Tiêu chuẩn thí nghiệm thép – cách chuẩn bị lấy mẫu kéo thép

Bởi tronbokienthuc

Mục Lục Bài Viết

Tiêu chuẩn thí nghiệm thép – cách chuẩn bị lấy mẫu kéo thép

Tiêu chuẩn thí nghiệm thép cho mẫu tấm phẳng, thép dây, thép thanh, thép định hình, thép ống

 

Tiêu chuẩn thí nghiệm thép tham chiếu: 

ASTM E8/E8M: Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials

( Phương pháp test tiêu chuẩn cho kiểm tra ứng suất kéo của vật tư sắt kẽm kim loại )

TCVN 197-1 (ISO 6892 -1): Metallic materials-Tensile testing at ambient temperature

( Vật liệu sắt kẽm kim loại – Kiểm tra ứng suất kéo ở nhiệt độ phòng )

TCVN 197-1 (ISO 6892 -2): Metallic materials-Tensile testing at high temperature

( Vật liệu sắt kẽm kim loại – Kiểm tra ứng suất kéo ở nhiệt độ cao )

TCVN 4398 (ISO 377), Thép và sản phẩm thép – Vị trí lấy mẫu, chuẩn bị phôi mẫu và mẫu thử cơ tính.

TCVN 10600-1 (ISO 7500-1), Metallic materials – Verification of static uniaxial testing machines – Part 1: Tensile testing machines. 

( Vật liệu sắt kẽm kim loại – Kiểm tra những máy thử tĩnh một trục – Phần 1 : Các máy thử kéo / nén – Kiểm tra và hiệu chuẩn mạng lưới hệ thống đo lực. )

TCVN 10601 (ISO 9513), Metallic materials – Verification of extensometers used in uniaxial testing.

( Vật liệu sắt kẽm kim loại – Hiệu chuẩn những mạng lưới hệ thống giãn kế sử dụng trong thử nghiệm một trục. )

ISO 2566-1, Steel – conversion of elongation values – Part 1: Carbon and lon alloy steels

( Thép – quy đổi những giá trị độ giãn dài – Phần 1 : Thép cacbon và thép hợp kim thấp ) .

ISO 2566-2, Steel – conversion of elongation values – Part 2: Austenitic steels

( Thép – quy đổi những giá trị độ giãn dài – Phần 2 : Thép austenit )

Phần 2. Tiêu chuẩn thí nghiệm thép: cách chuẩn bị lấy mẫu thí nghiệm thép

Xem phần 1:  Thí nghiệm kéo thép – Các thuật ngữ chuyên ngành về tên gọi trong thí nghiệm.

Xem phần 3: Thí nghiệm kéo thép – Quy trình thí nghiệm kéo thép.

1. Hình dạng và kích thước mẫu tiêu chuẩn

a. Quy định chung về mẫu thử

Mẫu thử thường được gia công cơ một vật mẫu từ mẫu sản phẩm hoặc phôi dập hoặc đúc. Tuy nhiên, những mẫu sản phẩm xuất hiện cắt ngang đồng đều ( những mẫu sản phẩm hình, thanh, dây v.v … ) và cũng như những mẫu thử đúc ( nghĩa là so với gang và kim loại tổng hợp sắt kẽm kim loại màu ) hoàn toàn có thể được thử mà không phải qua gia công .
Mặt cắt ngang của những mẫu thử hoàn toàn có thể là tròn, vuông, chữ nhật, hình khuyên hoặc trong những trường hợp đặc biệt quan trọng, hoàn toàn có thể là 1 số ít mặt cắt ngang như nhau khác .

Các mẫu thử được ưu tiên có quan hệ trực tiếp giữa chiều dài cữ ban đầu Lo, và diện tích mặt cắt ngang ban đầu, So được biểu thị bằng phương trình  Lo^2 = k^2* So, trong đó k là hệ số tỷ lệ, và được gọi là các mẫu thử tỷ lệ. Giá trị được chấp nhận trên toàn thế giới đối với k là 5,65. Chiều dài cữ ban đầu không được nhỏ hơn 15mm. Khi diện tích mặt cắt ngang của mẫu thử quá nhỏ so với yêu cầu này để đáp ứng k = 5,65 thì có thể sử dụng một giá trị cao hơn (ưu tiên là 11,3) hoặc một mẫu thử không tỷ lệ.

CHÚ THÍCH : Với việc sử dụng một chiều dài cữ khởi đầu nhỏ hơn 20 mm, độ không bảo vệ đo sẽ tăng lên .
Đối với những mẫu thử không tỷ suất, chiều dài cữ khởi đầu Lo không phụ thuộc vào vào diện tích quy hoạnh mặt cắt ngang bắt đầu So .
Dung sai kích cỡ của mẫu thử phải tương thích với những Phụ lục từ B đến E ( xem mục 2 )
Có thể sử dụng những mẫu thử khác như những mẫu thử được lao lý trong những tiêu chuẩn loại sản phẩm có tương quan hoặc những tiêu chuẩn vương quốc theo thỏa thuận hợp tác với người mua, ví dụ, ISO 3183 [ 1 ] ( API 5L ), ISO 11960 [ 2 ] ( API50T ). ASTM A370 [ 6 ], ASTME8M [ 7 ], DIN50125 [ 10 ], IACSW2 [ 13 ] và JIS Z2201 [ 14 ] .

b. Mẫu thử qua gia công

Các mẫu thử qua gia công cơ phải có nửa đường kính chuyển tiếp giữa những đầu kẹp và phần song song nếu chúng có những size khác nhau. Các size của những nửa đường kính chuyển tiếp rất quan trọng và nên được lao lý trong đặc tính vật tư nếu chúng không được cho trong phụ lục thích hợp ( xem mục 2 ) .
Các đầu để kẹp hoàn toàn có thể có hình dạng bất kể để thích hợp với những ngàm kẹp của máy thử. Đường trục của mẫu thử phải trùng với đường trục đặt lực .
Chiều dài của phần song song Lc, hoặc trong trường hợp mẫu thử không có nửa đường kính chuyển tiếp, chiều dài tự do giữa những chấu kẹp phải luôn luôn lớn hơn chiều dài cữ bắt đầu, Lo .

c. Mẫu thử không gia công

Nếu mẫu thử gồm có một chiều dài không được gia công cơ của mẫu sản phẩm hoặc một thanh thử nghiệm không qua gia công cơ, chiều dài tự do giữa những chấu kẹp phải thích hợp để vạch dấu đo ở một khoảng cách thích hợp từ những chấu kẹp ( xem những Phụ lục B đến E ) .
Các mẫu thử đúc phải có nửa đường kính chuyển tiếp giữa những đầu kẹp và phần song song. Các size của nửa đường kính chuyển tiếp này rất quan trọng và nên được lao lý trong tiêu chuẩn loại sản phẩm. Các đầu kẹp hoàn toàn có thể có hình dạng bất kể để thích hợp với những chấu kẹp của máy thử, chiều dài của phần song song, Lc, phải luôn luôn lớn hơn chiều dài cữ bắt đầu, Lo

2. Loại mẫu thử

Các loại mẫu thử kéo thép chính được pháp luật trong những phụ lục B đến E theo hình dáng và loại loại sản phẩm như đã chỉ ra trong Bảng 2. Các loại mẫu thử khác hoàn toàn có thể được pháp luật trong những tiêu chuẩn mẫu sản phẩm .

Bảng 2 – Các loại mẫu thử chính theo loại sản phẩm

( Kích thước tính bằng milimet )

Loại sản phẩm

Phụ lục tương ứng

Lá – Tấm – Tấm phẳng

Chiều dày

a

Dây – Thanh – Hình

Đường kính hoặc cạnh

0,1 ≤ a < 3 B
< 4 C
a ≥ 3 ≥ 4 D
Ống E

3. Chuẩn bị mẫu thí nghiệm kéo thép

Các mẫu thử phải được lấy và chuẩn bị sẵn sàng tương thích với những nhu yếu của những tiêu chuẩn có tương quan cho những vật tư khác nhau ( ví dụ, TCVN 4398 ( ISO 377 ) ) .

4. Xác định diện tích mặt cắt ngang ban đầu

Các kích cỡ có tương quan của mẫu thử nên được đo ở những mặt cắt ngang vuông góc với đường trục dọc trong vùng giữa của phần song song của mẫu thử. Nên sử dụng tối thiểu là ba mặt cắt ngang .
Diện tích mặt cắt ngang bắt đầu, So là diện tích quy hoạnh trung bình của mặt cắt ngang và phải được giám sát từ những giá trị đo của những size thích hợp .
Độ đúng chuẩn của thống kê giám sát này phụ thuộc vào vào đặc thù và loại mẫu thử. Các phụ lục B đến E miêu tả những chiêu thức để đánh giá So cho những loại mẫu thử khác nhau và gồm có những điều kiện kèm theo kỹ thuật về độ đúng chuẩn của phép đo .

5. Đánh dấu chiều dài cữ ban đầu

Mỗi đầu của chiều dài cữ khởi đầu, Lo phải được ghi lại bằng những vạch dấu có nét mảnh hoặc những đường vạch nhưng không tạo ra những rãnh hoàn toàn có thể dẫn đến sự tàn phá sớm .
Đối với những mẫu thử tỷ suất, giá trị đo lường và thống kê của chiều dài cữ bắt đầu hoàn toàn có thể được làm tròn tới bội số gần nhất của 5 mm, với điều kiện kèm theo là độ chênh lệch giữa chiều dài cữ giám sát và chiều dài cữ được ghi lại nhỏ hơn 10 % của Lo. Chiều dài cữ khởi đầu phải được lưu lại đến độ đúng mực ± 1 %. Nếu chiều dài phần song song, Lc lớn hơn nhiều so với chiều dài cữ khởi đầu ví dụ điển hình như so với mẫu thử không qua gia công cơ, hoàn toàn có thể ghi lại một loạt những chiều dài cữ phủ chờm lên nhau .
Trong một số ít trường hợp, hoàn toàn có thể vẽ trên mặt phẳng của mẫu thử một đường song song với đường trục dọc và những chiều dài đo được lưu lại dọc theo đường này .

PHỤ LỤC B

Các loại mẫu thử được sử dụng cho các sản phẩm mỏng: lá, băng và dải có chiều dày giữa 0,1 mm và 3 mm

CHÚ THÍCH : Đối với những loại sản phẩm có chiều dày nhỏ hơn 0,5 mm hoàn toàn có thể cần phải có những giải pháp phòng ngừa đặc biệt quan trọng .

B.1 Hình dạng mẫu thử

Thông thường, mẫu thử có những đầu kẹp rộng hơn chiều rộng của phần song song, chiều dài phần song song, Lc phải được nối với những đầu bằng những đường cong chuyển tiếp có nửa đường kính tối thiểu là 20 mm. Chiều rộng của những đầu kẹp nên ≥ 1,2 bo, trong đó bo là chiều rộng bắt đầu
Theo thỏa thuận hợp tác, mẫu thử cũng hoàn toàn có thể gồm có một dải có những cạnh bên song song ( mẫu thử có cạnh bên song song ). Đối với những mẫu sản phẩm có chiều rộng bằng hoặc nhỏ hơn 20 mm, chiều rộng của mẫu thử hoàn toàn có thể tựa như như chiều rộng của loại sản phẩm .

B.2. Kích thước mẫu thử

Có ba loại size hình học khác nhau những mẫu thử không tỷ suất được sử dụng thoáng đãng ( xem Bảng B. 1 ) .
Chiều dài phần song song không được nhỏ hơn Lo + bo / 2
Trong trường hợp có sự tranh chấp, nên sử dụng chiều dài Lo + 2 bo, trừ khi không có đủ vật tư .
Đối với những mẫu thử có cạnh bên song song với chiều rộng nhỏ hơn 20 mm, và trừ khi có pháp luật khác trong tiêu chuẩn loại sản phẩm, chiều dài cữ khởi đầu, Lo, phải bằng 50 mm. Đối với loại mẫu thử này, chiều dài tự do giữa những đầu kẹp phải bằng Lo + 3 bo .
Khi đo kích cỡ của mỗi mẫu thử phải vận dụng những dung sai hình dạng được cho trong Bảng B. 2 .
Đối với những mẫu thử có chiều rộng tựa như như chiều rộng của loại sản phẩm, phải đo lường và thống kê diện tích quy hoạnh mặt cắt ngang khởi đầu, So trên cơ sở những kích thước đo được của mẫu thử .
Phải sử dụng chiều rộng danh nghĩa của mẫu thử với điều kiện kèm theo là những dung sai sản xuất và dung sai hình dạng được cho trong Bảng B. 2 đã được tuân thủ để tránh phải đo chiều rộng của mẫu thử tại thời gian thử nghiệm .

Bảng B.1 – Kích thước mẫu thử

Kích thước tính bằng milimet

Loại mẫu thử

Chiều rộng

bo

Chiều dài cữ ban đầu

Lo

Chiều dài phần song song

Lc

Chiều dài tự do giữa các chấu kẹp mẫu thử có cạnh song song

Nhỏ nhất

Nên dùng

1 12,5 ± 1 50 57 75 87,5
2 20 ± 1 80 90 120 140
3 25 ± 1 50 a 60 a Không pháp luật
a Tỷ số Lo / bo và Lc / bo của một mẫu thử loại 3 so với một trong những loại 1 và 2 là rất thấp. Kết quả là những đặc thù, đặc biệt quan trọng là độ giãn dài sau đứt ( giá trị tuyệt đối và dải phân tán ) được đo với mẫu thử này sẽ khác so với những loại mẫu thử khác .

Bảng B.2 – Dung sai chiều rộng mẫu thử

Kích thước và dung sai tính bằng milimet

Chiều rộng danh nghĩa của mẫu thử

Dung sai gia cônga

Dung sai hình dạng b

12,5 ± 0,05 0,06
20 ± 0,10 0,12
25 ± 0,10 0,12
a Các dung sai này vận dụng được nếu giá trị danh nghĩa của diện tích quy hoạnh mặt cắt ngang bắt đầu, So được đưa vào trong đo lường và thống kê mà không cần phải đo
b Sai lệch lớn nhất giữa những giá trị đo chiều rộng dọc theo hàng loạt chiều dài phần song song Lo của mẫu thử

B.3. Chuẩn bị mẫu thử

Các mẫu thử phải được sẵn sàng chuẩn bị để không tác động ảnh hưởng đến những đặc thù của phôi mẫu. Bất cứ vùng nào đã bị biến cứng do cắt hoặc ép phải được vô hiệu bằng gia công cơ .
Các mẫu thử này được sẵn sàng chuẩn bị đa phần từ những lá hoặc băng sắt kẽm kim loại. Nếu hoàn toàn có thể triển khai được, không nên vô hiệu những mặt phẳng ở trạng thái cán .
CHÚ THÍCH : Việc sẵn sàng chuẩn bị những mẫu thử này bằng đột dập hoàn toàn có thể dẫn đến sự biến hóa đáng kể những đặc thù của vật tư, đặc biệt quan trọng là số lượng giới hạn chảy, số lượng giới hạn dẻo ( do sự tăng bền cơ học ). Các vật tư biểu lộ sự tăng bền cơ học cao thường nên được chuẩn bị sẵn sàng bằng phay, mài, v.v …
Đối với những vật tư rất mỏng dính, những băng có những chiều rộng giống nhau nên được cắt và xếp thành một nhóm có những lớp trung gian bằng giấy chịu được dầu cắt gọt. Mỗi nhóm nhỏ những băng nên được lắp với một băng dầy hơn ở mỗi mặt bên trước khi gia công những size ở đầu cuối của mẫu thử. Dung sai được cho trong Bảng B. 2, ví dụ ± 0,05 mm cho chiều rộng danh nghĩa 12,5 mm nghĩa là không có mẫu thử nào được có chiều rộng nằm ngoài những giá trị được cho dưới đây, nếu giá trị danh nghĩa của diện tích quy hoạnh mặt cắt ngang bắt đầu, So được đưa vào thống kê giám sát mà không cần phải đo .
12,5 mm + 0,05 mm = 12,55 mm
12,5 mm – 0,05 mm = 12,45 mm

B.4. Xác định diện tích mặt cắt ngang ban đầu

So phải được đo lường và thống kê từ những giá trị đo những size của mẫu thử .
Sai số trong xác lập diện tích quy hoạnh mặt cắt ngang bắt đầu không được vượt quá ± 2 %. Phần lớn nhất của sai số này thường do phép đo chiều dày của mẫu thử, sai số đo chiều rộng không được vượt quá ± 0,2 % .
Để đạt được những kết quả thử với độ không bảo vệ đo giảm, nên xác lập diện tích quy hoạnh mặt cắt ngang bắt đầu với độ đúng chuẩn ± 1 % hoặc đúng mực hơn. Đối với những vật tư mỏng dính hoàn toàn có thể cần đến những kỹ thuật đo chuyên dùng .

Các phụ lục cho tiêu chuẩn thí nghiệm thép:

PHỤ LỤC C

Các loại mẫu thử được sử dụng cho sản phẩm dây, thanh, định hình có đường kính hoặc chiều dày nhỏ hơn 4mm

C.1. Hình dạng mẫu thử

Mẫu thử thường là một đoạn không qua gia công cơ của loại sản phẩm ( xem Hình 12 )

C.2. Kích thước mẫu thử

Chiều dài cữ bắt đầu, Lo phải được lấy bằng 200 mm ± 2 mm hoặc 100 mm ± 1 mm. Khoảng cách giữa những đầu kẹp của máy tối thiểu phải bằng Lo + 3 bo nhưng tối thiểu phải là Lo + 20 mm
Nếu không xác lập độ giãn dài tương đối sau đứt, hoàn toàn có thể sử dụng khoảng cách giữa những đầu kẹp tối thiểu là bằng 50 mm .

C.3. Chuẩn bị mẫu thử

Nếu loại sản phẩm được cung ứng dưới dạng cuộn, phải chú ý quan tâm nắn thẳng mẫu thử

C.4. Xác định diện tích mặt cắt ngang ban đầu

Xác định So tới độ đúng mực ± 1 % hoặc đúng chuẩn hơn .
Đối với những loại sản phẩm xuất hiện cắt ngang tròn, hoàn toàn có thể giám sát diện tích quy hoạnh mặt cắt ngang khởi đầu từ giá trị trung bình cộng của hai giá trị đo được theo hai chiều vuông góc với nhau .
Diện tích mặt cắt ngang khởi đầu, So, tính bằng milimet vuông hoàn toàn có thể được xác lập từ khối lượng của một đoạn chiều dài đã biết và khối lượng riêng của nó theo phương trình ( C1 )
S0 = 1000 * m / ( Lt * ρ )
Trong đó :
m là khối lượng mẫu thử, tính bằng gam ;
Lt là tổng chiều dài mẫu thử, tính bằng milimet ;
ρ là khối lượng riêng của vật tư mẫu thử, tính bằng gam trên centimet khối .

 

PHỤ LỤC D

Các loại mẫu thử được sử dụng cho các sản phẩm lá và dải có chiều dày bằng hoặc lớn hơn 3mm và dây, thanh, định hình có đường kính hoặc chiều dày bằng hoặc lớn hơn 4 mm

D.1. Hình dạng mẫu thử

Thông thường, mẫu thử được gia công cơ và phần song song phải được nối bằng những nửa đường kính chuyển tiếp với những điều kiện kèm theo có hình dạng thích hợp bất kể với những chấu kẹp của máy thử ( xem Hình 13 ). Bán kính chuyển tiếp nhỏ nhất giữa những đầu kẹp và phần song song phải là
a ) 0,75 do, trong đó do là đường kính của phần song song so với những mẫu thử hình tròn trụ ;
b ) 12 mm so với những mẫu thử khác .
Các vật tư định hình, thanh v.v … hoàn toàn có thể được thử không qua gia công cơ, nếu có nhu yếu .
Mặt cắt ngang của mẫu thử hoàn toàn có thể là tròn, vuông, chữ nhật hoặc trong những trường hợp đặc biệt quan trọng, có hình dạng khác .
Đối với những mẫu thử xuất hiện cắt ngang hình chữ nhật, tỷ số giữa chiều rộng và chiều dày không nên vượt quá 8 : 1 .
Thông thường, đường kính của phần song song của những mẫu thử hình tròn trụ được gia công cơ không được nhỏ hơn 3 mm .

D.2. Kích thước mẫu thử cho thí nghiệm kéo thép

D.2.1. Chiều dài phần song song của mẫu thử được gia công cơ

Chiều dài phần song song Lc tối thiểu phải bằng :
a ) Lo + ( do / 2 ) so với những mẫu thử hình tròn trụ ;
b ) Lo + 1,5 * SQRT ( S0 ) so với những mẫu thử khác .
Trong trường hợp có sự tranh cái, phải sử dụng chiều dài Lo + 2 do hoặc Lo + 2 * SQRT ( S0 ) tùy thuộc loại mẫu thử, trừ khi không có đủ vật tư .

D.2.2. Chiều dài mẫu thử không được gia công cơ

Chiều dài tự do giữa những chấu kẹp của máy phải đủ cho khoảng cách từ những vạch dấu tới những đầu kẹp tối thiểu là bằng SQRT ( S0 )

D.2.3. Chiều dài đoạn ban đầu

D.2.3.1. Mẫu thử tỷ lệ

Thông thường, những mẫu thử tỷ suất được sử dụng khi Lo có tương quan đến diện tích quy hoạnh mặt cắt ngang khởi đầu, So theo phương trình ( D. 1 ) :
Lo = k * SQRT ( S0 )
Trong đó : k bằng 5,65
Theo cách khác, hoàn toàn có thể sử dụng giá trị của k bằng 11,3
Các mẫu thử xuất hiện cắt ngang tròn nên có một bộ những size ưu tiên được cho trong Bảng D1 .

Bảng D.1 – Các mẫu thử mặt cắt ngang tròn

Hệ số tỷ lệ

k

Đường kính

d

mm

Chiều dài cữ ban đầu

Lo = k*SQRT(S0)

mm

Chiều dài nhỏ nhất của phần song song, Lc

mm

5,65 20 100 110
14 70 77
10 50 55
5 25 28

D.2.3.2. Mẫu thử không tỷ lệ

Có thể sử dụng những mẫu thử không tỷ suất nếu được lao lý trong tiêu chuẩn mẫu sản phẩm
Chiều dài của phần song song, Lc không nên nhỏ hơn Lo + bo / 2. Trong trường hợp có sự tranh cái phải sử dụng chiều dài phần song song Lc = Lo + 2 bo, trừ khi không có đủ vật tư .
Bảng D. 2 cho những cụ thể của 1 số ít size mẫu thử nổi bật .

Bảng D.2 – Kích thước mẫu thử loại dải

Kích thước tính bằng milimet

Chiều rộng bo

Chiều dài cữ ban đầu

Lo

Chiều dài nhỏ nhất của phần song song, Le

Tổng chiều dài gần đúng, Lt

40 200 220 450
25 200 215 450
20 80 90 300

D.3. Chuẩn bị mẫu thử kéo thép

D.3.1. Quy định chung

Dung sai kích cỡ ngang của mẫu thử có gia công cơ được cho trong Bảng D. 3
Một ví dụ về vận dụng những dung sai này được cho trong D. 3.2 và D. 3.3

D.3.2 Dung sai gia công cơ

Giá trị được cho trong Bảng D. 3, ví dụ ± 0,03 mm so với đường kính danh nghĩa 10 mm, nghĩa là không có mẫu thử nào được có đường kính nằm ngoài những giá trị được cho dưới đây, nếu giá trị danh nghĩa của diện tích quy hoạnh mặt cắt ngang bắt đầu, So được đưa vào trong giám sát mà không cần phải đo .
10 mm + 0,03 mm = 10,03 mm
10 mm – 0,03 mm = 9,97 mm

D.3.3. Dung sai hình dạng

Giá trị được cho trong Bảng D. 3 có nghĩa là so với một mẫu thử có đường kính danh nghĩa 10 mm, thỏa mãn nhu cầu những điều kiện kèm theo gia công có được nêu trên thì rơi lệch giữa những đường kính lớn nhất và nhỏ nhất đo được không được vượt quá 0,04 mm .
Kết quả là nếu đường kính nhỏ nhất của mẫu thử này là 9,99 mm thì đường kính lớn nhất của nó không được vượt quá 9,99 mm + 0,04 mm = 10,03 mm .

Bảng D.3 – Dung sai liên quan đến kích thước ngang của mẫu thử

Kích thước và dung sai tính bằng milimet

Tên gọi

Kích thước ngang danh nghĩa

Dung sai gia công của kích thước danh nghĩa a

Dung sai hình dạng b

Đường kính mẫu thử được gia công cơ xuất hiện cắt ngang tròn và những kích cỡ ngang của những mẫu thử xuất hiện cắt ngang chữ nhật được gia công toàn bộ bốn mặt bên ≥ 0,3
≤ 6
± 0,02 0,03
> 6
≤ 10
± 0,03 0,04
> 10
≤ 18
± 0,05 0,04
> 18
≤ 30
± 0,10 0,05
Kích thước ngang của mẫu thử xuất hiện cắt ngang chữ nhật được gia công tổng thể bốn mặt bên ≥ 0,3
≤ 6
± 0,02 0,03
> 6
≤ 10
± 0,03 0,04
> 10
≤ 18
± 0,05 0,06
> 18
≤ 30
± 0,10 0,12
> 30
≤ 50
± 0,15 0,15
a Các dung sai này hoàn toàn có thể vận dụng được nếu giá trị danh nghĩa của diện tích quy hoạnh mặt cắt ngang So được đưa vào trong thống kê giám sát mà không cần phải đo. Nếu những dung sai gia công cơ này không được tuân thủ thì nhất thiết phải đo mỗi mẫu thử riêng .
b Sai lệch lớn nhất giữa những giá trị đo của một kích cỡ ngang lao lý dọc theo hàng loạt chiều dài phần song song, Lc của mẫu thử

D.4. Xác định diện tích mặt cắt ngang

Có thể sử dụng những size danh nghĩa để thống kê giám sát So cho những mẫu thử xuất hiện cắt ngang tròn và mặt cắt ngang chữ nhật được gia công cơ trên tổng thể bốn mặt bên thỏa mãn nhu cầu những nhu yếu được cho trong D. 3. Đối với toàn bộ những hình dạng khác của mẫu thử, diện tích quy hoạnh mặt cắt ngang khởi đầu phải được đo lường và thống kê từ những giá trị đo được của những kích cỡ thích hợp với sai số không vượt quá ± 0,5 % cho mỗi size .

PHỤ LỤC E

Các loại mẫu thử được sử dụng cho vật liệu dạng ống

E.1. Hình dạng mẫu thử

Mẫu thép thử là một đoạn ống hoặc một dải dọc hoặc ngang được cắt từ ống và có hàng loạt chiều dày của thành ống ( xem những Hình 14 và 15 ) hoặc một mẫu thử xuất hiện cắt ngang tròn được gia công cơ từ thành ống .
Các mẫu thử được cắt ngang, dọc và những mẫu thử xuất hiện cắt ngang tròn được gia công từ thành ống được miêu tả trong Phụ lục B so với chiều dày thành ống nhỏ hơn 3 mm, và trong Phụ lục D so với chiều dày bằng hoặc lớn hơn 3 mm. Dải được cắt dọc thường được sử dụng cho những ống có chiều dày thành lớn hơn 0,5 mm .

E.2. Kích thước mẫu thử

E.2.1. Đoạn ống thép

Đoạn ống thép hoàn toàn có thể được nút kín ở cả hai đầu. Chiều dài tự do giữa mỗi nút và những vạch dấu đo gần nhất không được lớn hơn Do / 4. Trong trường hợp có tranh cãi phải sử dụng giá trị Do nếu có đủ vật tư .
Chiều dài của nút nhô ra ngoài những chấu kẹp của máy theo chiều những vạch dấu đo không được vượt quá Do và hình dạng của nút phải sao cho không cản trở sự biến dạng của chiều dài cữ .

E.2.2. Dải được cắt dọc hoặc ngang

Chiều dài phần song song, Lc của những dải được cắt dọc không được cán phẳng ra nhưng những đầu của nó hoàn toàn có thể được cán phẳng để kẹp trong máy thử .
Các kích cỡ của mẫu thử ngang hoặc dọc khác với những kích cỡ được cho trong những Phụ lục B và D hoàn toàn có thể được pháp luật trong tiêu chuẩn loại sản phẩm .
Phải có sự phòng ngừa đặc biệt quan trọng khi nắn thẳng những mẫu thử ngang .

E.2.3. Mẫu thử có mặt cắt ngang tròn được gia công từ thành ống

Việc lấy mẫu những mẫu thử được pháp luật trong tiêu chuẩn mẫu sản phẩm

E.3. Xác định diện tích mặt cắt ngang ban đầu

Diện tích mặt cắt ngang bắt đầu, So so với mẫu thử phải được xác lập tới giá trị gần nhất ± 1 % hoặc đúng chuẩn hơn .
Diện tích mặt cắt ngang khởi đầu, So, tính bằng milimet vuông của đoạn ống hoặc dải được cắt dọc hoặc ngang hoàn toàn có thể được xác lập từ khối lượng của mẫu thử, chiều dài cữ được của mẫu thử và khối lượng riêng của nó theo phương trình ( E1 )
S0 = 1000 * m / ( Lt * ρ ) ( E. 1 )
Trong đó :
m là khối lượng mẫu thử, tính bằng gam ;
Lt là tổng chiều dài mẫu thử, tính bằng milimet ;
ρ là khối lượng riêng của vật tư mẫu thử, tính bằng gam trên centimet khối .
Diện tích mặt cắt ngang bắt đầu So của mẫu thử là một vật mẫu dọc phải được thống kê giám sát theo phương trình ( E. 2 )

( E. 2 )
Trong đó :
ao là chiều dày thành ống ;
bo là chiều rộng trung bình của dải ;
Do là đường kính ngoài của ống .
Có thể sử dụng phương trình đơn thuần ( E. 3 ) cho những mẫu thử dọc :

( E. 3 )

Đối với đoạn ống, diện tích quy hoạnh mặt cắt ngang khởi đầu, So phải được đo lường và thống kê theo phương trình ( E. 4 )
So = pao ( Do – a0 ) ( E. 4 )

You may also like

Để lại bình luận