Thu nhập bình quân của Việt Nam khoảng 4,2 triệu đồng/người/tháng

Bởi tronbokienthuc

(TN&MT) – Tổng cục Thống kê vừa công bố, thu nhập bình quân (TNBQ) 1 người/1 tháng của Việt Nam năm 2020 theo giá hiện hành đạt khoảng 4,2 triệu đồng, giảm khoảng 1% so với năm 2019.

Nhóm hộ nghèo nhất chiếm 20 % dân số chỉ có mức thu nhập đạt 1,1 triệu đồng / người / tháng. Ảnh minh họa

Đông Nam Bộ có TNBQ cao nhất

Bình quân mỗi năm trong thời kỳ 2016-2020, thu nhập bình quân đầu người 1 tháng chung cả nước tăng bình quân 8,2%. TNBQ 1 người 1 tháng năm 2020 ở khu vực thành thị đạt 5,6 triệu đồng, cao gấp gần 1,6 lần khu vực nông thôn (3,5 triệu đồng).

Nhóm hộ giàu nhất ( nhóm gồm 20 % dân số giàu nhất – nhóm 5 ) có TNBQ 1 người 1 tháng năm 2020 đạt 9,1 triệu đồng, cao gấp hơn 8 lần so với nhóm hộ nghèo nhất ( nhóm gồm 20 % dân số nghèo nhất – nhóm 1 ), với mức thu nhập đạt 1,1 triệu đồng. Vùng có TNBQ đầu người cao nhất là vùng Đông Nam Bộ ( 6,0 triệu đồng 1 người 1 tháng ), cao gấp 2,2 lần vùng có TNBQ đầu người thấp nhất là vùng Trung du và miền núi phía Bắc ( 2,7 triệu đồng 1 người 1 tháng ) .
Cũng theo hiệu quả khảo sát, trong tổng thu nhập năm 2020, tỷ trọng thu từ tiền lương, tiền công chiếm 55,4 %, thu từ hoạt động giải trí tự làm nông, lâm nghiệp, thuỷ sản chiếm 11,2 %, thu từ hoạt động giải trí tự làm phi nông, lâm nghiệp, thủy hải sản chiếm 22,9 %, thu khác chiếm 10,5 % .
Cơ cấu thu nhập qua những năm đã có sự chuyển biến theo hướng tân tiến hơn, trong đó tỷ trọng thu từ tiền lương, tiền công ngày càng tăng, ngược lại tỷ trọng thu từ hoạt động giải trí tự làm nông, lâm nghiệp, thuỷ sản ngày càng giảm, tác dụng này tương thích với sự chuyển dời cơ cấu tổ chức trong việc làm .
Về tiêu tốn hộ mái ấm gia đình, năm 2020 tiêu tốn bình quân hộ mái ấm gia đình cả nước là 2,89 triệu đồng / người / tháng, tăng 13 % so với 2018. Năm 2020 là một năm người dân bị tác động ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, hoàn toàn có thể thấy rằng tiêu tốn năm này tăng chậm hơn so với thời kỳ trước ( tiêu tốn bình quân năm 2018 tăng 18 % so với năm nay ) .

Đồ họa : TCTK

Các hộ mái ấm gia đình thành thị có mức tiêu tốn bình quân đầu người / tháng xê dịch 3,8 triệu đồng, trong khi những hộ nông thôn chỉ ở mức 2,4 triệu đồng, chênh lệch giữa hai khu vực là 1,6 lần. Vùng Đông Nam Bộ luôn đứng đầu cả nước với mức tiêu tốn hộ mái ấm gia đình cao nhất ( hơn 3,9 triệu đồng / người / tháng ). Vùng Trung du miền núi phía Bắc có mức chi thấp nhất ( tương tự 2,1 triệu đồng / người / tháng ) .

Chi đời sống chiếm tỷ lệ cao trong tổng chi tiêu bình quân đầu người của hộ gia đình. Năm 2020 chi cho đời sống bình quân một người một tháng là 2,7 triệu đồng (chiếm tới 93% trong tổng chi tiêu hộ gia đình), trong đó chi cho ăn uống bình quân đầu người một tháng xấp xỉ 1,35 triệu đồng và không phải ăn uống hút là xấp xỉ 1,37 triệu đồng.

Sự bất bình đẳng trong tiêu tốn bình quân đầu người một tháng quan sát được giữa nhóm giàu nhất và nhóm nghèo nhất, lên tới 3,5 lần năm 2020, với chi bình quân đầu người một tháng ở những hộ nhóm 5 hơn 4,6 triệu đồng / người / tháng so với gần 1,4 triệu đồng / người / tháng ở những hộ thuộc nhóm 1 .

97,4% hộ gia đình được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh

Khảo sát của Tổng cục Thống kê cũng cho thấy, trong quy trình tiến độ 2010 – 2020, chất lượng nguồn nước hoạt động và sinh hoạt của hộ mái ấm gia đình được nâng cao một cách rõ ràng. Tỷ lệ hộ có nguồn nước hợp vệ sinh năm 2020 là 97,4 %, tăng 6,9 điểm Phần Trăm so với năm 2010, trong đó, tỷ suất này tăng nhanh ở khu vực nông thôn ( năm 2020 tăng 8,8 điểm Xác Suất so với năm 2010 ) và tăng nhanh ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ( 15,9 điểm Tỷ Lệ ), Tây Nguyên ( 13,9 điểm Tỷ Lệ ) và Trung du và miền núi phía Bắc ( 9,7 điểm Xác Suất ) .
Sử dụng điện hoạt động và sinh hoạt cũng là một trong số những chiều quan trọng phản ánh đời sống dân cư. Ở nước ta, việc đưa điện lưới vương quốc đến từng hộ mái ấm gia đình, vùng miền ở mức rất cao, năm 2020, tỷ suất hộ sử dụng điện hoạt động và sinh hoạt đạt 99,5 %, trong đó gần như không có sự độc lạ đáng kể giữa những khu vực thành thị – nông thôn và giữa những vùng miền, địa phương. Thực tế số liệu cho thấy tại nhiều địa phương, tỷ suất này đã đạt 100 % từ nhiều năm qua .
Nhân khẩu bình quân 1 hộ năm 2020 là 3,6 người / hộ. Nhân khẩu bình quân của hộ nghèo cao hơn hộ giàu. Theo tác dụng khảo sát, nhân khẩu bình quân 1 hộ của nhóm hộ nghèo nhất ( nhóm 1 ) là 4 người, cao gấp hơn 1,2 lần so với nhóm hộ giàu nhất ( nhóm 5 ) .

Theo kết quả khảo sát, năm 2020, có 14,9% dân số từ 15 tuổi trở lên không có bằng cấp hoặc chưa bao giờ đến trường, giảm 2 điểm phần trăm so với năm 2018; 20,1% tốt nghiệp tiểu học; 28,5% tốt nghiệp THCS; 17,2% tốt nghiệp THPT; 19,3% có bằng cấp nghề hoặc cao đẳng, đại học trở lên.

Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên chưa khi nào đến trường hoặc không có bằng cấp của nhóm hộ nghèo nhất là 33,3 %, gấp 5,1 lần so với nhóm hộ giàu nhất ; của phái đẹp là 18,0 %, gấp 1,6 lần so với của phái mạnh. Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có bằng cao đẳng, ĐH và trên ĐH cũng có khoảng cách đáng kể giữa hai nhóm hộ nghèo nhất và nhóm hộ giàu nhất ( 1,6 % so với 28,5 % ) .
Tỷ lệ đi học đúng tuổi những cấp có khuynh hướng tăng qua những năm, đặc biệt quan trọng ở cấp trung học phổ thông. Xu hướng này cho thấy giáo dục đang được nâng cao, hướng tới phổ cập trung học cơ sở và trung học phổ thông .

Khảo sát mức sống dân cư năm được triển khai theo Quyết định số 1261 / QĐ-TCTK ngày 19/8/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, nhằm mục đích tích lũy thông tin để tổng hợp, biên soạn những chỉ tiêu thống kê vương quốc về mức sống hộ dân cư, cung ứng nhu yếu thông tin thống kê cho những cấp, những ngành để đánh giá mức sống, thực trạng nghèo nàn và phân hoá giàu nghèo của dân cư theo hướng tiếp cận đa chiều. Khảo sát được triển khai trên khoanh vùng phạm vi 63 tỉnh, thành phố thường trực Trung ương, gồm có 46.995 hộ đại diện thay mặt cho toàn nước, khu vực thành thị, nông thôn, 6 vùng địa lý, tỉnh / thành phố thường trực Trung ương .

You may also like

Để lại bình luận