Xây dựng mô hình đánh giá kết thúc dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại Việt Nam – Cổng thông tin Khoa học và Công nghệ

Bởi tronbokienthuc

Cập nhật vào: Thứ tư – 15/12/2021 09:34
Cỡ chữ
Nhỏ 
Lớn

Đầu tư công thiết kế xây dựng nói chung và góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng theo hình thức đối tác chiến lược công tư nói riêng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tăng trưởng kiến trúc giao thông vận tải đường đi bộ, phân phối những nhu yếu tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội của quốc gia. Tuy vậy, quy trình góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng được thực thi theo những chu kỳ luân hồi dài, chịu tác động ảnh hưởng của nhiều yếu tố chứa đựng nhiều rủi ro đáng tiếc tới hiệu quả thực thi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư. Do đó, công tác làm việc giám sát, đánh giá dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư đóng vai trò rất là quan trọng giúp cho chủ góp vốn đầu tư thấy rõ được sự ảnh hưởng tác động tích cực cũng như xấu đi của những yếu tố đó, từ đó có những giải pháp nhằm mục đích nâng cao hiệu suất cao góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng. Dự án góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng thực thi theo hình thức đối tác chiến lược công tư ( PPP ) được sử dụng một phần vốn của nhà nước và một phần vốn của tư nhân, do vậy trên phương diện của mỗi bên đều thiết yếu có sự quản trị ngặt nghèo, nhằm mục đích đạt được những quyền lợi của mình. Trên phương diện quản trị nhà nước, góp vốn đầu tư theo hình thức PPP thực ra là nhà nước “ bỏ tiền ” ra mua một phần / hoặc hàng loạt khu công trình hạ tầng do nhà đầu tư tư nhân có tiền kiến thiết xây dựng, sau một khoảng chừng thời hạn kinh doanh thương mại thì khu công trình đó sẽ thuộc sự quản trị của nhà nước. Do đó giám sát và đánh giá dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư trong trường hợp này là rất là quan trọng một mặt bảo vệ những quyền lợi kinh tế tài chính của dự án Bất Động Sản, mặt khác bảo vệ những quyền lợi kinh tế tài chính xã hội khác. Thực tế cho thấy góp vốn đầu tư công thiết kế xây dựng nếu không được giám sát, đánh giá khoa học, có mạng lưới hệ thống sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy như : chậm quy trình tiến độ, tăng ngân sách, tăng thất thoát tiêu tốn lãng phí, chất lượng khu công trình không bảo vệ, vốn góp vốn đầu tư sử dụng không hiệu suất cao .

Mặt khác, quá trình triển khai công tác giám sát, đánh giá gặp nhiều khó khăn, các hướng dẫn của nhà nước còn chung chung, thiếu cơ sở khoa học và các tiêu chí cụ thể, nên việc thực thi công tác đánh giá đầu tư trong thời gian qua còn nặng về thủ tục và hình thức hơn là các vấn đề cốt lõi mà hoạt động đánh giá dự án đầu tư hướng tới, đó là tìm ra được các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thực hiện dự án để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho các dự án cũng như công tác quản lý trong tương lai.

Thực trạng trên đòi hỏi cần phải có sự nghiên cứu, tổng kết thực trạng công tác đánh giá dự án đầu tư công xây dựng trong thời gian qua, từ đó đề xuất phương pháp luận làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng mô hình đánh giá dự án đầu tư nói chung và dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư. Đề tài nghiên cứu “Xây dựng mô hình đánh giá kết thúc dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại Việt Nam” do Cơ quan chủ trì Tổng Cục đường bộ Việt Nam cùng phối hợp với Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Lương Hải thực hiện với mục tiêu: Đánh giá thực trạng về đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng (CSHT) tại Việt Nam, thực trạng giám sát và đánh giá đầu tư các công trình sử dụng ngân sách nhà nước tại Việt Nam; Kinh nghiệm quốc tế về giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng; Phân tích cơ sở lý pháp lý và đề xuất cơ sở lý luận cho hoạt động đánh giá dự án đầu tư xây dựng; Đề xuất mô hình các chỉ tiêu đánh giá kết thúc đầu tư dự án xây dựng CSHT tại Việt Nam.

Đề tài điều tra và nghiên cứu đã tập trung chuyên sâu điều tra và nghiên cứu bám sát với đối tượng người dùng và khoanh vùng phạm vi điều tra và nghiên cứu, những nỗ lực của nhóm điều tra và nghiên cứu đã đạt được một số ít tác dụng sau đây : nghiên cứu và phân tích tổng quan về góp vốn đầu tư tăng trưởng CSHT nói chung và tình hình thực thi những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư tăng trưởng CSHT giao thông vận tải đường đi bộ theo hình thức PPP tại Việt Nam trong thời hạn qua từ đó cho một cái nhìn tổng quan về vị trí, vài trò của hoạt động giải trí góp vốn đầu tư CSHT nói chung và góp vốn đầu tư theo hình thức đối tác chiến lược công tư PPP nói riêng tại Việt Nam ; tác dụng nghiên cứu và điều tra cũng chỉ rõ tình hình đánh giá dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư tăng trưởng CSHT theo hình thức PPP tại Việt Nam và kinh nghiệm tay nghề của 1 số ít vương quốc, qua đó cho thấy cần phải có sự đổi khác và kiểm soát và điều chỉnh mang tính khoa học hơn nữa để hoạt động giải trí đánh giá dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư này mang đến nhiều giá trị sử dụng hơn cho thực tiễn quản trị góp vốn đầu tư tăng trưởng CSHT tại Việt Nam ; tác dụng điều tra và nghiên cứu đã trình diễn cơ sở phương pháp luận hoàn toàn có thể vận dụng một cách tương thích trong việc kiến thiết xây dựng mô hình những chỉ tiêu đánh giá kết thúc góp vốn đầu tư những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư CSHT giao thông vận tải đường đi bộ theo hình thức PPP, cơ sở phương pháp luận xuất phát từ mô hình điều tra và nghiên cứu hành vi tổ chức triển khai và vận dụng những triết lý trong kim chỉ nan quản trị theo giá trị vận dụng trong trường hợp đơn cử cho tổ chức triển khai dự án Bất Động Sản với những đặc trưng thực thi theo hình thức PPP ; cạnh bên đó, tác dụng đề tài trình diễn không thiếu những cơ sở pháp lý của Việt Nam hiện hành trong lao lý đánh giá và giám sát góp vốn đầu tư, cơ sở pháp lý cho thấy việc đề xuất kiến nghị mô hình đánh giá dự án Bất Động Sản là rất là thiết yếu và có giá trị pháp lý ; ở đầu cuối, hiệu quả điều tra và nghiên cứu đề tài đã đề xuất kiến nghị mô hình gồm 41 chỉ tiêu đánh giá kết thúc dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư tăng trưởng CSHT giao thông vận tải đường đi bộ theo hình thức PPP tại Việt Nam, mô hình này được yêu cầu trên cơ sở những phương pháp luận khoa học đã trình diễn ở chương 2 và cơ sở thực tiễn từ việc khảo sát số liệu trong thực tiễn từ 199 dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng tại Việt Nam trong thời hạn qua, mô hình đề xuất kiến nghị được kiểm định trải qua những kỹ thuật nghiên cứu và phân tích toán thống kê để thấy rõ mức độ ý nghĩa của từng chỉ tiêu hay nhóm chỉ tiêu đề xuất kiến nghị ; vận dụng mô hình trong đánh giá mô phỏng cho những dự án Bất Động Sản trên trong thực tiễn cũng được đề tài thuyết minh và hướng dẫn. Các đề xuất kiến nghị và đề xuất kiến nghị để tiến hành vận dụng mô hình trên thực tiễn cũng được trình diễn, trải qua đó những chủ thể tương quan cũng có cái nhìn khách quan, nghĩa vụ và trách nhiệm và thực ra hơn so với hoạt động giải trí đánh giá dự án Bất Động Sản nói chung và đánh giá kết thúc góp vốn đầu tư những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư tăng trưởng CSHT theo hình thức PPP nói riêng .Có thể tìm đọc báo cáo giải trình tác dụng điều tra và nghiên cứu ( mã số 16981 / 2019 ) tại Cục tin tức KHCNQG .Đ.T.V ( NASATI )

You may also like

Để lại bình luận