Văn hóa Công vụ: Tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức

Bởi tronbokienthuc
Văn hóa công vụ được hiểu là một mạng lưới hệ thống những giá trị ý thức và vật chất gồm phục trang, lễ phục, văn hóa truyền thống tiếp xúc, ứng xử, thái độ, nghĩa vụ và trách nhiệm, chất lượng thao tác ; bài trí văn phòng và thiết kế xây dựng thiên nhiên và môi trường văn phòng, … được hình thành trong quy trình kiến thiết xây dựng, tăng trưởng công vụ, có năng lực lưu truyền, ảnh hưởng tác động tâm ý, hành vi của cán bộ, công chức, viên chức và được họ thừa nhận, tuân thủ, phát huy trong hoạt động giải trí thực thi trách nhiệm, công vụ trong và ngoài văn phòng .Ngay từ những ngày tiên phong xây dựng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ, quản trị Hồ Chí Minh đã đặt yếu tố : Cán bộ là công bộc của dân, chính quyền sở tại là để phục vụ nhân dân. Trong những năm qua, nỗ lực cải cách hành chính, thiết lập một nền dịch vụ hành chính công, hình thành một đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ đạt chuẩn mực công vụ đã được tiến hành bằng nhiều giải pháp kinh khủng. Thông qua những chủ trương pháp lý, Nhà nước ta đã chú trọng việc thiết kế xây dựng, tu dưỡng đạo đức công vụ, bộc lộ tập trung chuyên sâu ở đạo đức công chức, hướng đến mục tiêu cao nhất của nền công vụ là phục vụ nhân dân .
Tại thành phố Hà Tĩnh, những cấp chính quyền sở tại luôn xác lập tầm quan trọng của yếu tố văn hóa truyền thống công vụ và việc phát hành những lao lý về văn hóa truyền thống công vụ được coi là cơ sở quan trọng để hình thành phong thái ứng xử, lề lối thao tác chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh nhà. Vừa qua, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 20/2019 / QĐ-UBND về việc phát hành Quy chế văn hóa truyền thống công vụ tại những cơ quan, đơn vị chức năng trên địa phận tỉnh. Theo đó cán bộ, công chức, viên chức cần phải :

Thứ nhất, về tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức: Cán bộ, công chức, viên chức phải trung thành với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc, lợi ích quốc gia, dân tộc và uy tín cơ quan; tôn trọng và tận tụy phục vụ Nhân dân.

Khi triển khai trách nhiệm, công vụ, cán bộ, công chức, viên chức phải ý thức rõ về chức trách, bổn phận của bản thân, gồm có : Phải chuẩn bị sẵn sàng nhận và nỗ lực triển khai xong tốt mọi trách nhiệm được phân công ; không kén chọn vị trí công tác làm việc, chọn việc dễ, bỏ việc khó. Tâm huyết, tận tụy, gương mẫu làm tròn chức trách, trách nhiệm được giao ; không vướng vào “ tư duy nhiệm kỳ ” ; Phải có ý thức tổ chức triển khai kỷ luật ; sử dụng có hiệu suất cao thời giờ thao tác, dữ thế chủ động phối hợp trong thực thi trách nhiệm, công vụ ; tránh hiện tượng kỳ lạ trung bình chủ nghĩa, thao tác qua loa, đại khái, kém hiệu suất cao ; không thao tác riêng, không thanh toán giao dịch mua và bán tại văn phòng và trên mạng trong giờ thao tác hành chính ; Giải quyết nhu yếu, việc làm của dân cư, đại diện thay mặt tổ chức triển khai đúng lao lý, quy trình tiến độ ; Cán bộ, công chức, viên chức chỉ huy không tận dụng vị trí công tác làm việc đểbổ nhiệm người thân quen ; dữ thế chủ động xin thôi giữ chức vụ khi nhận thấy bản thân còn hạn chế về năng lượng và uy tín ; Chấp hành nghiêm những lao lý về việc phải làm và không được làm khi thi hành trách nhiệm, công vụ theo pháp luật của Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật Viên chức năm 2010 và pháp lý về cán bộ, công chức, viên chức ; Chấp hành nghiêm nội quy, quy định thao tác và những quy định nội bộ của cơ quan, đơn vị chức năng .

Thứ hai, về chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức:

Đối với cấp trên, phải tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ huy, quản lý, phân công việc làm của cấp trên ; không trốn tránh, thoái thác trách nhiệm ; không nịnh bợ lấy lòng vì động cơ không trong sáng ; tôn trọng và triển khai nghiêm chính sách báo cáo giải trình việc làm với cấp trên .

Đối với cấp dưới:Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức cấp dưới rõ ràng; Gương mẫu trong lối sống, giao tiếp, ứng xử, chấp hành kỷ cương hành chính và nội quy, các quy chế nội bộ; giữ gìn đoàn kết nội bộ trong cơ quan, đơn vị; Đối xử dân chủ, bình đẳng đối với cấp dưới; không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ; phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới. Tạo điều kiện để cấp dưới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Phát huy dân chủ, tạo điều kiện trong học tập, nâng cao trình độ, phát huy sáng kiến của cán bộ, công chức, viên chức. Bảo vệ danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý; Công tâm, khách quan trong sử dụng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chứcthuộc quyền quản lý. 

Đối với đồng nghiệp : Có thái độ tôn trọng, ý thức hợp tác, tương hỗ trong thực thi trách nhiệm, công vụ ; bảo vệ danh dự uy tín của đồng nghiệp ; thiết kế xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp lành mạnh, trong sáng, có lý, có tình .
Đối với người dân : Tại cơ quan thao tác phải xử lý nhu yếu, việc làm của người dân đúng lao lý, tiến trình. Không được gây khó khăn vất vả, phiền hà, vòi vĩnh, lê dài thời hạn giải quyết và xử lý việc làm của cơ quan, tổ chức triển khai và người dân ; không hờ hững, vô cảm, thiếu nghĩa vụ và trách nhiệm trước những khó khăn vất vả, bức xúc của người dân ; không nhận tiền, gia tài, quyền lợi phạm pháp từ phía những cơ quan, doanh nghiệp và người dân dưới mọi hình thức ; đấu tranh, ngăn ngừa tệ “ tham những vặt ” ; tôn trọng, lắng nghe người dân ; Thực hiện “ 4 xin ” : xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép ; “ 4 luôn ” : luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp sức .
Còn tại khu dân cư và nơi công cộng thì phải gương mẫu thực thi, tuyên truyền, hoạt động mái ấm gia đình, người thân trong gia đình, người dân tham gia thực thi chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước và hương ước, quy ước đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt ; thực thi những nội quy, quy tắc công cộng ;
Cán bộ, công chức, viên chức cần chú ý quan tâm ngôn từ tiếp xúc phải chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc ; thái độ, tác phong phải văn minh, lịch sự và trang nhã. Khi tiếp xúc qua điện thoại cảm ứng, cán bộ, công chức, viên chức phải xưng tên, chức vụ, cơ quan, đơn vị chức năng nơi công tác làm việc ; trao đổi ngắn gọn, tập trung chuyên sâu vào nội dung việc làm ; kiểm soát và điều chỉnh âm lượng giọng nói của mình vừa đủ nghe, tránh tác động ảnh hưởng đến việc làm của người xung quanh .

Thứ ba, chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức: Cán bộ, công chức, viên chức phải không ngừng học tậpnâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống. Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không có biểu hiện cơ hội, sống ích kỷ, ganh ghét, đố kỵ; không được sa vào các tệ nạn xã hội, tệ “tham nhũng vặt”; không được sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian làm việc và giờ nghỉ trưa; hút thuốc lá, thuốc làođúng nơi quy định; phải tuân thủ kỷ luật phát ngôn,chấp hành nghiêm Luật An ninh mạng; phải tuân thủ chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; không mê tín dị đoan và có những hành vi phản cảm khi tham gia lễ hội.

Thứ tư, về trang phục của cán bộ, công chức, viên chức: Khi thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức phải mặc trang phục lịch sự, đầu tóc gọn gàng; đi giày hoặc dép có quai hậu, phù hợp với thời tiết, tính chất công việc. Riêng đối với những ngành có quy định riêng về mặc đồng phục thì thực hiện theo quy định của ngành. Và cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã phải mặc đồng phục khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Ngoài ra, cán bộ, công chức, viên chức phải đeo thẻ khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Việc triển khai tráng lệ những lao lý nêu trên sẽ góp thêm phần hình thành phong thái ứng xử, lề lối thao tác chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ; bảo vệ tính chuyên nghiệp, nghĩa vụ và trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu suất cao trong hoạt động giải trí thực thi trách nhiệm, công vụ ; phân phối nhu yếu phục vụ Nhân dân, xã hội. Đây chính là yếu tố quan trọng góp thêm phần nâng cao hiệu lực thực thi hiện hành, hiệu suất cao hoạt động giải trí của cơ quan, đơn vị chức năng trên địa phận tỉnh. / .

You may also like

Để lại bình luận