Hướng dẫn cách đánh giá chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ – MISA AMIS

Bởi tronbokienthuc

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ là một khoản mục chi phí quan trọng trong cấu thành nên tổng chi phí sản xuất của các doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần lựa chọn đúng phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ phù hợp với quy trình sản xuất và các đặc điểm của sản phẩm từ đó giúp doanh nghiệp xác định đúng giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Mục Lục Bài Viết

1. Chi phí sản phẩm dở dang cuối kỳ hay chi phí sản xuất kinh doanh dở dang là gì?

– Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ ( chi phí sản xuất kinh doanh thương mại dở dang cuối kỳ ) : Là tổng giá trị sản phẩm còn dở dang chưa hoàn thành xong, nằm trên dây chuyền sản xuất sản xuất hoặc cần phải trải qua một hay một số ít quy trình nữa mới triển khai xong sản phẩm. Đây là giá trị bắt buộc phải tính đúng để xác lập đúng giá tiền của sản phẩm .

  • Công thức tính giá tiền sản phẩm triển khai xong trong kỳ :

Giá thành sản phẩm hoàn thành trong kỳ

= Giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ + Chi tiêu sản xuất phát sinh trong kỳ Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ

Trong đó :

Giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ: Tổng giá trị các sản phẩm dở dang của cuối kỳ trước chuyển sang.

Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ: Tổng toàn bộ các chi phí trực tiếp và chi phí sản xuất chung mà doanh nghiệp bỏ ra trong kỳ từ lúc bắt đầu sản xuất đến khi kết thúc kỳ sản xuất sản phẩm.

Như vậy để tính được giá tiền sản phẩm bắt buộc phải giám sát được 3 giá trị trên. Giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ được lấy từ số liệu kỳ trước mang sang và chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ được tổng hợp từ giá trị vật tư xuất kho dùng cho sản xuất và hàng loạt những chi phí sản xuất khác phát sinh trong kỳ .
Tuy nhiên, với biến số giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ hay chi phí sản xuất kinh doanh thương mại dở dang cuối kỳ lại không thuận tiện đo lường và thống kê ra ngay được mà phải thực thi việc đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ .

2. Đánh giá chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ

Việc đánh giá chi phí sản xuất kinh doanh thương mại dở dang cuối kỳ là một khâu quan trọng trong tiến trình tính giá tiền sản xuất sản phẩm

sản phẩm dở dang cuối kỳ

sản phẩm dở dang cuối kỳ
Hình 1 : Quy trình chung để tính giá tiền sản phẩm
Sau khi xác lập số sản phẩm hoàn thành xong trong kỳ và số sản phẩm dở dang cuối kỳ, kế toán phải lựa chọn chiêu thức đánh giá sản phẩm dở dang thích hợp để xác lập trị giá của sản phẩm dở dang cuối kỳ. Hiện nay, có 3 giải pháp đánh giá chi phí sản xuất sản phẩm dở dang cuối kỳ được sử dụng thông dụng là :

Các phương pháp đánh giá chi phí sản xuất sản phẩm dở dang cuối kỳ được sử dụng phổ biến

Các phương pháp đánh giá chi phí sản xuất sản phẩm dở dang cuối kỳ được sử dụng phổ biến
Hình 2 : Các chiêu thức đánh giá chi phí sản xuất sản phẩm dở dang cuối kỳ được sử dụng thông dụng

2.1. Đánh giá chi phí sản xuất kinh doanh thương mại dở dang / sản phẩm dở dang cuối kỳ theo ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp

Nội dung phương pháp: chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ chỉ bao gồm chi phí nguyên vật liệu (vật liệu) chính trực tiếp, còn các chi phí nhân công, chi phí khác sẽ được tính hết cho sản phẩm hoàn thành trong kỳ.

Đối tượng áp dụng: Phương pháp này phù hợp với các doanh nghiệp có quy trình sản xuất đơn giản, có chi phí nguyên vật liệu (vật liệu) chính trực tiếp chiếm tỷ lệ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất, chi phí vật liệu phụ và cá chi phí nhân công chiếm tỷ trọng không đáng kể.

Công thức tính giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ (Dck):

Công thức tính giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ (Dck)

Công thức tính giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ (Dck)Trong đó :

  • Dđk và Dck : Chi tiêu dở dang đầu kỳ và cuối kỳ .
  • Cvlc : Ngân sách chi tiêu nguyên vật liệu trực tiếp phát sinh trong kỳ .
  • Qtp : Số lượng thành phẩm triển khai xong .
  • Qd : Số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ .

Ví dụ 1 : Công ty CP BÌNH AN, trong tháng 7/2021 sản xuất sản phẩm N có tập hợp được những số liệu ngân sách như sau :
– giá thành sản xuất sản phẩm dở dang đầu tháng 7 là : 10.000.000 đ
– Ngân sách chi tiêu sản xuất phát sinh trong tháng tập hợp được :
+ Ngân sách chi tiêu NVL chính trực tiếp : 80.000.000 đ
+ giá thành nhân công trực tiếp : 15.000.000 đ
+ Chi tiêu sản xuất chung : 5.000.000 đ
– Trong tháng sản xuất triển khai xong nhập kho 1000 sản phẩm, còn 200 sản phẩm dở dang cuối kỳ chưa triển khai xong .

Yêu cầu: Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu chính trực tiếp.

Lưu ý: Để tập hợp được đúng chi phí cho các khoản mục chi phí cần nắm rõ quy trình sản xuất căn cứ vào chuẩn mực và chế độ kế toán để phân loại vào đúng các khoản mục chi phí sản xuất, phân bổ chi phí chung phù hợp với doanh nghiệp và sản phẩm, tránh ghi nhận các chi phí liên quan đến quản lý và bán hàng vào chi phí sản xuất.

Đáp án :

Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo ngân sách nguyên vật liệu chính trực tiếp như sau :
Áp dụng công thức trên :

Công thức tính giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ (Dck)Công thức tính giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ (Dck)=> Dck= (10.000.000 + 80.000.000) / (1.000 + 200) = 15.000.000 

Vậy chi phí sản xuất sản phẩm dở dang cuối kỳ theo ngân sách nguyên vật liệu chính trực tiếp là : 15.000.000 đồng .

Ứng dụng phần mềm kế toán: Các bạn kế toán có thể sử dụng phần mềm kế toán online MISA AMIS để đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu chính trực tiếp một cách tự động và nhanh chóng bằng cách tích chọn phương pháp đánh giá 🡪 điền số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ. Xem hình ảnh minh họa bên dưới.CTA nhận tư vấnCTA nhận tư vấn

chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
Hình 3 : Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo ngân sách nguyên vật liệu chính trực tiếp trên ứng dụng MISA R8 .

>> Xem thêm: Phần mềm hỗ trợ kê khai mới nhất – Đơn giản hóa mọi nghiệp vụ về kê khai với Cơ quan Thuế

Thông thường, với những doanh nghiệp có quy trình tiến độ sản xuất đơn thuần, có ngân sách nguyên vật liệu ( vật tư ) chính trực tiếp chiếm tỷ suất trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất, ngân sách vật tư phụ và cá ngân sách nhân công chiếm tỷ trọng không đáng kể thì vận dụng chiêu thức ngân sách vật tư chính trực tiếp, còn nếu không sẽ vận dụng chiêu thức khối lượng triển khai xong tương tự hoặc phương pháp định mức. Hai giải pháp này được trình diễn dưới đây .

2.2. Đánh giá chi phí sản xuất kinh doanh thương mại dở dang / sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức

Nội dung phương pháp: Kế toán căn cứ vào khối lượng sản phẩm dở dang đã kiểm kê ở từng công đoạn sản xuất, quy đổi theo mức độ hoàn thành của sản phẩm dở dang và định mức khoản mục chi phí ở từng công đoạn tương ứng cho từng đơn vị sản phẩm để tính ra chi phí định mức cho sản phẩm dở dang ở từng công đoạn, sau đó tổng hợp cho từng loại sản phẩm.

Đối tượng áp dụng: Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức trong trường hợp doanh nghiệp áp dụng hệ thống kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo định mức hoặc trường hợp doanh nghiệp đã xây dựng được hệ thống định mức chi phí hợp lý.

Ví dụ 1: Trong tháng 06/2021, tại Công CP ABC sản xuất sản phẩm N phải trải qua 2 công đoạn chế biến liên tục tại 2 phân xưởng.

Biết rằng, ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp bỏ 1 lần vào sản xuất và không có dở dang cuối kỳ. Doanh nghiệp đã xác lập được định mức chi phí sản xuất cho mỗi đơn vị chức năng sản phẩm N ở từng quy trình chế biến như sau :
Đơn vị tính : 1.000 đồng

Khoản mục chi phí

Định mức ngân sách cho mỗi đơn vị chức năng sản phẩm

Công đoạn 1 

(tại phân xưởng 1)

Công đoạn 2 

(tại phân xưởng 2, gồm cả chi phí công đoạn 1 chuyển sang)

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

900 900

Chi phí nhân công trực tiếp

400 600

Chi phí sản xuất chung

200 400

Cộng

1.500

2.000

Lưu ý: Để xây dựng được định mức doanh nghiệp cần trải qua thử nghiệm nhiều lần trước khi lên được định mức cho sản phẩm.

Tại thời gian 30/06/2021 kế toán cùng những bộ phận tương quan thực thi kiểm kê xác nhận được những số liệu thành phẩm hoàn thành xong nhập kho, đánh giá được mức độ hoàn thành xong của những sản phẩm còn dở dang cuối kỳ như sau :
– Tại phân xưởng 1, sản xuất quy trình 1 triển khai xong 2.500 nửa thành phẩm còn 200 sản phẩm dở dang, mức độ triển khai xong 60 % trên nửa thành phẩm. ( Mức độ triển khai xong địa thế căn cứ vào đánh giá khối lượng việc làm cần phải triển khai xong trải qua kinh nghiệm tay nghề được đúc rút qua quy trình tiến độ thử nghiệm nhiều lần khi mới triển khai sản xuất ) .
– Tại phân xưởng 2, sản xuất quy trình 2 nhận 2.500 nửa thành phẩm từ quy trình 1 chuyển sang liên tục sản xuất triển khai xong 2.400 sản phẩm N, còn 100 sản phẩm dở dang, mức độ hoàn thành xong 90 % .

Đáp án:

Đơn vị tính : 1.000 đồng

  • Tính chi phí sản xuất kinh doanh thương mại dở dang cuối kỳ tháng 6/2021 ở phân xưởng 1 ( quy trình 1 ) 🙁 biết quy trình 1 có 200 sản phẩm dở dang, mức độ hoàn thành xong 60 % trên nửa thành phẩm )
Chi tiêu NVLTT = 900 x 200 = 180.000
Chi tiêu NCTT = 400 x 200 x 60 % = 48.000
giá thành SXC = 200 x 200 x 60 % = 24.000
Tổng chi phí sản phẩm dở dang cuối kỳ công đoạn 1 = 252.000
  • Tính chi phí sản xuất kinh doanh thương mại dở dang cuối kỳ tháng 6/2021 ở phân xưởng 2 ( quy trình 2 ) :

Trường hợp 1: Nếu ta xác định 100 sản phẩm dở dang, mức độ hoàn thành 90% là so sánh mức độ hoàn thành trên thành phẩm cuối cùng thì ta tính như sau:

Ngân sách chi tiêu NVLTT = 900 x 100 = 90.000
Ngân sách chi tiêu NCTT = 600 x 100 x 90 % = 54.000
giá thành SXC = 400 x 100 x 90 % = 36.000
Tổng chi phí sản phẩm dở dang cuối kỳ công đoạn 2 = 180.000

Trường hợp 2: Nếu ta xác định 100 sản phẩm dở dang, mức độ hoàn thành 90% là so sánh mức độ hoàn thành tính trên khối lượng công việc phải làm ở riêng phân xưởng 2 thì ta tính như sau:

Ngân sách chi tiêu NVLTT = 900 x 100 = 90.000
Chi tiêu NCTT = ( 400 × 100 ) + ( 600 – 400 ) x 100 x 90 % = 58.000
Ngân sách chi tiêu SXC = ( 200 x 100 ) + ( 400 – 200 ) x

100

x 90 % = 38.000
Tổng chi phí sản phẩm dở dang cuối kỳ công đoạn 2 = 186.000

🡪 So sánh cách tính 1 và 2 sẽ thấy cách tính số 2 cho ta tổng ngân sách sản phẩm dở dang cuối kỳ lớn hơn đơn cử là 186.000 > 180.000 .
Việc lựa chọn cách tính nào nhờ vào vào việc đánh giá sản phẩm dở dang theo mức độ triển khai xong của sản phẩm ở đầu cuối hay theo khối lượng việc làm phải làm ở riêng phân xưởng 2 .
* Theo lao lý hiện hành về Luật thuế TNDN, những doanh nghiệp sản xuất bắt buộc phải thiết kế xây dựng định mức chính của những sản phẩm đa phần. Doanh nghiệp nên nghiên cứu và điều tra kỹ quy trình tiến độ sản xuất và quản lý và vận hành chạy thử để thiết kế xây dựng định mức sản xuất được tương thích với điều kiện kèm theo máy móc và thực tiễn sản xuất .
Trường hợp những doanh nghiệp chưa thiết kế xây dựng được mạng lưới hệ thống định mức ngân sách hài hòa và hợp lý thì hoàn toàn có thể dựa trên chi phí sản xuất trong thực tiễn và tùy đặc thù sản xuất của mình mà lựa chọn đánh giá sản phẩm dở dang theo ngân sách vật tư chính trực tiếp hoặc khối lượng hoàn thành xong tương tự .

>> Có thể bạn quan tâm: Hạch toán tài khoản 154 theo thông tư 200 đầy đủ, chính xác nhất

2.3. Đánh giá chi phí sản xuất kinh doanh thương mại dở dang cuối kỳ theo sản lượng triển khai xong tương tự

Nội dung phương pháp: Sản phẩm dở dang trong kỳ phải chịu toàn bộ chi phí sản xuất theo mức độ hoàn thành. Cuối kỳ, Doanh nghiệp phải tiến hành kiểm kê sản phẩm dở dang và đánh giá mức độ hoàn thành rồi quy đổi sản phẩm dở dang theo sản phẩm hoàn thành tương đương.

Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp có quy trình sản xuất phức tạp, sản phẩm không đều nhau, tỷ lệ dở dang cao.

Đặc điểm của phương pháp:

– Ưu điểm : Độ đúng chuẩn cao hơn chiêu thức đánh giá theo ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp .
– Nhược điểm : Khối lượng giám sát nhiều và bắt buộc đánh giá được mức độ hoàn thành xong của sản phẩm dở dang. Nếu quá trình sản xuất theo dây chuyền sản xuất sẽ gây khó khăn vất vả trong việc xác lập mức độ dở dang của sản phẩm .
* Các trường hợp vận dụng chiêu thức :

Trường hợp 1: Doanh nghiệp có quy trình sản xuất đơn giản (1 giai đoạn)

Công thức tính:

Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ ( Dck)

=

giá thành vật tư chính trong sản phẩm dở dang cuối kỳ ( Dck ( VLC ))

+

Ngân sách chi tiêu vật tư phụ, ngân sách chế biến trong sản phẩm dở dang cuối kỳ ( Dck ( VLP, CB ))

Trong đó :
– Ngân sách chi tiêu vật tư chính trong sản phẩm dở dang cuối kỳ được tính bằng 2 trường hợp :

Trường hợp 1: Chi phí vật liệu chính nếu được bỏ 1 lần vào đầu kỳ sản xuất và không phải bỏ thêm nguyên vật liệu chính vào nữa ở kỳ tiếp theo.

giá thành vật tư chính trong sản phẩm dở dang cuối kỳ ( Dck ( vlc )) = Dđk ( vlc )+ Cvlc x Q.d
Q.tp+ Qd

Trường hợp 2: Chi phí vật liệu chính được bỏ dần vào sản xuất giống như các chi phí khác thì ở kỳ tiếp theo vẫn phải bỏ tiếp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Chú thích: Q’d là số lượng thành phẩm dở dang cuối kỳ quy đổi = Qd x tỷ lệ SPDD hoàn thành.

giá thành vật tư chính trong sản phẩm dở dang cuối kỳ ( Dck ( vlc )) = Dđk ( vlc )+Cvlc x Q. ’d
Q.tp+ Q ’d

Chú thích : Qd là số lượng thành phẩm dở dang cuối kỳ .
– Ngân sách chi tiêu vật tư phụ, ngân sách chế biến trong sản phẩm dở dang cuối kỳ ( Dck ( vlp, cb ) được tính bằng cách như sau :

Ngân sách chi tiêu vật tư phụ, ngân sách chế biến trong sản phẩm dở dang cuối kỳ ( Dck ( vlp, cb )) = Dđk ( vlp, cb )+ Cvlp, cb x Q. ’d
Q.tp+ Q ’d

Chú thích: Chi phí vật liệu phụ, chi phí chế biến là các chi phí khác ngoài chi phí nguyên vật liệu trực tiếp như chi phí nhân công trực tiếp, chi phí vật liệu phụ, vật liệu bổ sung, công cụ, khấu hao… được viết tắt là: VLP,CB.

Ví dụ 2 : Công ty CP BÌNH AN sản xuất sản phẩm H. Trong tháng có số liệu như sau :
– Ngân sách chi tiêu dở dang đầu kỳ gồm :
+ Ngân sách chi tiêu NVL trực tiếp : 50.000.000 đ
+ Ngân sách chi tiêu NCTT : 8.000.000 đ
+ Ngân sách chi tiêu sản xuất chung : 10.000.000 đ
– Chi tiêu sản xuất trong kỳ tập hợp được :
+ giá thành NVL trực tiếp : 180.000.000 đ
+ Chi tiêu NCTT : 48.00.000 đ
+ Chi tiêu sản xuất chung : 80.000.000 đ
Trong tháng triển khai xong 2 nghìn sản phẩm H, còn lại 500 sản phẩm dở dang, mức độ triển khai xong 50 % .

Yêu cầu: Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương. Biết rằng: Chi phí vật liệu chính được bỏ dần vào sản xuất giống như các chi phí khác.

Đáp án :Ứng dụng phần mềm kế toán: Các bạn kế toán có thể sử dụng phần mềm kế toán online MISA AMIS để đánh giá sản phẩm dở dang theo sản phẩm hoàn thành tương đương tự động và dễ dàng:

Đơn vị tính: đồng

 Quy đổi khối lượng sản phẩm dở dang ra khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương:
Q’d = Qd   x   tỷ lệ hoàn thành của sản phẩm = 500 x 50% = 250 sản phẩm
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

  =

50.000.000  +  180.000.000

x

250

=

25.555.556

2.000  +  250

Chi phí nhân công trực tiếp

=

8.000.000  +  48.000.000

x

250

=

6.222.222

2.000  +  250

 Chi phí sản xuất chung: 

=

10.000.000  +  80.000.000

x

250

=

10.000.000

2.000  +  250

 => Tổng cộng chi phí dở dang cuối kỳ:  = 25.555.556 + 6.222.222 +10.000.000 = 41.777.778

chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
Hình 4 : Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo theo sản phẩm triển khai xong tương tự trên ứng dụng kế toán MISA

>> Xem thêm: Chi tiết cách hạch toán tài khoản 421 – Lợi nhuận chưa phân phối theo thông tư 200

Trường hợp 2. Doanh nghiệp có quy trình sản xuất nhiều giai đoạn (phân bước)

chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Nguồn: Internet
Hình 5: Các phương pháp tính giá thành sản phẩm theo bán thành phẩm với quy trình sản xuất nhiều giai đoạn (phân bước)

Có 2 chiêu thức tính giá tiền sản phẩm theo bán thành phẩm với quá trình sản xuất quá trình ( phân bước ) là :

  1. Cách 1 : Tính giá tiền phân bước có tính bán thành phẩm ( giải pháp kết chuyển tuần tự )
  2. Cách 2 : Tính giá tiền phân bước không tính bán thành phẩm ( chiêu thức kết chuyển song song )

Các doanh nghiệp có quá trình công nghệ tiên tiến sản xuất sản phẩm với quy trình tiến độ sản xuất tiến trình ( phân bước ) ví dụ như : Sản xuất đồ may mặc, dệt găng tay, sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ … .
Các doanh nghiệp có quá trình công nghệ tiên tiến phức tạp kiểu liên tục sản xuất sản phẩm qua nhiều quy trình tiến độ tiếp nối nhau ( giải pháp kết chuyển tuần tự ) .
Quan sát quá trình sản xuất sản xuất sản phẩm theo quy trình tiến độ phân bước liên tục dưới đây :

chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
Hình 6 : Quy trình sản xuất sản phẩm quá trình ( phân bước ) có tính nửa thành phẩm bước trước. Nguồn : Internet
Nhìn trên sơ đồ, ta thấy những tiến trình sản xuất liên tục tiếp nối đuôi nhau nhau, nửa thành phẩm của quy trình tiến độ trước là nguyên vật liệu để sản xuất tiến trình tiếp theo. giá thành sản xuất sản phẩm dở dang cuối kỳ sản xuất sản phẩm theo tiến trình ( phân bước ) sẽ có cách tính phụ thuộc vào vào cách tính giá tiền sản phẩm theo bán thành phẩm .

  • Các doanh nghiệp có quá trình công nghệ tiên tiến phức tạp kiểu song song

Quan sát tiến trình sản xuất sản xuất sản phẩm theo quá trình phân bước song song dưới đây :

chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
Hình 7 : Quy trình sản xuất sản phẩm quy trình tiến độ ( phân bước ) Không tính nửa thành phẩm bước trước. Nguồn : Internet
Từ sơ đồ trên, ta thấy rằng việc làm tính giá tiền của những quy trình tiến độ được giả định là triển khai song song cùng lúc, như vậy sẽ không cần tính giá tiền của từng bán thành phẩm nữa mà giá trị sản phẩm ở từng quy trình tiến độ sẽ được tính vào giá tiền sản phẩm sau cuối .
( Chi tiết về giải pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ sản xuất nhiều tiến trình ( phân bước ) cho giải pháp kết chuyển tuần tự và kết chuyển song song, xem tại đây ) .

Kết luận:

giá thành sản xuất kinh doanh thương mại dở dang cuối kỳ là một khoản mục ngân sách quan trọng trong những doanh nghiệp sản xuất. Doanh nghiệp cần lựa chọn đúng chiêu thức đánh giá xác lập trị giá sản phẩm dở dang cuối kỳ, tương thích với quy trình tiến độ sản xuất và sản phẩm của mình. Từ đó giúp doanh nghiệp xác lập đúng giá tiền sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh đối đầu trên thị trường .
MISA AMIS kỳ vọng qua bài viết sẽ giúp ích phần nào cho doanh nghiệp trong công tác làm việc xác lập ngân sách dở dang cuối kỳ một cách tương thích với mô hình sản xuất của doanh nghiệp và hiểu thêm về tầm quan trọng của ngân sách dở dang cuối kỳ. Chúc những bạn đọc và quý doanh nghiệp thành công xuất sắc !

Tác giả : Nguyễn Huân

5/5 – ( 3 bầu chọn )

You may also like

Để lại bình luận