Tiêu chí đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu

Bởi tronbokienthuc

Tiêu chí đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu. Nội dung và điều kiện của thư bảo lãnh dự thầu.

Tiêu chí đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu. Nội dung và điều kiện của thư bảo lãnh dự thầu.

Tóm tắt câu hỏi:

Chào Luật sư tư vấn! Tôi có tình huống trong lúc mở thầu trong công tác đấu thầu như sau: Công ty tôi có 2 gói thầu xây lắp mở theo thứ tự (Gói 1 và gói 2) và 02 HSDT của một nhà thầu tham gia có xảy ra tình huống lúc mở thầu: Thư đảm bảo dự thầu để nhầm giữa 2 HSDT của 2 gói thầu (gói 1 thì thư đảm bảo dự thầu lại nằm trong gói 2 và ngược lại) Như vậy, để đảm bảo tính hợp lệ tránh trường hợp khiếu kiện, HSDT đó có hợp lệ hay không? có bị loại không? Cám ơn Luật sư! Chào thân ái.

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

– Điều 11 Luật đấu thầu năm 2013 ; – Điều 18 Nghị định số 63/2014 / NĐ-CP.

2. Nội dung tư vấn:

Hồ sơ dự thầu được cho là hợp lệ khi phân phối được những điều kiện kèm theo theo lao lý tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 63/2014 / NĐ-CP như sau :

Xem thêm: Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp

“ Điều 18. Đánh giá hồ sơ dự thầu … 2. Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu : Hồ sơ dự thầu của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi cung ứng không thiếu những nội dung sau đây : a ) Có bản gốc hồ sơ dự thầu ;

b) Có đơn dự thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; thời gian thực hiện gói thầu nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật; giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong biểu giá tổng hợp, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu. Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh;

c ) Hiệu lực của hồ sơ dự thầu cung ứng nhu yếu theo lao lý trong hồ sơ mời thầu ; d ) Có bảo vệ dự thầu với giá trị và thời hạn hiệu lực hiện hành phân phối nhu yếu của hồ sơ mời thầu. Đối với trường hợp pháp luật bảo vệ dự thầu theo hình thức nộp thư bảo lãnh thì thư bảo lãnh phải được đại diện thay mặt hợp pháp của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hoặc Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế được xây dựng theo pháp lý Nước Ta ký tên với giá trị và thời hạn hiệu lực hiện hành, đơn vị chức năng thụ hưởng theo nhu yếu của hồ sơ mời thầu ; đ ) Không có tên trong hai hoặc nhiều hồ sơ dự thầu với tư cách là nhà thầu chính ( nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh ) ; e ) Có thỏa thuận hợp tác liên danh được đại diện thay mặt hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu ( nếu có ) ; g ) Nhà thầu không đang trong thời hạn bị cấm tham gia hoạt động giải trí đấu thầu theo pháp luật của pháp lý về đấu thầu ; h ) Nhà thầu bảo vệ tư cách hợp lệ theo lao lý tại Khoản 1 Điều 5 của Luật Đấu thầu. Nhà thầu có hồ sơ dự thầu hợp lệ được xem xét, đánh giá về năng lượng và kinh nghiệm tay nghề. ”

Về thư bảo lãnh trong hồ sơ dự thầu, thư bảo vệ phải có nội dung tương ứng theo nội dung trong hồ sơ nhu yếu. Do đó bạn phải xác lập nội dung của hồ sơ nhu yếu, từ đấy xem xét trường hợp thư bảo lãnh bị nhầm lẫn giữa 2 hồ sơ có phân phối theo nhu yếu của từng hồ sơ hay không ? Nếu thiếu một trong những điều kiện kèm theo thì thư bảo lãnh sẽ không hợp lệ.

tieu-chi-danh-gia-tinh-hop-le-cua-ho-so-du-thau

>>> Luật sư tư vn pháp lut về đảm bảo hồ sơ dự thầu 1900.6568  

Nội dung trong thư bảo lãnh trong hồ sơ dự thầu phải gồm : Bên thụ hưởng, thời hạn hiệu lực thực thi hiện hành, giá trị bảo lãnh theo nhu yếu của bên mời thầu. – Giá trị bảo vệ dự thầu, theo lao lý tại điểm a, Khoản 3 Luật đấu thầu năm 2013, so với lựa chọn nhà thầu là một mức xác lập từ 1 % đến 3 % giá gói thầu địa thế căn cứ quy mô và đặc thù của từng gói thầu đơn cử ; – Thời gian có hiệu lực thực thi hiện hành của bảo vệ dự thầu được lao lý trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ nhu yếu bằng thời hạn có hiệu lực thực thi hiện hành của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất kiến nghị cộng thêm 30 ngày.

– Đơn vị thụ hưởng được hiểu là bên mời thầu, khi nhà thầu vi phạm quy định dự thầu mà không nộp hoặc nộp không đủ tiền phạt cho bên mời thầu thì tổ chức tín dụng thực hiện nghĩa vụ đã cam kết.

Ngoài ra, thư bảo lãnh phải được đại diện thay mặt hợp pháp của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hoặc Trụ sở ngân hàng nhà nước quốc tế được xây dựng theo pháp lý Nước Ta ký tên .

Xem thêm: Đồng tiền dự thầu đối với đấu thầu quốc tế và trong nước

Như vậy, nếu cả 2 hồ sơ dự thầu cung ứng đủ những điều kiện kèm theo tại Điều 18 Nghị định số 63/2014 / NĐ-CP và 2 thư bảo vệ bị nhầm lẫn đều phân phối những điều kiện kèm theo do bên mời thầu đưa ra thì 2 hồ sơ dự thầu hợp lệ và không bị loại khi đánh giá.

You may also like

Để lại bình luận