô khuẩn: gạc bẻ ống thuốc, cầu – Kim lấy thuốc (Nếu cần), bơm kim tiêm thích hợp Dụng cụ sạch: – Khay hạt đậu – Thuốc tiêm theo định – Hộp chống shock, huyết áp, ống nghe – Sổ thuốc hồ sơ bệnh án – Xô đựng rác thải y tế, xô đựng rác thải sinh hoạt, hộp đựng vật sắc nhọn Thực đúng, giải thích, động viên người bệnh yên tâm, thông báo thuốc tiêm Kiểm tra thuốc, sát khuẩn ống thuốc, dùng gạc vô khuẩn bẻ ống thuốc Pha thuốc (nếu có) hút thuốc vào bơm, thay kim tiêm, đuổi khí kỹ thuật, đậy lại đặt vào khay Cho BN nằm ngồi (tuỳ tư thuận lợi) Xác định vị trí tiêm – Ở tay: Cơ delta tam đầu mặt cánh tay – Ở mông: Tại 1/3 đường nối gai chậu trước tới mỏm xương cụt Sát khuẩn vị trí tiêm cồn 70° từ theo hình xoáy trôn ốc tối thiểu lần, điều dưỡng sát khuẩn tay Cầm bơm tiêm đuổi hết khí lại Một tay cầm bơm tiêm, tay căng da đâm kim nhanh góc 45° – 60° so với mặt da (tiêm bắp nông), vuông góc 90° 10 11 (tiêm mông) Xoay nhẹ lòng bơm tiêm để kiểm tra xem có máu không Bơm thuốc từ từ quan sát sắc mặt người bệnh Khi hết thuốc phải căng da rút nhanh kim, đặt cồn lên 12 13 14 nơi tiêm Giúp người bệnh nằm lại tư thoải mái, hướng dẫn dặn dò người bệnh điều cần thiết Thu dọn dụng cụ rác thải, rửa tay, đánh dấu vào sổ thuốc Bảng Độ tuổi điều dưỡng Khoa C – Bệnh viện lao phổi Hải Phòng thực kỹ thuật tiêm bắp Kết Tuổi 45 Tổng Tần số (n) 15 Tỷ lệ (%) 41.7 33.3 25 100 Nhận xét: – Độ tuổi ĐD khoa C – Bệnh viện lao phổi Hải Phòng phần lớn cán trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm thời gian công tác nên kỹ thực hành hạn chế Bảng Trình độ điều dưỡng Khoa C – Bệnh viện lao phổi Hải Phòng thực kỹ thuật tiêm bắp Kêt Trình độ Trung cấp Cao đẳng Đại học Tổng Tỷ lệ Tần số (n) (%) 77 33 100 10 15 Nhận xét: Trình độ chuyên môn điều dưỡng khoa C – Bệnh viện lao phổi Hải Phòng đa số có trình độ trung học chiếm khoảng 75% Số lượng ĐD có trình độ đại học thấp (khoảng 25%) Qua cho thấy bệnh viện cần quan tâm đến công tác đào tạo cán có trình độ đại học sau đại học để đảm bảo công tác chăm sóc người bệnh Bảng Mối liên quan Kiến thức Trình độ chuyên môn ĐD với mức độ tuân thủ quy trình kỹ thuật Mức độ tuân thủ Chưa tuân Yếu tố liên quan Kiến thức TrìnMộ thủ (n= 126) % n Không tham gia đào tạo lại 98 77.8 Tham gia đào tạo lại 28 22.2 Trung học 101 80.1 >= Cao đẳng 25 19.9 Tuân thủ (n= 60) n 17 43 22 38 % 28.3 71.7 36.6 63.4 p

– Xem thêm –

Xem thêm: Đánh giá thực trạng tuân thủ quy trình kỹ thuật tiêm bắp của điều dưỡng tại khoa c bệnh viện lao và phổi, quý 1 năm 2016, Đánh giá thực trạng tuân thủ quy trình kỹ thuật tiêm bắp của điều dưỡng tại khoa c bệnh viện lao và phổi, quý 1 năm 2016

You may also like

Để lại bình luận