Tiêu chuẩn đánh giá đúng năng lực của các nhà thầu xây dựng

Bởi tronbokienthuc
Đánh giá năng lực của nhà thầu xây dựng sẽ giúp cho khu công trình xây đắp có được chất lượng tốt bảo vệ bảo đảm an toàn trong suốt thời hạn xây dựng. Công trình hoàn thành xong đúng quá trình đạt tiêu chuẩn đề ra bắt đầu muốn được như vậy cần có những nguyên tắc đánh giá đúng năng lực để chọn đúng nhà thầu thích hợp .

Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kinh nghiệm

Bên mời thầu sẽ sử dụng tiêu chí đạt hoặc không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kinh nghiệm của nhà thầu xây dựng. Trong đó mức quy định tối thiểu để đánh giá là đạt đối với từng hạng mục về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu bao gồm những tiêu chí sau:

+ Kinh nghiệm thực hiện các gói thầu tương tự; kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh  có liên quan tới việc thực hiện gói thầu;

+ Năng lực sản xuất và kinh doanh, cơ sở vật chất kỹ thuật, trình độ cán bộ chuyên môn liên quan tới việc thực hiện gói thầu;

+ Năng lực tài chính: Tổng  tài sản, tổng nợ buộc phải trả, tài sản ngắn hạn, nợ ngắn hạn, doanh thu, giá trị hợp đồng đang dở dang và các chỉ tiêu cần thiết khác để đánh giá năng lực về tài chính của nhà thầu.

Việc xác định mức độ hoàn thành cụ thể đối với từng tiêu chuẩn sẽ căn cứ theo yêu cầu của từng gói thầu cụ thể. Bên cạnh việc đảm bảo các tiêu chí trên, nhà thầu xây dựng cũng cần phải đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật trong quá trình thi công.
 

Lựa chọn nhà thầu uy tín
Lựa chọn nhà thầu uy tín

Yêu cầu cụ thể khi đánh giá

+ Thứ nhất: Kinh nghiệm đã thực hiện các gói thầu tương tự hoặc các công trình dự án đã tham gia trước đây kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sản xuất, kinh doanh chính có liên quan đến việc thực hiện thi công công trình.

+ Thứ hai: Năng lực nhân sự có chuyên môn cao, sản xuất và kinh doanh, đánh giá cơ sở vật chất kỹ thuật, trình độ của cán bộ được phân công giám sát thi công hoặc có liên quan đến việc thực hiện gói thầu xây dựng.

+ Thứ ba: Năng lực kinh tế tổng tài sản, nợ phải trả, tài sản ngắn hạn, doanh thu, lợi nhuận và giá trị hợp đồng đang thực hiện chưa hoàn thành và các chỉ tiêu cần thiết khác để đánh giá chính xác năng lực về tài chính của nhà thầu cần lựa chọn.

>> Xem thêm: Thực trạng về chất lượng nhà thầu xây dựng

Công việc xác định mức độ yêu cầu cụ thể cho từng tiêu chuẩn trên cần dựa theo yêu cầu của từng gói thầu và từng tình huống cụ thể. Nhà thầu được đánh giá đạt tất cả nội dung thiết yếu đã nêu trên thì đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm có thể nhận dự án xây dựng được.
 

Chọn lựa nhà thấu xây dựng có uy tín
Chọn lựa nhà thầu xây dựng có uy tín

Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của nhà thầu xây dựng

+ Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất và công nghệ;

+ Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của những giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung ứng, lắp đặt hàng hóa;

+ Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì;

+ Khả năng thích ứng về địa lý, môi trường;

+ Tác động tới môi trường và biện pháp giải quyết;
 

Đánh giá hồ sơ nhà thầu xây dựng
Đánh giá hồ sơ nhà thầu xây dựng
 

+ Khả năng cung cấp tài chính (nếu yêu cầu);

+ Những vấn đề về điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo chuyển giao công nghệ;

+ Tiến độ phân phối hàng hóa;

+ Uy tín của nhà thầu xây dựng thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó;

>> Xem thêm: Tiêu chí khi lựa chọn nhà thầu xây dựng

Lúc đặt ra những tiêu chí này bên mời thầu sẽ sử dụng tiêu chí đạt, chưa đạt hoặc cách chấm điểm theo thang điểm 100 để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, trong đó cần quy định mức điểm tối thiểu và tối đa đối với từng tiêu chuẩn tổng quát và chi tiết để đánh giá chính xác năng lực của nhà thầu xây dựng.
 

Chọn nhà thầu có chuyên môn cao
Chọn nhà thầu có chuyên môn cao

Giá thành thi công xây dựng khi nhà thầu đưa cho bạn một bản dự toán thi công tiết kiệm chi phí và giá thành rẻ nhất chưa chắc là một nhà thầu thi công chất lượng cao. Hiện nay, vì lợi ích kinh tế đặt ra không ít nhà thầu sẵn sàng giảm chi phí dự toán đồng thời giảm chất lượng công trình trong tính toán chi phí nguyên vật liệu cũng như chi phí thi công nhân lực và mua bán các vật liệu giá rẻ với chi phí lớn. Một chủ đầu tư thông minh nên có cái nhìn đi sâu vào chi tiết dự toán, căn cứ trên biện pháp thi công được cung cấp trước đó và nhận xét dự toán thi công hợp lý mới có thể đảm bảo cả chất lượng công trình đồng thời đảm bảo cả hiệu quả kinh tế trong việc đầu tư.

Ngoài vấn đề liên quan đến chất lượng công trình và giá thành cũng như hiệu quả kinh tế, các đơn vị thi công xây dựng được đánh giá cao hơn nhất định sẽ luôn có biện pháp thích hợp quan tâm đến vấn đến an toàn lao động cho chính công nhân và đội ngũ nhân sự của công ty họ. Đơn vị thi công xây dựng có những trách nhiệm nhất định khi thuê nhân công và đối với sự đảm bảo an toàn lao động của công nhân thi công. Cần mua bảo hiểm tai nạn, trang bị các thiết bị bảo hộ lao động, tuyên truyền, huấn luyện kỹ năng và nâng cao ý thức lao động cho mỗi công nhân. Điều này không chỉ góp phần giảm thiểu tai nạn lao động có thể đáng tiếc xảy ra ảnh hưởng đến chất lượng công trình thi công và tạo nên độ uy tín tin cậy của chính đơn vị thi công trên thị trường.

Tags: mẫu đánh giá năng lực nhà thầu xây dựng, điều kiện năng lực của nhà thầu thi công, lựa chọn nhà thầu thi công, kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp, đánh giá năng lực nhà thầu phụ, quy trình đánh giá nhà thầu phụ, mẫu biên bản kiểm tra biện pháp thi công, cách đánh giá năng lực tài chính của nhà thầu.

You may also like

Để lại bình luận