Nhận xét sách giáo khoa mới môn Mĩ thuật

Bởi tronbokienthuc
Hướng dẫn nhận xét, đánh giá SGK môn Mĩ Thuật lớp 6 theo CTGDPT 2018 gồm có nhận xét ưu và điểm yếu kém của những bộ sách : cánh diều, liên kết tri thức với đời sống, chân trời phát minh sáng tạo. Để từ đó lựa chọn được bộ sách giáo khoa thích hợp. Mời quý thầy cô cùng tìm hiểu thêm .Nội dung chính

 • Mục lục
 • Hướng dẫn nhận xét, đánh giá SGK môn Mĩ Thuật lớp 6 theo CTGDPT 2018
 • Phiếu nhận xét, đánh giá môn Mỹ thuật lớp 6
 • Video liên quan

Mục Lục Bài Viết

Mục lục

 1. Hướng dẫn nhận xét, đánh giá SGK môn Mĩ Thuật lớp 6 theo CTGDPT 2018
 2. Phiếu nhận xét, đánh giá môn Mỹ thuật lớp 6

Hướng dẫn nhận xét, đánh giá SGK môn Mĩ Thuật lớp 6 theo CTGDPT 2018

nhận xét đánh giá SGK môn Mĩ Thuật lớp 6 theo CTGDPT 2018nhận xét đánh giá SGK môn Mĩ Thuật lớp 6 theo CTGDPT 2018

Phiếu nhận xét, đánh giá môn Mỹ thuật lớp 6

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 THEO CTGDPT 2018

MÔN: MỸ THUẬT

( DÙNG ĐỂ THAM KHẢO )
STT
Tên bộ sách
Ưu điểm nổi bật
Nội dung chưa phù hợp

1
Chân trời sáng tạo

 • Hướng dẫn nhận xét, đánh giá SGK môn Mĩ Thuật lớp 6 theo CTGDPT 2018

Nội dung sách giáo khoa có tính kế thừa của SGK hiện hành và có sự đổi mới đảm bảo các nội dung theo Thông tư 32/ 2018 của Bộ GD&ĐT.
Phù hợp với đặc thù kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, lịch sử dân tộc, địa lý của Yên Bái. Kênh chữ và kênh hình minh họa được phong cách thiết kế đẹp, tương thích .
Hệ thống câu hỏi, bài tập và ngữ liệu trong sách giáo khoa linh động, có năng lực ứng dụng vào điều kiện kèm theo thực tiễn của Yên Bái, giúp học viên ôn tập, củng cố và tăng trưởng phẩm chất, năng lượng phân phối chương trình GDPT 2018 .
Sách giáo khoa tích hợp nội dung giáo dục nghề nghiệp ; giáo dục địa phương ; bảo vệ thiên nhiên và môi trường, rèn luyện ý thức tự học .
Sách giáo khoa được trình diễn cân đối, hòa giải giữa kênh chữ và kênh hình, bảo vệ tính nghệ thuật và thẩm mỹ, mê hoặc so với học viên, tương thích độ tuổi HS lớp 6 .
Sách giáo khoa có giá hài hòa và hợp lý, tương thích với điều kiện kèm theo kinh tế tài chính địa phương .
Các hoạt động giải trí học tập trong sách có hướng dẫn, gợi ý học viên chuẩn bị sẵn sàng và đánh giá hiệu quả. Tạo thời cơ bình đẳng cho tổng thể những học viên hoàn toàn có thể tăng trưởng và tư duy phát minh sáng tạo .
Nội dung sách phân loại rõ ràng theo những mạch nội dung :
+ Lý luận và lịch sử vẻ vang mĩ thuật
+ Hội họa
+ Đồ họa
+ Điêu khắc
+ Thiết kế đồ họa, công nghiệp, thời trang .
Các chủ đề bài học kinh nghiệm có tính liền lạc, thôi thúc học viên học tập, kích thích tư duy phát minh sáng tạo độc lập của HS .
Hình ảnh, ngữ liệu đa dạng chủng loại, đơn thuần, dễ hiểu tương thích với HS lớp 6 .
Các vật liệu dễ tìm, dễ sử dụng .
HS tự đánh giá hiệu quả của mình, của bạn .
Nội dung sách giáo khoa tạo điều kiện kèm theo để nhà trường, những tổ trình độ thiết kế xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá hiệu quả học tập của học viên tương thích với kế hoạch giáo dục, hoạt động giải trí giáo dục của nhà trường theo xu thế tăng trưởng phẩm chất, năng lượng HS .
Phần hướng dẫn HS thực hiện chưa chi tiết, cần có hình ảnh minh họa các bước thực hiện.
Chưa có hình ảnh trình chiếu, video, bài dạy minh họa để giáo viên, cha mẹ, học viên tìm hiểu thêm .

 • Hướng dẫn nhận xét, đánh giá SGK môn Mĩ Thuật lớp 6 theo CTGDPT 2018

2
Kết nối tri thức với đời sống

 • Hướng dẫn nhận xét, đánh giá SGK môn Mĩ Thuật lớp 6 theo CTGDPT 2018

Nội dung sách giáo khoa có tính thừa kế của SGK hiện hành và có sự thay đổi bảo vệ những nội dung theo Thông tư 32 / 2018 của Bộ GD&ĐT .
Phù hợp với đặc thù kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, lịch sử dân tộc, địa lý của Yên Bái. Kênh chữ và kênh hình minh họa được phong cách thiết kế đẹp, tương thích .

Sách giáo khoa tích hợp nội dung giáo dục nghề nghiệp; giáo dục địa phương; bảo vệ môi trường, rèn luyện ý thức tự học.

Sách giáo khoa được trình diễn cân đối, hòa giải giữa kênh chữ và kênh hình, bảo vệ tính nghệ thuật và thẩm mỹ, mê hoặc so với học viên, tương thích độ tuổi HS lớp 6 .
Sách giáo khoa có giá hài hòa và hợp lý, tương thích với điều kiện kèm theo kinh tế tài chính địa phương .
Các hoạt động giải trí học tập trong sách có hướng dẫn, gợi ý học viên sẵn sàng chuẩn bị và đánh giá hiệu quả. Tạo thời cơ bình đẳng cho toàn bộ những học viên hoàn toàn có thể tăng trưởng và tư duy phát minh sáng tạo .

 • Hướng dẫn nhận xét, đánh giá SGK môn Mĩ Thuật lớp 6 theo CTGDPT 2018

1 số bài trong nội dung SGK chưa tương thích với năng lực cung ứng về cơ sở vật chất, trang thiết bị tại cơ sở giáo dục .
Khó khăn trong việc giúp giáo viên giảng dạy lồng ghép, tích hợp, kết nối nội dung bài học kinh nghiệm với thực tiễn của Tỉnh Yên Bái .
VD :+ Một số nội dung, hình ảnh trong hoạt động giải trí Lễ hội, ..
+ Chủ đề 2, bài 3 Tạo hình ngôi nhà. Phần cách tạo hình ngôi nhà ( trang 14 ), vật liệu Mi ca là vật liệu không sẵn có, không tương thích với vùng sâu, vùng xa của địa phương .
Hệ thống câu hỏi tái diễn, đơn thuần, mạng lưới hệ thống ngữ liệu ở 1 số bài còn trừu tượng, 1 số ít thuật ngữ có tính trình độ cao khó hiểu không tương thích với đối tượng người dùng hs lớp 6 .
VD : Bài 12, phần Em có biết – Công năng sử dụng quyết định hành động sự sống sót của loại sản phẩm ,
Chưa có những hoạt động giải trí phân hóa học viên theo năng lượng bảo vệ tính dân chủ trong tiếp cận những bài học kinh nghiệm .

 • Hướng dẫn nhận xét, đánh giá SGK môn Mĩ Thuật lớp 6 theo CTGDPT 2018

3
Cánh diều

 • Hướng dẫn nhận xét, đánh giá SGK môn Mĩ Thuật lớp 6 theo CTGDPT 2018

Nội dung sách giáo khoa có tính thừa kế của SGK hiện hành và có sự thay đổi bảo vệ những nội dung theo Thông tư 32 / 2018 của Bộ GD&ĐT .
Nội dung sách phân loại rõ ràng theo những mạch nội dung :Các chủ đề bài học kinh nghiệm có tính liền lạc, thôi thúc học viên học tâp., kích thích tư duy phát minh sáng tạo độc lập của HS .
Hình ảnh, ngữ liệu phong phú và đa dạng, đơn thuần, dễ hiểu tương thích với HS lớp 6 .
Phần hướng dẫn HS thực thi cụ thể, có hình ảnh minh họa những bước thực thi .
Phù hợp với đặc thù kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, lịch sử dân tộc, địa lý của Yên Bái. Kênh chữ và kênh hình minh họa được phong cách thiết kế đẹp, tương thích .
Nội dung sách giáo khoa tạo điều kiện kèm theo để nhà trường, những tổ trình độ thiết kế xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá hiệu quả học tập của học viên tương thích với kế hoạch giáo dục, hoạt động giải trí giáo dục của nhà trường theo xu thế tăng trưởng phẩm chất, năng lượng HS .
Sách giáo khoa tích hợp nội dung giáo dục nghề nghiệp ; giáo dục địa phương ; bảo vệ môi trường tự nhiên, rèn luyện ý thức tự học .
Các hoạt động giải trí học tập trong sách có hướng dẫn, gợi ý học viên chuẩn bị sẵn sàng và đánh giá tác dụng. Tạo thời cơ bình đẳng cho toàn bộ những học viên hoàn toàn có thể tăng trưởng và tư duy phát minh sáng tạo .
Các vật liệu dễ tìm, dễ sử dụng .
HS tự đánh giá tác dụng của mình, của bạn .

 • Hướng dẫn nhận xét, đánh giá SGK môn Mĩ Thuật lớp 6 theo CTGDPT 2018

Một số nội dung sách giáo khoa chưa bảo vệ tương thích với đặc thù kinh tế tài chính, về kinh tế tài chính của địa phương, dân cư vùng sâu vùng xa Tỉnh Yên Bái .
VD : Bài 3 : In tranh phối hợp nhiều bản khắc .
Hệ thống học liệu điện tử, video, vật dụng tương hỗ trực tuyến cho giáo viên còn thiếu .

 • Hướng dẫn nhận xét, đánh giá SGK môn Mĩ Thuật lớp 6 theo CTGDPT 201

Hướng dẫn nhận xét, đánh giá SGK môn Mĩ Thuật lớp 6 theo CTGDPT 2018

Các bài viết khác:

Hướng dẫn đánh giá, nhận xét SGK Cánh diều lớp 6 môn Ngữ Văn theo CTGDTP 2018
Hướng dẫn nhận xét đánh giá SGK Môn KHTN lớp 6 theo CTGDPT 2018
Hướng dẫn, nhận xét đánh giá SGK Môn Tin học lớp 6 theo CTGDPT 2018

Liên hệ:Facebook:Sinhh Quách

Fanpage: PageHoahocthcs

Cảm ơn bạn đã xem : Hướng dẫn nhận xét, đánh giá SGK môn Mĩ Thuật lớp 6 theo CTGDPT 2018, Hướng dẫn nhận xét, đánh giá SGK môn Mĩ Thuật lớp 6 theo CTGDPT 2018, Hướng dẫn nhận xét, đánh giá SGK môn Mĩ Thuật lớp 6 theo CTGDPT 2018 .

Video liên quan

You may also like

Để lại bình luận