HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC, PHẨM CHẤT HỌC SINH THEO TT22/2016

Bởi tronbokienthuc

STT

Các chỉ báo hành vi (biểu hiện cụ thể) được quan sát

ở từng năng lực, phẩm chất

Mức độ

1

2

3

4

Năng lực

I

Tự phục vụ, tự quản

1 Em tự vệ sinh thân thể, ăn, mặc ngăn nắp thật sạch 1 2 3 4 2 Em tự chuẩn bị sẵn sàng vật dụng học tập cá thể ở trên lớp, ở nhà 1 2 3 4 3 Em tự giác hoàn thành xong việc làm được giao đúng hẹn 1 2 3 4 4 Em dữ thế chủ động khi thực thi những trách nhiệm học tập 1 2 3 4 5 Em tự sắp xếp thời hạn học tập, hoạt động và sinh hoạt cá thể, đi dạo hài hòa và hợp lý 1 2 3 4 6 Em tự sắp xếp thời hạn làm những bài tập theo nhu yếu của giáo viên 1 2 3 4 7 Em tự chủ khi tham gia những hoạt động giải trí thưởng thức thực tiễn 1 2 3 4 8 Em tự nguyện, khi tham gia những hoạt động giải trí giáo dục, rèn luyện 1 2 3 4 …………………………………………………………………………………………………………. 1 2 3 4

II

Hợp tác

9 Em có kĩ năng tiếp xúc, chuẩn bị sẵn sàng giúp sức những bạn 1 2 3 4 10 Em tích cực tham gia vào những việc làm ở tổ / nhóm 1 2 3 4 11 Em dễ làm quen, thuận tiện kết bạn 1 2 3 4 12 Em biết nói lời cảm ơn khi người khác giúp mình một điều gì đó 1 2 3 4 13 Em tích cực, tự giác triển khai xong việc làm được nhóm giao đúng hẹn 1 2 3 4 14 Em lắng nghe và thuận tiện thỏa thuận hợp tác với những bạn trong nhóm 1 2 3 4 15 Em dễ chơi với những bạn dù họ khác mình về nhiều điểm 1 2 3 4

16

Em thụ động, ngại nói ra ý kiến riêng trong các tình huống học tập theo nhóm

1

2

3

4

…………………………………………………………………………………………………………. 1 2 3 4

III

Tự học và giải quyết vấn đề

17 Em tự thực thi được những trách nhiệm học tập cá thể, học tập theo nhóm 1 2 3 4 18 Em tự giác, dữ thế chủ động hoàn thành xong những bài tập được giao đúng hẹn 1 2 3 4 19 Em tự kiểm tra, đánh giá tác dụng học tập để kiểm soát và điều chỉnh việc học 1 2 3 4 20 Em khám phá rõ yếu tố khi có sự không tương đồng, để hiểu nguyên do, mà không tức giận 1 2 3 4 21 Khi gặp yếu tố khó xử lý, em tìm sự trợ giúp từ giáo viên, bạn hữu 1 2 3 4 22 Em vận dụng điều đã học để xử lý những yếu tố trong học tập 1 2 3 4 23 Để xử lý một yếu tố, em thường cố gắng nỗ lực đến cùng 1 2 3 4 24 Em nghĩ ra những cách khác nhau để xử lý yếu tố 1 2 3 4 ………………………………………………………………………………………………………….. 1 2 3 4

Phẩm chất

IV

Chăm học, chăm làm

1 2 3 4 25 Em tự giác tham gia làm những việc vặt trong nhà giúp cha mẹ 1 2 3 4 26 Em thích được thầy cô giao những việc làm ở lớp, ở trường 1 2 3 4 27 Em cảm thấy niềm hạnh phúc khi được giúp cha mẹ làm những việc vặt trong nhà 1

2

3 4 28 Em có sự tập trung chuyên sâu, quan tâm lắng nghe trong những giờ học 1 2 3 4 29 Em dữ thế chủ động nêu vướng mắc và tích cực phát biểu quan điểm trong giờ học 1 2 3 4

30

Em nỗ lực triển khai xong những việc làm được giao ở lớp, ở nhà đúng hẹn 1 2 3 4 31 Em dữ thế chủ động, tích cực tham gia vào những hoạt động giải trí tập thể ở lớp, ở trường 1 2 3 4 32

Em thụ động, ngại nói ra những suy nghĩ của cá nhân trước lớp

1

2

3

4

………………………………………………………………………………………………………… 1 2 3 4

V

Tự tin, trách nhiệm

33 Em tự tin trong giao tiếp ứng xử với những bạn trong lớp 1 2 3 4 34 Em dữ thế chủ động, tự tin trong những trường hợp học tập và rèn luyện 1 2 3 4 35 Em thường tự tin trong những cuộc bàn luận nhóm 1 2 3 4 36 Em có nghĩa vụ và trách nhiệm khi triển khai những trách nhiệm được giao 1 2 3 4 37 Em luôn nỗ lực, có nghĩa vụ và trách nhiệm trong học tập, rèn luyện bản thân 1 2 3 4 38 Em tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm, không đổ lỗi, chuẩn bị sẵn sàng nhận lỗi khi làm sai 1 2 3 4 39 Em luôn cảm thấy tin cậy vào bản thân mình 1 2 3 4 40 Em không thích những ai lơ là việc học tập, thiếu nghĩa vụ và trách nhiệm với tập thể lớp 1 2 3 4 ………………………………………………………………………………………………………….. 1 2 3 4

VIII

Trung thực, kỉ luật

41 Em yêu sự thật thà, ghét sự gian dối 1 2 3 4 42 Em nói đúng về vấn đề, không nói sai về người khác 1 2 3 4 43 Em biết bảo vệ của công, không lấy những gì không phải của mình 1 2 3 4 44 Em tôn trọng cam kết, giữ lời hứa 1 2 3 4 45 Em tôn trọng nội quy và triển khai tráng lệ pháp luật về học tập 1 2 3 4 46 Em tự giác, tập trung chuyên sâu cho những trách nhiệm học tập, không cần nhắc nhở 1 2 3 4 47 Em tự giác, thực thi đúng những nhu yếu trong học tập, rèn luyện ở lớp, ở trường 1 2 3 4 48 Em thích những bạn thực thi trang nghiêm nội quy và lao lý về học tập 1 2 3 4 …………………………………………………………………………………………………………. 1 2 3 4

IX

Đoàn kết, yêu thương

49 Em biểu lộ sự tôn trọng, nhường nhịn, kết nối trong nhóm bạn 1 2 3 4 50 Em biết cách ứng xử, không gây mất đoàn kết trong tổ, lớp 1 2 3 4 51 Em yêu thích một tập thể lớp những bạn thân thiện, đoàn kết, biết yêu thương 1 2 3 4 52 Em không nói xấu sau sống lưng bạn hoặc gây gổ với những bạn trong lớp 1 2 3 4 53 Em yêu thương, chăm sóc chăm nom ông bà, cha mẹ, bạn bè 1 2 3 4 54 Em yêu trường, lớp, biết ơn thầy giáo, cô giáo 1 2 3 4 55 Em yêu thương bạn, sẵn sàng chuẩn bị giúp sức bạn 1 2 3 4 56 Em thích khám phá về những địa điểm, con người có công với quê nhà, quốc gia 1 2 3 4 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

1

2 3 4

You may also like

Để lại bình luận